สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  128
  โพสต์:
  1,154
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  118
  โพสต์:
  775
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  729
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  969
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1.   » กระทู้ปักหมุด
 2. ตอบ:
  35
  เปิดดู:
  11,118
 3. WebSnow
  ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  14,881
 4. WebSnow
  ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  14,893
 5. MBNY
  ตอบ:
  98
  เปิดดู:
  32,741
 6. MBNY
  ปักหมุดกระทู้

  เสียงธรรม ฌาน 1-4

  ตอบ:
  55
  เปิดดู:
  20,143
 7. WebSnow
  ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  15,152
 8. MBNY
  ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  15,320
 9. WebSnow
  ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  64,592
 10. WebSnow
  ตอบ:
  54
  เปิดดู:
  19,984
 11. WebSnow
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  13,134
 12.   » กระทู้
 13. ตอบ:
  81
  เปิดดู:
  12,146
 14. ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  2,132
 15. ตอบ:
  44
  เปิดดู:
  4,567
 16. ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  1,998
 17. Thunpicha
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  321
 18. สายชลธาร
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  380
 19. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  434
 20. crk12345
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  222
 21. ประชาสัมพันธ์ บอกบุญ
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  1,181
 22. ตอบ:
  20
  เปิดดู:
  7,202
 23. ตอบ:
  20
  เปิดดู:
  7,682
 24. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  2,538
 25. ตอบ:
  15
  เปิดดู:
  2,269
 26. chaohore
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,556
 27. The Soul
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  491
 28. dhammashare
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  3,895
 29. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,467
 30. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  14,798
 31. oyoyo554
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  4,435
 32. paang
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  5,355
 33. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  912
 34. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  5,007
 35. noinong
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  2,592
 36. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  2,824
 37. aonlin
  ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  4,506
 38. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  3,820
 39. ปาปิปผลิ
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  4,409
 40. yookuso
  ตอบ:
  27
  เปิดดู:
  7,051
 41. paang
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  6,441
 42. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  637

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...