พระวิหารทรงล้านนา คณะศรัทธาได้ร่วมกันก่อสร้างโครงสร้างใหญ่แล้ว แต่ขาดปัจจัยก่อสร้างอีกมากมาย

แชร์หน้านี้

Loading...