@@..คำครู ผู้ชี้-นำ-อุปถัมภ์ สู่พระโพธิญาณ & เรื่องเล่าจากกัลยาณมิตร.@@

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย พุทโธอวโลกิเตศวร, 10 กรกฎาคม 2015.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,975
  กระทู้เรื่องเด่น:
  352
  ค่าพลัง:
  +59,112
  c_oc=AQlZRZUsd8tvgZlpJjEkKGW64HoWP7op-qE7ZmmwoQtMRoP9YJGtAL4t_PoXlMHnDKI&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg  คนจะทำคาถาต้องเป็นคนจริงจัง สม่ำเสมอ ถ้าไม่จริงจัง ไม่สม่ำเสมอ ทำแล้วจะไม่เกิดผล เพราะว่าคาถาเป็นพื้นฐานของอภิญญา ทำคาถาขึ้นก็เล่นอภิญญาได้ คนจะเล่นอภิญญาได้จะต้องเป็นคนจริงจัง สม่ำเสมอ ทุ่มเทชนิดตายเป็นตาย ไม่ใช่เบื่อ ๆ อยาก ๆ ไฟไหม้ฟางเป็นพัก ๆ ถ้าวิสัยอย่างนั้นอย่าเสียเวลาไปเล่นเลย..!
  .....................................
  พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. วัดท่าขนุน
  www.watthakhanun.com
   
 2. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,975
  กระทู้เรื่องเด่น:
  352
  ค่าพลัง:
  +59,112
  c_oc=AQkqWHWxh6KJ6yXrLzmHEAFANlGKwGm3MQYBysomEeMgjZ61NEWlt0KJQmnWwWDVrtg&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,975
  กระทู้เรื่องเด่น:
  352
  ค่าพลัง:
  +59,112
  พระคาถาที่ทำให้จิตเกิดสมาธิเป็นฐานทิพย์ให้เกิดโชคลาภอันดีงาม

  ลูกหลานเฝ้าเวียนถามหลวงปู่ถึงคาถาที่ท่องแล้วทำให้เกิดโชคลาภ เช่น ลาภลอย หลวงปู่ก็ต้องบอกกล่าวตามสัทธรรมว่าไม่มีดอกคาถาชนิดนั้น. ถ้ามีก็จะหลอกลวง เป็นทางทำให้บุญเก่าเราหมดไป ไม่ได้เพิ่มบุญใหม่. หรืออาจเป็นทางไสยศาสตร์ ของมาร ให้โชคลาภก็จริง แต่กินธาตุกินขันธ์เราไปเรื่อยๆ แล้วเอาโชคลาภแบบหลอกลวง สุกๆดิบๆ ทุกขลาภ มาให้เรา. ครั้นได้โชคลาภแล้วต้องไปรับใช้กรรม.. หลวงปู่ใหญ่จึงไม่สนับสนุน นะลูกหลานเอ๊ย

  แต่พระคาถาที่จะทำให้จิตเกิดสมาธิเป็นฐานทิพย์ของโชคลาภอันดีงามนั้น มีอยู่ใน #พระคาถายอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก ที่หลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดรแต่งไว้เมื่อกว่าพันปีมาแล้วนั่นเอง.

  เป็นช่วงที่พระคาถากล่าวอัญเชิญเทพไท้เทวา ฤาษีมุนีผู้เรืองฤทธิ์ พรั่งพร้อมด้วยพระสัทธรรมอันบริสุทธิ์บริบูรณ์มารวมพลังงานอันประเสริฐเข้าด้วยกัน ในหัวข้อที่ ๒๐-๒๑ ดังนี้ นะลูกนะ

  " ๒๐. อินทะสาวัง มะหาอินทะสาวัง พรหมมะสาวัง มะหาพรหมมะสาวัง จักกะวัตติสาวัง มะหาจักกะวัตติสาวัง เทวาสาวัง มะหาเทวาสาวัง อิสิสาวัง มะหาอิสิสาวัง มุนีสาวัง มะหามุนีสาวัง สัปปุริสะสาวัง มะหาสัปปุริสะสาวัง พุทธะสาวัง ปัจเจกะพุทธะสาวัง อะระหัตตะสาวัง สัพพะสิทธิ วิชชาธะรานังสาวัง สัพพะโลกา อิริยานังสาวัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิโหตุ ฯ

  ๒๑. สาวัง คุณัง วะชะพะลัง เตชัง วิริยัง สิทธิกัมมัง ธัมมัง สัจจัง นิพพานัง โมกขัง คุยหะกัง ทานัง สีลัง ปัญญานิกขัง ปุญญัง ภาคะยัง ยะสัง ตัปปัง สุขัง สิริรูปัง จะตุวิสะติเทสะนัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ ฯ "

  ขอให้ลูกหลาน ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา สวดพระคาถายอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎกทั้งหมดโดยตลอด สม่ำเสมอ นั่นแล จะก่อบังเกิดสิ่งดีงามอันเป็นยอดปรารถนาทุกประการ ตลอดกาลนาน ตราบจนกระทั่งลูกหลานบรรลุถึงพระนิพพาน.. นะลูกหลานเอ๊ย๚
   
 4. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,975
  กระทู้เรื่องเด่น:
  352
  ค่าพลัง:
  +59,112
  ?temp_hash=fa9bb7014e6efb9b62e02173009c457d.jpg

  ?temp_hash=fa9bb7014e6efb9b62e02173009c457d.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,975
  กระทู้เรื่องเด่น:
  352
  ค่าพลัง:
  +59,112
  c_oc=AQk8dYBdemIT4JO6GNto-UpUQVl1sXyOK9y-MpSq9DjsauHx_Bw-hE__XmUgXXioT-8&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 6. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,975
  กระทู้เรื่องเด่น:
  352
  ค่าพลัง:
  +59,112
  สวดมานานทำไมไม่เป็นอย่างที่หลวงตาบอก

  ศิษย์: ผมสวดมานานทำไมไม่เป็นอย่างที่หลวงตาบอก

  หลวงตา: ถ้าสวดแล้ว มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะ พิจารณาว่ามันเกิดจากอะไร มันเกิดจากเราไหม เราลดอะไรลงบ้างไหม... ชาวเว็บคิดเอาเองนะ บางคนสวดมานาน สวดมาหลายปี สี่ห้าปีแล้วก็มี ทำไมมันไม่เป็นอย่างที่เราคิด เพราะเราไม่ลดอะไร? การกระทบกระทั่ง... ตัวเองกระทบมากกว่าคนอื่น มันเป็นตัวที่เป็นฝ้า เป็นฝ้าในจิตที่คิดไป ไม่เป็นอย่างที่คิดเพราะมันมีฝ้า ไม่ใช่สวดอย่างเดียวแล้วไม่ปรับเลย ไม่ใช่นะ มันต้องปรับด้วย ต้องเข้าใจนะ บางคนเกิดพรุ่งนี้มาถามว่า โอ๊ย สวดมานาน ไม่เห็นเป็นอย่างหลวงตาว่าเลย ไม่ใช่นะ มันต้องพิจารณาตัวเอง ต้องไปอ่านอิทธิบาทที่สี่ (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา)ถ้าความสำเร็จอะไรนี่ ที่มันเป็นคือมันเกิดจากเรา ใช่ไหม เกิดจากเรา ตั้งใจสวด จิตอยู่ที่คำสวด แต่ว่าอะไรก็ไม่รู้ จิตกระทบ ยังไปตามกระแสพวกนี้อยู่ ไม่ได้นะ มันต้องระวังพวกนี้อยู่ มันจึงรับกระแสพวกนี้ได้ จิตมันต้องระวังไง มันต้องชำนาญในการรับ ในการทำให้มันอยู่ ควบคุมมันอยู่ ใช่ไหม เอ้อ อย่างเราโดนปั๊บ กระทบกระทั่งปั๊บ คิดหลายวันยังไม่ออกนี่ สวดไปคิดไป มันก็ไม่เป็นอย่างที่คิดหรอก เพราะมันเกิดจากเราไง เราไม่ทรง ไม่รู้จักทรงอารมณ์ เราต้องระวังสิ่งรอบตัวเราด้วย มันอยู่ใกล้เราและตัวเรานี่ เอ้า ระวังวจีกรรม มโนกรรม กายกรรมด้วย มันประกอบกันนะกับพลังงานที่เราสวด ทำไมจึงไม่เป็นอย่างที่เราคิด

  ข้อมูลจาก... หนังสือหลวงตาสอนศิษย์ เล่ม 2 (หน้าที่ 10)
   
 7. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,975
  กระทู้เรื่องเด่น:
  352
  ค่าพลัง:
  +59,112
  c_oc=AQlmf8QQ8IIpc9R6C_UHWzN-PywwBhemFT0k5hOjPXP0deDArSopStEu2Zl5pM8oNzw&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg

  ถาม : เวลาภาวนาแล้วนับลูกประคำไปด้วย คือนับจำนวนเม็ดของลูกประคำอย่างนั้นเหรอคะ ?
  ตอบ : คือถ้าสติสมบูรณ์เราภาวนาอะไรเรารู้อยู่ เรานับลูกประคำ อาการเคลื่อนไหวของมือเรารู้อยู่ ตอนนี้นับไปกี่จบแล้วรู้อยู่ หรือว่าคาถาไปกี่จบแล้วรู้อยู่ เราจะรู้หลาย ๆ อย่างพร้อมกัน ถ้าหากว่าเราต้องกำหนดจิตรู้หลายอย่าง งานก็เยอะ โอกาสที่จะแวบไปที่อื่นก็น้อยลง
  .....................................
  พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. วัดท่าขนุน
  www.watthakhanun.com

  #พระพุทธศาสนาช่วยโลก #พระสงฆ์ช่วยสังคม#แบ่งปันธรรมะ
  #๖๐ปีพระครูวิลาศกาญจนธรรม
   
 8. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,975
  กระทู้เรื่องเด่น:
  352
  ค่าพลัง:
  +59,112
  เรื่องของการเป็นร่างทรง

  วิธีเลี่ยงที่ดีที่สุดก็คือภาวนาให้อารมณ์ใจทรงตัวอย่างน้อยปฐมฌานขึ้นไป ถ้าทรงฌานได้ กำลังเราเท่ากับพรหมเขาทำอะไรไม่ได้หรอก ยกเว้นว่าท่านที่เหนือกว่าพรหม และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอย่าไปหวั่นไหวง่าย ๆ ถ้าเราไปหวั่นไหวง่าย ยินดียินร้ายอะไร กำลังเราตก เขาก็จะครอบงำได้ง่าย

  พวกเรายังไม่ได้เจอแบบที่อาตมาเจอ มายืนค้ำหัวชี้หน้าเลยว่า "กูยิ่งใหญ่ที่สุดในสามโลก ไม่มีใครเหนือกว่ากูอีกแล้ว..!" ถ้าเป็นพวกเราได้ยินก็ขวัญหนีดีฝ่อ อาตมาบอก “มึงยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตาม ตอนนี้กูเป็นพระ มึงนั่งลงซะ ไม่อย่างนั้นจะโดนเตะ..!” เขาเลยยอมนั่ง ถ้ากำลังใจเรามั่นคงไม่หวั่นไหว พวกนี้ทำอะไรไม่ได้แม้แต่นิดเดียว เพียงแต่ว่าพวกเราส่วนใหญ่จะเกิดความกลัวซึ่งก็เป็นเรื่องปกติ

  ฉะนั้น..วิธีที่จะเลี่ยงความกลัวได้ดีที่สุดก็คือทรงสมาธิไว้ แล้วบางรายกำลังเขาสูง แค่เข้าเขตมาใกล้นี่ขนลุกเกรียวมาแต่ไกลเลย ลักษณะนั้นต้องตั้งท่ารับ พวกนั้นแรงจัด ก่อนหน้านั้นอาตมาก็นิสัยไม่ดี เจอแบบนี้ไล่กระจายเลย มาตอนหลังได้รับความรู้จากหลวงพ่อวัดท่าซุงว่า “อย่าอวดดีกับผี อย่าลองดีกับพระ” มีอะไรเจรจากันก่อน ถ้าสามารถช่วยเขาได้ สามารถสงเคราะห์เขาได้ก็ทำไป ถ้าช่วยไม่ได้สงเคราะห์ไม่ได้ คุยกันไม่รู้เรื่องจริง ๆ แล้วค่อยไปตีกัน

  พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
  (หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน)
  เก็บตกบ้านวิริยบารมี ต้นเดือนเมษายน ๒๕๕๘
   
 9. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,975
  กระทู้เรื่องเด่น:
  352
  ค่าพลัง:
  +59,112
  c_oc=AQmeEj9q_2goEhQ5_1KwPdJHp783-uxnOy7DkY7KJwjADpNfgeh2ZoxmCskKkAfKFlo&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 10. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,975
  กระทู้เรื่องเด่น:
  352
  ค่าพลัง:
  +59,112
  c_oc=AQnsV2MjHvUS12B3s0ibAdAj-MjoMdf6qJS-_Xh_so1MjJOIL--dG48oz5JnCMX9zIo&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 11. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,975
  กระทู้เรื่องเด่น:
  352
  ค่าพลัง:
  +59,112
  เมื่อพึงพอใจ ดีใจ ในคราประสบ ฤๅ ได้รับสิ่งอันเป็นที่รักที่พึงใจ เราก็ย่อม "#ปีติ" ปราโมทย์

  แต่นั่นหาใช่ "ปีติ" แท้จริงไม่!!..

  #ปีติแท้จริงย่อมปราศจากราคะ.. ด้วยราคะเป็นกิเลส เป็นของร้อน คราจับต้องใหม่ ๆ ขณะที่ตนพอใจ ก็ยังทนได้ ยินดีที่จะทน. แต่ครั้นจับต้องนานเข้า จักผลาญไหม้ หรือ นำพาความหม่นไหม้-พินาศ มาสู่ตน.

  - ปีติแท้จริงย่อมเกิดจากศรัทธาในคุณธรรมเป็นรากฐาน.
  - ชั้นต่อมาจึงเป็นปีติสูงส่งยิ่งขึ้นไป ด้วยความที่ลูกหลานปราศจากมานะถือตน ไม่ดื้อดึง.
  - ชั้นต่อมาจึงเป็นปีติสูงส่งยิ่งขึ้นไป ด้วยความที่ลูกหลานปฏิบัติเข้าถึงสมาธิเป็นลำดับขั้นตอน จากสมาธิขั้นต่ำจนถึงขั้นสูง.
  - ชั้นต่อมาจึงเป็นปีติสูงส่งยิ่งขึ้นไป ด้วยความที่ลูกหลานปฏิบัติกาย-วาจา-ใจ เพื่อดำเนินตามโลกุตรมรรค.

  นี่แลจึ่งเป็นปีติโดยแท้..

  ปีติแท้จริงจะนำพาให้กาย-จิต สะอาด,สว่าง,สงบ พบความสุขความจำเริญแท้จริงทางโลก แลน้อมนำสู่พระนิพพานอันเป็นความจำเริญทางธรรมในท้ายที่สุด.. นะลูกหลานเอ๊ย๚
  ---------------
  #ธรรมเทศนาหลวงปู่เทพโลกอุดร.
   
 12. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,975
  กระทู้เรื่องเด่น:
  352
  ค่าพลัง:
  +59,112
  +++ สภาพจิตยิ่งละเอียดจะยิ่งรู้เห็นโทษมากขึ้น +++

  พระอาจารย์กล่าวว่า "ในเรื่องของการปฏิบัติธรรม #สภาพจิตยิ่งละเอียดจะยิ่งรู้เห็นโทษมากขึ้น จะพยายามปรับปรุง กาย วาจา ใจ ของตนเองให้ดีขึ้น #จะพยายามไม่ให้เป็นทุกข์ #เป็นโทษแก่คนอื่น

  เรื่องเหล่านี้จะมาพร้อมกับกำลังใจที่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ #บุคคลที่กำลังใจสูงย่อมเห็นโทษมากกว่าบุคคลที่กำลังใจต่ำ เหมือนกับบุคคลซึ่งอยู่ในที่สูงกว่า ย่อมมองได้ไกลกว่าบุคคลซึ่งอยู่ในที่ต่ำ"

  พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
  (หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน)
  เก็บตกจากบ้านเติมบุญ ต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
   
 13. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,975
  กระทู้เรื่องเด่น:
  352
  ค่าพลัง:
  +59,112
  วันหนึ่งๆ เทวดาทำอะไรกันบ้าง

  ถาม : เทวดาวันหนึ่ง ๆ ท่านทำอะไรบ้างครับ ?
  ตอบ : เยอะแยะไปหมด รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ธรรมารมณ์ ของท่านมีความประณีต #ละเอียดกว่าเรานับเท่าไม่ได้ #แค่เพลินอยู่กับความสุขพวกนั้นก็หมดวันแล้ว ส่วนบรรดาท่านที่มีหน้าที่ท่านก็ทำหน้าที่ของท่านไป บางชั้นอย่างเช่น #ชั้นยามาท่านก็นั่งสมาธิไป #สวดมนต์ของตัวเองไป ไม่ได้อยู่ว่าง ๆ เหมือนกับเราหรอก..!

  ถาม : ตอนสวดพระคาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ เวลาสวดแล้วรู้สึกว่า ๒๔ ชั่วโมง การรับรู้ตัวเหมือนกับว่าเวลาหายไป ?
  ตอบ : ถ้าหากว่าสติสมาธิเราอยู่กับปัจจุบันตรงหน้า #ไม่ใช่แต่เวลาอย่างเดียว #บางทีภาพและเสียงก็หายไปด้วย เพราะว่าเราไม่ได้สนใจ ยิ่งสมาธิลึกเท่าไร เวลาจะผ่านไปโดยที่เราไม่รู้ตัว เราจะรู้สึกว่าพักเดียวทำไมนานแท้ บางทีเรารู้สึกว่าเดี๋ยวเดียว #อย่างอาตมาสวดจบหนึ่งใช้เวลา#ชั่วโมงครึ่ง

  ถาม : เวลามานั่งช่วงกรรมฐาน เมื่อก่อนรู้สึกว่านาน ?
  ตอบ : ถ้าเราไม่ได้ใส่ใจ #เวลาจะผ่านไปไม่รู้ตัว ถึงนานก็รู้สึกเหมือนกับครู่เดียว

  พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
  (หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน)
  เก็บตกจากบ้านเติมบุญ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
   
 14. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,975
  กระทู้เรื่องเด่น:
  352
  ค่าพลัง:
  +59,112
  ส่วนใหญ่ทำบุญแล้วตั้งกำลังใจผิด

  พระอาจารย์กล่าวว่า "พวกเรามาทำบุญแต่ส่วนใหญ่แล้วตั้งกำลังใจผิด มาถวายสังฆทานก็จริง #แต่กำลังใจมุ่งมาว่าถวายพระอาจารย์เล็ก ถวายหลวงพ่อเล็ก

  #ถวายสังฆทานเราต้องนึกถึงหมู่สงฆ์ที่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน ไม่ใช่นึกถึงพระอาจารย์เล็กที่นั่งอยู่ตรงนี้ #อาตมาเป็นแค่ตัวแทนเท่านั้นเป็นแค่เศษเสี้ยวเล็ก ๆ เท่านั้น

  ฉะนั้น...ถ้าเรานึกผิด ยึดผิด เกาะผิด #บางทีก็ได้บุญน้อยกว่าที่คิดนะ ยังโชคดีว่าอาตมายังไม่สิ้นสติ ไม่ว่าโยมจะนึกผิดหรือนึกถูก #อาตมาก็เอาลงสังฆทานไว้เสมอถ้าเป็นที่อื่นเดี๋ยวก็บุญหายเท่านั้น"

  พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.(หลวงพ่อเล็ก สุธัมมปัญโญ)
  เก็บตกจากบ้านวิริยบารมี ต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
   
 15. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,975
  กระทู้เรื่องเด่น:
  352
  ค่าพลัง:
  +59,112
  c_oc=AQnRMCVfp-UZW8MiFITGPyrHzcB40O3Hgm2COWA-KJ2svQR4nfZQGIX1Npgch83oBss&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg  หลวงพ่อวัดปากนํ้า ภาษีเจริญ สอนเอาไว้เสมอ ว่า “ทานบารมีนี้อย่าได้ขาด ถ้าหากขาดทานบารมีแล้ว จะสร้างบารมีอย่างอื่นมันก็ไม่สะดวก”

  ตัวท่านเองได้สร้างทานบารมีมาตั้งแต่บวช สมัยย้ายอยู่วัดเชตุพนวิมลมังคลารามใหม่ๆ (วัดโพธิ์ ท่าเตียน) ได้ออกบิณฑบาต ท่านขาดแคลนเรื่องอาหารหวานคาวขบฉัน เนื่องจากพระในเขตพระนครมากท่านไปอยู่ใหม่ ญาติโยมไม่คุ้นหน้า จึงไม่ค่อยมีคนใส่บาตร ครั้งนั้นท่านบิณฑบาต ไม่ได้ภัตตาหารขบฉันมา ๒ วัน อาศัยฉันน้ำประทังเวทนาความหิว รุ่งขึ้นในวันที่ ๓ หลวงพ่อได้ออกบิณฑบาตตามปกติ ได้ข้าว ๑ ปั้นกับกล้วยหนึ่งผล ด้วยความหิวไม่ได้ฉันข้าวมา ๒ วัน เมื่อกลับจากบิณฑบาต ตั้งใจที่จะลงมือขบฉัน พอดีเหลือบไปเห็นสุนัขแม่ลูกอ่อน ผอมโซทีเดียว ท่านก็คิดในใจว่า มันคงหิวเช่นเดียวกับที่เรากำลังหิว จึงแบ่งปันอาหารที่ได้มาในวันนั้นอย่างละครึ่ง คือ ข้าวครึ่งปั้นกับกล้วยครึ่งผล แล้วก็อธิษฐานจิตว่า
  “ในวันนี้ เราก็ถึงที่สุดแห่งความหิว สุนัขแม่ลูกอ่อนก็ถึงที่สุดในความหิว ที่สุดต่อที่สุดมาเจอกัน เราจึงได้สร้างมหาทานบารมี ขออานุภาพแห่งมหาทานบารมีนี้ จงอย่าได้อดอยากยากจนอีกต่อไปเลย”

  อานิสงส์การทำทานปรมัตถบารมี คือ เอาชีวิตเป็นเดิมพัน ช่วงนั้นในแต่ละวันหลวงพ่อต้องเดินเท้า ลงเรือ ไปเรียนตามสำนักต่างๆ การฉันภัตตาหารไม่พอ อาจเป็นลม จนมรณภาพเวลาใดก็ได้* และการให้ทานของหลวงพ่อครั้งนั้น โดยไม่สนใจว่าหากในวันถัดไปบิณฑบาตไม่ได้อาหาร ร่างกายจะเป็นอย่างไร หลวงพ่อสร้างมหาทานครั้งยิ่งใหญ่ ด้วยจิตมีเมตตา ทำให้หลังจากวันนั้น ท่านบิณฑบาตได้ภัตตาหารอุดมสมบูรณ์ และต่อมาเมื่อมาอยู่วัดปากน้ำได้เลี้ยงพระภิกษุสามเณร ๕๐๐-๖๐๐ รูป และอุบาสิกาอีก ๑๐๐-๒๐๐ คน ได้อย่างไม่อดอยาก ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ จนกระทั่งถึงปัจจุบันได้อย่างน่าอัศจรรย์

  *เรื่องลูกจ้างของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ทำงานตัดฟืนทั้งวัน ร่างกายเพลีย ไม่ได้ทานข้าวเย็น สาทานอุโบสถศีล ตกกลางคืนลมดันขึ้น เสียชีวิตลงในคืนนั้น เรื่องนี้มีกล่าวในพระไตรปิฎก
   
 16. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,975
  กระทู้เรื่องเด่น:
  352
  ค่าพลัง:
  +59,112
  c_oc=AQkFx4y9sNlc8flZX0pF6kTn1TpfQm5tkESnpcNXiXx6TKpOz8MgPLMqWqLga3y6AZQ&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg

  ••••• รูปข้าคุยกับแกได้ •••••
  ครั้งหนึ่งที่วัดสะแก ผู้เขียนกราบเรียนหลวงปู่ว่า "ผมอยู่กรุงเทพฯ มากราบหลวงปู่บ่อยๆไม่ได้ ไม่เหมือนพี่เขาอยู่อยุธยา" ตอนนั้นผู้เขียนรู้สึกอิจฉาพี่วรวิทย์อยู่ในใจ เพราะพี่เขามีรถ และบ้านก็อยู่หลังสถานีรถไฟอยุธยาไม่ไกลจากวัด นึกอยากจะมากราบหลวงปู่ขับรถมาแป๊ปเดียวก็ถึง พี่เขาจึงมากราบหลวงปู่อยู่แทบทุกคืนช่วงหัวค่ำ หลังจากหลวงปู่เข้ากุฏิตอนเย็น สวดมนต์ไหว้พระแล้วออกจากกุฏิมานั่งพักผ่อนอิริยาบท
  ผู้เขียนคิดอยู่อย่างนี้กระมัง หลวงปู่ท่านรู้วาระจิต จึงเมตตาพูดกับผู้เขียนว่า "รูปข้าคุยกับแกได้" ผู้เขียนมองหลวงปู่นิ่งอยู่ ยังงงๆว่า (รูป)ท่านจะคุยยังไง หลวงปู่จึงพูดต่อว่า "แกนั่งอยู่ที่บ้าน ที่แกไหว้พระอยู่นั่น ที่หน้ารูปนั่น ถ้าทำเป็น แกก็เห็นพระได้ องค์ไหนๆที่ท่านมา รูปข้าคุยกับแกได้"
  วันนั้นผู้เขียนกลับบ้านพร้อมกำลังใจในการปฏิบัติเพิ่มขึ้นอีกมากโขทีเดียว ที่หลวงปู่เมตตาศิษย์ที่บ้านไกลไม่สามารถเดินทางเอาตัวเป็นๆมาหาท่านได้ทุกวันทุกคืน จำได้ว่าคืนหนึ่งที่ผู้เขียนภาวนาอยู่ที่บ้าน คิดถึงหลวงปู่จับใจ นึกถึงคำที่ท่านบอกผู้เขียนไว้ "รูปข้าคุยกับแกได้" จึงกราบหลวงปู่ขอคำสอนจากท่าน ท่านเมตตาคุยกับผู้เขียนว่า "แกว่าอะไรที่ไม่มีอายุ" ผู้เขียนยังไม่ทันได้ตอบอะไรท่าน ท่านก็ว่า "แกลองดูรอบๆตัวแกสิ ทุกอย่างๆมีอายุทั้งนั้น" ผู้เขียนนึกทบทวนดู มีคำอยู่สองสามคำที่หลวงปู่พูดอยู่ในคำสอนท่านบ่อยๆคือ.....
  คำว่า "ของจริง"
  คำว่า "ของดี ของวิเศษ"
  คำว่า "พระเก่า พระแท้"
  หลวงปู่ตอบลูกศิษย์เรื่องความสุขว่า "ความสุขที่แท้จริง (ทางโลก) ไม่มีหรอก มีแต่ ศีล สมาธิ ปัญญา นั่น ของจริง" หลวงปู่ท่านหมายถึง "มรรค" นั่นเอง ปลายทางของมรรคแปด คือ ปลายทางที่จะพบของดี ของวิเศษ คือ พระเก่า พระแท้ ของหลวงปู่ หรือ พระนิพพาน นั่นเอง ความสุขที่ไม่มีวันหมดอายุ ความสุขที่ไม่กลับกลายเป็นความทุกข์อีก
  ความโลภ ความโกรธ ความหลง ดูเหมือนไม่มีอายุสำหรับผู้ที่ยังท่องเที่ยวในสังสารวัฏ เกิดตาย เกิดตาย เกิดตาย ไม่รู้จบ แตสำหรับผู้ปฏิบัติ "จริง" ตามแบบพระพุทธเจ้า ตามที่หลวงปู่สอน ความโลภ ความโกรธ ความหลง หรือที่หลวงปู่เรียกสั้นๆว่า "โกรธ โลภ หลง" นี้ มีว้นหมดอายุ หมดไปได้
  @ หนังสือ.....
  บันทึก
  เรื่องจริงจากประสบการณ์ ๓
  หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
  คำสอน ศรัทธา และปาฏิหาริย์
  ***** เมธา พรพิพัฒน์ไพศาล *****
   
 17. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,975
  กระทู้เรื่องเด่น:
  352
  ค่าพลัง:
  +59,112
   
 18. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,975
  กระทู้เรื่องเด่น:
  352
  ค่าพลัง:
  +59,112
  หลวงพ่อฤาษีฯ ท่านกล่าวถึงหลวงปู่สด อย่างไรบ้าง ลองฟังท่านดูครับ


   
 19. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,975
  กระทู้เรื่องเด่น:
  352
  ค่าพลัง:
  +59,112
  ฌานจริง ฌานหลอก

  "..คำว่าเป็นฌานให้สังเกตตามนี้ ถ้าฌาน
  เฉพาะเวลานั่งสมาธิน่ะ ไม่จริง ไม่ใช่ฌานจริง
  เขาเรียกว่า ฌานหลอก

  ถ้าฌานจริงๆ ต้องเป็นอย่างนี้ ถึงเวลานี้เราเคย
  บูชาพระ ถ้าเวลานั้นไม่ได้บูชาพระ เราไม่สบาย
  ใจ ต้องบูชาพระ ถ้าไม่มีพระจะบูชาก็นึกในใจ
  นึกบูชาเอาเอง ถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าจิตมีฌาน
  ในการบูชาพระ

  การบูชาพระมีอะไรบ้าง
  ๑. พุทธานุสสติใช่ไหม นึกถึงพระพุทธเจ้า
  ๒. ธัมมานุสสติ นึกถึงคำสวดมนต์นี่เป็นธรรมะ
  ๓. สังฆานุสสติ นึกถึงพระสงฆ์ที่เราชอบใจ

  ก็รวมความว่า ในเมื่อจิตมันทรงตัวแบบนี้ เป็น
  อนุสสติแบบนี้ ถ้านึกอยู่เสมอว่า ถ้าถึงเวลา ถ้า
  เราไม่ได้ทำ ใจไม่สบายนี่ ละฌานแท้..."

  จาก โอวาทหลวงพ่อวัดท่าซุง เล่ม ๔ หน้า ๗๙
   
 20. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,975
  กระทู้เรื่องเด่น:
  352
  ค่าพลัง:
  +59,112
  มีโยมมาจากสหรัฐอเมริกา เล่าให้พระอาจารย์ฟังว่า ตะกรุดมหาสะท้อนที่ตัวเองพกอยู่นั้นใช้ได้ผล พระอาจารย์จึงกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า

  "จริง ๆ แล้วถึงเราไม่มีตะกรุดมหาสะท้อน ใช้คาถาอย่างเดียวก็ได้ผล แต่สมาธิต้องทรงตัว เราภาวนา เมสัมมุกขา สัพพาหะระติ เตสัมมุกขา ไปเรื่อย ๆ ถ้าสมาธิทรงตัว จะมีอานุภาพเหมือนกับใช้ตะกรุดมหาสะท้อน เพราะตะกรุดก็ปลุกด้วยคาถานี้ ต่างกันแค่พวกเราขาดความมั่นใจเท่านั้นเอง ถ้าสมาธิดีหน่อย มีความมั่นใจ ไม่ต้องไปเสียเงินบูชาตะกรุดแพง ๆ ก็ได้

  เมื่อเช้านายทหารเขาเอาเช็คมาให้ เขาบอกว่าทำกระเป๋าเงินหาย แล้วตะกรุดอยู่ในนั้นด้วย ก็เลยต้องเสียเงินอีกหนึ่งหมื่นมาเอาของใหม่ อยากจะบอกว่าเป็นถึงระดับผู้บัญชาแล้ว ไม่ควรงมงายเรื่องนี้ แต่ก็พูดไม่ออก

  วัตถุมงคลทุกประเภทสำคัญตรงกำลังใจของคนใช้ วัตถุมงคลเหมือนกับเครื่องส่ง มีการส่งคลื่นอยู่ตลอดเวลา ถ้ากำลังใจของคนใช้ไม่เปิดรับ มีวัตถุมงคลไว้ก็เท่านั้น เหมือนกับไม่มีนั่นเอง

  ดังนั้น..เราจะเห็นได้ว่า คนที่เอาวัตถุมงคลไปใช้ ถึงเป็นของรุ่นเดียวกัน อย่างเดียวกันก็จริง แต่ได้ผลไม่เท่ากันหรอก คนที่กำลังใจเข้มแข็งมาก มีความศรัทธาเชื่อมั่นมาก ใช้ได้ผลมากกว่า คนที่อยู่ต่างประเทศใช้ได้ผลมากกว่าคนในประเทศ เพราะว่าอยู่ไกลแล้วไม่รู้จะพึ่งอะไร จึงต้องอาศัยวัตถุมงคลเป็นหลัก"

  พระอาจารย์เล็ก สุธมฺมปญฺโญ
  เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ

  ที่มา www.watthakhanun.com
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...