สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  128
  โพสต์:
  1,155
  tidabell ล่าสุด: การได้มโนมยิทธิ tidabell, 15 มิถุนายน 2019
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  118
  โพสต์:
  776
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  731
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  969
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1.   » กระทู้ปักหมุด
 2. ตอบ:
  35
  เปิดดู:
  12,078
 3. WebSnow
  ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  15,297
 4. WebSnow
  ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  15,565
 5. MBNY
  ตอบ:
  98
  เปิดดู:
  34,198
 6. MBNY
  ปักหมุดกระทู้

  เสียงธรรม ฌาน 1-4

  ตอบ:
  55
  เปิดดู:
  21,257
 7. WebSnow
  ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  15,571
 8. MBNY
  ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  15,836
 9. WebSnow
  ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  65,231
 10. WebSnow
  ตอบ:
  54
  เปิดดู:
  20,799
 11. WebSnow
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  13,689
 12.   » กระทู้
 13. ตอบ:
  100
  เปิดดู:
  20,060
 14. ตอบ:
  47
  เปิดดู:
  6,704
 15. ตอบ:
  15
  เปิดดู:
  2,949
 16. ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  10,206
 17. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  166
 18. ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  2,762
 19. ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  8,412
 20. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,180
 21. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,938
 22. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  6,357
 23. Thunpicha
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  503
 24. สายชลธาร
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  671
 25. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  889
 26. crk12345
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  422
 27. ประชาสัมพันธ์ บอกบุญ
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  2,235
 28. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  2,664
 29. ตอบ:
  15
  เปิดดู:
  3,274
 30. chaohore
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  6,443
 31. The Soul
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  628
 32. dhammashare
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  4,376
 33. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3,119
 34. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  22,928
 35. oyoyo554
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  4,581
 36. paang
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  5,667
 37. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,196
 38. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  5,310
 39. noinong
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  2,729
 40. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  2,940
 41. aonlin
  ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  4,789
 42. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  4,151

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...