ประสบการณ์โลกทิพย์ "หลวงปู่ดูลย์ อตุโล" ยอดแห่งพระกรรมฐาน ,ภพภูมิ ,กายทิพย์ ,วิญาญาณ

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย แดนโลกธาตุ, 6 มิถุนายน 2007.

 1. แดนโลกธาตุ

  แดนโลกธาตุ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2006
  โพสต์:
  3,464
  ค่าพลัง:
  +23,946
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><!--mstheme-->
  [​IMG]
  <SCRIPT language=JavaScript><!--MSFPhover = (((navigator.appName == "Netscape") && (parseInt(navigator.appVersion) >= 3 )) || ((navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer") && (parseInt(navigator.appVersion) >= 4 ))); function MSFPpreload(img) { var a=new Image(); a.src=img; return a; }// --></SCRIPT><SCRIPT language=JavaScript><!--if(MSFPhover) { MSFPnav1n=MSFPpreload("../_derived/home_cmp_nature110_hbtn.gif"); MSFPnav1h=MSFPpreload("../_derived/home_cmp_nature110_hbtn_a.gif"); }// --></SCRIPT><SCRIPT language=JavaScript><!--if(MSFPhover) { MSFPnav2n=MSFPpreload("../_derived/history1.htm_cmp_nature110_hbtn.gif"); MSFPnav2h=MSFPpreload("../_derived/history1.htm_cmp_nature110_hbtn_a.gif"); }// --></SCRIPT> <SCRIPT language=JavaScript><!--if(MSFPhover) { MSFPnav3n=MSFPpreload("../_derived/dharma1.htm_cmp_nature110_hbtn.gif"); MSFPnav3h=MSFPpreload("../_derived/dharma1.htm_cmp_nature110_hbtn_a.gif"); }// --></SCRIPT> [​IMG]<SCRIPT language=JavaScript><!--if(MSFPhover) { MSFPnav4n=MSFPpreload("../_derived/picture.htm_cmp_nature110_hbtn.gif"); MSFPnav4h=MSFPpreload("../_derived/picture.htm_cmp_nature110_hbtn_a.gif"); }// --></SCRIPT> [​IMG]
  <!--mstheme-->
  </TD></TR><!--msnavigation--></TBODY></TABLE><!--msnavigation--><TABLE dir=ltr cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><!--msnavigation--><TD vAlign=top><!--mstheme-->โอ้ โพธิ์พฤกษ์เย็น คุณะเด่นเกษมสรรพ์ บัดนี้ พระดับขันธ์ ดุจะ โพธิหักลาญ

  <!--msthemeseparator-->
  [​IMG]
  ๑๓๖. งานของคณะสงฆ์และสมณศักดิ์ของหลวงปู่


  หลวงปู่ดูลย์ อตุโล มาอยู่ประจำที่วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๗๗ เมื่อท่านอายุ ๔๖ ปี พรรษา ๒๔ หลังจากวัดบูรพารามได้รับการสถาปนาเป็นวัดป่าธรรมยุตในปี พ.ศ. ๒๔๗๖

  งานของคณะสงฆ์และสมณศักดิ์ของหลวงปู่มีตามลำดับดังนี้

  ปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะแขวงรัตนบุรี

  ๒๔๗๙ เริ่มลงมือก่อสร้างโบสถ์วัดบูรพาราม แล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๔๙๓ รวมเวลาก่อสร้าง ๑๔ ปี

  ๑ มีนาคม ๒๔๗๙ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะแขวงรัตนบุรี โดยมีสมณศักดิ์ที่ พระครูรัตนากรวิสุทธิ์

  ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๘๐ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์สามัญ ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย

  ๒๔ เมษายน ๒๔๙๐ เป็นประธานสงฆ์ในการหล่อพระพุทธชินราชจำลอง เพื่อเป็นพระประธานประดิษฐานในอุโบสถ

  ๒๔๙๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย

  ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๑ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย

  ๒๕๐๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่พระรัตนากรวิสุทธิ์

  ๒๕๐๕ ปฏิสังขรณ์มณฑปหลวงพ่อพระชีว์ เปลี่ยนจากอาคารไม้เป็นอาคารจตุรมุข คอนกรีตเสริมเหล็ก

  ๒๕๑๑ กรมการศาสนาประกาศให้วัดบูรพารามเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง

  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดบูรพารามเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ประเภทสามัญ

  ๒๕๒๐ ได้สร้างศาลาการเปรียญ "ศาลาอตุโลเถระ" ขนาด ๑๖x๔๖ เมตร มูลค่าประมาณ ๑.๘ ล้านบาทเศษ

  ๒๕๒๒ สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม "ราชบูรพา" เป็นตึก ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน มูลค่าประมาณ ๑.๒ ล้านบาทเศษ

  ๒ ธันวาคม ๒๕๒๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่พระราชวุฒาจารย์ ศาสนราชธุรกิจ ยติคณิสสรบวรสังฆราช คามวาสี

  ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๒ ล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จนมัสการหลวงปู่ ที่วัดบูรพาราม ได้แสดงพระธรรมเทศนาถวายด้วย

  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ออกรับแขกเพื่อการสั่งลาครั้งสุดท้ายตามธรรมเนียม ทั้งพระสงฆ์และประชาชนเข้ากราบ เวลา ๒๒.๐๐ น. เริ่มแสดงธรรมบทสุดท้าย ออกมาลาสถานที่ด้วยองค์ท่านเอง

  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๖ เวลา ๐๒.๐๐ น. เทศน์บทสุดท้ายเรื่องลักษณาการปรินิพพานของพระพุทธองค์ เวลา ๐๔.๑๓ น. แสดงความเป็น "ตถตา" คือแสดงให้เห็นความเป็นธรรมดาแก่ชาวโลก ด้วยการละสังขารเหลือไว้แต่มรดกธรรมให้ชาวโลกถือเป็นอุทาหรณ์

  ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๘ งานพระราชทานเพลิงศพจัดขึ้นที่เมรุชั่วคราว ณ วนอุทยานแห่งชาติ เขาพนมสวาย ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ และ น.อ. วีระยุทธ ดิษยะศริน เสด็จมาในงาน

  </TD></TR></TBODY></TABLE>​
   
 2. แดนโลกธาตุ

  แดนโลกธาตุ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2006
  โพสต์:
  3,464
  ค่าพลัง:
  +23,946
  อนุโมทนากับผู้อ่านด้วยนะครับ


  [​IMG]


  ____________________________________________________________
  ท่านสามารถฟังโทรทัศน์ดาวเทียมเสียงธรรมทั้งภาพและเสียงหลวงตามหาบัวได้แล้ว ,และสถานีวิทยุเสียงธรรมบ้านตาด ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชม.

  www.luangta.com[​IMG]
  mms://www.luangta.com/fm103_25
  www.watpa.com

  ประสบการณ์โลกทิพย์ "หลวงปู่ดูลย์ อตุโล" ยอดแห่งพระกรรมฐาน ,ภพภูมิ ,กายทิพย์ ,วิญาญาณ
  ฮือฮา.ในกลุ่มศิษย์ทั้งยโสธร.หลวงตาพวงเดินผิวน้ำ..หลวงพ่อคูณกล่าวถึงหลวงตาพวง
  ประวัติพระมหาเถระผู้เลิศด้วยฤทธิ์ญาณตบะ "หลวงปู่ชอบ ฐานสโม"
  แปลกอัศจรรย์ !!! ภูทอก พระอาจารย์จวน สร้างได้ไง วิศวะยังยอม ! ชมวัดภูทอกได้เลยครับ
  ภาพ คณาจารย์สายพระป่าธุดงค์กรรมฐาน ศิษย์หลวงปู่มั่น ที่ยังดำรงธาตุขันธ์อยู่ในปัจจุบัน
  [​IMG] ประสบการณ์โลกทิพย์"หลวงปู่ตื้อ" กับกายทิพย์ภพภูมิต่างๆ.
  [​IMG] แปลก !!! แพทย์และหมอฮือฮา....เพราะเอกเซร์พระคุณเจ้ารูปหนึ่งปรากฎว่ากระดูกเป็นแก้วหมด
   
 3. แดนโลกธาตุ

  แดนโลกธาตุ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2006
  โพสต์:
  3,464
  ค่าพลัง:
  +23,946
  อนุโมทนากับผู้อ่านด้วยนะครับ


  [​IMG]


  ____________________________________________________________
  ท่านสามารถฟังโทรทัศน์ดาวเทียมเสียงธรรมทั้งภาพและเสียงหลวงตามหาบัวได้แล้ว ,และสถานีวิทยุเสียงธรรมบ้านตาด ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชม.

  www.luangta.com[​IMG]
  mms://www.luangta.com/fm103_25
  www.watpa.com

  ประสบการณ์โลกทิพย์ "หลวงปู่ดูลย์ อตุโล" ยอดแห่งพระกรรมฐาน ,ภพภูมิ ,กายทิพย์ ,วิญาญาณ
  ฮือฮา.ในกลุ่มศิษย์ทั้งยโสธร.หลวงตาพวงเดินผิวน้ำ..หลวงพ่อคูณกล่าวถึงหลวงตาพวง
  ประวัติพระมหาเถระผู้เลิศด้วยฤทธิ์ญาณตบะ "หลวงปู่ชอบ ฐานสโม"
  แปลกอัศจรรย์ !!! ภูทอก พระอาจารย์จวน สร้างได้ไง วิศวะยังยอม ! ชมวัดภูทอกได้เลยครับ
  ภาพ คณาจารย์สายพระป่าธุดงค์กรรมฐาน ศิษย์หลวงปู่มั่น ที่ยังดำรงธาตุขันธ์อยู่ในปัจจุบัน
  [​IMG] ประสบการณ์โลกทิพย์"หลวงปู่ตื้อ" กับกายทิพย์ภพภูมิต่างๆ.
  [​IMG] แปลก !!! แพทย์และหมอฮือฮา....เพราะเอกเซร์พระคุณเจ้ารูปหนึ่งปรากฎว่ากระดูกเป็นแก้วหมด
   
 4. แดนโลกธาตุ

  แดนโลกธาตุ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2006
  โพสต์:
  3,464
  ค่าพลัง:
  +23,946
  อนุโมทนากับผู้อ่านด้วยนะครับ


  [​IMG]


  ____________________________________________________________
  ท่านสามารถฟังโทรทัศน์ดาวเทียมเสียงธรรมทั้งภาพและเสียงหลวงตามหาบัวได้แล้ว ,และสถานีวิทยุเสียงธรรมบ้านตาด ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชม.

  www.luangta.com[​IMG]
  mms://www.luangta.com/fm103_25
  www.watpa.com

  ประสบการณ์โลกทิพย์ "หลวงปู่ดูลย์ อตุโล" ยอดแห่งพระกรรมฐาน ,ภพภูมิ ,กายทิพย์ ,วิญาญาณ
  ฮือฮา.ในกลุ่มศิษย์ทั้งยโสธร.หลวงตาพวงเดินผิวน้ำ..หลวงพ่อคูณกล่าวถึงหลวงตาพวง
  ประวัติพระมหาเถระผู้เลิศด้วยฤทธิ์ญาณตบะ "หลวงปู่ชอบ ฐานสโม"
  แปลกอัศจรรย์ !!! ภูทอก พระอาจารย์จวน สร้างได้ไง วิศวะยังยอม ! ชมวัดภูทอกได้เลยครับ
  ภาพ คณาจารย์สายพระป่าธุดงค์กรรมฐาน ศิษย์หลวงปู่มั่น ที่ยังดำรงธาตุขันธ์อยู่ในปัจจุบัน
  [​IMG] ประสบการณ์โลกทิพย์"หลวงปู่ตื้อ" กับกายทิพย์ภพภูมิต่างๆ.
  [​IMG] แปลก !!! แพทย์และหมอฮือฮา....เพราะเอกเซร์พระคุณเจ้ารูปหนึ่งปรากฎว่ากระดูกเป็นแก้วหมด
   
 5. putipongb

  putipongb เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 มกราคม 2007
  โพสต์:
  594
  ค่าพลัง:
  +3,842
  ขอบคุณคุณแดนโลกธาตุมากครับ ขออนุโมทนาบุญด้วย และหวังว่าคงจะได้อ่านประวัติหลวงปู่ครูอาจารย์สายพระป่าอีกนะครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...