ประกาศข่าวแผ่นดินไหว(&การคาดการณ์)

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย Falkman, 28 กันยายน 2006.

 1. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Fiji Islands Region bb.png
  Time: 2017-07-30 03:30:39.7 UTC
  Magnitude: 5.6 (Mw)
  Epicenter: 178.72°W 20.94°S
  Depth: 566 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017otyp.jpg
   
 2. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Kuril Islands bb.png
  Time: 2017-07-30 21:00:49.5 UTC
  Magnitude: 5.7 (Mw)
  Epicenter: 150.99°E 46.15°N
  Depth: 91 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017ovhg.jpg
   
 3. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Mindanao, Philippines bb.png
  Time: 2017-08-05 00:30:41.3 UTC
  Magnitude: 5.8 (Mw)
  Epicenter: 125.46°E 6.26°N
  Depth: 78 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017perr.jpg
   
 4. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Solomon Islands bb.png
  Time: 2017-08-06 00:15:10.2 UTC
  Magnitude: 5.7 (Mw)
  Epicenter: 161.32°E 10.19°S
  Depth: 71 km
  Status: M - manually revised
  gfz2017pgmr.jpg
   
 5. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Southeast Indian Ridge bb.png
  Time: 2017-08-06 19:32:09.6 UTC
  Magnitude: 5.6 (Mw)
  Epicenter: 100.18°E 47.59°S
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017phyv.jpg
   
 6. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Bismarck Sea bb.png
  Time: 2017-08-07 12:12:12.2 UTC
  Magnitude: 5.7 (Mw)
  Epicenter: 146.77°E 3.44°S
  Depth: 17 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017pjfv.jpg
   
 7. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Gansu, China bb.png
  Time: 2017-08-08 13:19:50.2 UTC
  Magnitude: 6.4 (Mw)
  Epicenter: 103.88°E 33.10°N
  Depth: 9 km
  Status: M - manually revised
  gfz2017pldo.jpg
   
 8. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Mindoro, Philippines bb.png
  Time: 2017-08-11 05:28:27.9 UTC
  Magnitude: 6.2 (Mw)
  Epicenter: 120.62°E 13.94°N
  Depth: 196 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017pqan.jpg
   
 9. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Off Coast of Central Chile bb.png
  Time: 2017-08-12 12:54:14.1 UTC
  Magnitude: 5.7 (Mw)
  Epicenter: 72.05°W 30.24°S
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017psks.jpg
   
 10. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Southern Sumatra, Indonesia bb.png
  Time: 2017-08-13 03:08:13.5 UTC
  Magnitude: 6.4 (Mw)
  Epicenter: 101.71°E 3.62°S
  Depth: 53 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017ptmx.jpg
   
 11. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Central Peru bb.png
  Time: 2017-08-13 16:51:24.8 UTC
  Magnitude: 5.7 (Mw)
  Epicenter: 74.52°W 10.71°S
  Depth: 35 km
  Status: M - manually revised
  gfz2017puob.jpg
   
 12. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Pacific Antarctic Ridge bb.png
  Time: 2017-08-14 05:35:11.6 UTC
  Magnitude: 5.6 (Mw)
  Epicenter: 129.32°W 55.30°S
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017pvng.jpg
   
 13. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Northwest of Ryukyu Islands bb.png
  Time: 2017-08-16 12:51:24.3 UTC
  Magnitude: 5.6 (Mw)
  Epicenter: 127.84°E 28.78°N
  Depth: 183 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017pzsq.jpg
   
 14. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: North of Ascension Island bb.png
  Time: 2017-08-18 02:59:22.9 UTC
  Magnitude: 6.5 (Mw)
  Epicenter: 13.79°W 1.04°S
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017qcqd.jpg
   
 15. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Fiji Islands Region bb.png
  Time: 2017-08-19 02:00:52.0 UTC
  Magnitude: 6.4 (Mw)
  Epicenter: 178.75°W 17.97°S
  Depth: 541 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017qejr.jpg
   
 16. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: North of Macquarie Island bb.png
  Time: 2017-08-26 21:50:59.6 UTC
  Magnitude: 5.5 (Mw)
  Epicenter: 159.97°E 47.19°S
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017qsrm.jpg
   
 17. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Admiralty Islands Region, P.N.G. bb.png
  Time: 2017-08-27 04:17:50.0 UTC
  Magnitude: 6.3 (Mw)
  Epicenter: 148.21°E 1.31°S
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017qteg.jpg
   
 18. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Greenland Sea bb.png
  Time: 2017-08-27 04:59:11.0 UTC
  Magnitude: 5.6 (Mw)
  Epicenter: 8.29°E 73.60°N
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017qtfp.jpg
   
 19. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Southern Sumatra, Indonesia bb.png
  Time: 2017-08-31 17:06:56.0 UTC
  Magnitude: 6.3 (Mw)
  Epicenter: 99.76°E 1.16°S
  Depth: 46 km
  Status: M - manually revised
  gfz2017rblq.jpg
   
 20. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Kodiak Island Region, Alaska bb.png
  Time: 2017-08-31 17:46:01.3 UTC
  Magnitude: 5.7 (Mw)
  Epicenter: 153.88°W 58.54°N
  Depth: 68 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017rbmx.jpg
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - ประกาศข่าวแผ่นดินไหว &การคาดการณ์
 1. แสงแข
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  0
 2. kikinlala
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1
 3. Homealond
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3
 4. engineer03
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  0
 5. engineer03
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  0

แชร์หน้านี้

Loading...