สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  128
  โพสต์:
  1,155
  tidabell ล่าสุด: การได้มโนมยิทธิ tidabell, 15 มิถุนายน 2019
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  118
  โพสต์:
  776
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  729
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  969
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1.   » กระทู้ปักหมุด
 2. ตอบ:
  35
  เปิดดู:
  11,868
 3. WebSnow
  ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  15,225
 4. WebSnow
  ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  15,443
 5. MBNY
  ตอบ:
  98
  เปิดดู:
  33,898
 6. MBNY
  ปักหมุดกระทู้

  เสียงธรรม ฌาน 1-4

  ตอบ:
  55
  เปิดดู:
  21,039
 7. WebSnow
  ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  15,496
 8. MBNY
  ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  15,731
 9. WebSnow
  ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  65,102
 10. WebSnow
  ตอบ:
  54
  เปิดดู:
  20,610
 11. WebSnow
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  13,582
 12.   » กระทู้
 13. ตอบ:
  97
  เปิดดู:
  18,329
 14. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  60
 15. ตอบ:
  46
  เปิดดู:
  6,252
 16. ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  2,556
 17. ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  8,255
 18. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,020
 19. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,860
 20. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  6,212
 21. ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  2,738
 22. Thunpicha
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  468
 23. สายชลธาร
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  624
 24. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  805
 25. crk12345
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  371
 26. ประชาสัมพันธ์ บอกบุญ
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  2,027
 27. ตอบ:
  20
  เปิดดู:
  9,409
 28. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  2,611
 29. ตอบ:
  15
  เปิดดู:
  3,126
 30. chaohore
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  5,767
 31. The Soul
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  597
 32. dhammashare
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  4,278
 33. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,984
 34. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  21,526
 35. oyoyo554
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  4,557
 36. paang
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  5,601
 37. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,108
 38. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  5,246
 39. noinong
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  2,691
 40. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  2,931
 41. aonlin
  ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  4,711
 42. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  4,082

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...