Share this album with your friends.

คนที่เรารัก...คือคนที่ใช่สำหรับเรา แต่บางครั้ง...เรากลับรู้สึกว่าเขาไม่ใช่ คนที่เรารัก...คือคนที่เราคิดว่าเรารู้จักเขาดี แต่แท้จริงแล้ว...เรากลับไม่รู้จักเขาเลย คนที่เรารัก...คือคนที่เราพร้อมจะเป็นผู้ให้ แต่สิ่งที่เราให้...เขากลับไม่เคยมองเห็นสิ่งที่เราให้ไป คนที่เรารัก...คือคนที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุข แต่เวลาทุกข์...เรากลับมองหาเขาไม่เจอ คนที่เรารัก...คือคนที่เราใส่ใจทุกเวลา แต่ที่แย่กว่าคือ...ตลอดเวลาเขาไม่ได้ "รักเรา" คนที่รักเรา...คือคนที่เราเพียงมองผ่าน แต่เขา...กลับมองเราอย่างใส่ใจ ดูแล คนที่รักเรา...คือคนที่เราไม่พยายามทำความรู้จัก แต่เขา...พยายามทำความรู้จักเรา คนที่รักเรา...คือคนที่เราไม่เคยให้ความสำคัญมากมาย แต่เขา...กลับให้ในสิ่งที่ล้วนมีค่ามีความสำคัญกับเรา คนที่รักเรา...คือคนที่เราไม่เคยเห็นหน้าเวลาสุข แต่เวลาทุกข์...เขากลับเป็นเหมือนเงาคอยเฝ้าตาม คนที่รักเรา...คือคนที่เราไม่เคยนึกถึง แต่มีส่วนหนึ่ง...บอกให้รู้ว่า..."เขารักเรา" ก็คือ...เขาไม่เคยทำให้เราต้องเสียใจ เหมือนกับคนที่เรารัก

Loading...