สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  128
  โพสต์:
  1,153
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  118
  โพสต์:
  774
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  729
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  969
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1.   » กระทู้ปักหมุด
 2. ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  10,326
 3. WebSnow
  ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  14,458
 4. WebSnow
  ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  14,354
 5. MBNY
  ตอบ:
  98
  เปิดดู:
  31,363
 6. MBNY
  ปักหมุดกระทู้

  เสียงธรรม ฌาน 1-4

  ตอบ:
  55
  เปิดดู:
  19,101
 7. WebSnow
  ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  14,633
 8. MBNY
  ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  14,920
 9. WebSnow
  ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  63,927
 10. WebSnow
  ตอบ:
  54
  เปิดดู:
  19,320
 11. WebSnow
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  12,562
 12.   » กระทู้
 13. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  36
 14. ตอบ:
  65
  เปิดดู:
  8,891
 15. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  1,539
 16. ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  2,814
 17. ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  5,537
 18. crk12345
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  132
 19. ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  1,376
 20. ประชาสัมพันธ์ บอกบุญ
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  640
 21. ตอบ:
  20
  เปิดดู:
  7,051
 22. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  2,482
 23. ตอบ:
  15
  เปิดดู:
  1,647
 24. chaohore
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,578
 25. The Soul
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  446
 26. dhammashare
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  3,527
 27. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,912
 28. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  6,671
 29. oyoyo554
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  4,348
 30. paang
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  5,019
 31. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  699
 32. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  4,782
 33. noinong
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  2,504
 34. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  2,729
 35. aonlin
  ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  4,299
 36. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  3,633
 37. ปาปิปผลิ
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  4,250
 38. yookuso
  ตอบ:
  27
  เปิดดู:
  6,832
 39. paang
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  6,307
 40. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  554
 41. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  637
 42. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  883

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...