ประกาศข่าวแผ่นดินไหว(&การคาดการณ์)

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย Falkman, 28 กันยายน 2006.

 1. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  3,137
  ค่าพลัง:
  +10,164
  GEOFON Program
  F-E Region: Mindanao, Philippines bb.png
  Time: 2019-09-10 05:39:23.6 UTC
  Magnitude: 5.7 (Mw)
  Epicenter: 126.45°E 6.76°N WMA_button2b.png
  Depth: 52 km
  Status: M - manually revised
  gfz2019rsvz.jpg
   
 2. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  3,137
  ค่าพลัง:
  +10,164
  GEOFON Program
  F-E Region: Off Coast of Southeastern Alaska bb.png
  Time: 2019-09-10 20:32:14.6 UTC
  Magnitude: 5.7 (Mw)
  Epicenter: 139.62°W 57.12°N WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019rtzk.jpg
   
 3. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  3,137
  ค่าพลัง:
  +10,164
  GEOFON Program
  F-E Region: Talaud Islands, Indonesia bb.png
  Time: 2019-09-10 23:32:23.9 UTC
  Magnitude: 5.6 (Mw)
  Epicenter: 126.69°E 4.10°N WMA_button2b.png
  Depth: 28 km
  Status: M - manually revised
  gfz2019rufj.jpg
   
 4. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  3,137
  ค่าพลัง:
  +10,164
  GEOFON Program
  F-E Region: South of Fiji Islands bb.png
  Time: 2019-09-11 17:51:55.4 UTC
  Magnitude: 5.5 (Mw)
  Epicenter: 178.24°E 25.48°S WMA_button2b.png
  Depth: 615 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019rvpq.jpg
   
 5. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  3,137
  ค่าพลัง:
  +10,164
  GEOFON Program
  F-E Region: Halmahera, Indonesia bb.png
  Time: 2019-09-14 16:21:29.1 UTC
  Magnitude: 5.8 (Mw)
  Epicenter: 128.60°E 0.95°S WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019saze.jpg
   
 6. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  3,137
  ค่าพลัง:
  +10,164
  GEOFON Program
  F-E Region: Java, Indonesia bb.png
  Time: 2019-09-19 07:06:34.1 UTC
  Magnitude: 6.1 (Mw)
  Epicenter: 111.84°E 6.02°S WMA_button2b.png
  Depth: 625 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019sjkj.jpg
   
 7. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  3,137
  ค่าพลัง:
  +10,164
  GEOFON Program
  F-E Region: Albania bb.png
  Time: 2019-09-21 14:04:26.4 UTC
  Magnitude: 5.6 (Mw)
  Epicenter: 19.71°E 41.43°N WMA_button2b.png
  Depth: 19 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019snpe.jpg
   
 8. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  3,137
  ค่าพลัง:
  +10,164
  GEOFON Program
  F-E Region: Banda Sea bb.png
  Time: 2019-09-21 19:53:14.0 UTC
  Magnitude: 5.8 (Mw)
  Epicenter: 130.40°E 6.54°S WMA_button2b.png
  Depth: 78 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019soar.jpg
   
 9. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  3,137
  ค่าพลัง:
  +10,164
  GEOFON Program
  F-E Region: Mona Passage bb.png
  Time: 2019-09-24 03:23:35.7 UTC
  Magnitude: 6.0 (Mw)
  Epicenter: 67.35°W 19.05°N WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019ssgn.jpg
   
 10. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  3,137
  ค่าพลัง:
  +10,164
  GEOFON Program
  F-E Region: Southwest Indian Ridge bb.png
  Time: 2019-09-24 21:19:48.5 UTC
  Magnitude: 6.0 (Mw)
  Epicenter: 56.39°E 33.69°S WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019stqa.jpg
   
 11. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  3,137
  ค่าพลัง:
  +10,164
  GEOFON Program
  F-E Region: Seram, Indonesia bb.png
  Time: 2019-09-25 23:46:44.4 UTC
  Magnitude: 6.4 (Mw)
  Epicenter: 128.45°E 3.56°S WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019svqj.jpg
   
 12. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  3,137
  ค่าพลัง:
  +10,164
  GEOFON Program
  F-E Region: Turkey bb.png
  Time: 2019-09-26 10:59:26.0 UTC
  Magnitude: 5.7 (Mw)
  Epicenter: 28.18°E 40.88°N WMA_button2b.png
  Depth: 11 km
  Status: M - manually revised
  gfz2019swmo.jpg
   
 13. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  3,137
  ค่าพลัง:
  +10,164
  GEOFON Program
  F-E Region: S. Chile-Argentina Border Region bb.png
  Time: 2019-09-26 16:36:17.5 UTC
  Magnitude: 6.0 (Mw)
  Epicenter: 71.97°W 40.68°S WMA_button2b.png
  Depth: 111 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019swxp.jpg
   
 14. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  3,137
  ค่าพลัง:
  +10,164
  GEOFON Program
  F-E Region: Central East Pacific Rise bb.png
  Time: 2019-09-26 19:00:41.6 UTC
  Magnitude: 5.5 (Mw)
  Epicenter: 111.09°W 13.38°S WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019sxcm.jpg
   
 15. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  3,137
  ค่าพลัง:
  +10,164
  GEOFON Program
  F-E Region: Kermadec Islands, New Zealand bb.png
  Time: 2019-09-27 12:05:02.6 UTC
  Magnitude: 6.2 (Mw)
  Epicenter: 177.99°W 30.11°S WMA_button2b.png
  Depth: 33 km
  Status: M - manually revised
  gfz2019sykg.jpg
   
 16. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  3,137
  ค่าพลัง:
  +10,164
  GEOFON Program
  F-E Region: Southeast of Easter Island bb.png
  Time: 2019-09-27 15:11:32.9 UTC
  Magnitude: 5.9 (Mw)
  Epicenter: 102.64°W 35.62°S WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019syqk.jpg
   
 17. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  3,137
  ค่าพลัง:
  +10,164
  GEOFON Program
  F-E Region: Mindanao, Philippines bb.png
  Time: 2019-09-29 02:02:50.8 UTC
  Magnitude: 6.2 (Mw)
  Epicenter: 126.54°E 5.71°N WMA_button2b.png
  Depth: 68 km
  Status: M - manually revised
  gfz2019tbhj.jpg
   
 18. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  3,137
  ค่าพลัง:
  +10,164
  GEOFON Program
  F-E Region: Near Coast of Central Chile bb.png
  Time: 2019-09-29 15:57:55.7 UTC
  Magnitude: 6.7 (Mw)
  Epicenter: 72.96°W 35.42°S WMA_button2b.png
  Depth: 25 km
  Status: M - manually revised
  gfz2019tciy.jpg
   
 19. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  3,137
  ค่าพลัง:
  +10,164
  GEOFON Program
  F-E Region: Northern Chile bb.png
  Time: 2019-09-30 11:53:21.2 UTC
  Magnitude: 5.6 (Mw)
  Epicenter: 68.66°W 22.23°S WMA_button2b.png
  Depth: 110 km
  Status: M - manually revised
  gfz2019tdwj.jpg
   
 20. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  3,137
  ค่าพลัง:
  +10,164
  GEOFON Program
  F-E Region: Southern East Pacific Rise bb.png
  Time: 2019-10-01 03:56:07.7 UTC
  Magnitude: 5.8 (Mw)
  Epicenter: 122.55°W 56.11°S WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019tfcd.jpg
   

แชร์หน้านี้

Loading...