เพื่อการกุศล " พระลีลาแพร่บุญ " โครงการสร้างพระเนื้อตะกั่วเพื่อบรรจุกรุ ฯ ครั้งที่ ๖ ......หมดเขตร่วมบุญแล้ว

ในห้อง 'ตลาด พระเครื่องเพื่อการกุศล' ตั้งกระทู้โดย ผาแดง, 18 เมษายน 2012.

 1. ผาแดง

  ผาแดง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,644
  ค่าพลัง:
  +10,649
  รับแจ้งจากคุณวัฒนพงษ์และครอบครัว จ.นนทบุรี ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ จำนวน ๓ ชุด โอนเงินเข้าบช.ให้แล้วเมื่อประมาณห้าโมงเย็น ๔๕๐.๐๐ บาท

  ขอโมทนากับคุณวัฒนพงษ์และครอบครัวด้วยครับผม
   
 2. ผาแดง

  ผาแดง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,644
  ค่าพลัง:
  +10,649
  พล.ต.บัญชา ชูกิตติกุล ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๒ ชุด ๓๐๐ บาท

  คุณอาทิตย์ ชูกิตติกุล ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๒ ชุด ๓๐๐ บาท

  คุณไพฑูรย์ มีเมธี ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๖ ชุด ๙๐๐ บาท

  คุณพรรษา สระบัว ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๒ ชุด ๓๐๐ บาท

  คุณพิชิต สภาพโชติ ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๑ ชุด ๑๕๐ บาท

  คุณชัชชญา จอมคำสิง ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๑ ชุด ๑๕๐ บาท

  คุณวิภาพรรณ บุญถาวร ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๑ ชุด ๑๕๐ บาท

  คุณสุรศักดิ์ บุญบำเพ็ญ ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๑ ชุด ๑๕๐ บาท

  คุณนิมิต สาระยิ่ง ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๒ ชุด ๓๐๐ บาท

  คุณบรรจง ริจิศาสตร์ ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๓ ชุด ๔๕๐ บาท

  คุณธนเดช หลักกรด ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๑ ชุด ๑๕๐ บาท

  คุณสุรินทร์ พงษ์งาม ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๑ ชุด ๑๕๐ บาท

  คุณบุญเติม แสงคำจันทร์ ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๑ ชุด ๑๕๐ บาท

  คุณเกษม จันทร์เจริญ ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๑ ชุด ๑๕๐ บาท

  คุณพาสพล ศรีกล่ำ ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๑ ชุด ๑๕๐ บาท

  รวม ๒๖ ชุด ๓,๙๐๐ บาท

  ขอบพระคุณ คุณไพฑูรย์ ที่ช่วยประชาสัมพันธ์งานบุญในครั้งนี้ และขอโมทนาบุญกับทุกๆท่าน ด้วยครับผม
   
 3. ผาแดง

  ผาแดง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,644
  ค่าพลัง:
  +10,649
  คุณคมกริช วัชรเวียงชัย ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๒ ชุด ๓๐๐ บาท

  คุณรณชัย เกตุแก้ว ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๑ ชุด ๑๕๐ บาท

  คุณพรเทพ มัลลินส์ ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๑ ชุด ๑๕๐ บาท

  คุณประเสริฐ ใบละมุด ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๑ ชุด ๑๕๐ บาท

  คุณธนเนตร เกิดจันทร์ ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๑ ชุด ๑๕๐ บาท

  ว่าที่ ร.อ.สงัด ฤกษสถิตย์ ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๒ ชุด ๓๐๐ บาท

  คุณธนิกานต์ นามบุปผา ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๑ ชุด ๑๕๐ บาท

  คุณเฉลิมวุฒิ ศรีภมร ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๑ ชุด ๑๕๐ บาท

  คุณณรงค์วัชร์ ปานสมบูรณ์ ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๑ ชุด ๑๕๐ บาท

  คุณวิลาส โยธาไพร ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๑ ชุด ๑๕๐ บาท

  คุณใจ ชมเชย ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๑ ชุด ๑๕๐ บาท

  คุณสถาพร เนตรจุ้ย ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๒ ชุด ๓๐๐ บาท

  รวม ๑๕ ชุด ๒,๒๕๐ บาท

  ขอบพระคุณ คุณไพฑูรย์ ที่ช่วยประชาสัมพันธ์งานบุญในครั้งนี้ และขอโมทนาบุญกับทุกๆท่าน ด้วยครับผม
   
 4. ผาแดง

  ผาแดง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,644
  ค่าพลัง:
  +10,649
  คุณโชคชัย วงษ์จันนา ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๒ ชุด ๓๐๐ บาท

  คุณพลากร อารีศรีสม ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๒ ชุด ๓๐๐ บาท

  คุณอังกูร ท้ายนาวา ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๑ ชุด ๑๕๐ บาท

  ว่าที่ ร.ท.ธีศิษฎ์ ภู่อินทร์ ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๑ ชุด ๑๕๐ บาท

  คุณสุนันท์ มีแสงนิล ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๑ ชุด ๑๕๐ บาท

  คุณภัทรศรี ยอดเสนี ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๑ ชุด ๑๕๐ บาท

  คุณจิระนันท์ ศรีกล่ำ ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๑ ชุด ๑๕๐ บาท

  คุณสุพิชัย ชูกิตติกุล ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๑ ชุด ๑๕๐ บาท

  คุณสน พยัคฆ์เทศ ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๑ ชุด ๑๕๐ บาท

  คุณสมนึก เอกสัณฐาน ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๑ ชุด ๑๕๐ บาท

  คุณนคร เด่นดวง ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๑ ชุด ๑๕๐ บาท

  คุณรชต สุขเรณู ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๑ ชุด ๑๕๐ บาท

  รวม ๑๔ ชุด ๒,๑๐๐ บาท

  ขอบพระคุณ คุณไพฑูรย์ ที่ช่วยประชาสัมพันธ์งานบุญในครั้งนี้ และขอโมทนาบุญกับทุกๆท่าน ด้วยครับผม
   
 5. ผาแดง

  ผาแดง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,644
  ค่าพลัง:
  +10,649
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
   
 6. ผาแดง

  ผาแดง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,644
  ค่าพลัง:
  +10,649
  คุณประเสริฐ วัฒนจันทร์ ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๑ ชุด ๑๕๐ บาท ร่วมบุญมาเป็นเงิน ๑๖๐ บาท

  คุณอารีย์ โต๊ะกลม ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๖ ชุด ๙๐๐ บาท ร่วมบริจาคเงินเข้าโครงการสร้างพระฯ ๑๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

  คุณกนกลักษณ์ รวิโรจน์โสภณ ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๖ ชุด ๙๐๐ บาท ร่วมบริจาคเงินเข้าโครงการสร้างพระฯ ๑๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

  คุณประจักษ์ เปลี่ยนปานและครอบครัว ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๑ ชุด ๑๕๐ บาท

  ร.ท.นพคุณ พูลโพธิ์ทอง ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๒ ชุด ๓๐๐ บาท

  ครอบครัวปันทะจันทร์, เบ้าคำภา, ผดุงกิจ ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๒ ชุด ๓๐๐ บาท

  รวม ๑๘ ชุด รวมเงินบุญทั้งสิ้น ๒,๙๑๐ บาท

  ขอโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยครับผม
   
 7. bunpon

  bunpon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 สิงหาคม 2015
  โพสต์:
  434
  ค่าพลัง:
  +283
  ขอร่วมทำบุญด้วยครับ โอนให้แล้ว 650 บาท วันนี้ 14 ธ.ค. 58 เวลา 22.19 ครับ ร่วมทำบุญ 4 ชุด 600 บาท ครับ (น.ส.สุพรรณี วารีแสงทิพย์ 3 ชุด นายมานะ มีนุ่น 1 ชุด ครับ) ค่าจัดส่ง 50 บาท(หากค่าจัดส่งเหลือฝากทำบุญด้วยครับ) หมายเหตุ ที่สอบถามเมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ธ.ค. 58 ตอนเช้าครับ ที่อยู่จะแจ้งทาง pm ครับ ขอบคุณครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 ธันวาคม 2015
 8. ผาแดง

  ผาแดง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,644
  ค่าพลัง:
  +10,649
  รับทราบครับ

  ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ จำนวน ๔ ชุด ๖๐๐ บาท โอนเงินเข้า บช.แล้วจำนวน ๖๕๐.๐๐ บาท

  ปกติการร่วมบุญสร้างพระบรรจุกรุ ชุดละ ๑๕๐ บาทนี้ผมจะรวมค่าจัดส่งไว้เรียบร้อยแล้ว

  ส่วนค่าจัดส่งที่โอนเกินมาจำนวน ๕๐ บาท ผมขอเปลี่ยนไปเป็นเงินบริจาคเข้าโครงการสร้างพระฯ เลยนะครับ

  ขอโมทนาบุญกับทั้งสองท่านครับผม
   
 9. ผาแดง

  ผาแดง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,644
  ค่าพลัง:
  +10,649
  มาดึกหน่อยครับคืนนี้เพิ่งกลับจากโรงพยาบาล อาบน้ำเสร็จก็มาโพส ลูกสาวคนโตอาเจียนปรากฎว่าเครียดลงกระเพาะ เด็กไทยเดี๋ยวนี้เรียนกันมากไปรึเปล่าสัปดาห์ละ ๖ วัน จันทร์ถึงเสาร์ แต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเลิกทุ่มครึ่ง ต้องไปนอนให้น้ำเกลืออยู่สองสามชั่วโมง กับเจาะเลือดไปตรวจ แถมยากลับมากินอีกถุงใหญ่ วันจันทร์หน้านัดดูอาการอีกรอบ

  วันอังคารช่วงเช้าดูความเรียบร้อยของงานก่อน ช่วงกลางวันจะต้องไป จ.ราชบุรี เพื่อไปรับพี่คนที่เคยทำบายศรีให้ เดิมทีพี่เขาพักอยู่แถวทัพหลวง นครปฐม ตอนนี้ย้ายบ้านไปอยู่ราชบุรีแล้ว

  วันพุธต้องรับคณะจาก สรรพาวุธทหารเรือ เข้ามาดูงานในส่วนที่ผมรับผิดชอบอยู่ ช่วงเวลา ๑๓.๓๐ น. เสร็จแล้วถึงกลับมาบ้านเตรียมจัดของขึ้นรถเดินทางไปแพร่

  เหนื่อยครับ

   
 10. ผาแดง

  ผาแดง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,644
  ค่าพลัง:
  +10,649

  คุณอานนท์ คุณบุญเรือน นพรัตน์ ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๔ ชุด ๖๐๐ บาท ร่วมบริจาคเงินเข้าโครงการสร้างพระบรรจุกรุ ฯ อีก ๑๐๐ บาท รวม ๗๐๐ บาท

  คุณรัตนาภาณ์ คุณวิจิตรา นพรัตน์ ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๖ ชุด ๙๐๐ บาท ร่วมบริจาคเงินเข้าโครงการสร้างพระบรรจุกรุ ฯ อีก ๑๐๐ บาท รวม ๑,๐๐๐ บาท

  ขอโมทนากับครอบครัวนพรัตน์ด้วยครับผม
   
 11. ผาแดง

  ผาแดง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,644
  ค่าพลัง:
  +10,649
  คุณเอ บางพระ ร่วมบุญสร้างพระบรรจุกรุ รายการพิเศษ (๑ ) จำนวน ๑ กอง ๑,๕๐๐ บาท และร่วมบริจาคเงินเข้าโครงการสร้างพระฯ เพื่อเป็นค่าอาหารถวายภัตตาหารเพล วันบรรจุพระ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท

  คุณโรเบิร์ต ไชยมงคล ร่วมบุญสร้างพระบรรจุกรุ รายการพิเศษ ( ๒ ) จำนวน ๑ กอง ๑,๕๐๐ บาท

  เพื่อนคุณเอ บางพระร่วมสร้างพระบรรจุกรุ จำนวน ๔ ชุด ๖๐๐ บาท


  ขอโมทนากับทุกๆท่านด้วยครับผม
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 ธันวาคม 2015
 12. ผาแดง

  ผาแดง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,644
  ค่าพลัง:
  +10,649
  สำหรับท่านที่สอบถามเข้ามา เรื่องการจัดพระปั๊มนำฤกษ์เป็นรายการพิเศษของพระบรรจุกรุ ครั้งที่ ๖ (ภาคเหนือ) นี้ นะครับ


  รายการพิเศษ ( ๑ ) ร่วมบุญสร้างพระบรรจุกรุ จำนวน ๑๐ ชุด รวม ๑,๕๐๐ บาท ท่านจะได้รับ

  พระที่ระลึก ปั๊มนำฤกษ์ พิมพ์ลีลาแพร่บุญ เจิมแป้ง จำนวน ๑ องค์

  { โดยหลวงพ่อนพดล วรธมฺโม สนส.มะอึกแรด ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด }

  พระที่ระลึก พิมพ์ลีลาแพร่บุญ จำนวน ๑๐ องค์

  รวม ๑๑ องค์

  รายการพิเศษ ( ๑ ) นี้ มีให้ร่วมบุญ จำนวน ๑๐ กอง

  ๑. คุณเบเบ้ ร่วมบุญ น.143 # 2845 จำนวน ๑ กอง

  ๒. คุณศนิวาร ร่วมบุญ น.143 # 284ุ6 จำนวน ๑ กอง

  ๓. คุณSIR2010 ร่วมบุญ น.143 # 2853 จำนวน ๑ กอง

  ๔. คุณอภิญญา8 ร่วมบุญ น.143 # 2855 จำนวน ๑ กอง

  ๕. คุณพยัคฆ์ทักษิณ ร่วมบุญ น.14ุ6 # 2914 จำนวน ๑ กอง

  ๖. คุณกิติพงษ์ ร่วมบุญ น.14ุ6 # 2916 จำนวน ๑ กอง

  ๗. คุณเอ บางพระ ร่วมบุญ น.14ุ9 # 2971 จำนวน ๑ กอง  รายการพิเศษ ( ๑ ) นี้ มีผู้ร่วมบุญไปแล้ว จำนวน ๗ กอง คงเหลือ ๓ กอง
  รายการพิเศษ ( ๒ ) ร่วมบุญสร้างพระบรรจุกรุ จำนวน ๑๐ ชุด รวม ๑,๕๐๐ บาท ท่านจะได้รับ

  พระที่ระลึก ปั๊มนำฤกษ์ พิมพ์ลีลาแพร่บุญ แบบหลังเรียบ จำนวน ๑ องค์

  พระที่ระลึก พิมพ์ลีลาแพร่บุญ จำนวน ๑๐ องค์

  รวม ๑๑ องค์

  รายการพิเศษ ( ๒ ) นี้ มีให้ร่วมบุญ จำนวน ๑๐ กอง

  ๑. พระอาทิตย์ ร่วมบุญ น.139 # 2776 จำนวน ๑ กอง

  ๒. คุณจิรฐาและครอบครัว ร่วมบุญ น.139 # 2780 จำนวน ๒ กอง

  ๓. คุณพรชัย2511 ร่วมบุญ น.140 # 2781 จำนวน ๑ กอง

  ๔. คุณ(ก้องครับ) ร่วมบุญ น.140 # 2785 จำนวน ๑ กอง

  ๕. คุณSIR2010 ร่วมบุญ น.144# 2867 จำนวน ๑ กอง

  ๖. คุณกนกนาถ สูงสนิท ร่วมบุญ น.145# 2888 จำนวน ๑ กอง

  ๗. คุณโรเบิร์ต ไชยมงคล ร่วมบุญ น.14ุ9 # 2971 จำนวน ๑ กอง


  รายการพิเศษ ( ๒ ) นี้ มีผู้ร่วมบุญไปแล้ว จำนวน ๘ กอง คงเหลือ ๒ กอง
  รายการพิเศษ ( ๓ ) ร่วมบุญสร้างพระบรรจุกรุ จำนวน ๑๐ ชุด รวม ๑,๕๐๐ บาท ท่านจะได้รับ

  พระที่ระลึก ปั๊มนำฤกษ์ พิมพ์ลีลาแพร่บุญ แบบไม่ตัดขอบ จำนวน ๑ องค์

  พระที่ระลึก พิมพ์ลีลาแพร่บุญ จำนวน ๑๐ องค์

  รวม ๑๑ องค์

  รายการพิเศษ ( ๓ ) นี้ มีให้ร่วมบุญ จำนวน ๑๐ กอง ( เจิมแป้ง ๕ กอง ไม่เจิมแป้ง ๕ กอง )  รายการพิเศษ ( ๔ ) ร่วมบุญสร้างพระบรรจุกรุ จำนวน ๑๐ ชุด รวม ๑,๕๐๐ บาท ท่านจะได้รับ

  พระที่ระลึก ปั๊มนำฤกษ์ พิมพ์ลีลาแพร่บุญ จำนวน ๑ องค์

  พระที่ระลึก พิมพ์ลีลาแพร่บุญ จำนวน ๑๐ องค์

  รวม ๑๑ องค์

  รายการพิเศษ ( ๔ ) นี้ มีให้ร่วมบุญ จำนวน ๑๐ กอง  รายการพิเศษ ( ๕ ) ร่วมบุญสร้างพระบรรจุกรุ จำนวน ๑๕ ชุด รวม ๒,๒๕๐ บาท ท่านจะได้รับ

  พระที่ระลึก ปั๊มนำฤกษ์ พิมพ์ลีลาแพร่บุญ เจิมแป้ง จำนวน ๑ องค์

  { โดยหลวงพ่อนพดล วรธมฺโม สนส.มะอึกแรด ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด }

  พระที่ระลึก ปั๊มนำฤกษ์ พิมพ์ลีลาแพร่บุญ จำนวน ๑ องค์

  พระที่ระลึก พิมพ์ท่ากระดานซุ้มเรือนแก้ว จำนวน ๑ องค์ (ครั้งที่ ๕)

  พระที่ระลึก พิมพ์ลีลาแพร่บุญ จำนวน ๑๕ องค์

  รวม ๑๘ องค์

  รายการพิเศษ ( ๕ ) นี้ มีให้ร่วมบุญ จำนวน ๑๐ กอง

  ๑. คุณมาโนชญ์ คุณกุหลาบ ชุนงาม ร่วมบุญ น.144# 2872 จำนวน ๒ กอง


  รายการพิเศษ ( ๕ ) นี้ มีผู้ร่วมบุญไปแล้ว จำนวน ๒ กอง คงเหลือ ๘ กอง
   
 13. ผาแดง

  ผาแดง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,644
  ค่าพลัง:
  +10,649
  คุณลักษณา ทองสุก ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๑ ชุด ๑๕๐ บาท ร่วมบุญมาเป็นเงิน ๒๐๐ บาท

  คุณพิจิตรา มารมย์ ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ ๖ ชุด ๙๐๐ บาท ร่วมบริจาคเงินเข้าโครงการสร้างพระฯ อีก ๑๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

  ขอโมทนากับทั้งสองท่านด้วยครับ
   
 14. ผาแดง

  ผาแดง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,644
  ค่าพลัง:
  +10,649
  สำหรับการนำพระลีลาแพร่บุญเข้าพิธีสวดธัมมจักรเมื่อเย็นนี้ก้ผ่านไปด้วยดีนะครับเมื่อวันเดินทางขึ้นมาแพร่ได้นำพระลีลาแพร่บุญเข้าไปขอความเมตตาหลวงปู่สนอง วัดนครไทย อ.นครไทย พิษณุโลกท่านอธิฐานจิตให้นับลำดับที่ 10 ที่เสกเดี่ยวในครั้งนี้
  วันพรุ่งนี้ช่วงเช้าก็จะเป็นการรับศีลก่อนที่จะเริ่มการนำพระบรรจุลงไห แล้วนำมาบวงสรวงก่อนที่จะบรรจุเข้าในเจดีย์ ถวายเพลพระและทอดผ้าป่าตามลำดับ ภาพและรายละเอียดอื่นขอติดค้างไว้ก่อนครับ
   
 15. ผาแดง

  ผาแดง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,644
  ค่าพลัง:
  +10,649
  เพิ่งกลับจากแพร่มาถึงบ้านได้ครู่ใหญ่แล้วนะครับ ทำท่าเหมือนจะเป็นหวัดเนื่องจากพักผ่อนน้อยมาหลายคืนติดกันแล้วต้องขับรถเองทั้งขาไปขากลับด้วย ต้องขออนุญาติพักผ่อนก่อนครับ พรุ่งนี้จะเขียนโพสให้อ่านกันนะครับ ต้องขออภัยด้วยครับผม
   
 16. victorvee

  victorvee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 กันยายน 2010
  โพสต์:
  863
  ค่าพลัง:
  +2,672
  พี่จ่าครั้ง น้องโอนเงินให้แล้วนะครับตามไฟล์แนบ
  ขอให้ผลบุญจากการร่วมบุญสร้างพระบรรจุลงกรุในครั้งที่ 6 นี้ จงส่งผลถึงผู้มีพระคุณทั้งหลายของข้าพเจ้าและผู้ร่วมบุญ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงชาติปัจจุบัน ขอให้มารับกุศลในครั้งนี้ด้วยเทอญ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 17. ผาแดง

  ผาแดง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,644
  ค่าพลัง:
  +10,649
  รับทราบครับ

  ขอโมทนาบุญกับ อ.วีด้วยครับผม
   
 18. ผาแดง

  ผาแดง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,644
  ค่าพลัง:
  +10,649
  ว่าจะมาเขียนโพสให้อ่านกัน ต้องขออภัยด้วยครับ เมื่อวานช่วงกลางวันก็เอารถไปซ่อมมาเพราะได้กลิ่นแก็สรั่ว มาให้ที่ร้านเขาเช็คระบบปรากฏว่าเป็นที่วาวล์รั่ว เลยเปลี่ยนท่อเมนช่วงก่อนเข้าหม้อต้มไปด้วย มาเสียเวลาคอยซ่อมอยู่อีกสี่ชั่วโมงกว่าเพราะต้องคอยเดนแก็สทิ้งผ่านน้ำเลยเวลามาก หมดไปอีกห้าพันกว่าบาท พอพักผ่อนน้อยแล้วสมองมันตื้อไปหมดคิดไม่ออกว่าจะพิมพ์อะไร เมื่อคืนรีบเข้านอนแล้วตั้งปลุกไว้ตีสี่ ตื่นขึ้นมานั่งมองมองโน้ตบุคมาเกือบสองชั่วโมง นั่งพิมพ์ลำดับเหตุการณ์ไปได้แค่ยี่สิบกว่าบรรทัดเอง คืนนี้มาพิมพ์ต่อให้ครับ

  สำหรับยอดผ้าป่าสามัคคีที่ตัดยอดปัจจัยจากทางโครงการฯ จำนวน ๒ หมื่นบาท ได้ยอดรวมกับชาวบ้าน รวมทั้งสิ้น ๒๙,๐๐๐ บาท นะครับ ขอเชิญโมทนาบุญร่วมกันครับ ตอนนี้ขอตัวเตรียมตัวไปทำงานก่อนครับผม
   
 19. ผาแดง

  ผาแดง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,644
  ค่าพลัง:
  +10,649
  เมื่อวานช่วงบ่ายไปส่งพี่คนทำบายศรีที่ราชบุรีมานะครับกลับเข้ามาถึงบ้านสี่ทุ่มแล้วแสบตาเลยพักผ่อนก่อนตั้งปลุกไว้ตีสี่ตื่นขึ้นมาเขียนโพสไว้ได้อีกหลายสิบบรรทัด พอใกล้หกโมงเช้าเลยต้องเตรียมตัวไปทำงานก่อน แต่ว่าอ่านแล้วมันยังสดุดๆอยู่เลยต้องมาเกลาเมื่อเย็นนี้อีกรอบ

  สำหรับลำดับเหตุการณ์ช่วงบรรจุพระลงกรุผมจะเล่าไปจนจบก่อนนะครับส่วนภาพจะต้องคัดก่อนเพราะตอนนี้มีภาพจากหลายๆคนที่ถ่ายไว้ในวันนั้นส่งภาพมาให้ผมรวมทั้งที่ผมถ่ายไว้เองด้วยเกือบสามร้อยภาพ

  สำหรับพระลีลาแพร่บุญยังสามารถร่วมบุญได้ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ นะครับ ท่านที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงวัดป่าแดงใต้ผมฝากไว้ที่ทางผู้ใหญ่มนัส พรมมา อีกจำนวน ๗๐ ชุด ( โทร. 081 082 8297 เวลา 09.00 ถึง 19.00 ) สามารถร่วมบุญได้เลย หรือสามารถแจ้งร่วมบุญทางหน้ากระทู้นี้ก็ได้ครับ หรือท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเวปพลังจิตติดต่อได้ที่ผมนะครับ จ.ส.อ.ราเชนทร์ โต๊ะกลม 086 133 7341 เวลา 09.00 ถึง 22.00

  ไปไล่ดูย้อนหลังที่ผมโพสไว้ยังมีแผ่นจารชนวนมวลสารที่ยังลงไม่ครบอีกสองสามองค์ ส่วนพระคณาจารย์ที่อธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวเพิ่งจะลงไปได้ ๕ องค์ ยังเหลืออีก ๕ องค์ ก็คงจะสรุปเป็นรายชื่อท่านที่ปลุกเสกให้อ่านก่อน ส่วนภาพการตอกโค๊ตของพระที่ระลึกแต่ละแบบก็ถ่ายไว้แล้ว จะทยอยให่อ่านกันครับ คืนนี้ผมจะทยอยแพ็คพระที่ระลึกส่งพัสดุให้สำหรับท่านที่ร่วมบุญมาตั้งแต่ช่วงแรกก่อนครับซื้อกล่องพัสดุมาเตรียมไว้แล้ว

  ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ติดตามและขอโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ร่วมบุญสร้างพระบรรจุกรุ ด้วยกันครับผม
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 ธันวาคม 2015
 20. ผาแดง

  ผาแดง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,644
  ค่าพลัง:
  +10,649
  การนำ “ พระลีลาแพร่บุญ ” ขึ้นมาบรรจุกรุในครั้งนี้ผมกับทีมงานแยกออกเป็นรถสามคันคือรถเพื่อนผมคันหนึ่งที่เป็นเขยอยู่บ้านวังฟ่อน ซึ่งห่างจากบ้านป่าแดงใต้ประมาณสิบกว่ากิโล รถผมและรถตู้ที่เหมาไปอีกคันหนึ่งโดยเพื่อนผมเดินทางตั้งแต่คืนวันพุธ คันนี้มีสี่คนก็มีเพื่อนกับภรรยา คุณมาโนชญ์ๆ คนนี้มีกิจการหลายอย่าง รวยแล้วยังใจบุญด้วยร่วมบุญกับทางโครงการสร้างพระบรรจุกรุ ฯ มาครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท ตั้งแต่ครั้งที่ ๑ แล้ว คนสุดท้ายก็พี่คนทำบายศรีที่ผมไปรับมาจากราชบุรี คนนี้ต้องล่วงหน้าไปเตรียมประกอบบายศรีก่อนเพราะพี่เขาทำเพียงคนเดียว คันที่สองผมกับคุณเอ ออกเดินทางช่วงเช้ามืดวันพฤหัสมุ่งหน้าออกไปทาง อ.นครไทย เพื่อนำพระลีลาแพร่บุญนี้ขึ้นไปขอให้พระครูนครบุราณานุรักษ์ (หลวงปู่สนอง อตฺตทโม ) วัดนครไทยวราราม(วัดหัวร้อง) อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ท่านอธิษฐานจิตให้เป็นองค์สุดท้าย สำหรับ ลป.สนอง ท่านเป็นศิษย์รูปสุดท้ายของหลวงพ่อพันธ์ วัดบางสะพาน อ.วังทอง เกจิดังของเมืองพิษณุโลก ๑ ในพระเกจิอาจารย์ ๑๐๘ รูป ในพิธีจักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๑๕ ณ พระวิหารพระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก หลวงปู่ท่านเมตตาให้อยู่ประมาณยี่สิบนาที ส่วนรถตู้นั้นเป็นครอบครัวผมกับครอบครัวเพื่อนๆออกเดินทางจากลพบุรีตอนเช้าวันศุกร์ ส่วนผมนั้นหลังจากที่ออกจากวัดนครไทยแล้ว เดินทางเข้าไปถึงวัดป่าแดงใต้ก็เกือบสี่โมงเย็นแล้ว ก็เข้าไปพูดคุยเรื่องที่จะต้องเตรียมทำในวันรุ่งขึ้นอยู่สักชั่วโมงเศษๆก็กลับเข้าที่พักแถวบ้านวังฟ่อน

  สำหรับการที่ทางโครงการสร้างพระเนื้อตะกั่วเพื่อบรรจุกรุ รวม ๘๔,๐๐๐ องค์ ครั้งที่ ๖ (ภาคเหนือ) จำนวน ๘,๔๐๐ องค์ ได้มีโอกาสนำพระมาทำพิธีบรรจุกรุภายในเจดีย์ของวัดป่าแดงใต้ในวันเสาร์ที่ ๑๙ ธ.ค.๕๘ ที่ผ่านมานี้ นับได้ว่าทางวัดและชาวบ้านในบ้านป่าแดงใต้ที่แม้นว่าจะเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กเพียงร้อยกว่าหลังคาเรือนแต่ก็ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดี โดยเมื่อช่วงเช้าของวันศุกร์ก็ต่างพากันมาช่วยเก็บกวาด ทำความสะอาดรอบๆบริเวณวัด นำรถไถมาดันปรับพื้นที่ มาช่วยกันกางเต้นท์ ขนโต๊ะจัดเก้าอี้กัน พอช่วงเที่ยงก็เป็นการทานอาหารร่วมกัน พอช่วงบ่ายๆผมกับทีมงานเลยขอตัวกลับมาที่พักแถวบ้านวังฟ่อนเพื่อเตรียมงานในส่วนของทางผมที่ยังค้างอยู่

  ในช่วงเย็นวันศุกร์ที่กำหนดไว้เป็นพิธีสวดธรรมจักรนั้นเนื่องจากวัดป่าแดงใต้มีพระภิกษุเพียงรูปเดียวเลยต้องนิมนต์มาจากวัดในหมู่บ้านใกล้เคียง พิธีเริ่มก่อนเวลาที่กำหนดไว้เล็กน้อยปรากฏว่าทางผู้ใหญ่มนัส พรมมาได้เรียนเชิญท่าน สจ.ไกรพล ...มาเป็นประธานด้วยซึ่งผมก็ไม่ทราบมาก่อน เย็นนั้นเลยแต่งกายไม่เรียบร้อยยังเสื้อคอกลมสีขาวอยู่เลยเพราะยังติดพันอยู่กับการเตรียมงานในส่วนของผมอยู่ เพราะปกติที่ผ่านมาการสวดธรรมจักรก็จะมีผู้มาร่วมพิธีประมาณสิบกว่าคน เป็นทางผมเองก็เกือบสิบแล้ว ปรากฏว่าวันนั้นมีชาวบ้านมากันหลายสิบคนมาก ต้องกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้อีกครั้งครับผม


  ยังมีต่อ....
   

แชร์หน้านี้

Loading...