สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  129
  โพสต์:
  1,155
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  120
  โพสต์:
  780
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  731
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  971
  maimoo ล่าสุด: วิธีฝึกมโนมยิทธิ 2 วิธี maimoo, 1 มีนาคม 2020
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1.   » กระทู้ปักหมุด
 2. ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  17,880
 3. WebSnow
  ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  18,638
 4. WebSnow
  ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  18,878
 5. MBNY
  ตอบ:
  98
  เปิดดู:
  44,901
 6. MBNY
  ปักหมุดกระทู้

  เสียงธรรม ฌาน 1-4

  ตอบ:
  55
  เปิดดู:
  28,338
 7. WebSnow
  ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  18,643
 8. MBNY
  ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  19,013
 9. WebSnow
  ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  70,033
 10. WebSnow
  ตอบ:
  54
  เปิดดู:
  26,332
 11. WebSnow
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  18,143
 12.   » กระทู้
 13. ตอบ:
  291
  เปิดดู:
  59,885
 14. ตอบ:
  109
  เปิดดู:
  25,435
 15. ตอบ:
  64
  เปิดดู:
  13,309
 16. ตอบ:
  47
  เปิดดู:
  10,397
 17. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  190
 18. ตอบ:
  94
  เปิดดู:
  947
 19. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  1,500
 20. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  1,515
 21. ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  21,434
 22. miracledeeds
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  469
 23. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  4,843
 24. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,004
 25. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  992
 26. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  928
 27. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  909
 28. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,134
 29. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,010
 30. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  771
 31. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  925
 32. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  894
 33. Panyawa
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  849
 34. thanapanyo
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,425
 35. NAMOBUDDHAYA
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  642
 36. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  2,539
 37. ตอบ:
  19
  เปิดดู:
  7,889
 38. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,162
 39. ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  11,743
 40. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  7,494
 41. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  4,132
 42. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  8,271
 43. Thunpicha
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,443
 44. สายชลธาร
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  2,153
 45. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3,036
 46. crk12345
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  966
 47. ประชาสัมพันธ์ บอกบุญ
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  9,070
 48. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  3,302
 49. chaohore
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  13,205
 50. The Soul
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,287
 51. dhammashare
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  6,642
 52. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  6,340
 53. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  87,566
 54. oyoyo554
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  5,284
 55. paang
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  7,459
 56. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,766
 57. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  7,263
 58. noinong
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  3,320
 59. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  3,572
 60. aonlin
  ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  6,395
 61. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  5,626
 62. ปาปิปผลิ
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  6,422

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...