สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  128
  โพสต์:
  1,155
  tidabell ล่าสุด: การได้มโนมยิทธิ tidabell, 15 มิถุนายน 2019
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  118
  โพสต์:
  776
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  731
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  971
  maimoo ล่าสุด: วิธีฝึกมโนมยิทธิ 2 วิธี maimoo, 1 มีนาคม 2020
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1.   » กระทู้ปักหมุด
 2. ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  12,979
 3. WebSnow
  ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  15,684
 4. WebSnow
  ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  15,995
 5. MBNY
  ตอบ:
  98
  เปิดดู:
  35,686
 6. MBNY
  ปักหมุดกระทู้

  เสียงธรรม ฌาน 1-4

  ตอบ:
  55
  เปิดดู:
  22,347
 7. WebSnow
  ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  15,972
 8. MBNY
  ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  16,275
 9. WebSnow
  ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  65,888
 10. WebSnow
  ตอบ:
  54
  เปิดดู:
  21,501
 11. WebSnow
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  14,371
 12.   » กระทู้
 13. ตอบ:
  108
  เปิดดู:
  25,660
 14. ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  4,063
 15. ตอบ:
  51
  เปิดดู:
  8,787
 16. ตอบ:
  17
  เปิดดู:
  3,633
 17. ตอบ:
  22
  เปิดดู:
  12,009
 18. ตอบ:
  17
  เปิดดู:
  4,079
 19. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  542
 20. ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  8,840
 21. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,980
 22. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,244
 23. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  6,746
 24. Thunpicha
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  566
 25. สายชลธาร
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  831
 26. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,231
 27. crk12345
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  483
 28. ประชาสัมพันธ์ บอกบุญ
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  3,182
 29. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  2,741
 30. chaohore
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  7,887
 31. The Soul
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  708
 32. dhammashare
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  4,707
 33. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3,614
 34. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  35,658
 35. oyoyo554
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  4,675
 36. paang
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  6,008
 37. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,495
 38. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  5,618
 39. noinong
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  2,817
 40. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  2,996
 41. aonlin
  ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  5,120
 42. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  4,484

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...