ประกาศข่าวแผ่นดินไหว(&การคาดการณ์)

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย Falkman, 28 กันยายน 2006.

 1. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,935
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Vanuatu Islands bb.png
  Time: 2019-08-07 05:32:40.7 UTC
  Magnitude: 5.8 (Mw)
  Epicenter: 167.70°E 15.51°S WMA_button2b.png
  Depth: 130 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019pisq.jpg
   
 2. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,935
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Taiwan bb.png
  Time: 2019-08-07 21:28:03.2 UTC
  Magnitude: 5.8 (Mw)
  Epicenter: 121.94°E 24.50°N WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019pjye.jpg
   
 3. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,935
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Hindu Kush Region, Afghanistan bb.png
  Time: 2019-08-08 00:45:26.6 UTC
  Magnitude: 5.8 (Mw)
  Epicenter: 70.16°E 36.51°N WMA_button2b.png
  Depth: 226 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019pker.jpg
   
 4. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,935
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Turkey bb.png
  Time: 2019-08-08 11:25:30.8 UTC
  Magnitude: 5.9 (Mw)
  Epicenter: 29.75°E 37.91°N WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019pkzu.jpg
   
 5. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,935
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Revilla Gigedo Islands Region bb.png
  Time: 2019-08-14 21:35:20.0 UTC
  Magnitude: 5.9 (Mw)
  Epicenter: 109.18°W 20.50°N WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019pwsx.jpg
   
 6. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,935
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Mariana Islands bb.png
  Time: 2019-08-18 18:00:27.1 UTC
  Magnitude: 5.9 (Mw)
  Epicenter: 146.27°E 16.64°N WMA_button2b.png
  Depth: 29 km
  Status: M - manually revised
  gfz2019qdtv.jpg
   
 7. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,935
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Santa Cruz Islands bb.png
  Time: 2019-08-20 13:03:50.7 UTC
  Magnitude: 6.0 (Mw)
  Epicenter: 166.09°E 11.25°S WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019qhbb.jpg
   
 8. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,935
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Solomon Islands bb.png
  Time: 2019-08-21 09:24:57.5 UTC
  Magnitude: 5.4 (Mw)
  Epicenter: 154.63°E 5.99°S WMA_button2b.png
  Depth: 102 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019qipj.jpg
   
 9. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,935
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Western Indian Antarctic Ridge bb.png
  Time: 2019-08-21 14:28:27.8 UTC
  Magnitude: 6.0 (Mw)
  Epicenter: 139.38°E 50.32°S WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirme
  gfz2019qizj.jpg
   
 10. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,935
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Fiji Islands Region bb.png
  Time: 2019-08-22 19:27:10.5 UTC
  Magnitude: 5.9 (Mw)
  Epicenter: 177.24°W 14.55°S WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: M - manually revised
  gfz2019qles.jpg
   
 11. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,935
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Vanuatu Islands bb.png
  Time: 2019-08-24 15:51:28.2 UTC
  Magnitude: 6.0 (Mw)
  Epicenter: 167.11°E 14.33°S WMA_button2b.png
  Depth: 120 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019qoop.jpg
   
 12. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,935
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: South Sandwich Islands Region bb.png
  Time: 2019-08-27 23:55:18.1 UTC
  Magnitude: 6.6 (Mw)
  Epicenter: 26.43°W 60.32°S WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019qurc.jpg
   
 13. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,935
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Hokkaido, Japan Region bb.png
  Time: 2019-08-28 23:46:42.1 UTC
  Magnitude: 5.9 (Mw)
  Epicenter: 142.93°E 41.10°N WMA_button2b.png
  Depth: 42 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019qwmh.jpg
   
 14. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,935
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Off Coast of Oregon bb.png
  Time: 2019-08-29 15:07:59.8 UTC
  Magnitude: 6.3 (Mw)
  Epicenter: 128.02°W 43.64°N WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019qxqr.jpg
   
 15. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,935
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Fiji Islands Region bb.png
  Time: 2019-09-01 15:54:21.0 UTC
  Magnitude: 6.6 (Mw)
  Epicenter: 178.50°W 20.42°S WMA_button2b.png
  Depth: 601 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019rdes.jpg
   
 16. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,935
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: North of Svalbard bb.png
  Time: 2019-09-02 13:02:44.4 UTC
  Magnitude: 5.1 (Mw)
  Epicenter: 1.62°W 80.30°N WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019reuo.jpg
   
 17. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,935
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Northern Mid Atlantic Ridge bb.png
  Time: 2019-09-02 22:45:49.1 UTC
  Magnitude: 5.9 (Mw)
  Epicenter: 45.12°W 23.74°N WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019rfnu.jpg
   
 18. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,935
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Fiji Islands Region bb.png
  Time: 2019-09-04 09:48:23.0 UTC
  Magnitude: 5.8 (Mw)
  Epicenter: 176.41°W 18.84°S WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019rife.jpg
   
 19. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,935
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Off Coast of Oregon bb.png
  Time: 2019-09-05 15:02:48.0 UTC
  Magnitude: 5.9 (Mw)
  Epicenter: 127.89°W 43.74°N WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019rklb.jpg
   
 20. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,935
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Loyalty Islands bb.png
  Time: 2019-09-06 15:27:55.8 UTC
  Magnitude: 5.8 (Mw)
  Epicenter: 168.96°E 20.12°S WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019rmhj.jpg
   

แชร์หน้านี้

Loading...