หลวงตาสมหมาย อุตมโน

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

หลวงพ่อดอกเตอร์วิโมกขาเมติโก LpCha(lpSumetho Back) หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร หลวงตาม้า(พระวรงคต วิริยะธโร) LpVeradhammo 165490 หลวงตาสมหมาย อุตมโน พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน ลพครรชิต สุทธิจิตโต พระภาวนาวิริยคุณ,หลวงพ่อทัตตชีโว,พระเผด็จ ทตฺตชีโว, PraPanya Neilavanno พระอาจารย์จรัญ อนงฺคโณ หลวงพ่อสาคร มนุญโญ ดร.พระมหาทองรัตน์ รตนวณฺโณ ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ (พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต)

แชร์หน้านี้

Loading...