Album: ความรู้สายศรัทธา

จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากเวปไซต์ฺต่าง ๆ ที่น่าสนใจทำให้ประมวลความรู้ได้ว่า พระเครื่องที่สร้างทันยุคการปลุกเสกโดยตรงจากหลวงพ่อเงิน พุทธโชตินั้น ซึ่งการแบ่งยุคจะยึดหลักแนวทางแห่งสายกลางแนวทางการเล่นหาพระเครื่องหลวงพ่อเงินจากนักนิยมพระสายตรงในพื้นที่จังหวัดพิจิตร นครสวรรค์ พิษณุโลก ที่เน้นการพิจารณาจากกระแสโลหะที่ทันยุคและสภาพธรรมชาติเป็นสำคัญ โดยไม่ได้ยึดทางสายแข็งที่เน้น 4 พิมพ์นิยมในวงการพระเครื่องปัจจุบัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ยุคสำคัญ ต่อไปนี้<br /> <br /> ยุคที่ 1 เป็นพระเนื้อดินที่สร้างโดยการปั้นดินด้วยมือของหลวงพ่อปั้นเป็นพระเครื่องขนาดเล็กหรือลูกอมแจกให้กับเด็กและศิษย์จำนวนเล็กน้อย แขวนคอกันสุนัขหรือสัตว์อันตราย จำนวนไม่แพร่หลาย และไม่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ไม่อาจจำแนกแยกแยะพิมพ์ทรงได้เพราะปั้นพระด้วยมือองค์ต่อองค์ เช่นเดียวกับหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ ที่สร้างพระเครื่องด้วยมือปั้นองค์ต่อองค์ ต้องสืบความได้จากผู้ได้รับจากมือหลวงพ่อจริง ๆ จึงจะเป็นการยืนยันได้ นอกจากนี้ท่านยังได้เมตตาสร้างตะกรุด ผ้ายันต์แจกให้กับลูกศิษย์ใกล้ชิด ซึ่งพบอภินิหารมากมายจนเป็นที่เลื่องลือ<br /> <br /> ยุคที่ 2 รูปหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตา สร้างโดยช่างชาวบ้านในวัดบางคลาน <br /> <br /> ยุคที่ 3 รูปหล่อพิมพ์นิยม สร้างโดยช่างบ้านช่างหล่อ กรุงเทพมหานครโดยมาทำพิธีการหล่อที่วัดชนะสงคราม เหรียญจอบเล็ก สร้างโดยยายวัน ช่างสตรีบ้านช่างหล่อ เหรียญจอบใหญ่ เป็นพระโรงงาน ที่โรงงานหล่อรูปเหมือนเท่าองค์จริงหลวงพ่อเงิน สร้างมาให้วัดเพื่อให้วัดออกเช่าบูชาชดเชยการขาดทุนจากการ จ้างหล่อรูปเหมือน ( บางคนเรียกว่ารุ่นล้างหนี้ ) <br /> <br /> ยุคที่ 4 พระเครื่องหลวงพ่อเงินที่จัดสร้างโดยลูกศิษย์ใกล้ชิดในวัดบางคลานและนำให้หลวงพ่อเงินปลุกเสก ได้แก่ รูปหล่อพิมพ์โบราณหลวงพ่อเงินที่จัดสร้างโดยโดยอาจารย์แจ๊ะ วัดบางคลาน ศิษย์ใกล้ชิด ซึ่งได้เป็นเจ้าอาวาสวัดบางคลานต่อจากหลวงพ่อเงิน ได้แก่รูปหล่อพิมพ์โบราณ วัดท่ามะไฟ ซึ่งมีทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และรูปหล่อพิมพ์หน้านกฮูกใหญ่ ซึ่งพระรูปหล่อพิมพ์นี้ในวงการเล่นหาว่าสร้างประมาณปี พ.ศ. 2472 ภายหลังการมรณะของหลวงพ่อเงิน แต่ทว่าเซียนสายตรงในวงการพระเครื่องสายหลวงพ่อเงินเขตจังหวัดพิจิตร นครสวรรค์ พิษณุโลก ต่างพากันยอมรับว่า พระพิมพ์นี้ทันยุคหลวงพ่

ความรู้สายศรัทธา

อัปเดต 11 สิงหาคม 2013
There is no photo in this album yet.
psom
จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากเวปไซต์ฺต่าง ๆ ที่น่าสนใจทำให้ประมวลความรู้ได้ว่า พระเครื่องที่สร้างทันยุคการปลุกเสกโดยตรงจากหลวงพ่อเงิน พุทธโชตินั้น ซึ่งการแบ่งยุคจะยึดหลักแนวทางแห่งสายกลางแนวทางการเล่นหาพระเครื่องหลวงพ่อเงินจากนักนิยมพระสายตรงในพื้นที่จังหวัดพิจิตร นครสวรรค์ พิษณุโลก ที่เน้นการพิจารณาจากกระแสโลหะที่ทันยุคและสภาพธรรมชาติเป็นสำคัญ โดยไม่ได้ยึดทางสายแข็งที่เน้น 4 พิมพ์นิยมในวงการพระเครื่องปัจจุบัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ยุคสำคัญ ต่อไปนี้

ยุคที่ 1 เป็นพระเนื้อดินที่สร้างโดยการปั้นดินด้วยมือของหลวงพ่อปั้นเป็นพระเครื่องขนาดเล็กหรือลูกอมแจกให้กับเด็กและศิษย์จำนวนเล็กน้อย แขวนคอกันสุนัขหรือสัตว์อันตราย จำนวนไม่แพร่หลาย และไม่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ไม่อาจจำแนกแยกแยะพิมพ์ทรงได้เพราะปั้นพระด้วยมือองค์ต่อองค์ เช่นเดียวกับหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ ที่สร้างพระเครื่องด้วยมือปั้นองค์ต่อองค์ ต้องสืบความได้จากผู้ได้รับจากมือหลวงพ่อจริง ๆ จึงจะเป็นการยืนยันได้ นอกจากนี้ท่านยังได้เมตตาสร้างตะกรุด ผ้ายันต์แจกให้กับลูกศิษย์ใกล้ชิด ซึ่งพบอภินิหารมากมายจนเป็นที่เลื่องลือ

ยุคที่ 2 รูปหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตา สร้างโดยช่างชาวบ้านในวัดบางคลาน

ยุคที่ 3 รูปหล่อพิมพ์นิยม สร้างโดยช่างบ้านช่างหล่อ กรุงเทพมหานครโดยมาทำพิธีการหล่อที่วัดชนะสงคราม เหรียญจอบเล็ก สร้างโดยยายวัน ช่างสตรีบ้านช่างหล่อ เหรียญจอบใหญ่ เป็นพระโรงงาน ที่โรงงานหล่อรูปเหมือนเท่าองค์จริงหลวงพ่อเงิน สร้างมาให้วัดเพื่อให้วัดออกเช่าบูชาชดเชยการขาดทุนจากการ จ้างหล่อรูปเหมือน ( บางคนเรียกว่ารุ่นล้างหนี้ )

ยุคที่ 4 พระเครื่องหลวงพ่อเงินที่จัดสร้างโดยลูกศิษย์ใกล้ชิดในวัดบางคลานและนำให้หลวงพ่อเงินปลุกเสก ได้แก่ รูปหล่อพิมพ์โบราณหลวงพ่อเงินที่จัดสร้างโดยโดยอาจารย์แจ๊ะ วัดบางคลาน ศิษย์ใกล้ชิด ซึ่งได้เป็นเจ้าอาวาสวัดบางคลานต่อจากหลวงพ่อเงิน ได้แก่รูปหล่อพิมพ์โบราณ วัดท่ามะไฟ ซึ่งมีทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และรูปหล่อพิมพ์หน้านกฮูกใหญ่ ซึ่งพระรูปหล่อพิมพ์นี้ในวงการเล่นหาว่าสร้างประมาณปี พ.ศ. 2472 ภายหลังการมรณะของหลวงพ่อเงิน แต่ทว่าเซียนสายตรงในวงการพระเครื่องสายหลวงพ่อเงินเขตจังหวัดพิจิตร นครสวรรค์ พิษณุโลก ต่างพากันยอมรับว่า พระพิมพ์นี้ทันยุคหลวงพ่

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...