Album: ตาสอนหลาน

ตาสอนหลาน เรื่องหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตา<br /> เอ้าที่นี้มาว่ากันเรื่องหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตากันก่อนน่อ<br /> หลวงพ่อเงินนั้นจะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยาก จริงๆใครรักใครชอบ<br /> หากจะเลือกหาาหรือเสาะหา ก็ควรมีหลักกันสักนิด เพื่อจะได้<br /> นิมนต์ท่านถูก<br /> จริงพระหลวงพ่อเงิน พิพม์นี้นั้น แยกได้ตามแบบพิมพ์หุ่น<br /> ได้หลักๆ อยู่สามพิพม์ คือ พิมพ์จีวร สามชาย –สี่ชาย –ห้าชาย<br /> ตามลำดับ<br /> <br /> การแยกและสังเกตุว่าจีวรตรงไหน นั้น ให้ดูแนวริ้วจีวร<br /> ด้านขวาองค์พระนะครับ อย่าเข้าใจผิดไปนับด้านซ้ายกัน และที่<br /> สำคัญ คือ ความสัมพันธ์ ริ้วจีวรทั้งสองข้างด้วย ซึ่งตรงนี้<br /> จะต้องศึกษาและหาดรูปให้มากๆ จะจดจำได้ไม่ยากนัก<br /> แต่สำคัญคือ การพิจารณานั้น ใช่เพียงแต่การพิจารณาเพียง<br /> จีวรเท่านั้น ยังมีอีกหลายจุดสำคัญที่ต้องพิจารณากัน เช่น<br /> เค้าโครงหน้า หุ่น ความกลมกลึง รอยหล่อเบ้าใต้ฐาน ว่าเป็น<br /> ลักษณะใด รวมถึงกระแสโลหะ ซึ่งต้องแห้งเก่าได้ที่ ซึ่งเดี๋ยวนี้<br /> การศึกษานั้นยิ่งง่ายมากเพราะมีสื่อ หลายอย่าง และแหล่งข้อมูล<br /> ความรู้หลายขนาน อาทิเช่น หนังสือเอย อินเทอร์เน็ตเอย ซึ่งน่า<br /> เข้าไปดูเข้าไปศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เชื่อว่า หากเราได้ศึกษาและ<br /> เข้าใจ แล้ว จะดูเป็นเรื่องง่ายไปทันที . เอ้า<br /> ที่นี้มาดูว่าจะดูอย่างไร ดูจุดที่วงไว้ และจำกันไว้ให้ดีนะรูปที่ได้<br /> หยิบยืม เท่าเจ้าของ เพื่อเป็นการสื่อการศึกษา นะครับ ไม่ได้มี<br /> เจตนาแต่อย่างใด หรือล่วงเกิน มา ณที่นี้นะครับ องค์แรก<br /> พิมพ์สามชาย<br /> <br /> <br /> จะสังเกตุว่า จะเห็นริ้ว ชายจีวร ด้านขวาองค์พระ มีริ้ว อยู่สาม<br /> เส้น เส้นขอบนอกจะหนากว่าเส้นใน ที่เห็นเป็นแค่ทิวบางๆ ส่วน<br /> ด้านขวานั้น ในพิมพ์นี้ ความสัมพันธ์ ด้านขวาและซ้าย ต้องเป็น<br /> เช่นนี้เสมอ เพียงแต่ความคมชัด ความสมบูรณ์ในองค์อาจมีความ<br /> แตกต่างกันไป ส่วนด้านหลังนั้น อาจเหมือนกันทั้งสามแม่พิมพ์<br /> หรือแตกต่างกันได้ แต่ที่สำคัญควรจดจำ ว่าลักษณะเช่นไร<br /> และเป็นอย่างไร<br /> หลวงพ่อเงิน สี่ชาย<br /> <br /> <br /> จะสังเกตได้ว่า เมื่อเปรียบเทียบข้อแตกต่างในสององค์นี้แล้ว<br /> จะเห็นว่าคือริ้วที่ว่านี้ แต่ก็ขอให้ทุกท่านจดจำสิ่งเหล่านี้ให้ดีนะครับ<br /> พิมพ์ห้าชาย<br /> <br /> <br /> เอาละได้ดูกันแล้วนะครับ ว่าจุดที่เขาแยกว่า สาม สี่ ห้า<br /> กันตรงไหน ทีนี้ก็ต้องศึกษาและจดจำกันต่อไปนะครับ

ตาสอนหลาน

อัปเดต 22 มีนาคม 2014
There is no photo in this album yet.
psom
ตาสอนหลาน เรื่องหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตา
เอ้าที่นี้มาว่ากันเรื่องหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตากันก่อนน่อ
หลวงพ่อเงินนั้นจะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยาก จริงๆใครรักใครชอบ
หากจะเลือกหาาหรือเสาะหา ก็ควรมีหลักกันสักนิด เพื่อจะได้
นิมนต์ท่านถูก
จริงพระหลวงพ่อเงิน พิพม์นี้นั้น แยกได้ตามแบบพิมพ์หุ่น
ได้หลักๆ อยู่สามพิพม์ คือ พิมพ์จีวร สามชาย –สี่ชาย –ห้าชาย
ตามลำดับ

การแยกและสังเกตุว่าจีวรตรงไหน นั้น ให้ดูแนวริ้วจีวร
ด้านขวาองค์พระนะครับ อย่าเข้าใจผิดไปนับด้านซ้ายกัน และที่
สำคัญ คือ ความสัมพันธ์ ริ้วจีวรทั้งสองข้างด้วย ซึ่งตรงนี้
จะต้องศึกษาและหาดรูปให้มากๆ จะจดจำได้ไม่ยากนัก
แต่สำคัญคือ การพิจารณานั้น ใช่เพียงแต่การพิจารณาเพียง
จีวรเท่านั้น ยังมีอีกหลายจุดสำคัญที่ต้องพิจารณากัน เช่น
เค้าโครงหน้า หุ่น ความกลมกลึง รอยหล่อเบ้าใต้ฐาน ว่าเป็น
ลักษณะใด รวมถึงกระแสโลหะ ซึ่งต้องแห้งเก่าได้ที่ ซึ่งเดี๋ยวนี้
การศึกษานั้นยิ่งง่ายมากเพราะมีสื่อ หลายอย่าง และแหล่งข้อมูล
ความรู้หลายขนาน อาทิเช่น หนังสือเอย อินเทอร์เน็ตเอย ซึ่งน่า
เข้าไปดูเข้าไปศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เชื่อว่า หากเราได้ศึกษาและ
เข้าใจ แล้ว จะดูเป็นเรื่องง่ายไปทันที . เอ้า
ที่นี้มาดูว่าจะดูอย่างไร ดูจุดที่วงไว้ และจำกันไว้ให้ดีนะรูปที่ได้
หยิบยืม เท่าเจ้าของ เพื่อเป็นการสื่อการศึกษา นะครับ ไม่ได้มี
เจตนาแต่อย่างใด หรือล่วงเกิน มา ณที่นี้นะครับ องค์แรก
พิมพ์สามชาย


จะสังเกตุว่า จะเห็นริ้ว ชายจีวร ด้านขวาองค์พระ มีริ้ว อยู่สาม
เส้น เส้นขอบนอกจะหนากว่าเส้นใน ที่เห็นเป็นแค่ทิวบางๆ ส่วน
ด้านขวานั้น ในพิมพ์นี้ ความสัมพันธ์ ด้านขวาและซ้าย ต้องเป็น
เช่นนี้เสมอ เพียงแต่ความคมชัด ความสมบูรณ์ในองค์อาจมีความ
แตกต่างกันไป ส่วนด้านหลังนั้น อาจเหมือนกันทั้งสามแม่พิมพ์
หรือแตกต่างกันได้ แต่ที่สำคัญควรจดจำ ว่าลักษณะเช่นไร
และเป็นอย่างไร
หลวงพ่อเงิน สี่ชาย


จะสังเกตได้ว่า เมื่อเปรียบเทียบข้อแตกต่างในสององค์นี้แล้ว
จะเห็นว่าคือริ้วที่ว่านี้ แต่ก็ขอให้ทุกท่านจดจำสิ่งเหล่านี้ให้ดีนะครับ
พิมพ์ห้าชาย


เอาละได้ดูกันแล้วนะครับ ว่าจุดที่เขาแยกว่า สาม สี่ ห้า
กันตรงไหน ทีนี้ก็ต้องศึกษาและจดจำกันต่อไปนะครับ

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...