สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  128
  โพสต์:
  1,154
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  118
  โพสต์:
  775
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  729
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  969
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1.   » กระทู้ปักหมุด
 2. ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  10,682
 3. WebSnow
  ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  14,634
 4. WebSnow
  ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  14,622
 5. MBNY
  ตอบ:
  98
  เปิดดู:
  32,018
 6. MBNY
  ปักหมุดกระทู้

  เสียงธรรม ฌาน 1-4

  ตอบ:
  55
  เปิดดู:
  19,628
 7. WebSnow
  ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  14,907
 8. MBNY
  ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  15,087
 9. WebSnow
  ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  64,187
 10. WebSnow
  ตอบ:
  54
  เปิดดู:
  19,606
 11. WebSnow
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  12,851
 12.   » กระทู้
 13. ตอบ:
  71
  เปิดดู:
  10,066
 14. ตอบ:
  44
  เปิดดู:
  3,734
 15. Thunpicha
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  220
 16. สายชลธาร
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  257
 17. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  199
 18. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  1,799
 19. crk12345
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  167
 20. ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  1,620
 21. ประชาสัมพันธ์ บอกบุญ
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  851
 22. ตอบ:
  20
  เปิดดู:
  6,280
 23. ตอบ:
  20
  เปิดดู:
  7,371
 24. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  2,511
 25. ตอบ:
  15
  เปิดดู:
  1,874
 26. chaohore
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,877
 27. The Soul
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  467
 28. dhammashare
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  3,698
 29. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,157
 30. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  10,538
 31. oyoyo554
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  4,402
 32. paang
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  5,203
 33. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  789
 34. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  4,854
 35. noinong
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  2,535
 36. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  2,761
 37. aonlin
  ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  4,362
 38. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  3,733
 39. ปาปิปผลิ
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  4,296
 40. yookuso
  ตอบ:
  27
  เปิดดู:
  6,931
 41. paang
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  6,389
 42. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  577

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...