เรื่องเด่น พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ห้าม ตุ๊ด เกย์ ไม่ให้บวชนะ ท่านใช้คำว่าบัณเฑาะก์

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย Saber, 24 พฤศจิกายน 2019.

 1. Saber

  Saber เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  5,731
  กระทู้เรื่องเด่น:
  11
  ค่าพลัง:
  +11,730
  cPVbBg&_nc_ohc=2-yFfB36CNcAQn2LLhxIi5mNo90_3H2it7nSrwoPrqftdm9Llx_UAb1ZA&_nc_ht=scontent.fbkk2-6.jpg

  at=104&_nc_ohc=f85T_GNYw2kAQm9l8Una231NoYvTKnk_kAng_SudyfIyIzDKpSS0jD8AQ&_nc_ht=scontent.fbkk2-6.jpg
  พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ห้าม ตุ๊ด เกย์ ไม่ให้บวชนะ ท่านใช้คำว่าบัณเฑาะก์​

  ที่จริงก่อนที่จะมีคำถามว่า พระตุ๊ดผิดหรือไม่ผิดตรงไหน หากมีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการบวชก็ควรต้องแสวงหาความรู้ในกฎเกณฑ์และข้อบัญญัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการบวชให้ชัดเจนเสียก่อน อาตมาว่า ถ้าแสวงหาความรู้ที่ชัดเจนแล้ว คำถามแบบนี้ก็จะไม่เกิด

  ในข้อพระวินัย มีการอธิบายเกี่ยวกับคำว่าบัณเฑาะก์ไว้ชัดเจนมาก ว่าหมายถึงบุคคลประเภทไหน บัณเฑาะก์อย่างไรห้ามการบวช บัณเฑาะก์อย่างไรไม่ห้าม

  เวลาตั้งคำถามต่อเรื่องพวกนี้ ต้องกลับไปดูคำที่ใช้ในข้อพระวินัย ไม่ใช่เอาคำไทยเป็นที่ตั้ง พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ห้าม ตุ๊ด เกย์ ไม่ให้บวชนะ ท่านใช้คำว่าบัณเฑาะก์ ซึ่งเป็นคำที่มีคำอธิบายมากกว่าแค่เรื่องของเพศสภาพแบบที่สังคมเราเข้าใจกัน บัณเฑาะก์ในทางพระวินัย หมายถึงบุคคลที่มีความบกพร่องทางเพศด้วย เช่น คนที่มีอวัยวะเพศไม่ปรากฎ

  บวชนะบวชได้แน่ แต่การบวชไม่ใช่แค่เรื่องว่าการผิดหรือไม่ผิด เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมของเพศสภาพ พฤติกรรมเสียหายและละเมิดพระวินัยหลังบวชต่างหากที่สำคัญ และเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเพศสภาพนะ

  การอยู่ในสังฆะ มีระเบียบและกฎเกณฑ์ที่จะต้องถือปฎิบัติร่วมกันในสังฆะ ไม่ใช่แค่อ้างสิทธิ์ในการบวชแล้วจะเข้ามาทำอะไรก็ได้

  ทุกวันนี้เราก็เห็นปัญหาอยู่ ไม่ใช่บวชแล้ว จะทาปากแดงเพื่อยืนยันสิทธิในการทาปากของตัวเองก็ได้ ไม่ใช่บวชแล้วจะกรีดตาเขียนคิ้ว เพื่อยืนยันสิทธิในการกรีดตาเขียนคิ้วของตัวเองก็ได้ ไม่ใช่บวชแล้วจะแต่งหน้าทำนม เพื่อยืนยันสิทธิในการแต่งหน้าทำนมของตัวเองยังไงก็ได้ ถ้าแบบนี้ พระศาสนาก็อยู่ไม่รอด ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความปสาทะเลื่อมใส

  อาตมาว่าสังคมสงฆ์ทุกวันนี้ใจกว้างมากเลยนะ หากดูจากข่าวที่พระซึ่งประพฤติตัวไม่เหมาะสมในการแสดงออกทางเพศ แต่แน่นอนแหล่ะ เมื่อเข้ามาบวชแล้ว ความพระเป็นเรื่องสำคัญกว่าเรื่องของเพศสภาพ

  อาตมาเห็นพระรูปหนึ่ง เป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊ก ท่านเคยเป็นถึงนางงามเพศที่ ๓ แต่พอท่านตัดสินใจจะเข้ามาบวช ท่านก็ไปเอานมออก แล้วท่านก็ประพฤติตนสำรวมดีมาก อาตมายังนับถือเลย ถ้าแบบนี้ก็ไม่เป็นปัญหา และสังฆะท่านก็ยอมรับ
  ไพรวัลย์ วรรณบุตร

  ไพรวัลย์ วรรณบุตร
  https://www.facebook.com/PhramahaPaivan

  at=104&_nc_ohc=f85T_GNYw2kAQm9l8Una231NoYvTKnk_kAng_SudyfIyIzDKpSS0jD8AQ&_nc_ht=scontent.fbkk2-6.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 พฤศจิกายน 2019
 2. ไม่...อยู่

  ไม่...อยู่ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  1,780
  ค่าพลัง:
  +379
  ฝาก เซเบลอ พิสูจน์ ด้วยฮับ

  ใครที่อ้างว่า ต้องพูด ภาษาให้ตรงกับอาการ เท่านั้น

  เวลา เขาเหล่านั้นพูดคำว่า "xxx"

  อาการ ขณะนั้น เขาตรงด้วยไหม ฝาก ดูด้วย
   
 3. Noble pope

  Noble pope เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  1,374
  ค่าพลัง:
  +2,345
  เรื่องห้ามอุปสมบทอุภโตพยัญชนก
  [๑๓๒] ก็โดยสมัยนั้นแล อุภโตพยัญชนกคนหนึ่งได้บวชในสำนักภิกษุ. เธอเสพ
  เมถุนธรรมในสตรีทั้งหลาย ด้วยปุริสนิมิตของตนบ้าง ให้บุรุษอื่นเสพเมถุนธรรมในอิตถีนิมิต
  ของตนบ้าง. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุ
  ทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบัน คือ อุภโตพยัญชนก ภิกษุไม่พึงให้อุปสมบท
  ที่อุปสมบทแล้วต้องให้สึกเสีย.

  "เหตุแห่งความไม่ให้บวชมาจากเหตุการณ์นี้"

  "ดังนั้นอาการนี้คือ เพศที่ผิดใช่หรือไม่" สั้นๆพอ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 พฤศจิกายน 2019
 4. Noble pope

  Noble pope เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  1,374
  ค่าพลัง:
  +2,345
  "ดูเองเลยครับ" ถ้าเห็นตามจริงก็เห็นเองถ้ายังฝากคนอื่นดูไปไม่ได้ประโยชน์

  แถมคุณไม่มี "เหตุ" ให้โพสท์แต่ดันโพสท์ "

  จากความเป็นจริงที่เห็น "ภาษาไทยเรียกว่าการจิกกัด/แค้น"

  ซึ่งอกุศลจิตอันนี้นิสัยของสัตว์นรกและควรละ

  ส่วนที่ผมโพสท์มาโพสท์ตอบเพราะผมมีเหตุ(ผมใส่ "---")

  ดังนั้น "อาการของผมตรงไหม(มีเหตุจึงมาโพสท์)" และ "อาการของคุณตรงไหมถ้าตรงก็ควรละ" ตามนั้นครับเตือนด้วยความหวังดี
   
 5. Saber

  Saber เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  5,731
  กระทู้เรื่องเด่น:
  11
  ค่าพลัง:
  +11,730
  ๕๔. อุภโตพยัญชนก
  ว่าด้วยอุภโตพยัญชนกบรรพชา
  ห้ามอุภโตพยัญชนกอุปสมบท
  [๑๑๖] สมัยนั้น อุภโตพยัญชนก๑- บางคนได้บรรพชาในหมู่ภิกษุ เธอเสพ
  เมถุนธรรมในสตรีทั้งหลายด้วยปุริสนิมิตของตนบ้าง ให้บุรุษอื่นเสพเมถุนธรรมใน
  อิตถีนิมิตของตนบ้าง ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ
  พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า “ภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบันผู้เป็นอุภโตพยัญชนก
  ไม่พึงให้อุปสมบท ที่อุปสมบทแล้ว พึงให้สึกเสีย” (๑๑)

  บางคนได้บรรพชาในหมู่ภิกษุ เธอเสพเมถุนธรรมในสตรีทั้งหลายด้วยปุริสนิมิตของตนบ้าง ให้บุรุษอื่นเสพเมถุนธรรมในอิตถีนิมิตของตนบ้าง  อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๑ มหาขันธกะเรื่องห้ามอุปสมบทอุภโตพยัญชนก อรรถกถาอุภโตพยัญชนกวัตถุ บทว่า อุภโตพฺยญฺชนโก มีอรรถวิเคราะห์ว่า นิมิตเครื่องปรากฏที่ตั้งขึ้นโดยกรรม ๒ อย่าง คือโดยกรรมเป็นเหตุยังอิตถีนิมิตให้เกิดขึ้น ๑ โดยกรรมเป็นเหตุยังปุริสนิมิตให้เกิดขึ้น ๑ ของบุคคลนั้นมีอยู่ เหตุนั้น เขาชื่ออุภโตพยัญชนก.
  บทว่า กโรติ มีความว่า ย่อมทำตนเองด้วยความละเมิดด้วยอำนาจเมถุนในสตรีทั้งหลาย ด้วยปุริสนิมิต.
  บทว่า การาเปติ มีความว่า ย่อมชวนบุรุษอื่นให้ทำความละเมิดด้วยอำนาจเมถุน ในอิตถีนิมิตของตน.
  อุภโตพยัญชนกนั้นมี ๒ ชนิด คือสตรีอุภโตพยัญชนก ๑. บุรุษอุภโตพยัญชนก ๑.
  ใน ๒ ชนิดนั้น อิตถีนิมิตของสตรีอุภโตพยัญชนกปรากฏ ปุริสนิมิตเป็นของลี้ลับ. ปุริสนิมิตของบุรุษอุภโตพยัญชนกปรากฏ อิตถีนิมิตเป็นของลี้ลับ. เมื่อสตรีอุภโตพยัญชนกทำหน้าที่ของบุรุษในสตรีทั้งหลาย อิตถีนิมิตย่อมเป็นของลี้ลับ ปุริสนิมิตปรากฏ. เมื่อบุรุษอุภโตพยัญชนกเข้าถึงความเป็นสตรีสำหรับพวกบุรุษ ปุริสนิมิตเป็นของลี้ลับ อิตถีนิมิตปรากฏ.
  เหตุซึ่งทำให้ต่างกันแห่งอุภโตพยัญชนก ๒ ชนิดนั้นดังนี้ คือสตรีอุภโตพยัญชนกมีครรภ์เองด้วย, ให้สตรีอื่นมีครรภ์ได้ด้วย. ส่วนบุรุษอุภโตพยัญชนกมีครรภ์เองไม่ได้ แต่ให้สตรีอื่นมีครรภ์ได้.
  แต่ในอรรถกถากุรุนทีท่านแก้ว่า
  ถ้าเพศชายเกิดในกำเนิดคือปฏิสนธิกาล เพศหญิงย่อมเกิดต่อเมื่อความกำหนัดในบุรุษเป็นไป.๑- ถ้าเพศหญิงเกิดในกำเนิดคือปฏิสนธิกาล เพศชายย่อมเกิดต่อเมื่อความกำหนัดในสตรีเป็นไป.๑-
  ลำดับแห่งวิจารณ์ในความเกิดแห่ง ๒ เพศนั้น บัณฑิตพึงทราบพิสดารในอรรถกถาธรรมสังคหะชื่ออัฏฐสาลินี.๒-
  ส่วนในบรรพชาธิการนี้ พึงทราบสันนิษฐานแม้นี้ว่า
  บรรพชาอุปสมบทแห่งอุภโตพยัญชนกทั้ง ๒ ชนิดนี้ ไม่มีเลย.  บุคคลมีอวัยวะ 2 เพศ ครับ ที่นิมิต เขามี อวัยวะ 2 เพศ ไหม


  สตรีนิมิต ปุริสนิมิต คืออะไร
  go_left.gif ๘๑๓ ๑.พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ ๘๑๕ go_right.gif

  ในบทว่า โย นิมิตฺเตน นิมิตฺตํ เป็นต้น มีวินิจฉัยดังนี้ :-
  ภิกษุใดให้นิมิตของตนเข้าไปทางนิมิตของหญิง คือให้องคชาตของตน
  เข้าไปทางองคชาตของหญิง ในโอกาสอันชุ่ม ซึ่งลมถูกต้องไม่ได้ โดยประมาณ
  อย่างต่ำที่สุด แม้เพียงเมล็ดงาหนึ่ง ภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมเสพเฉพาะ ด้วยอาการ
  เพียงเท่านี้ เธอย่อมถึงความทำลายแห่งศีล คือ เป็นปาราชิก.
  [สตรีนิมิตได้ฐาน ๕ ปุริสนิมิตได้ฐาน ๖]
  ก็บรรดานิมิตของสตรีและบุรุษนี้ ในนิมิตของสตรี ได้ฐาน ๕ คือ
  ข้างทั้ง ๔ และท่ามกลาง. ในนิมิตของบุรุษได้ฐาน ๖ คือ ข้างทั้ง ๔ ตรงกลาง
  ปลาย. เพราะเหตุนั้น ในนิมิตของสตรี แม้สอดองคชาตเข้าไปทางใต้ ย่อม
  เป็นปาราชิก สอสดเข้าไปจากข้างบนก็ดี สอดเข้าไปทางข้างทั้งสองก็ดี สอดเข้า
  ไปตรงกลาง พ้นฐานทั้ง ๔ ก็ดี ย่อมเป็นปาราชิก (ทั้งนั้น). ส่วนนิมิตแห่ง
  บุรุษ แม้ภิกษุสอดเข้าไปให้ถูกทางส่วนล่าง ย่อมเป็นปาราชิก สอดเข้าไปให้
  ถูกทางส่วนบนก็ดี สอดเข้าไปให้ถูกทางข้างทั้งสองก็ดี สอดเข้าไปให้ถูกเฉพาะ
  ตรงกลาง เหมือนให้นิ้วมือที่งอเข้าแล้ว จดเข้าด้วยหลังข้อกลางก็ดี สอดเข้าไป
  ให้ถูกส่วนปลายก็ดี ย่อมเป็นปาราชิก (ทั้งนั้น).
  บรรดานิมิตของสตรีและบุรุษนั้น แม้เมื่อภิกษุสอดองคชาตเข้าไปให้
  เหมือนกับคันชั่ง ได้ฐาน ๕ คือ ข้างทั้ง ๔ และตรงกลาง. แม้เมื่อสอดให้งอ
  เข้าไป ก็ได้ฐาน ๕ คือ ข้างทั้ง ๔ ส่วนปลายและตรงกลาง. ฐานแม้ทั้งหมด
  ในนิมิตของบุรุษมี ๑๐ ด้วยประการฉะนี้.
  ภิกษุสอดหัวติ่ง* หรือปมหนัง ซึ่งมีกายประสาทยังดี ที่เกิดอยู่ใน
  นิมิต (ของตน) เข้าไป (ในนิมิตของสตรี) เป็นอาบัติปาราชิก. สอดติ่งหนัง
  * จมฺมขีลนฺติ นิมิตฺเต อุฏ€ิตจมฺมเมว. อุณฺณิคณฺโฑติปิ วทนฺติ. สารัตถทีปนี.๒/๑๒๙
  หมายถึงหัวที่เป็นติ่ง หรือตุ่มพอก ซึ่งเกิดอยู่ที่องคชาต.

  พ่อแม่วอนช่วย ลูกสาวอายุ13 ผิดปกติมี2เพศ

  ข่าววันนี้ : วอนช่วยเด็กชาวอ่างทองวัย 13 ปี ตั้งแต่คลอดมาเป็นผู้หญิง แต่มีนิสัยแบบผู้ชายเพิ่งเมื่อไม่กี่เดือนก่อน อยู่ๆ มีอวัยวะเพศชายโผล่ขึ้นมา กลางอวัยวะเพศหญิง แม่พาไปให้หมอตรวจพบมีเพศกำกวมตั้งแต่เกิด ตรวจโครโมโซมยันเป็นเพศชาย แนะนำให้ผ่าตัดแต่ติดขัดครอบครัวยากจน วอนผู้ใจบุญช่วยเหลือเพราะเจ้าตัว

  https://news.thaiza.com/qualitylife/282283/
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 พฤศจิกายน 2019
 6. Saber

  Saber เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  5,731
  กระทู้เรื่องเด่น:
  11
  ค่าพลัง:
  +11,730
  ถามคนที่อ้างว่า คนนั้นดูด้วยตัวเองครับ ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
   
 7. Noble pope

  Noble pope เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  1,374
  ค่าพลัง:
  +2,345
  แปลตรงๆครับ ไม่ต้องตีความ เมื่อนิมิตปรากฏแล้วเข้าถึงนิมิตแบบไหนก็ถือว่าปาราชิก ลองอ่านที่โพสท์เองอีกรอบนะ(เพราะใช้คำว่าภิกษุและไม่ได้ใช้คำว่าบัณเฑาะก์ด้วยนะครับ)
   
 8. Saber

  Saber เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  5,731
  กระทู้เรื่องเด่น:
  11
  ค่าพลัง:
  +11,730
  ปาราชิก เพราะ เหตุอะไรครับ เป็นภิกษุ เสพกาม ปาราชิก เป็นเรื่องปรกติ อยู่แล้วนะ
   
 9. Noble pope

  Noble pope เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  1,374
  ค่าพลัง:
  +2,345
  ลองเลื่อนไปอ่านอีกรอบนะ "พึงไม่ให้อุปสมบท" ตรงนี้มีเขียนไว้อยู่ อ่านหลายๆรอบยิ่งดีเพราะคุณ "ถามคำถามที่มีคำตอบอยู่ในนั้นแล้วครับ"
   
 10. Saber

  Saber เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  5,731
  กระทู้เรื่องเด่น:
  11
  ค่าพลัง:
  +11,730

  [๑๑๖] สมัยนั้น อุภโตพยัญชนก๑- บางคนได้บรรพชาในหมู่ภิกษุ เธอเสพ
  เมถุนธรรมในสตรีทั้งหลายด้วยปุริสนิมิตของตนบ้าง ให้บุรุษอื่นเสพเมถุนธรรมใน
  อิตถีนิมิตของตนบ้าง ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ
  พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า “ภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบันผู้เป็นอุภโตพยัญชนก
  ไม่พึงให้อุปสมบท ที่อุปสมบทแล้ว พึงให้สึกเสีย
  ” (๑๑)

  ผู้เป็นอุภโตพยัญชนก

  อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๑ มหาขันธกะเรื่องห้ามอุปสมบทอุภโตพยัญชนก อรรถกถาอุภโตพยัญชนกวัตถุ บทว่า อุภโตพฺยญฺชนโก มีอรรถวิเคราะห์ว่า นิมิตเครื่องปรากฏที่ตั้งขึ้นโดยกรรม ๒ อย่าง คือโดยกรรมเป็นเหตุยังอิตถีนิมิตให้เกิดขึ้น ๑ โดยกรรมเป็นเหตุยังปุริสนิมิตให้เกิดขึ้น ๑ ของบุคคลนั้นมีอยู่ เหตุนั้น เขาชื่ออุภโตพยัญชนก.

  ไม่เกี่ยวอะไรกับปาราชิกเลย
   
 11. Saber

  Saber เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  5,731
  กระทู้เรื่องเด่น:
  11
  ค่าพลัง:
  +11,730
  อุภโตพยัญชนก คือคนมีอวัยวะ ๒ เพศ

  ถ้ายังไม่สามารถทำความเข้าใจได้ ก็ปล่อยไปตามกรรมครับ
   
 12. Saber

  Saber เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  5,731
  กระทู้เรื่องเด่น:
  11
  ค่าพลัง:
  +11,730
  ปาราชิก คือ ประเภทของโทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิกขาบทประเภทครุอาบัติ อาบัติหนักที่สุด ที่เรียกว่าอาบัติปาราชิก พระภิกษุต้องอาบัติปาราชิกสี่ ข้อใดข้อหนึ่ง แม้จะไม่กล่าวลาสิกขาบท ก็ถือว่าขาดจากความเป็นพระภิกษุทันที เมื่อความผิดสำเร็จ

  ปาราชิก มี 4 ข้อ อยู่ใน ศีล 227 ได้แก่

  1. เสพเมถุน แม้กับสัตว์เดรัจฉานตัวเมีย (ร่วมสังวาสกับคนหรือสัตว์)

  2. ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้ มาเป็นของตน จากบ้านก็ดี จากป่าก็ดี (ขโมย)

  3. พรากกายมนุษย์จากชีวิต (ฆ่าคน) หรือ แสวงหาศาสตรา อันจะนำไปสู่ความตายแก่ร่างกายมนุษย์

  4. กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมอันเป็นความเห็นอย่างประเสริฐ อย่างสามารถ น้อมเข้าในตัวว่า ข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ ข้าพเจ้าเห็นอย่างนี้ (ไม่รู้จริง แต่โอ้อวดความสามารถของตัวเอง)

  จะเห็นได้ว่า ปาราชิก 4 ไม่มีข้อไหน ที่บอกว่า ผู้เป็นอุภโตพยัญชนก ผิดศีล ปาชาชิก

  ถ้าอยากจะให้ปาราชิก แนะนำว่า ให้ตั้งสำนักเองเลยครับ
   
 13. Noble pope

  Noble pope เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  1,374
  ค่าพลัง:
  +2,345
  @๑ อุภโตพยัญชนก หมายถึงคนมี ๒ เพศ คือสัญลักษณ์เพศหญิง และสัญลักษณ์เพศชาย เพราะผลกรรม
  @ที่ทำไว้ (วิ.อ. ๓/๑๑๖/๙๒)

  "บอกแล้วว่าอย่าตีความ" สัญลักษณ์ไม่ได้บอกว่าเครื่องอยู่ เพราะถ้าเป็นเครื่องอยู่(เพศ/รูปของทั้งสองเพศนั้น) ทำไมถึงใช้คำว่า "นิมิต?"
   
 14. Saber

  Saber เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  5,731
  กระทู้เรื่องเด่น:
  11
  ค่าพลัง:
  +11,730
  ในพระไตรปิฎกยังได้กล่าวถึง การสืบพันธุ์ของบรรดาสิ่งมีชีวิต๒เพศ(อุภโตพยัญชนก) ซึ่งถูกจำแนกให้เป็นระเบียบไว้ ดังนี้
  ๑.สตรีอุภโตพยัญชนก
  ๒.บุรุษอุภโตพยัญชนก
  ใน ๒ ชนิดนั้น
  อิตถีนิมิตของสตรีอุภโตพยัญชนกปรากฏ-ปุริสนิมิตเป็นของลี้ลับ
  ปุริสนิมิตของบุรุษอุภโตพยัญชนกปรากฏ-อิตถีนิมิตเป็นของลี้ลับ
  เมื่อสตรีอุภโตพยัญชนกทำหน้าที่ของบุรุษในสตรีทั้งหลาย อิตถีนิมิตย่อมเป็นของลี้ลับ ปุริสนิมิตปรากฏ
  เมื่อบุรุษอุภโตพยัญชนกเข้าถึงความเป็นสตรีสำหรับพวกบุรุษ ปุริสนิมิตเป็นของลี้ลับ อิตถีนิมิตปรากฏ
  เหตุซึ่งทำให้ต่างกันแห่งอุภโตพยัญชนก ๒ ชนิดนั้นดังนี้ คือสตรีอุภโตพยัญชนกมีครรภ์เองด้วย ให้สตรีอื่นมีครรภ์ได้ด้วย ส่วนบุรุษอุภโตพยัญชนกมีครรภ์เองไม่ได้ แต่ให้สตรีอื่นมีครรภ์ได้
  วิเคราะห์ได้ว่า ในยามปกติ อุภโตพยัญชนกที่เป็นเพศเมียโดยชาติกำเนิด ก็จะมีอวัยวะของเพศเมียเป็นที่ปรากฏ แต่อวัยวะเพศผู้นั้นจะไม่ปรากฏ เช่นเดียวกับอุภโตพยัญชนกที่เป็นเพศผู้โดยชาติกำเนิด ที่จะปรากฏอวัยวะเพศผู้ตามชาติกำเนิดและไม่ปรากฏอวัยวะของเพศเมีย
  แต่เมื่อถึงเวลาผสมพันธุ์ ซึ่งน่าจะเป็นช่วงวิกฤติขาดแคลนเพศตรงข้ามในพื้นที่นั้นๆ อุภโตพยัญชนกที่เป็นเพศเมียซึ่งอยู่ในถิ่นที่ขาดแคลนเพศผู้ ก็จะ “กลับเพศ” มาทำหน้าที่แทนเพศผู้ที่หายไปจากวงจรเพื่อทดแทนสมดุลย์ประชากรเพศผู้ที่ขาดหายไป ซึ่งอุภโตพยัญชนกเพศเมียโดยกำเนิดนั้นก็มีศักยภาพสูงพอที่จะสามารถทำให้เพศเมียตัวอื่นตั้งครรภ์ได้ และตัวเองก็สามารถตั้งครรภ์ได้เหมือนกัน
  แต่ในทางกลับกัน อุภโตพยัญชนกเพศผู้โดยกำเนิด สามารถทำให้เพศเมียตัวอื่นตั้งครรภ์ได้เพียงเท่านั้น แต่ไม่สามารถตั้งครรภ์ด้วยตนเองได้ ซึ่งดูแล้วความสามารถในจุดนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับเพศผู้ปกติ
  ปัจจัยที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์กลับเพศนั้น มีทั้งเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ

  สตรีนิมิต ปุริสนิมิต
  gIBRY1.png

  สั้นๆ ชัดเจน
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 พฤศจิกายน 2019
 15. Noble pope

  Noble pope เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  1,374
  ค่าพลัง:
  +2,345
  ส่วนคำว่าปาราชิกมาจากอาการ(ความหมายที่ผมจะสื่อ)คือ "สึกออกจากสิกขาบท" ซึ่งจะตรงกับในที่ยกมาว่าถ้าเจอให้จับสึก

  การที่คุณเข้าใจผิดนั้นเพราะคุณไม่เข้าใจว่าผมสื่ออะไร แต่ในบทไม่มีคำว่าปาราชิกนั้นถูก ซึ่งผมใช้คำที่ความหมาย "ตรง/กับที่ว่าเจอแล้วให้สึกเสีย" ผมก็ได้บอกความหมายของคำผมไปแล้วนะครับจะได้เข้าใจให้ตรงกัน
   
 16. Noble pope

  Noble pope เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  1,374
  ค่าพลัง:
  +2,345
  ใช่ถึงเป็น "กะเทย / ทอม / เกย์" ไงครับ ดังนั้นหัวกระทู้คุณ "ผิดครับ" คุณยกมาเองด้วยนะครับชัดเจน
   
 17. Saber

  Saber เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  5,731
  กระทู้เรื่องเด่น:
  11
  ค่าพลัง:
  +11,730
  ปาราชิก ลาสิกขา คนละเรื่องเลยนะครับ ต่อไปคงไม่ใช้คำผิด เพราะจะทำให้การสื่อสารผิดครับ เพราะ มันเป็นคำมาตรฐาน ไม่ใช่ให้คิดเองเอาเอง ว่าคนอื่นจะต้องเข้าใจความหมายเหมือนที่คุณตีความเองครับ
   
 18. Saber

  Saber เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  5,731
  กระทู้เรื่องเด่น:
  11
  ค่าพลัง:
  +11,730
  ในพระไตรปิฎกยังได้กล่าวถึง การสืบพันธุ์ของบรรดาสิ่งมีชีวิต๒เพศ(อุภโตพยัญชนก) ซึ่งถูกจำแนกให้เป็นระเบียบไว้ ดังนี้
  ๑.สตรีอุภโตพยัญชนก
  ๒.บุรุษอุภโตพยัญชนก
  ใน ๒ ชนิดนั้น
  อิตถีนิมิตของสตรีอุภโตพยัญชนกปรากฏ-ปุริสนิมิตเป็นของลี้ลับ
  ปุริสนิมิตของบุรุษอุภโตพยัญชนกปรากฏ-อิตถีนิมิตเป็นของลี้ลับ
  เมื่อสตรีอุภโตพยัญชนกทำหน้าที่ของบุรุษในสตรีทั้งหลาย อิตถีนิมิตย่อมเป็นของลี้ลับ ปุริสนิมิตปรากฏ
  เมื่อบุรุษอุภโตพยัญชนกเข้าถึงความเป็นสตรีสำหรับพวกบุรุษ ปุริสนิมิตเป็นของลี้ลับ อิตถีนิมิตปรากฏ
  เหตุซึ่งทำให้ต่างกันแห่งอุภโตพยัญชนก ๒ ชนิดนั้นดังนี้ คือสตรีอุภโตพยัญชนกมีครรภ์เองด้วย ให้สตรีอื่นมีครรภ์ได้ด้วย ส่วนบุรุษอุภโตพยัญชนกมีครรภ์เองไม่ได้ แต่ให้สตรีอื่นมีครรภ์ได้
  วิเคราะห์ได้ว่า ในยามปกติ อุภโตพยัญชนกที่เป็นเพศเมียโดยชาติกำเนิด ก็จะมีอวัยวะของเพศเมียเป็นที่ปรากฏ แต่อวัยวะเพศผู้นั้นจะไม่ปรากฏ เช่นเดียวกับอุภโตพยัญชนกที่เป็นเพศผู้โดยชาติกำเนิด ที่จะปรากฏอวัยวะเพศผู้ตามชาติกำเนิดและไม่ปรากฏอวัยวะของเพศเมีย
  แต่เมื่อถึงเวลาผสมพันธุ์ ซึ่งน่าจะเป็นช่วงวิกฤติขาดแคลนเพศตรงข้ามในพื้นที่นั้นๆ อุภโตพยัญชนกที่เป็นเพศเมียซึ่งอยู่ในถิ่นที่ขาดแคลนเพศผู้ ก็จะ “กลับเพศ” มาทำหน้าที่แทนเพศผู้ที่หายไปจากวงจรเพื่อทดแทนสมดุลย์ประชากรเพศผู้ที่ขาดหายไป ซึ่งอุภโตพยัญชนกเพศเมียโดยกำเนิดนั้นก็มีศักยภาพสูงพอที่จะสามารถทำให้เพศเมียตัวอื่นตั้งครรภ์ได้ และตัวเองก็สามารถตั้งครรภ์ได้เหมือนกัน
  แต่ในทางกลับกัน อุภโตพยัญชนกเพศผู้โดยกำเนิด สามารถทำให้เพศเมียตัวอื่นตั้งครรภ์ได้เพียงเท่านั้น แต่ไม่สามารถตั้งครรภ์ด้วยตนเองได้ ซึ่งดูแล้วความสามารถในจุดนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับเพศผู้ปกติ
  ปัจจัยที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์กลับเพศนั้น มีทั้งเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ
   
 19. Noble pope

  Noble pope เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  1,374
  ค่าพลัง:
  +2,345
  จากพระไตรนะครับ

  อรรถกถาอุภโตพยัญชนกวัตถุ บทว่า อุภโตพฺยญฺชนโก มีอรรถวิเคราะห์ว่า นิมิตเครื่องปรากฏที่ตั้งขึ้นโดยกรรม ๒ อย่าง คือโดยกรรมเป็นเหตุยังอิตถีนิมิตให้เกิดขึ้น ๑ โดยกรรมเป็นเหตุยังปุริสนิมิตให้เกิดขึ้น ๑ ของบุคคลนั้นมีอยู่ เหตุนั้น เขาชื่ออุภโตพยัญชนก.
  บทว่า กโรติ มีความว่า ย่อมทำตนเองด้วยความละเมิดด้วยอำนาจเมถุนในสตรีทั้งหลาย ด้วยปุริสนิมิต.
  บทว่า การาเปติ มีความว่า ย่อมชวนบุรุษอื่นให้ทำความละเมิดด้วยอำนาจเมถุน ในอิตถีนิมิตของตน.
  อุภโตพยัญชนกนั้นมี ๒ ชนิด คือสตรีอุภโตพยัญชนก ๑. บุรุษอุภโตพยัญชนก ๑.
  ใน ๒ ชนิดนั้น อิตถีนิมิตของสตรีอุภโตพยัญชนกปรากฏ ปุริสนิมิตเป็นของลี้ลับ. ปุริสนิมิตของบุรุษอุภโตพยัญชนกปรากฏ อิตถีนิมิตเป็นของลี้ลับ. เมื่อสตรีอุภโตพยัญชนกทำหน้าที่ของบุรุษในสตรีทั้งหลาย อิตถีนิมิตย่อมเป็นของลี้ลับ ปุริสนิมิตปรากฏ. เมื่อบุรุษอุภโตพยัญชนกเข้าถึงความเป็นสตรีสำหรับพวกบุรุษ ปุริสนิมิตเป็นของลี้ลับ อิตถีนิมิตปรากฏ.
  เหตุซึ่งทำให้ต่างกันแห่งอุภโตพยัญชนก ๒ ชนิดนั้นดังนี้ คือสตรีอุภโตพยัญชนกมีครรภ์เองด้วย, ให้สตรีอื่นมีครรภ์ได้ด้วย. ส่วนบุรุษอุภโตพยัญชนกมีครรภ์เองไม่ได้ แต่ให้สตรีอื่นมีครรภ์ได้.
  แต่ในอรรถกถากุรุนทีท่านแก้ว่า  ถ้าเพศชายเกิดในกำเนิดคือปฏิสนธิกาล เพศหญิงย่อมเกิดต่อเมื่อความกำหนัดในบุรุษเป็นไป.๑- ถ้าเพศหญิงเกิดในกำเนิดคือปฏิสนธิกาล เพศชายย่อมเกิดต่อเมื่อความกำหนัดในสตรีเป็นไป.๑-
  ลำดับแห่งวิจารณ์ในความเกิดแห่ง ๒ เพศนั้น บัณฑิตพึงทราบพิสดารในอรรถกถาธรรมสังคหะชื่ออัฏฐสาลินี.๒-
  ส่วนในบรรพชาธิการนี้ พึงทราบสันนิษฐานแม้นี้ว่า
  บรรพชาอุปสมบทแห่งอุภโตพยัญชนกทั้ง ๒ ชนิดนี้ ไม่มี  แปลภาษาให้เข้าใจง่ายๆในพระไตรก็บอกจะไปอ้างอิงกับพจนานุกรม? นี่คือบอร์ดศาสนาพุทธอ้างอิงให้ถูกครับ

  แปลให้อีกรอบ เกิดเป็นชาย(เพศชายปฏิสนธิกาล) เพศหญิงจะเกิดต่อเมื่อกำหนัด(หื่น)ในบุรุษ

  ชัดยังครับว่าเพศแบบไหน?
   
 20. Saber

  Saber เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  5,731
  กระทู้เรื่องเด่น:
  11
  ค่าพลัง:
  +11,730
  นี
  ผมว่าคุณไปแยกแยะของตัวเองให้ออกก่อนนะครับ
  "กะเทย / ทอม / เกย์" เค้าไม่ได้มีสภาพร่างกายอุภโตพยัญชนก ครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...