Album: แจกแบบก่อสร้างศาลาฯ,โบสถ์,เมรุ,กุฏิฟรีทั่วประเทศ

ครบรอบ 11 ปี 2551-2562<br /> แจกฟรีแบบก่อสร้างวิหารทานแล้ว75จังหวัด<br /> วัด,สถานปฏิบัติธรรม จำนวน1,341 แห่ง<br /> จำนวนอาคารที่จัดพิมพ์แจกกว่า 2,000 หลัง<br /> <br /> โหลดไฟล์แบบก่อสร้างอาคารเสนาสนะต่างๆได้ที่ <br /> http://korn-free-cd.blogspot.com/<br /> (แจกเฉพาะแบบที่มีอยู่แล้วเท่านั้น<br /> ไม่รับออกแบบ-เขียนแบบใหม่ทุกกรณี)<br /> <br /> แบบก่อสร้างวิหารทาน-เสนาสนะ<br /> อาคารทั้งหลายนี้ ไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น <br /> ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพื่อวิหารทาน,วิทยาทาน<br /> และเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยชอบธรรม<br /> ทั้งสิ้นแล วัดและหน่วยงานราชการ <br /> สามารถนำแบบไปทำซ้ำดัดแปลง<br /> เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะ<br /> ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต<br /> <br /> กุศลอันเกิดจาก ธรรมทาน,<br /> วิหารทานนี้ พึงปรากฏประโยชน์และความสุข<br /> กับข้าพเจ้าเพียงใด ขอกุศลเหล่านั้น<br /> โปรดยังประโยชน์และความสุขแก่ทุกๆท่าน <br /> เสมอหนึ่งยังแก่ข้าพเจ้า ทุกประการ เทอญ

แจกแบบก่อสร้างศาลาฯ,โบสถ์,เมรุ,กุฏิฟรีทั่วประเทศ

อัปเดต 3 กันยายน 2019
ALL-2  
แจกแบบก่อสร้างกุฏิฟรี แบบที่ 1  
แจกแบบก่อสร้างกุฏิฟรี แบบที่ 1  
แจกแบบก่อสร้างกุฏิฟรี แบบที่ 2  
แจกแบบก่อสร้างกุฏิฟรี แบบที่ 3  
แจกแบบก่อสร้างกุฏิฟรี แบบที่ 4  
ALL-1  
165782  
165783  
165784  
165785  
165786  
165787  
165788  
165789  
165790  
165791  
165792  
165793  
165794  
165795  
165796  
165797  
165798  
165799  
165800  
165801  
165802  
165803  
165804  
165805  
165806  
165807  
165808  
165809  
165810  
165811  
165812  
165813  
165814  
Loading Photos......
Loading Photos......
kittikorn
ครบรอบ 11 ปี 2551-2562
แจกฟรีแบบก่อสร้างวิหารทานแล้ว75จังหวัด
วัด,สถานปฏิบัติธรรม จำนวน1,341 แห่ง
จำนวนอาคารที่จัดพิมพ์แจกกว่า 2,000 หลัง

โหลดไฟล์แบบก่อสร้างอาคารเสนาสนะต่างๆได้ที่
http://korn-free-cd.blogspot.com/
(แจกเฉพาะแบบที่มีอยู่แล้วเท่านั้น
ไม่รับออกแบบ-เขียนแบบใหม่ทุกกรณี)

แบบก่อสร้างวิหารทาน-เสนาสนะ
อาคารทั้งหลายนี้ ไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น
ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพื่อวิหารทาน,วิทยาทาน
และเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยชอบธรรม
ทั้งสิ้นแล วัดและหน่วยงานราชการ
สามารถนำแบบไปทำซ้ำดัดแปลง
เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะ
ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

กุศลอันเกิดจาก ธรรมทาน,
วิหารทานนี้ พึงปรากฏประโยชน์และความสุข
กับข้าพเจ้าเพียงใด ขอกุศลเหล่านั้น
โปรดยังประโยชน์และความสุขแก่ทุกๆท่าน
เสมอหนึ่งยังแก่ข้าพเจ้า ทุกประการ เทอญ

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...