สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  128
  โพสต์:
  1,155
  tidabell ล่าสุด: การได้มโนมยิทธิ tidabell, 15 มิถุนายน 2019
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  120
  โพสต์:
  780
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  731
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  971
  maimoo ล่าสุด: วิธีฝึกมโนมยิทธิ 2 วิธี maimoo, 1 มีนาคม 2020
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1.   » กระทู้ปักหมุด
 2. ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  16,598
 3. WebSnow
  ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  17,693
 4. WebSnow
  ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  18,012
 5. MBNY
  ตอบ:
  98
  เปิดดู:
  42,572
 6. MBNY
  ปักหมุดกระทู้

  เสียงธรรม ฌาน 1-4

  ตอบ:
  55
  เปิดดู:
  27,085
 7. WebSnow
  ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  17,873
 8. MBNY
  ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  18,355
 9. WebSnow
  ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  69,059
 10. WebSnow
  ตอบ:
  54
  เปิดดู:
  25,051
 11. WebSnow
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  17,416
 12.   » กระทู้
 13. ตอบ:
  205
  เปิดดู:
  48,307
 14. ตอบ:
  85
  เปิดดู:
  3,814
 15. ตอบ:
  55
  เปิดดู:
  9,738
 16. ตอบ:
  42
  เปิดดู:
  8,184
 17. ตอบ:
  66
  เปิดดู:
  19,011
 18. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  994
 19. ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  18,754
 20. miracledeeds
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  192
 21. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  3,178
 22. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  469
 23. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  439
 24. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  432
 25. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  466
 26. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  537
 27. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  457
 28. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  474
 29. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  514
 30. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  456
 31. Panyawa
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  423
 32. thanapanyo
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,069
 33. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  971
 34. NAMOBUDDHAYA
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  462
 35. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,897
 36. ตอบ:
  19
  เปิดดู:
  6,964
 37. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,821
 38. ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  10,954
 39. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  6,896
 40. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,532
 41. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  7,975
 42. Thunpicha
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,138
 43. สายชลธาร
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,659
 44. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,572
 45. crk12345
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  773
 46. ประชาสัมพันธ์ บอกบุญ
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  7,039
 47. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  3,081
 48. chaohore
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  11,628
 49. The Soul
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,064
 50. dhammashare
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  6,196
 51. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  5,452
 52. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  75,869
 53. oyoyo554
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  5,050
 54. paang
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  6,961
 55. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,476
 56. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  6,767
 57. noinong
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  3,104
 58. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  3,324
 59. aonlin
  ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  5,845
 60. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  5,225
 61. ปาปิปผลิ
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  6,061
 62. yookuso
  ตอบ:
  27
  เปิดดู:
  8,155

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...