สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  128
  โพสต์:
  1,155
  tidabell ล่าสุด: การได้มโนมยิทธิ tidabell, 15 มิถุนายน 2019
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  118
  โพสต์:
  776
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  731
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  971
  maimoo ล่าสุด: วิธีฝึกมโนมยิทธิ 2 วิธี maimoo, 1 มีนาคม 2020
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1.   » กระทู้ปักหมุด
 2. ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  15,351
 3. WebSnow
  ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  16,873
 4. WebSnow
  ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  17,162
 5. MBNY
  ตอบ:
  98
  เปิดดู:
  39,994
 6. MBNY
  ปักหมุดกระทู้

  เสียงธรรม ฌาน 1-4

  ตอบ:
  55
  เปิดดู:
  25,329
 7. WebSnow
  ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  17,120
 8. MBNY
  ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  17,489
 9. WebSnow
  ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  67,861
 10. WebSnow
  ตอบ:
  54
  เปิดดู:
  23,697
 11. WebSnow
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  16,268
 12.   » กระทู้
 13. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  476
 14. ตอบ:
  174
  เปิดดู:
  38,549
 15. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  289
 16. ตอบ:
  65
  เปิดดู:
  14,754
 17. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  1,248
 18. ตอบ:
  27
  เปิดดู:
  15,564
 19. ตอบ:
  37
  เปิดดู:
  7,006
 20. ตอบ:
  24
  เปิดดู:
  5,870
 21. NAMOBUDDHAYA
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  208
 22. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,031
 23. ตอบ:
  19
  เปิดดู:
  5,885
 24. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,453
 25. ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  10,117
 26. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  5,834
 27. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,144
 28. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  7,691
 29. Thunpicha
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  847
 30. สายชลธาร
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,168
 31. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,164
 32. crk12345
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  644
 33. ประชาสัมพันธ์ บอกบุญ
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  5,379
 34. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  2,909
 35. chaohore
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  10,306
 36. The Soul
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  915
 37. dhammashare
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  5,537
 38. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  4,754
 39. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  66,524
 40. oyoyo554
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  4,880
 41. paang
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  6,727
 42. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,180
 43. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  6,377
 44. noinong
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  2,974
 45. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  3,172
 46. aonlin
  ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  5,548
 47. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  4,890
 48. ปาปิปผลิ
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  5,566
 49. yookuso
  ตอบ:
  27
  เปิดดู:
  7,722
 50. paang
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  6,925
 51. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  898
 52. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,076
 53. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,587
 54. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  775
 55. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  736
 56. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,143
 57. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  648
 58. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  668
 59. littleprince
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  9,744
 60. peerayuth
  ตอบ:
  12
  เปิดดู:
  6,142
 61. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  857
 62. mancity04
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  5,175

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...