พระพุทธรูปก่อนปิดทอง วัดท่าคราวน้อย อ.เมือง จ. ลำปาง

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

DSCF2552 2

 พระพุทธรูปหลังจากบูรณะแล้ว

 วัดด่านจำค่า เมืองลำปาง พระพุทธรูปชำรุดหลังจากซ่อมพระเนตรและปิดทองคำเปลว

 วัดท่าคราวน้อย อ.เมือง จ. ลำปาง P2081506

 พระพุทธรูปชำรุดที่พระพักตรด้านขวาและพระเนตรด้านซ้าย

ก่อนทำการบูรณะ PB091092

 พระพุทธรูปชำรุดที่พระเนตรด้านซ้ายก่อนบูรณะ

  วัดบ้านหาดเชี่ยว กิ่วลม ลำปาง พระพุทธรูปก่อนปิดทอง

 วัดท่าคราวน้อย อ.เมือง จ. ลำปาง P2111530

พระพุทธรูปหลังจากบูรณะที่พระพักตรด้านขวาและพระเนตร

   ด้านซ้ายแล้ว PB091094

 พระพุทธรูปหลังจากบูรณะแล้ว

 วัดบ้านหาดเชี่ยว กิ่วลม ลำปาง พระพูทรูปลงสีก่อนปิดทอง

 วัดท่าคราวน้อย อ. เมือง จ. ลำปาง P2091520

ขณะบูรณะพระพุทธรูป พระพุทธรูปหลังจากปิดทองคำเปลวแล้ว

 วัดท่าคราวน้อย อ.เมือง จ. ลำปาง P2052772

 ปิดทองพระพุทธรูป P8240666 2

 เจ้าแม่กวนอิมก่อนทำการบูรณะ

  วัดดอกพร้าว เมือง ลำปาง พระพุทธรูปหลังจากซ่อมพระเนตรแล้วและปิดทองคำเปลวทั้งองค์ วัดท่าคราวน้อย อ. เมือง จ. ลำปาง P4211958

 พระพุทธรูปชำรูดขณะทำการบูรณะ

 วัดพระบาท เมือง ลำปาง P6090066

 เจ้าแม่กวนอิมหลังจากทำการบูรณะแล้ว

 วัดดอกพร้าว เมือง ลำปาง P42419841

 พระพุทรูปหลังจากทำการบูรณะแล้ว

  วัดพระบาท เมือง ลำปาง

แชร์หน้านี้

Loading...