สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  128
  โพสต์:
  1,155
  tidabell ล่าสุด: การได้มโนมยิทธิ tidabell, 15 มิถุนายน 2019
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  118
  โพสต์:
  776
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  729
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  969
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1.   » กระทู้ปักหมุด
 2. ตอบ:
  35
  เปิดดู:
  11,657
 3. WebSnow
  ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  15,112
 4. WebSnow
  ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  15,300
 5. MBNY
  ตอบ:
  98
  เปิดดู:
  33,532
 6. MBNY
  ปักหมุดกระทู้

  เสียงธรรม ฌาน 1-4

  ตอบ:
  55
  เปิดดู:
  20,800
 7. WebSnow
  ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  15,392
 8. MBNY
  ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  15,630
 9. WebSnow
  ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  64,974
 10. WebSnow
  ตอบ:
  54
  เปิดดู:
  20,425
 11. WebSnow
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  13,455
 12.   » กระทู้
 13. ตอบ:
  90
  เปิดดู:
  16,540
 14. ตอบ:
  46
  เปิดดู:
  5,736
 15. ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  2,397
 16. ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  8,131
 17. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,839
 18. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,797
 19. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  6,048
 20. ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  2,595
 21. Thunpicha
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  441
 22. สายชลธาร
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  558
 23. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  723
 24. crk12345
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  351
 25. ประชาสัมพันธ์ บอกบุญ
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  1,812
 26. ตอบ:
  20
  เปิดดู:
  8,724
 27. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  2,578
 28. ตอบ:
  15
  เปิดดู:
  2,929
 29. chaohore
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  5,004
 30. The Soul
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  569
 31. dhammashare
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  4,198
 32. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,847
 33. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  19,605
 34. oyoyo554
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  4,517
 35. paang
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  5,507
 36. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,050
 37. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  5,174
 38. noinong
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  2,657
 39. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  2,899
 40. aonlin
  ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  4,620
 41. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  3,996
 42. ปาปิปผลิ
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  4,806

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...