เรื่องเด่น ทริปหล่อสมเด็จองค์ปฐม วัดพระพุทธบาทเขาหนาม 16-18 พ.ค. P. 7

ในห้อง 'ท่องเที่ยว - อาหารการกิน' ตั้งกระทู้โดย ญ.ผู้หญิง, 22 ธันวาคม 2013.

 1. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  [​IMG]
   
 2. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
 3. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  กิจกรรมบุญ (๕) เจ้าภาพสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ วัดหนองบ้านเก่า

  กิจกรรมบุญ (๕) : ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างพระชำระหนี้สงฆ์พร้อมปิดทอง วัดหนองบ้านเก่า ปิดรับ ๓๐ เม.ย. ๕๗ เวลา ๒๐.๐๐ น.


  [​IMG]
  โอนร่วมบุญได้ที่

  ชื่อบัญชี : นางสาวณญาดา ศราภัยวานิช
  ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้ โลตัส บางบัวทอง
  เลขที่บัญชี : ๔๐๒-๗๐๖๒๘๓-๓ (402-706283-3)
  โทรศัพท์ / Line : ๐๘๑-๗๓๕๙๒๖๑ (081-7359261)  ขออนุโมทนากับทุกท่านเป็นอย่างสูง
   
 4. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  ธรรมสัญจร (๑๓) วััดเขาวงถ้ำนารายณ์ ๑ พ.ค.

  ธรรมสัญจร (๑๓)
  [COLOR=Magenta][COLOR=Navy][COLOR=Navy][COLOR=Red][B][B][COLOR=Blue][SIZE=4][B][FONT=Tahoma]พิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระยอดฟ้า
  รวมพลลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤๅษี วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)
  [/FONT][/B][/SIZE][/COLOR][/B][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=Magenta][COLOR=Navy][COLOR=Navy][COLOR=Red][B][B][COLOR=Blue][SIZE=4][B][FONT=Tahoma]จ. สระบุรี
  [/FONT][SIZE=3][COLOR=Red][U][FONT=Tahoma]วันที่ ๑ พ.ค. ๕๗ [/FONT][/U][/COLOR][/SIZE][/B][/SIZE][/COLOR]
  [/B][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  (On day trip)
  [COLOR=Navy][COLOR=Red][B][B][FONT=Tahoma][COLOR=Magenta][IMG]http://www.teenee.com/h2.gif[/IMG][/COLOR][/FONT][/B][/B][/COLOR][/COLOR]


  [​IMG]

  [​IMG]รายนามผู้ร่วมบุญ
  ๑. กองทุนบึงลับแล ๕๐๐ บาท
  ๒. หลาน ๆ สกุล "ศราภัยวานิช" ๕๐ บาท
  ๓. สุรพงศ์ ๕๐ บาท

  รวมเงินร่วมบุญ ณ วันที่ ๒๙ เม.ย. ๕๗ จำนวน ๖๐๐ บาท
  [​IMG] รายนามผู้ร่วมเดินทาง และร่วมเป็น Staff ช่วยงานวัดเขาวง
  ๑. ญ.ผู้หญิง จ่ายแล้ว staff s
  ๒. ข้าแผ่นดิน
  จ่ายแล้ว staff m
  ๓. Saowanee A จ่ายแล้ว staff m
  . เป้19 (๑) จ่ายแล้ว
  ๕. เป้19 (๑) จ่ายแล้ว
  ๖. nui จ่ายแล้ว staff s
  ๗. วรวีร์ (๑) จ่ายแล้ว
  ๘.วรวีร์ (๒) จ่ายแล้ว
  . เสาวนิตย์ (๑) จ่ายแล้ว staff m
  ๑๐. เสาวนิตย์ (๒)
  จ่ายแล้ว staff l

  ๑๑.
  เสาวนิตย์ (๓)
  จ่ายแล้ว staff xl
  ๑๒. เสาวนิตย์ (๔)
  จ่ายแล้ว staff xl
  ๑๓. pinpost (๑) จ่ายแล้ว
  ๑๔. pinport (๒) จ่ายแล้ว

  ๑๕. taroball จ่ายแล้ว l
  ๑๖. klu จ่ายแล้ว
  ๑๗. จบสักที [COLOR=Red]จ่ายแล้ว
  [/COLOR]
  ๑๘. sisne จ่ายแล้ว staff m
  ๑๙. Nepher จ่ายแล้ว staff
  [SIZE=2][COLOR=Black][SIZE=3][COLOR=Navy]๒๐. Lee bangkok (๑) [/COLOR][/SIZE] [/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=Black][COLOR=Navy][COLOR=Red][SIZE=2]จ่ายแล้ว staff l[/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=2][COLOR=Black][SIZE=3][COLOR=Navy]
  ๒๑. Lee bangkok (๒) [/COLOR][/SIZE] [/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=2][COLOR=Black][COLOR=Navy][COLOR=Red][SIZE=2]จ่ายแล้ว staff l[/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE]

  ๒๒. ตี๋ จ่ายแล้ว staff
  ๒๓. คนคนนี้น่ารัก จ่ายแล้ว staff m
  ๒๔. ป้าแมว จ่ายแล้ว staff xxl
  ๒๕. Pirita (๑) จ่ายแล้ว staff m
  ๒๖. Pirita (๒) จายแล้ว staff m
  ๒๗. เดือนสาม จ่ายแล้ว staff s
  ๒๘. ขวัญ09
  จ่ายแล้ว staff m
  ๒๙. คุณบี (๑) จ่ายแล้ว
  ๓๐. คุณบี (๒) จายแล้ว

  ๓๑. ธเนศ
  จ่ายแล้ว
  ๓๒. ธัญดา จ่ายแล้ว
  ๓๓. Seeker2911 จ่ายแล้ว

  ๓๔. นิวาดา จ่ายแล้ว
  ๓๕. เต็ง จ่ายแล้ว
  ๓๖. Lue จ่ายแล้ว
  ๓๗. บีบี้ จ่ายแล้ว
  ๓๙. ยุ่น จ่ายแล้ว

  รวมผู้ร่วมเดินทาง จำนวน ๓๘ คน


  สำรองที่นั่ง
  (
  ยังไม่มีผลจนกว่าผู้จัดจะได้รับการชำระเงิน)
  staff เดินทางไปด้วยตัวเอง
  ๑. Taintaro m

  ๒. รัตนภูมินทร์ m
  ๓. ตุ๊ก xl  หมายเหตุ

  ๑. เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ ๔๐ ที่นั่ง
  ๒. ค่าเดินทาง ๕๐๐ บาท

  ๓. การร่วมเดินทาง : ลงชื่อสำรองที่นั่ง และโอนชำระค่าเดินทางเข้ามาได้ทันที
  ๔. ปิดรับการร่วมเดินทาง : วันศุกร์ที่ ๒๕ เม.ย. ๕๗ เวลา ๒๐.๐๐ น.
  ๕. ประกาศผังที่นั่ง : วันจันทร์ที่ ๒๘ เม.ย. ๕๗
  ๖. ทุกกิจกรรมบุญของพลังจิตธรรมสัญจรเดินทางโดยรถน้ำมัน ให้สิทธิ์ที่นั่งตามการชำระเงินไม่ใช่ตามการลงชื่อจอง และขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดรับก่อนกำหนด ถ้ามีผู้ชำระเงินเข้ามาจนเต็มคัน
  ๗. ในกรณีขอยกเลิกการเดินทางและประสงค์ขอรับเงินคืนผู้จัดจะคืนให้ต่อเมื่อหาผู้เดินทางทดแทนได้เท่านั้น ยกเว้น กรณียกเลิกก่อนเดินทาง ๗ วัน ไม่คืนค่าเดินทางให้
  ๘. สีส้ม คือ สมาชิกที่เป็น สว. อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป
  ๙. สีเขียว คือ สมาชิกที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น เมารถ
  ๑๐. สีน้ำตาล คือ สมาชิกที่มีรูปร่างใหญ่
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 พฤษภาคม 2014
 5. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  ธรรมสัญจร (๑๔) เป่ายันต์เกราะเพชร วัดท่าขนุน ๓ พ.ค. (ว่าง)

  ธรรมสัญจร (๑๔)


  [COLOR=Magenta][COLOR=Navy][COLOR=Navy][COLOR=Red][B][B][COLOR=Blue][SIZE=4][B][FONT=Tahoma]พิธีพุทธาภิเษก ไหว้ครู เป่ายันต์เกราะเพชร วัดท่าขนุน
  [/FONT][/B][/SIZE][/COLOR][/B][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=Magenta][COLOR=Navy][COLOR=Navy][COLOR=Red][B][B][COLOR=Blue][SIZE=4][B][FONT=Tahoma]จ. กาญจนบุรี
  [/FONT][SIZE=3][COLOR=Red][U][FONT=Tahoma]วันที่ ๓ พ.ค. ๕๗ [/FONT][/U][/COLOR][/SIZE][/B][/SIZE][/COLOR]
  [/B][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  (On day trip)
  [COLOR=Navy][COLOR=Red][B][B][FONT=Tahoma][COLOR=Magenta][IMG]http://www.teenee.com/h2.gif[/IMG][/COLOR][/FONT][/B][/B][/COLOR][/COLOR]


  [​IMG]
  [​IMG]รายนามผู้ร่วมบุญ
  ๑. กองทุนบึงลับแล ๕๐๐ บาท
  ๒. หลาน ๆ สกุล "ศราภัยวานิช" ๕๐ บาท
  ๓. เบ็น ๑,๐๐๐ บาท
  ๔. วันวิสา ๒๐๐ บาท
  ๕. ab-narmal ๕๖ บาท
  ๖. สุรพงศ์ ๕๐ บาท

  รวมเงินร่วมบุญ ณ วันที่ ๒๙ เม.ย. ๕๗ จำนวน ๑,๘๕๖ บาท
  [​IMG] รายนามผู้ร่วมเดินทาง
  ๑. ญ.ผู้หญิง จ่ายแล้ว
  ๒. คมศักดิ์
  จ่ายแล้ว
  ๓. Kunlapornจ่ายแล้ว
  ๔. Taweewattana (๑)
  จ่ายแล้ว
  ๕.
  Taweewattana (๑) จ่ายแล้ว
  ๖.
  Saowanee A จ่ายแล้ว
  ๗. Taintaro (๑)
  จ่ายแล้ว
  ๘. Taintaro (๒)
  จ่ายแล้ว
  ๙. เบ็น (๑)
  จ่ายแล้ว
  ๑๐. เบ็น (๒)
  จ่ายแล้ว

  ๑๑. เอ็ม (๑)
  จ่ายแล้ว
  ๑๒. เอ็ม (๒)
  จ่ายแล้ว
  ๑๓. สมบูรณ์ (๑) จ่ายแล้ว
  ๑๔. สมบูรณ์ (๒) จ่ายแล้ว
  ๑๕. nutthapong (๑) จ่ายแล้ว
  ๑๖. nutthapong (๒) จ่ายแล้ว
  ๑๗. nutthapong (๓) จ่ายแล้ว
  ๑๘. nutthapong (๔) จ่ายแล้ว
  ๑๙. nutthapong (๕) จ่ายแล้ว
  ๒๐. nutthapong (๖) จ่ายแล้ว

  ๒๑. nui จ่ายแล้ว
  ๒๒. kcboy จ่ายแล้ว
  ๒๓. เสาวนิตย์ (๑) จ่ายแล้ว
  ๒๔. เสาวนิตย์ (๒)
  จ่ายแล้ว
  ๒๕. เสาวนิตย์ (๓)
  จ่ายแล้ว
  ๒๖. เสาวนิตย์ (๔)
  จ่ายแล้ว
  ๒๗. ก้อง จ่ายแล้ว
  ๒๘. ปันบุญ (๑) จ่ายแล้ว
  ๒๙. ปันบุญ (๒) จ่ายแล้ว
  ๓๐. จบสักที จ่ายแล้ว

  ๓๑.
  sisne จ่ายแล้ว

  ๓๒. รัชนี (๑) จ่ายแล้ว
  ๓๓. รัชนี (๒)
  จ่ายแล้ว
  ๓๔. รัชนี (๓)
  จ่ายแล้ว
  ๓๕. รัชนี (๔)
  จ่ายแล้ว
  ๓๖. รัชนี (๕)
  จ่ายแล้ว
  ๓๗. วิทูร (๑)
  จ่ายแล้ว
  ๓๘. วิทูร (๒)
  จ่ายแล้ว
  ๓๙. octavian (๑)
  จ่ายแล้ว
  ๔๐. octavian (๒)
  จ่ายแล้ว

  ๔๑
  . พู่ไหม จ่ายแล้ว
  ๔๒. Seeker2911 (๑) [SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว
  [/COLOR][/SIZE]
  ๔๓. Seeker2911 (๒) [SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE]
  ๔๔. ธรรมรัตน์1974 [SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE]
  ๔๕. Seber [SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE]
  ๔๖. Nepher [SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE]
  ๔๗. กันทร์ (๑) [SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE]
  ๔๘. กันทร์ (๒) [SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว
  [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE]
  ๔๙. กันทร์ (๓) [SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE]
  ๕๐. กันทร์ (๔) [SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว
  [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE]

  ๕๑.
  กันทร์ (๕)
  [SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE]
  ๕๒. กันทร์ (๖) [SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE]
  ๕๓. Boon (๑) [COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR] ขึ้นรถจุดที่ ๓
  ๕๔. Boon (๒) [SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE] ขึ้นรถจุดที่ ๓
  ๕๕. วัฒฐณัฐน์ [SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE] ขึ้นรถที่นครปฐม
  ๕๖. คนหน้าลาว (๑) [SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE]
  ๕๗. คนหน้าลาว (๒) [SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE]
  ๕๘. วันวิสา (๑) [COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR]
  ๕๙. วันวิสา (๒) [COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR]
  ๖๐. surasitth (๑) [SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE]

  ๖๑. surasitth (๒)
  [SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE]

  ๖๒. surasitth (๓) [SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  ๖๓. เกริกไกร (๑) [SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE] ขึ้นรถจุดที่ ๓
  ๖๔. เกริกไกร (๒) [SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE]ขึ้นรถจุดที่ ๓
  ๖๕.
  ปัทยาณี (๑) [SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว
  [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  ๖๖. ปัทยาณี (๒) [SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว
  [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  ๖๗. witoon009 จ่ายแล้ว
  ๖๘. mancity (๑) [SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  ๖๙. mancity (๒) [SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  ๗๐. mancity (๓) [SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE]

  ๗๑.
  mancity (๔) [SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  ๗๒. mancity (๕) [SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  ๗๓. Birddy (๑) [SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  ๗๔. Birddy (๒) [SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  ๗๕. Akkra1978 [COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR]
  ๗๖. Fishjacker (๑) [SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE]
  ๗๗. Fishjacker (๒) [SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE]
  ๗๘. Fishjacker (๓) [SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE]
  ๗๙. Fishjacker (๔) [SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE]
  ๘๐. Fishjacker (๕) [COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR]

  ๘๑.
  wav16 (๑) [SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE]
  ๘๒. wav16 (๒) [SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว
  [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE]
  ๘๓. wav16 (๓) [SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE]
  ๘๔. ab-normal [SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว
  [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  ๘๕. peerapun (๑) [SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  ๘๖. peerapun (๒) [SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว
  [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  ๘๗. ศิริวรรณ (๑) [SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE]
  ๘๘. ศิริวรรณ (๒๐ [SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว
  [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE]
  [SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=DarkRed]๘๙.[/COLOR] พี่ติ้ง-พี (๑) [/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  [SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Navy][I][COLOR=DarkRed]๙๐.[/COLOR][/I] พี่ติ้ง-พี (๒) [/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว
  [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  [SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3]
  ๙๑. พี่ติ้ง-พี (๓) [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  จ่ายแล้ว
  [SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3]๙๒. พี่ติ้ง-พี (๔) [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]จ่ายแล้ว
  [SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3]๙๓. ณัฐมณฑ์ (๑) [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]จ่ายแล้ว
  [SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3]๙๔. ณัฐมณฑ์ (๒) [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]จ่ายแล้ว
  [SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3]๙๕. ลัทธสิทธิ์ (๑) [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]จ่ายแล้ว
  [SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3]๙๖. ลัทธสิทธิ์ (๒) [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]จ่ายแล้ว
  [SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3]๙๗. บรรณ [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE]
  [/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  [SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][SIZE=3] ๙๘. ปิยะวัฒน์ [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]จ่ายแล้ว
  ๙๙. ป้าแมว จ่ายแล้ว
  ๑๐๐. น้ำพี้ (๑)
  จ่ายแล้ว

  ๑๐๑. น้ำพี้ (๒)
  จ่ายแล้ว
  ๑๐๒. ดาว (๑) จ่ายแล้ว
  ๑๐๓. ดาว (๒)
  จ่ายแล้ว
  ๑๐๔. ดาว (๓)
  จ่ายแล้ว
  ๑๐๕. Pirita (๑) จ่ายแล้ว
  ๑๐๖. Pirita (๒) จ่ายแล้ว

  ๑๐๗. สุรพงศ์ จ่ายแล้ว ขึ้นรถจุดที่ ๒
  ๑๐๘.
  พิมพ์ทิชา จ่ายแล้ว
  ๑๐๙. อุรุวาสี จ่ายแล้ว
  ๑๑๐. กันยากร จ่ายแล้ว

  ๑๑๑.
  Kim osk119 (๑) จ่ายแล้ว ขึ้นรถจุดที่ ๓
  ๑๑๒. Kim osk119 (๒) จ่ายแล้ว ขึ้นรถจุดที่ ๓

  ๑๑๓. คุณบี (๑) จ่ายแล้ว
  ๑๑๔. คุณบี (๒) จ่ายแล้ว

  ๑๑๕. วรวีร์ จ่ายแล้ว
  ๑๑๖. อินเผ่า จ่ายแล้ว
  ๑๑๗. สน จ่ายแล้ว
  ๑๑๘. koppela
  จ่ายแล้ว
  ๑๑๙. รัฐนันท์ จ่ายแล้ว*
  ๑๒๐. Lue จ่ายแล้ว*

  ๑๒๑. สุรพล (๑) จ่ายแล้ว ขึ้นรถจุดที่ ๓
  ๑๒๒. สุรพล (๒) จ่ายแล้ว ขึ้นรถจุดที่ ๓

  ๑๒๓. MENSIS จ่ายแล้ว
  ๑๒๔. เต้ จ่ายแล้ว

  ๑๒๕. ภีมะ (๑) จ่ายแล้ว
  ๑๒๖. ภีมะ (๒) จ่ายแล้ว
  ๑๒๗. ธรรมภัฎ จ่ายแล้ว

  ๑๒๘. พรทิพย์ (๑) จ่ายแล้ว
  ๑๒๙. พรทิพย์ (๒) จ่ายแล้ว
  ๑๓๐. พรทิพย์ (๓) จ่ายแล้ว

  ๑๓๑. พีระ (๑) จ่ายแล้ว
  ๑๓๒. พีระ (๒) จ่ายแล้ว
  ๑๓๓. พีระ (๓) จ่ายแล้ว
  ๑๓๔. พิมพาภรณ์ จ่ายแล้ว
  ๑๓๕. HeartofDragon จ่ายแล้ว
  ๑๓๖. บั้ม จ่ายแล้ว*
  ๑๓๗.
  เอก ekk (๑) จ่ายแล้ว
  ๑๓๘. เอก ekk (๒)
  จ่ายแล้ว
  ๑๓๙. เต็ง จ่ายแล้ว
  ๑๔๐. นิวาดา ขอชำระ ๑/๕/๕๗

  ๑๔๑. maxico จ่ายแล้ว
  ๑๔๒. เกวลิน
  จ่ายแล้ว
  ๑๔๓. Jaetechno จ่ายแล้ว

  รวมผู้ร่วมเดินทาง จำนวน ๑๔๓ คน
  สำรองที่นั่ง
  (
  ยังไม่มีผลจนกว่าผู้จัดจะได้รับการชำระเงิน)
  ๑. ปีติ  หมายเหตุ

  ๑. เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ VIP ๒ ชั้น
  ๒. ค่าเดินทาง ๕๐๐ บาท

  ๓. การร่วมเดินทาง : ลงชื่อสำรองที่นั่ง และโอนชำระค่าเดินทางเข้ามาได้ทันที
  ๔. ปิดรับการร่วมเดินทาง : วันศุกร์ที่ ๒๕ เม.ย. ๕๗ เวลา ๒๐.๐๐ น. หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม
  ๕. ประกาศผังที่นั่ง : วันพุธที่ ๓๐ เม.ย. ๕๗
  ๖. ทุกกิจกรรมบุญของพลังจิตธรรมสัญจรเดินทางโดยรถน้ำมัน ให้สิทธิ์ที่นั่งตามการชำระเงินไม่ใช่ตามการลงชื่อจอง และขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดรับก่อนกำหนด ถ้ามีผู้ชำระเงินเข้ามาจนเต็มคัน
  ๗. ในกรณีขอยกเลิกการเดินทางและประสงค์ขอรับเงินคืนผู้จัดจะคืนให้ต่อเมื่อหาผู้เดินทางทดแทนได้เท่านั้น ยกเว้น กรณียกเลิกก่อนเดินทาง ๗ วัน ไม่คืนค่าเดินทางให้
  ๘. สีส้ม คือ สมาชิกที่เป็น สว. อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป
  ๙. สีเขียว คือ สมาชิกที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น เมารถ
  ๑๐. สีน้ำตาล คือ สมาชิกที่มีรูปร่างใหญ่

  ๑๑. ผู้จัดได้บริการจัดจุดขึ้นรถไว้ ๓ จุดเหมือนเช่นทุกปี ดังนี้
  จุดที่ ๑ ปั้มน้ำมัน ปตท. สนามเป้า
  จุดที่ ๒ ป้ายรถโดยสารประจำทาง หน้าห้างสรรพสินต้าตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
  จุดที่ ๓ ป้ายรถโดยสารประจำทาง หน้าสถานีขนส่งสายใต้ใหม่
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 เมษายน 2014
 6. witoon009

  witoon009 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2009
  โพสต์:
  365
  ค่าพลัง:
  +783
  ขอจองทริปธรรมสัญจร (๑๔) งานเป่ายันต์เกราะเพชร วัดท่าขนุน
  โอนแล้ววันนี้ เวลา 19.43 น. จำนวน 500 บาทครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 เมษายน 2014
 7. mancity04

  mancity04 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ธันวาคม 2008
  โพสต์:
  657
  ค่าพลัง:
  +1,346
  จอง ธรรมสัญจร (๑๔) เป่ายันต์เกราะเพชร #5ที่ครับ -โอนเรียบร้อย (5ที่ สว.1 เด็ก.2 ผู้ใหญ่.2)

  อ้าว! รูปสลิปไม่ขึ้นอะครับ

  โอน 20/4/14 5:56 PM. 2,500.-
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 เมษายน 2014
 8. MR.Bean

  MR.Bean เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  55
  ค่าพลัง:
  +298
  ขอจองทริปธรรมสัญจร (๑๔) งานเป่ายันต์เกราะเพชร 2 ที่ครับ
  โอนแล้ว 19 เม.ย. 57 เวลา 17.02 น.
  จำนวน 1000.01 บาทครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 9. เป้19

  เป้19 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  47
  ค่าพลัง:
  +520
  ขอจองทริปธรรมสัญจร13 วัดเขาวง 1พ.ค.57
  เพิ่มอีก 1 ที่ครับ ถ้าโอนเงินแล้วจะแจ้งอีกทีครับ ขอบคุณครับ
   
 10. บรรณ

  บรรณ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  39
  ค่าพลัง:
  +467
  โอนแล้วครับ ๕๐๐ บาทวันที่ ๒๓ เม.ย. เวลาประมาณ ๑๘.๕๐ น.
   
 11. เป้19

  เป้19 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  47
  ค่าพลัง:
  +520
  โอนเงินค่ารถครบทั้ง 2 ที่แล้วครับ
  1. โอนเมื่อวันที่ 07/04/57 เวลา17.53น. จำนวน 500 บาท
  2. โอนเมื่อวันที่ 24/04/57 เวลา08.21น. จำนวน 500 บาท
  ขอบคุณครับ
   
 12. ปีติ

  ปีติ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 กรกฎาคม 2012
  โพสต์:
  526
  ค่าพลัง:
  +2,499
  สวัสดียามค่ำครับญาติธรรมทุกๆท่าน
  ผมขอแจ้งโอนเงิน ร่วมบุญทริปธรรมสัญจร 14 เป่ายันต์เกราะเพชร วัดท่าขนุน วันเสาร์ที่ 3 พ.ค. 2557
  จำนวน 1 ที่นั่ง ครับ
  วันที่ 30/04/57 เวลา 20:12 น.
  โอนเงินผ่าน ATM เป็นจำนวน 525.55 บาท
  เงินส่วนต่างขอร่วมทำบุญตามที่ผู้จัดงาน เห็นสมควรครับ
  ผมขอโมทนาในบุญกุศลทั้งปวงด้วย สาธุครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • DSC_0161~2.jpg
   DSC_0161~2.jpg
   ขนาดไฟล์:
   1.1 MB
   เปิดดู:
   26
 13. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  ประกาศ

  แจ้งข่าวว่าผู้จัดได้จัดทำผังที่นั่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่พร้อมลงเนื่องจากเว็บหน่วง พรุ่งนี้กลับมาจากงานวัดเขาวง ถ้ามีเวลาเพียงพอจะนำมาแจ้งให้ทราบ แต่ถ้าไม่ทัน ขอยกยอดไปแจ้งเป็นวันที่ ๒ พ.ค. พร้อมทั้งจะจัดส่งผังที่นั่งให้ทาง PM ของทุกท่านแทน

  ขออภัยในความล่าช้า เหตุผลเพราะต้องรอผังที่นั่งจากบริษัทรถ และเพิ่งได้รับในวันนี้ซึ่งจะบังคับให้ทุกคันปรับรูปแบบเก้าอี้ใหม่ไม่ใช่แบบเดิม จำนวนเก้าอี้จะน้อยกว่าเดิม แต่เบื้องต้นผู้จัดได้จัดให้สมาชิกทุกท่านนั่งเก้าอี้ทั้งหมด

  จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง

  ญ. ผู้หญิง
  ๓๐ เม.ย. ๕๗
   
 14. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  แจ้งสรุปความคืบหน้า และประกาศผังที่นั่งธรรมสัญจร (๑๔)

  [​IMG]

  ..... เรียนสมาชิกร่วมเดินทางทุกท่านทราบ ขออนุญาตแจ้งความคืบหน้าเรื่อง ทริปธรรมสัญจร (๑๔) พิธีพุทธาภิเษก เป่ายันต์เกราะเพชร วัดท่าขนุน - วัดตะคร้ำเอน - พระปฐมเจดีย์ จ. กาญจนบุรี - นครปฐม วันที่ ๓ พ.ค. ๕๗ (ฤกษ์เสาร์ห้าอมฤตโชคและเสาร์ห้า) ให้ทุกท่านทราบโดยพร้อมเพรียงกัน ดังนี้


  ๑. การเดินทาง
  รถบัสปรับอากาศ จำนวน ๓ คัน
  - คันที่ ๑ จำนวน ๔๘ คน
  - คันที่ ๒ จำนวน ๔๙ คน
  - คันที่ ๓ จำนวน ๕๑ คน

  รวมสมาชิกร่วมเดินทาง ๑๔๘ คน
  (เต็ม)

  ๒. วัน, เวลา/สถานที่ขึ้นรถ
  วันศุกร์ ที่ ๓ ธ.ค. ๕๖
  จุดที่ ๑ เวลา ๒๓.๐๐ น. (ห้าทุ่ม)
  สถานที่ ปั้มน้ำมัน ปตท. สนามเป้า
  จำนวน ๑๓๘ คน
  - ตรวจสอบรายชื่อ
  - นำสัมภาระขึ้นรถ

  ๒๔.๐๐ น. ล้อหมุน

  จุดที่ ๒ เวลา ๐๐.๑๕ น.
  สถานที่ ป้ายรถโดยสารรถประจำทาง ขสมก. หน้าห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง
  จำนวน ๑ คน

  จุดที่ ๓ เวลา ๐๐.๒๐ น.
  สถานที่ ป้ายรถโดยสารรถประจำทาง ขสมก. หน้าสถานีขนส่งสายใต้ใหม่
  จำนวน ๘ คน

  จุดที่ ๔ เวลา ๐๑.๐๐ น.
  สถานที่ ปั้มน้ำมัน ปตท. นครปฐม
  จำนวน ๑ คน


  หมายเหตุ
  - สมาชิกทุกท่านควรมาถึงก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย ๑๕ นาที
  - เพื่อความสะดวกในการดูแล จัดให้สมาชิกที่ขึ้นรถจุดที่ ๒-๓ อยู่ในคันพลังจิต ๑


  ๓. ผังที่นั่ง
  เมื่อสมาชิกเดินทางถึงจุดนัดพบ หลังจากทำธุระส่วนตัวและซื้อของที่ 7/11 เรียบร้อยแล้วให้เดินไปที่จุดจอดรถบัสปรับอากาศฝั่งสะพานลอยหน้า ททบ. ๕ พร้อม ทั้งแจ้งชื่อ-หมายเลขรถ (พลังจิต ๑-๓) และหมายเลขแถวที่นั่งให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทราบ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบรายชื่อก่อนขึ้นรถ

  ตัวอย่าง
  นามที่ใช้จอง : ญ.ผู้หญิง พลังจิต ๑ ที่นั่ง แถวที่ ๑ ฝั่งคนขับ


  รถที่จัดไว้รองรับ เป็นรถบัสปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น
  ชั้นบน ๔๑ - ๔๓ ที่นั่ง
  ชั้นล่าง ๘ ที่นั่ง (เป็นเก้าอี้ ๖ ที่ และโซฟา ๒-๔ ที่นั่ง)

  [​IMG]
  [​IMG]

  ๔. การแต่งกาย
  - เสื้อยืดพลังจิตธรรมสัญจร (ถ้ามี) หรือเสื้อสีขาว หรือเสื้อสีสุภาพ
  - กางเกง กระโปรงตามอัธยาศัย

  ๕. อาหารและน้ำดื่ม
  โรงทาน และตามอัธยาศัย

  ๖. กิจกรรม
  วัดท่าขนุน
  - ถวายปัจจัยทำบุญ (ตามอัธยาศัย)
  - บูชาวัตถุมงคล (ตามอัธยาศัย)
  - พิธีบวงสรวงไหว้ครู พุทธาภิเษก เป่ายันต์เกราะเพชร

  - การเตรียมการเรื่องวัตถุมงคล
  - กรณีนำวัตถุมงคลไปเข้าพิธีพุทธาภิเษก
  ให้บรรจุลงกระเป๋าหรือกล่องให้แน่นหนา เขียนชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ติดไว้หน้ากระเป๋าหรือหน้ากล่อง เมื่อเดินทางถึงวัด ให้ไปส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลในบริเวณพิธีพุทธาภิเษก และรับหมายเลขประจำตัว


  - กรณีบูชาวัตถุมงคล
  ให้ติดต่อบูชาได้ที่ตู้วัตถุมงคลที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้

  วัดตะคร้ำเอน / พระปฐมเจดีย์
  - ตามกำลังทรัพย์ กำลังศรัทธา

  ๗. ทั่วไป
  - ช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ขอให้ท่านเตรียมเสื้อผ้า และอุปกรณ์สำหรับกันร้อน-กันหนาว อาทิ หมวก แว่นกันแดด ร่ม เสื้อก้นหนาว ฯลฯ รวมถึงท่านที่มีโรคประจำตัวเช่น เมารถ อย่าลืม นำยาของท่านไปด้วย

  - ทริปนี้มีสมาชิกใหม่ร่วมเดินทางเป็นครั้งแรกหลายท่าน การเดินทางที่เป็นคณะใหญ่ ขอแจ้งให้ทราบว่า กฎสำคัญของผู้จัดคือ คือ การตรงต่อเวลา และรักษาเวลาของหมู่คณะในทุกสถานที่ ๆ ไป เพราะถ้าท่านไม่รักษาเวลา นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปในสถานที่ต่อไปแล้ว ท่านอาจจะพลาดการเดินทางและพลัดหลงจากหมู่คณะได้

  - กิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมบุญของเว็บพลังจิต ที่ดูแลโดยพลังจิตธรรมสัญจร จขกท. ในนามผู้จัดและทีมงาน ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ ร่วมโมทนาและร่วมเดินทางในครั้งนี้เป็นอย่างสูง


  :cool: ผู้ ดูแลทุกท่าน พบกันวันศุกร์ที่ ๓ พ.ค. ๕๗ ตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ที่ชั้นล่างรถบัสปรับอากาศคันพลังจิต ๑ หน้าปั้มน้ำมัน ปตท. สนามเป้า
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 พฤษภาคม 2014
 15. cargo

  cargo Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  54
  ค่าพลัง:
  +42
  ยังมีว่างไหมครับ
   
 16. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  เบื้องต้นตอนนี้ เต็มค่ะ เพราะจัดที่นั่งของโซฟาให้นั่งเพียง ๒ คน จากนั่ง ๔ คน ถ้าคุณจะไปและรูปร่างไม่ใหญ่มาก ไปได้ค่ะจะจัดให้นั่งในส่วนของโซฟาคันที่ ๓ ไป
   
 17. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  นับถอยหลังอีก ๑ ชั่วโมง
  กับกิจกรรมบุญ
  กองบุญกฐิน ๒๕๕๗
  น้อมรับตะกรุดกำลังแม่พระธรณี ทองคำ รุ่น ๒
  วัดท่าขนุน
  จ. กาญจนบุรี

  ปิดรับวันที่ ๑ พ.ค. ๕๗
  อ่านรายละเอียดการร่วมบุญ คลิก


  นับถอยหลังอีก ๗ ชั่วโมง
  กับธรรมสัญจร (๑๔)
  เป่ายันต์เกราะเพชร วัดท่าขนุน
  วัดตะคร้ำเอน & พระปฐมเจดีย์
  จ. กาญจนบุรี - นครปฐม

  วันเสาร์ที่ ๓ พ.ค.
  (ฤกษ์เสาร์ห้าและอมฤตโชค)


  สมาชิกทุกท่านที่ขึ้นรถจุดที่ ๑ อย่าลืม วันนี้ ศ. ๒ พ.ค. ๕๗ ขอให้ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดพบ ปั้มน้ำมัน ปตท. สนามเป้า ตั้งแต่ เวลา ๒๓.๓๐ น. เพื่อทำการเช็คชื่อ เมื่อเดินทางไปถึง ขอให้ทุกท่านตรวจสอบรายชื่อของท่านอีกครั้งที่ติดประกาศไว้ที่ประตูกลางงรถบัสคันที่ ๑ ก่อนที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดุแลรถแต่ละคันให้ทราบเพื่อทำการเช็คชื่อก่อนขึ้นรถ

  รถบัสทั้ง ๓ คันจะจอดอยู่ที่ริมถนนหน้าปั้ม ปตท. ใต้สะพานลอยฝั่งช่อง ๕ สนามเป้า สมาชิกท่านใดเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สามารถลงที่สถานีสนามเป้าและเดินย้อนลงมาทางอนุสาวรีย์ชัย ส่วนท่านที่เดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง กรณีมาจากทางอนุสาวรีย์ให้ลงป้ายแรกแล้วข้ามสะพานลอยมาที่ปี้ม กรณีมาจากทางจตุจักรให้ลงป้ายหน้าสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ สนามเป้า หรือป้ายตรงปั้มน้ำมัน ปตท. ค่ะ

   
 18. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  ทริปหล่อสมเด็จองค์ปฐม วัดพระพุทธบาทเขาหนาม ๑๖ - ๑๘ พ.ค. ๕๗ เนื่องจากจัดทริปนี้กระทันหัน ขอให้สมาชิกที่สนใจร่วมเดินทางโปรดสอบถามรายละเอียดและติดต่อทาง Line : ๐๘๑-๗๓๕๙๒๖๑ ค่ะ
   

แชร์หน้านี้

Loading...