พระพุทธวัฒโนภาสโลกนาถมหาศากยมุนี 1

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

พระนางจามเทวี 1 พระพุทธวัฒโนภาสโลกนาถมหาศากยมุนี 3 ป้ายความเป็นมามณฑปที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท ซุ้มพระสามพี่น้อง 2 พระนางจามเทวี 2 พระพุทธวัฒโนภาสโลกนาถมหาศากยมุนี 4 อาคารพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พระพุทธวัฒโนภาสโลกนาถมหาศากยมุนี 1 พระนางจามเทวี 3 หัวบันไดพญานาค 5 เศียร พระพุทธวัฒโนภาสโลกนาถมหาศากยมุนี 2 พระฤาษี ณ วัดสะแล่ง แผนที่บริเวณวัดสะแล่ง พระอุโบสถใหม่ 1 พระแม่ธรณีบีบมวยผม ณ วัดสะแล่ง ชื่อสถานที่ต่างๆ บริเวณวัดสะแล่ง

แชร์หน้านี้

Loading...