สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  128
  โพสต์:
  1,150
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  118
  โพสต์:
  773
  supatorn ล่าสุด: สติปัฏฐาน ๔ supatorn, 8 มิถุนายน 2018
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  729
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  969
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1.   » กระทู้ปักหมุด
 2. ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  9,747
 3. WebSnow
  ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  14,166
 4. WebSnow
  ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  14,133
 5. MBNY
  ตอบ:
  98
  เปิดดู:
  30,601
 6. MBNY
  ปักหมุดกระทู้

  เสียงธรรม ฌาน 1-4

  ตอบ:
  55
  เปิดดู:
  18,496
 7. WebSnow
  ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  14,407
 8. MBNY
  ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  14,563
 9. WebSnow
  ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  63,625
 10. WebSnow
  ตอบ:
  54
  เปิดดู:
  18,909
 11. WebSnow
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  12,248
 12.   » กระทู้
 13. ประชาสัมพันธ์ บอกบุญ
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  232
 14. ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  2,040
 15. ตอบ:
  68
  เปิดดู:
  5,044
 16. ตอบ:
  20
  เปิดดู:
  3,928
 17. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  1,122
 18. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  857
 19. ตอบ:
  20
  เปิดดู:
  6,501
 20. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  2,442
 21. ตอบ:
  15
  เปิดดู:
  1,073
 22. chaohore
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,490
 23. The Soul
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  322
 24. dhammashare
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  2,897
 25. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,406
 26. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,624
 27. oyoyo554
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  4,200
 28. paang
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  4,855
 29. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  559
 30. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  4,538
 31. noinong
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  2,364
 32. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  2,656
 33. aonlin
  ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  4,224
 34. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  3,449
 35. ปาปิปผลิ
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  3,733
 36. yookuso
  ตอบ:
  27
  เปิดดู:
  6,702
 37. paang
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  6,239
 38. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  512
 39. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  534
 40. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  743
 41. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  393
 42. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  351

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...