ประกาศข่าวแผ่นดินไหว(&การคาดการณ์)

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย Falkman, 28 กันยายน 2006.

 1. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,834
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Off Coast of Jalisco, Mexico bb.png
  Time: 2019-05-31 11:57:26.6 UTC
  Magnitude: 5.8 (Mw)
  Epicenter: 107.10°W 18.75°N WMA_button2b.png
  Depth: 25 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019kozd.jpg
   
 2. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,834
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Tonga Islands bb.png
  Time: 2019-06-02 10:36:29.6 UTC
  Magnitude: 6.0 (Mw)
  Epicenter: 173.85°W 21.30°S WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019ksnm.jpg
   
 3. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,834
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Northern Sumatra, Indonesia bb.png
  Time: 2019-06-03 05:57:09.3 UTC
  Magnitude: 5.8 (Mw)
  Epicenter: 97.79°E 0.37°N WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019ktzt.jpg
   
 4. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,834
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Southeast of Honshu, Japan bb.png
  Time: 2019-06-04 04:39:17.3 UTC
  Magnitude: 6.4 (Mw)
  Epicenter: 139.29°E 29.01°N WMA_button2b.png
  Depth: 430 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019kvsr.jpg
   
 5. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,834
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Southern Mid Atlantic Ridge bb.png
  Time: 2019-06-13 03:00:33.5 UTC
  Magnitude: 5.8 (Mw)
  Epicenter: 17.36°W 35.67°S WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019lmay.jpg
   
 6. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,834
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Off Coast of Central Chile bb.png
  Time: 2019-06-14 00:19:10.9 UTC
  Magnitude: 6.2 (Mw)
  Epicenter: 72.11°W 29.99°S WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019lnrd.jpg
   
 7. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,834
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Banda Sea bb.png
  Time: 2019-06-14 20:10:53.6 UTC
  Magnitude: 5.6 (Mw)
  Epicenter: 130.77°E 5.87°S WMA_button2b.png
  Depth: 129 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019lpel.jpg
   
 8. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,834
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Tonga Islands bb.png
  Time: 2019-06-15 21:56:12.0 UTC
  Magnitude: 6.2 (Mw)
  Epicenter: 174.55°W 21.09°S WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019lrdl.jpg
   
 9. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,834
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Kermadec Islands, New Zealand bb.png
  Time: 2019-06-15 22:55:00.3 UTC
  Magnitude: 7.3 (Mw)
  Epicenter: 178.16°W 30.71°S WMA_button2b.png
  Depth: 20 km
  Status: M - manually revised
  gfz2019lrfj.jpg
   
 10. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,834
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Sichuan, China bb.png
  Time: 2019-06-17 14:55:46.2 UTC
  Magnitude: 5.8 (Mw)
  Epicenter: 104.94°E 28.43°N WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019lugo.jpg
   
 11. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,834
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Near West Coast of Honshu, Japan bb.png
  Time: 2019-06-18 13:22:21.8 UTC
  Magnitude: 6.4 (Mw)
  Epicenter: 139.38°E 38.63°N WMA_button2b.png
  Depth: 20 km
  Status: M - manually revised
  gfz2019lvyz.jpg
   
 12. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,834
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Irian Jaya, Indonesia bb.png
  Time: 2019-06-19 17:24:51.4 UTC
  Magnitude: 6.3 (Mw)
  Epicenter: 138.44°E 2.13°S WMA_button2b.png
  Depth: 18 km
  Status: M - manually revised
  gfz2019lycm.jpg
   
 13. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,834
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Santa Cruz Islands bb.png
  Time: 2019-06-19 23:15:00.9 UTC
  Magnitude: 5.8 (Mw)
  Epicenter: 166.17°E 12.63°S WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019lyoa.jpg
   
 14. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,834
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Kermadec Islands, New Zealand bb.png
  Time: 2019-06-21 08:37:16.4 UTC
  Magnitude: 6.3 (Mw)
  Epicenter: 177.47°W 30.96°S WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019mbcc.jpg
   
 15. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,834
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Near Coast of Chiapas, Mexico bb.png
  Time: 2019-06-22 22:31:39.1 UTC
  Magnitude: 5.6 (Mw)
  Epicenter: 92.54°W 14.45°N WMA_button2b.png
  Depth: 44 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019mdzd.jpg
   
 16. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,834
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Near Coast of N. California bb.png
  Time: 2019-06-23 03:53:05.7 UTC
  Magnitude: 5.6 (Mw)
  Epicenter: 124.00°W 40.33°N WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019mejs.jpg
   
 17. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,834
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Irian Jaya, Indonesia bb.png
  Time: 2019-06-24 01:05:27.2 UTC
  Magnitude: 6.1 (Mw)
  Epicenter: 138.64°E 2.74°S WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019mfzs.jpg
   
 18. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,834
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Banda Sea bb.png
  Time: 2019-06-24 02:53:40.3 UTC
  Magnitude: 7.2 (Mw)
  Epicenter: 129.20°E 6.39°S WMA_button2b.png
  Depth: 216 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019mgdg.jpg
   
 19. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,834
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Kermadec Islands, New Zealand bb.png
  Time: 2019-06-24 11:34:07.9 UTC
  Magnitude: 6.0 (Mw)
  Epicenter: 177.22°W 30.77°S WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019mgul.jpg
   
 20. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,834
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Southeast Indian Ridge bb.png
  Time: 2019-06-25 06:01:49.0 UTC
  Magnitude: 5.8 (Mw)
  Epicenter: 99.60°E 47.93°S WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019miez.jpg
   

แชร์หน้านี้

Loading...