หลวงตาม้า(พระวรงคต วิริยะธโร)

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร หลวงพ่อตั้กม้อ หลวงพ่อฤาษีลิงดํา(พระราชพรหมยาน) หลวงพ่อดอกเตอร์วิโมกขาเมติโก LpCha(lpSumetho Back) หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร หลวงตาม้า(พระวรงคต วิริยะธโร) LpVeradhammo 165490 หลวงตาสมหมาย อุตมโน พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน ลพครรชิต สุทธิจิตโต พระภาวนาวิริยคุณ,หลวงพ่อทัตตชีโว,พระเผด็จ ทตฺตชีโว, PraPanya Neilavanno พระอาจารย์จรัญ อนงฺคโณ

แชร์หน้านี้

Loading...