สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  128
  โพสต์:
  1,153
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  118
  โพสต์:
  774
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  729
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  969
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1.   » กระทู้ปักหมุด
 2. ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  10,084
 3. WebSnow
  ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  14,337
 4. WebSnow
  ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  14,267
 5. MBNY
  ตอบ:
  98
  เปิดดู:
  30,967
 6. MBNY
  ปักหมุดกระทู้

  เสียงธรรม ฌาน 1-4

  ตอบ:
  55
  เปิดดู:
  18,827
 7. WebSnow
  ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  14,545
 8. MBNY
  ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  14,761
 9. WebSnow
  ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  63,799
 10. WebSnow
  ตอบ:
  54
  เปิดดู:
  19,129
 11. WebSnow
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  12,434
 12.   » กระทู้
 13. ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  5,130
 14. ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  2,506
 15. crk12345
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  82
 16. ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  1,182
 17. ประชาสัมพันธ์ บอกบุญ
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  483
 18. ตอบ:
  68
  เปิดดู:
  7,786
 19. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  1,353
 20. ตอบ:
  20
  เปิดดู:
  6,853
 21. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  2,463
 22. ตอบ:
  15
  เปิดดู:
  1,448
 23. chaohore
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,295
 24. The Soul
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  396
 25. dhammashare
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  3,400
 26. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,764
 27. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  4,914
 28. oyoyo554
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  4,284
 29. paang
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  4,952
 30. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  644
 31. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  4,712
 32. noinong
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  2,439
 33. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  2,686
 34. aonlin
  ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  4,269
 35. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  3,550
 36. ปาปิปผลิ
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  4,126
 37. yookuso
  ตอบ:
  27
  เปิดดู:
  6,790
 38. paang
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  6,284
 39. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  541
 40. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  590
 41. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  841
 42. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  433

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...