วิริยะ13's Recent Activity

 1. วิริยะ13 ตั้งกระทู้ใหม่

  "รู้ทันมันก็ดับ" (หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ)

  [ATTACH] . "รู้ทันมันก็ดับ" " .. เวลากิเลสมันเกิดขึ้น "เกิดขึ้นทางกาย เกิดขึ้นทางวาจา เกิดขึ้นทางใจ" รู้ทันมันเดี๋ยวนี้...

  No_03.jpg

  Forum: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  19 มกราคม 2021 at 06:46
 2. วิริยะ13 ตั้งกระทู้ใหม่

  "สมาธิกับปัญญา ต่างฝ่ายต่างอบรมกัน" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

  [ATTACH] . "สมาธิกับปัญญา ต่างฝ่ายต่างอบรมกัน" มีผู้ถามท่านว่า : การปฏิบัตินี้ "ถ้าบริกรรมไม่สงบ จะพิจารณาอย่างเดียวได้ไหม...

  IMG_9511.JPG

  Forum: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  18 มกราคม 2021 at 06:33
 3. วิริยะ13 ตั้งกระทู้ใหม่

  "ก็มีอยู่อย่างเก่า" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

  [ATTACH] . "ก็มีอยู่อย่างเก่า" " .. อันคนสรรเสริญเยินยอก็อย่าไปดีใจ คนอื่นติเตียนนินทาก็อย่าไปเสียอกเสียใจ...

  12A (2).jpg

  Forum: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  17 มกราคม 2021 at 06:34
 4. วิริยะ13 ตั้งกระทู้ใหม่

  "บุญกุศลเกิดขึ้นสามทาง" (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)

  [ATTACH] . "บุญกุศลเกิดขึ้นสามทาง" " .. "ใขณะที่เรานั่งภาวนาอยู่นี้ ย่อมเกิดกุศลขึ้นถึงสามทาง" คือ .. - กาย...

  IMG_9948.JPG

  Forum: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  16 มกราคม 2021 at 06:45
 5. วิริยะ13 ตั้งกระทู้ใหม่

  "ใจนี้ไม่มีคำว่าวัย" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

  [ATTACH] . "ใจนี้ไม่มีคำว่าวัย" " .. "ฝึกให้ดีเถอะใจ ใจนี้ไม่มีคำว่าวัย" มีแต่ความสว่างไสวกระจ่างแจ้งตลอดเวลา ขอให้ฝึกได้เถอะ...

  32 (2).jpg

  Forum: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  15 มกราคม 2021 at 06:41
 6. วิริยะ13 ตั้งกระทู้ใหม่

  "พรหมวิหาร ๔ " (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

  [ATTACH] . "พรหมวิหาร ๔ " "มีอุปมาเหมือนอย่างมารดามีบุตร ๔ คน" .. - "คนหนึ่ง" ที่ยังเป็นเด็กเล็ก มารดาก็มุ่งความเจริญ...

  __48_424.jpg

  Forum: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  14 มกราคม 2021 at 06:41
 7. วิริยะ13 ตั้งกระทู้ใหม่

  "ทำไมไม่เสาะแสวงหาที่พึ่ง" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

  [ATTACH] . "ทำไมไม่เสาะแสวงหาที่พึ่ง" ".. ก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้ "มันร้อนเป็นฟืนเป็นไฟทั้งกลางวันกลางคืนตลอดเวลา"...

  IMG_8905.JPG

  Forum: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  13 มกราคม 2021 at 06:35
Loading...