พระวังหน้า ที่หลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดรเสก ถ้าต้องการที่จะได้.....

ในห้อง 'งานบุญอื่นๆ' ตั้งกระทู้โดย sithiphong, 23 ธันวาคม 2005.

 1. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,398
  ค่าพลัง:
  +141,931
  เก็บตก งานบุญวิสาขปุรณมีบูชา
  .
  พิธีทอดผ้าป่ากตัญุตาสามัคคีธรรม
  .
  ที่ อาศรมศรีชัยรัตนโคตร
  .
  ขอน้อมนำบุญจากอาศรมศรีชัยรัตนโคตร เมื่อวันวิสาขบูชา ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
  มาฝากญาติธรรมทุกท่าน
  .
  .
  .
  พระอาจารย์นิล บวงสรวงกราบบูชาคุณพระรัตนตรัย
  .
  ไหว้ครูกรรมฐาน
  .
  ถวายผ้าป่ากตัญุตาสามัคคีธรรม
  .
  เวียนเทียน ณ วัดพระธาตุเชิงชุม
  .
  ปล่อยปลาหน้าเขียง
  .
  จุดผางประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ณ วิหารสมเด็จองค์ปฐม และมณฑปหลวงปู่เทพโลกอุดร
  .
  .
  .
  ขอขอบคุณพี่แอ๊ว ที่แจ้งข่าวมาให้ทราบ
  .
  ขอโมทนาบุญกับทุกๆท่าน ครับ
  .
  .
  .
  #หลวงปู่พระอุตระเถระเจ้า

  #หลวงปู่พระโสณะเถระเจ้า

  #หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า หรืออีกชื่อ #บรมครูมูนียะโลกอุดร หรืออีกชื่อ #หลวงปู่อิเกสาโร หรืออีกชื่อ #หลวงปู่เดินหน หรืออีกชื่อ #หลวงปู่ดำ หรืออีกชื่อ #หลวงปู่ในดง หรืออีกชื่อ #หลวงปู่โพรงโพธิ์

  #หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า หรืออีกชื่อ #หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า หรืออีกชื่อ #หลวงพ่อกบวัดเขาสาริกา #วัดเขาสาริกา ลพบุรี

  #หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า หรืออีกชื่อ #หลวงปู่หน้าปาน หรืออีกชื่อ #หลวงพ่อโอภาสี #วัดโอภาสี กรุงเทพ

  #หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร5พระองค์

  #หลวงปู่เทพโลกอุดร

  #หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร

  #คณะพระธรรมทูตคณะโสณะอุตระ

  #หลวงปู่กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ

  #พระเจ้าอโศกมหาราช

  #เจ้าคุณพระพิศาลญาณวงศ์ ( #หลวงปู่ทองดีอนีโฆ ) #ประธานสงฆ์วัดใหม่ปลายห้วย

  #ชมรมพระวังหน้า

  #พระวังหน้า

  #อาศรมศรีชัยรัตนโคตร

  #พระธวัชชัยชาครธัมโม

  #พระอาจารย์นิล

  #หลวงพี่นิล
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,398
  ค่าพลัง:
  +141,931
  วันพืชมงคล
  .
  วันที่ 26 ก.ย. 2556
  .
  .
  วันพืชมงคล หมายถึง วันที่กำหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณที่เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ
  .
  พระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธี ๒ พิธี รวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์อย่างหนึ่ง กับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์อย่างหนึ่ง พระราชพิธีพืชมงคลนั้นจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สำหรับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญจะประกอบพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลท้องสนามหลวง
  .
  พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือเรียกสั้นๆ ว่า พิธีแรกนา เป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณ ตั้งแต่ครั้งสุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งในสมัยนั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเองเป็นแต่เพียงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้น ครั้นถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จไปเป็นองค์ประธานเหมือนสมัยกรุงสุโขทัย แต่จะมอบอาญาสิทธิให้โดยทรงทำเหมือนอย่างออกอำนาจจากกษัตริย์และจะทรงจำศีลเงียบ ๓ วัน ซึ่งวิธีนี้ได้ใช้ตลอดมาถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา
  .
  สมัยรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลที่ ๑ ได้โปรดให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญแทนพระองค์คู่กันกับการยืนชิงช้าและมิได้ถือว่าเป็นพิธีหน้าพระที่นั่ง เว้นแต่เมื่อมีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตร สถานที่ประกอบพิธีในตอนแรกๆ จึงไม่ตายตัว แล้วแต่จะทรงกำหนดให้ เช่นในรัชกาลที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กำลังทรงปฏิสังขรณ์วัดอรุณฯ อยู่ แต่ใคร่จะได้ทอดพระเนตรพิธีแรกนาขวัญ จึงต้องย้ายไปทำกันที่ในทุ่งหลังวัดอรุณฯ นั่นเอง พอถึงรัชกาลที่ ๓ ให้ถือว่าผู้ใดยืนชิงช้าผู้นั้นเป็นผู้แรกนาด้วย ในรัชกาลที่ ๔ เคยย้ายไปทำกันที่กรุงเก่าและที่เพชรบุรี เป็นเพราะในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ที่นั่น และทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดมีพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในพระราชพิธีต่างๆ ทุกพิธี ดังนั้นพระราชพิธีพืชมงคลจึงได้เริ่มมีขึ้นแต่บัดนั้นมา โดยได้จัดรวมกับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และมีชื่อเรียกรวมกันว่า พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ต่อมาในคราวหลังๆ นี้ ได้ย้ายไปทำกันที่ "ทุ่งส้มป่อย"เกือบเป็นประจำ ( ทุ่งส้มป่อย : บริเวณทุ่งกว้างริมถนนซังฮี้ หรือถนนราชวิถีในปัจจุบัน ตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังดุสิตและวังพญาไท พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาให้ใช้เงินพระคลังข้างที่ซื้อไว้เป็นเนื้อที่ ๓๙๕ ไร่ แล้วโปรดให้จัดสร้างพระตำหนักขึ้นหลังหนึ่งโดยใช้เงินพระคลังข้างที่ พร้อมทั้งนำชื่อพระตำหนักเดิมจากวังปารุสกวันมาพระราชทานเป็นชื่อพระตำหนักใหม่พร้อมเติมสร้อย รโหฐาน ลงไป รวมเป็น "พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน" )
  .
  ในบทพระราชนิพนธ์เรื่อง พระราชพิธีสิบสองเดือน ตอนหนึ่ง ว่า " การแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดิน เป็นธรรมเนียมมีมาแต่โบราณ เช่น ในเมืองจีนสี่พันปีล่วงมาแล้ว พระเจ้าแผ่นดินก็ทรงลงไถนาเองเป็นคราวแรก พระมเหสีเลี้ยงตัวไหม ส่วนจดหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามที่มีปรากฏอยู่ในการแรกนานี้ก็มีอยู่เสมอเป็นนิจไม่มีเวลาว่างเว้น ด้วยการซึ่งผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎร ชักนำให้มีใจมั่นในการที่จะทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้า เป็นต้นเหตุของความตั้งมั่น และความเจริญไพบูลย์แห่งพระนครทั้งปวง แต่การซึ่งมีพิธีเจือปนต่างๆ ไม่เป็นแต่ลงมือไถนาเป็นตัวอย่างเหมือนอย่างชาวนาทั้งปวงลงมือไถนาของตนตามปกติ ก็ด้วยความหวาดหวั่นต่ออันตรายคือ น้ำฝน น้ำท่ามากไปน้อยไป ด้วงเพลี้ยและสัตว์ต่างๆจะบังเกิดเป็นอันตรายไม่ให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิและมีความปรารถนาที่จะให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิเป็นกำลัง จึงต้องหาทางที่จะแก้ไขและทางที่จะอุดหนุนและที่จะเสี่ยงทายให้รู้ล่วงหน้าจะได้เป็นที่มั่นอกมั่นใจ โดยอาศัยคำอธิษฐานเอาความสัตย์เป็นที่ตั้งบ้าง ทำการซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นสวัสดิมงคลซึ่งมาในพระพุทธศาสนาบ้าง บูชาเซ่นทรวงตามที่มาทางไสยศาสตร์บ้าง ให้เป็นการช่วยแรง และเป็นที่มั่นใจตามความปรารถนาของมนุษย์ซึ่งคิดไม่มีที่สิ้นสุด"
  .
  ดังนั้นจึงพอจะสรุปความมุ่งหมายอันเป็นมูลเหตุให้เกิดพระราชพิธีพืชมงคลฯ นี้ได้ว่าพิธีแรกนามุ่งหมายที่จะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎร เพื่อชักนำให้มีความมั่นใจในการทำนา อันเป็นอาชีพหลักที่สำคัญของคนไทยที่มีมาแต่ช้านานสืบมาจนปัจจุบันยังคงเป็นอยู่อย่างนั้น เพราะการเกษตรซึ่งมีการทำนาเป็นหลักนั้น เป็นสิ่งสำคัญแก่ชีวิตความเป็นอยู่และการเศรษฐกิจของประเทศทุกสมัย ส่วนพิธีกรรมนอกเหนือจากการทำให้เป็นตัวอย่างตามที่ทรงจำแนกไว้ ๓ อย่าง ๒ อย่างแรกที่ว่า "อาศัยคำอธิษฐานเอาความสัตย์เป็นที่ตั้งบ้าง ทำการซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นการสวัสดิมงคลตามซึ่งมาในพระพุทธศาสนาบ้าง" นั้น ทรงหมายถึง พิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ที่กระทำ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ว่า"บูชาเซ่นทรวงตามที่มาทางไสยศาสตร์บ้าง" นั้น ทรงหมายถึงพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์
  .
  พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรกำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี ซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทย แต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่นๆ ส่วนจะเป็นวันใดในเดือนหกหรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามเหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นในวันนั้น
  .
  การจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ได้กระทำเต็มรูปบูรพประเพณีครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ แล้วก็ว่างเว้นไป จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๐๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ฟื้นฟูพระราชประเพณีนี้ขึ้นใหม่และได้กระทำติดต่อกันมาทุกปีจนปัจจุบัน ด้วยเห็นว่าเป็นการรักษาพระราชประเพณีอันดีงาม มีผลในการบำรุงขวัญและจิตใจของคนไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขปัจจุบันทรงมีพระราชกระแสให้มีการปรับปรุงพิธีการบางอย่างให้เหมาะสมกับยุคสมัย และเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีนี้ทุกปีสืบมามิได้ขาด
  .
  เมื่อได้มีการฟื้นฟูพระราชประเพณีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญขึ้นมาในระยะแรกนั้น พระยาแรกนาได้แก่อธิบดีกรมการข้าวโดยตำแหน่ง สำหรับเทพีทั้งสี่พิจารณาคัดเลือกจากภริยาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายหลังพระยาแรกนา ได้แก่ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยตำแหน่ง ส่วนเทพีทั้งสี่พิจารณาคัดเลือกจากข้าราชการพลเรือนหญิงโสดในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับชั้นโทขึ้นไป
  .
  พระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีทำขวัญพืชพรรณธัญญาหาร ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทย ข้าวนั้นถือว่าเป็นอาหารหลักของประชาชน ในภาษาบาลีเรียกว่า ปุพพัณณะ หรือบุพพัณณะ หรือบุพพัณณชาติ ส่วนพืชอื่นๆ ที่เป็นอาหารเรียกว่า อปรัณณ หรืออปรัณชาติ หมายถึงพืชที่เป็นอาหารทุกชนิด บุพพัณณชาติ ที่นำเข้าพิธีพืชมงคลนั้นเป็นข้าวเปลือก มีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว นอกจากนี้มีเมล็ดพืชต่างๆรวม ๔๐ อย่าง แต่ละอย่างบรรจุถุงผ้าขาว กับเผือกมันต่างๆ พันธุ์พืชเหล่านี้เป็นของปลูกงอกได้ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังมีข้าวเปลือกที่หว่านในพิธีแรกนาบรรจุกระเช้าทองคู่หนึ่งและเงินคู่หนี่งเป็นข้าวพันธุ์ดีที่โปรดฯให้ปลูกในสวนจิตรลดา และพระราชทานมาเข้าพิธีพืชมงคล พันธุ์ข้าวพระราชทานนี้จะใช้หว่านในพระราชพิธีแรกนาส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งที่เหลือทางการจะบรรจุซองแล้วส่งไปแจกจ่ายแก่ชาวนาและประชาชนในจังหวัดต่างๆ ให้เป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลแก่พืชผลที่จะเพาะปลูกในปีนี้
  .
  อนึ่ง นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๙ เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติให้วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัยนี้เป็นวันเกษตรกร ประจำปีอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตร และร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตน ทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติ จึงได้มีการจัดงานวันเกษตรควบคู่ไปกับงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญตลอดมา
  .
  ในสังคมกสิกรรมทุกสังคมมีพิธีกรรมต่างๆ เพื่อบวงสรวง บูชา อ้อนวอนเทพเจ้าเกี่ยวกับพืชพรรณธัญญาหารและเทพเจ้าเกี่ยวกับดิน น้ำ ลม ไฟ ตลอดจนธรรมชาติอื่นๆ อันเป็นหลักปฏิบัติที่เชื่อว่าจะก่อให้เกิดอาหารอุดมสมบูรณ์ เกิดสวัสดิมงคลและความปลอดภัยมั่นคงแก่ชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งที่เกี่ยวข้องเช่นพิธีบูชาเทพธิดาโพสวเทวีอีดีมีสเตอร์ของชาวกรีกโบราณ พิธีไหว้ฟ้าดินของชาวจีน พิธีสู่ขวัญแม่โพสพของชาวอินโดนีเซีย พิธีเชิญขวัญข้าวโพดของชาวอินเดียนแดง เป็นต้น
  .
  สำหรับคนไทยที่มีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับข้าวมาแต่โบราณ ข้าวเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเลือดเนื้อของคนไทยมาแต่โบราณ การทำนาเพื่อผลิตข้าวนั้นมีขั้นตอนงานหลายขั้นตอน ตั้งแต่ก่อนการปลูกข้าว จะต้องมีการเตรียมปรับดินในนา ถ้าเป็นการปลูกข้าวนาดำต้องมีแปลงตกกล้า ก่อนเริ่มทำแปลงตกกล้าหรือหว่าน ต้องมีการไถดะ ไถแปรหรือมีไถคราดด้วย เมื่อเริ่มหว่านหรือถอนกล้าปักดำไปแล้ว ต้องรอจนข้าวเติบโตจนเก็บเกี่ยวได้จึงเริ่มเกี่ยวข้าว เมื่อได้ข้าวแล้ว ต้องขนไปลานนวดข้าว มีการนวดข้าว ซึ่งปัจจุบันส่วนมากใช้เครื่องจักร จากนั้นขนข้าวขึ้นยุ้ง หรือมีพ่อค้ามาซื้อถึงที่ จากกระบวนการผลิตข้าวดังกล่าวก่อให้เกิดความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม และคติชาวบ้านที่เกี่ยวกับข้าวหลายอย่างในวัฒนธรรมของไทย
  .
  ที่มา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (culture)
  .
  ที่มาของรูป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  .
  ที่มาของคลิป
  .
  ประวัติพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

  TNN ช่อง 16
  13 พ.ค. 2015
  .
  แรกนาขวัญ

  Salah Nakbumrung
  2 ก.ย. 2012
  .
  วันพืชมงคล

  Meaw LP
  8 พ.ค. 2012
  .
  เพลงเนื่องในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (เชิดฉาน-โคมเวียน-ปลูกต้นไม้)

  wisetdontree วิเศษดนตรี
  9 พ.ค. 2020
  .
  "พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีนี้กระทำเป็น 2 วัน คือ วันแรกเป็นพระราชพิธีพืชมงคล จะมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ธัญพืชที่จะประกอบพิธีแรกนาในปีนั้นๆ ในสมัยโบราณ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระมหากษัตริย์จะเป็นผู้ทรงกระทำเอง แต่ในปัจจุบัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้แทนพระองค์ที่จะกระทำพิธีต่อไปตามขนบประเพณีเรียกว่า “พระยาแรกนา” ซึ่งในวันที่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นี้ พระยาแรกนาก็จะมาเฝ้าอยู่ด้วย และรับพระราชทานน้ำ พระมหาสังข์กับทรงเจิม เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พระยาแรกนา พร้อมทั้งนางเทพีที่จะหาบข้าวสำหรับที่จะประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญ วงดนตรีที่ใช้บรรเลงในพระราชพิธีพืชมงคลคือ วงปี่พาทย์ โดยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงมณฑลพิธีก็จะบรรเลงเพลงช้าครั้นถึงเวลาที่ทรงจุดธูปเทียนก็บรรเลงเพลงสาธุการ และเมื่อเสร็จพิธีก็บรรเลงเพลงกราวรำตามปกติ
  .
  วันรุ่งขึ้นเป็นพระราชพิธีแรกนาขวัญ ซึ่งจะประกอบขึ้น ณ ทุ่งนาหรือบริเวณใดบริเวณหนึ่ง (ปัจจุบันคือ ท้องสนามหลวง) ในสมัยโบราณ ขณะที่พระยาแรกนาได้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ตลอดเวลาไถ เวลาหว่านหรือกิจกรรมใดๆก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีการบรรเลงดนตรีแต่อย่างใด ต่อมาในสมัยรัชกาลปัจจุบัน(รัชกาลที่๙) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปรารภขึ้นกับพระราชครูวามเทพมุนีว่า ในพระราชพิธีนี้ ไม่มีดนตรีบรรเลงรู้สึกเงียบเหงาเกินไป จึงมีพระราชกระแสรับสั่งแก่พระราชครูฯ ให้มาแจ้งแก่อาจารย์มนตรี ตราโมทว่า มีพระราชประสงค์อย่างนั้น
  .
  อาจารย์มนตรีจึงได้คิดบรรจุเพลงสำหรับให้ปี่พาทย์บรรเลงประกอบพระราชพิธีเหล่านั้นตามพระราชประสงค์ เมื่อถึงพระราชพิธีแรกนาขวัญในปีต่อมา จึงมีหมายรับสั่งให้วงปี่พาทย์ไปบรรเลงประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญ โดยบรรเลงเพลงตามที่อาจารย์มนตรี ตราโมทได้บรรจุไว้ดังนี้
  .
  ◉ เมื่อพระยาแรกนาอธิฐานเลือกผ้านุ่ง ซึ่งมีอยู่ 3 ขนาด (ขนาดกว้าง ขนาดกลาง หรือขนาดแคบ) ให้บรรเลงเพลงสาธุการ
  .
  ◉ เมื่อพระยาแรกนาเริ่มประกอบพิธีไถรี 3 รอบแรกนี้ ให้บรรเลง เพลงเชิดฉาน
  .
  ◉ ครั้นพระยาแรกนาเริ่มประกอบพิธีไถดะอีก 3 รอบ ให้บรรเลงเพลงโคมเวียน
  .
  ◉ เมื่อพระยาแรกนาได้ไถกลบครั้งสุดท้าย 3 รอบ โดยหว่านธัญพืชไปด้วย พร้อมๆ กัน ให้บรรเลงเพลงปลูกต้นไม้ จนกว่าจะเสร็จพิธี... "
  .
  คัดจากบทความ ดนตรีในพระราชพิธีสมัยรัตนโกสินทร์ ของ ดร.อัศนีย์ เปลี่ยนศรี
  .
  รายชื่อนักดนตรี
  .
  ระนาดเอก จตุรพล ยิ้มละมูล
  .
  ระนาดทุ้ม จักรี รุททองจันทร์
  .
  ฆ้องวงใหญ่ ธนวัน คำมูลพงษ์
  .
  ฆ้องวงเล็ก ชัชวาล สาธารณะ
  .
  ปี่ใน นนธิวัตร สายสุ้ย
  .
  ตะโพน ศรายุทธ อินทสูตร
  .
  กลองทัด ศุภกร ปานงาม
  .
  ฉิ่ง พงษ์ดนัย จิตรสม
  .
  ฆ้องหุ่ย ณัฐพันธุ์ นุชอำพันธ์
  .
  บันทึก ณ เรือนวิเศษดนตรี ๙ พฤษภาคม๒๕๖๓
  .
   
 3. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,398
  ค่าพลัง:
  +141,931
  เมื่อสักพักนี้ เขียนเรื่องของพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ในเรื่องของการ เออรี่ รีไทร์ (Erie Retire) แต่ตอนที่จะโพสลงในเฟสบุ๊ค กับ ไลน์ ปรากฎว่า จะCopy จากที่เขียนไว้ แต่ดันไปกดในช่อง place (วาง) ทำให้ข้อมูลที่ Copy ไว้ก่อนหน้า มา Place แทน ข้อมูลเลยหายหมด ผมจะเขียนใหม่ ครับ
  .
  ก่อนอื่น ขอแสดงความยินดีกับ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ที่ได้เออรี่ รีไทร์ ออกจากงาน จะได้ไปทำงานในด้านอื่นๆ อีกทั้งใช้ชีวิตที่ดีในทางโลกและทางธรรมกัน
  .
  ผมเองโทร.ไปแสดงความยินดีกับหลายๆท่าน ปรากฎว่า น้ำเสียงแต่ละคน มีความยินดีกันอย่างที่สุด บางคนบอกว่า จะไปท่องเที่ยวให้คุ้มกับที่ไม่ค่อยได้เที่ยว แต่อย่าลืมต้องบริหารกิจการของท่านให้ดีมากขึ้นด้วย
  .
  มาว่ากันในส่วนที่อยากลงเพิ่มเติม
  .
  คนที่มีอำนาจ อย่าไปใช้อำนาจที่มี กระทำชั่ว ใช้วิธีการบัดซบในการบริหารงาน
  .
  คนที่จะเออรี่ รีไทร์ จะไปใช้วิธีการเตะตัดขา โดยใช้ความผิดพลาดในการคิดของตัวเอง มันเป็นวิธีการที่บัดซบ

  .
  หากลูกน้องที่คิดไม่ทันเกมส์ เป็นคนหัวอ่อน ก็จะเอาไว้เป็นพวก ส่งเสริมและสนับสนุน ทั้งๆที่เป็นคนที่ไม่มีความสามารถ รู้หรือเปล่าว่า นี่เป็นการส่งลูกน้องไปตาย
  .
  การใช้อำนาจของตัวเอง ไปข่มขู่คนอื่น สงสัยเป็นพวกที่มีลักษณะกลุ่มแก๊งทวงหนี้นอกระบบหรือเปล่า การข่มขู่กันแบบนั้น ไม่มีใครกลัว ผมเคยได้ยิน มีการข่มขู่คนที่ผมรู้จักดีมาก แต่คนที่ผมรู้จักดีมาก ก็รอให้ขู่มาหลายปี แต่ยังไม่มีการทำเลย
  .
  การใช้อำนาจของตัวเอง ไปให้คนอื่นช่วยเหลือกระทำผิดกับกฎระเบียบ มันไม่มีใครทำหรอก
  .
  การบริหารงาน ทั้งๆที่งานตัวเอง ยังไม่เรียบร้อย ยังส่งคน(ที่ไม่พอในการทำงาน) ไปทำงานที่อื่น นี่เรียกว่า บริหารงานไม่เป็น บริหารคนไม่ถูก
  .
  การทำงานต้อง......ใช้คนให้ถูกที่ , ถูกเวลา , ตรงกับความสามารถที่มี , ใช้ใจในทางที่ดีในการบริหาร และบริหารงานด้วยความดี
  .
  เรื่องที่กระทำบัดซบที่เป็นความชั่ว ไม่มีใครหนีกรรมในเรื่องนี้พ้น
  .
  ยกตัวอย่างให้อ่าน
  .
  องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนาม พระโคตมพุทธเจ้า พระองค์เป็นผู้ที่รอบรู้ทุกเรื่องในโลกนี้ เป็นผู้ที่มีสัพพัญญู และ เก่งที่สุดในโลกนี้ ยังหนีกรรมที่พระองค์ท่านสร้างไว้ในอดีตไม่ได้
  .
  ที่ว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เก่งที่สุดในโลก พระองค์ท่านเคยเสด็จไปช่วย พระมหาโมคคัลลานะ (เป็นเอตทัคคะในบรรดาผู้มีฤทธิ์) ยังจักรวาลอื่น ที่พระมหาโมคคัลลานะหลงไป กลับมายังจักรวาลนี้
  .
  อีกเรื่องที่ผมเคยเล่าไว้ก็คือ สมัยก่อนนานมาแล้ว ผมมีความรู้สึกว่า อยากบูชาองค์พยามัจจุราชเจ้า (ผมเคยคุยกับอาจารย์ผมเรื่ององค์พยามัจจุราชเจ้าในหลายๆเรื่อง) ผมเลยไปหาเช่ารูปหล่อลอยองค์พยามัจจุราชที่ท่าพระจันทร์ แล้วนำรูปหล่อลอยองค์พยามัจจุราช ไปให้อาจารย์ผม อาราธนาองค์พยามัจจุราช มาอธิษฐานจิต องค์พยามัจจุราชเจ้าท่านอธิษฐานจิตแล้ว ท่านบอกกับอาจารย์ของผมว่า ของๆท่านกันผีกะเรวะราดได้ แต่กันคนของท่านไม่ได้
  .
  ต่อมาผมได้ไปอาราธนารูปหล่อลอยองค์พยามัจจุราชเจ้ากลับบ้าน ผมมีความรู้สึก ก็เลยถามคำถามจากความรู้สึกของผมว่า รูปหล่อลอยองค์พยามัจจุราช สามารถเป็นสื่อถึงพระองค์ท่านได้หรือเปล่า อาจารย์ผมตอบมาว่า ใช่ เหมือนกับเรามีโทรศัพท์ส่วนตัวโทร.ถึงพระองค์ท่านได้ตลอดเวลา และเรื่องที่เพิ่มเติมก็คือ พยามัจจุราชเจ้า เป็นชื่อตำแหน่ง ตำแหน่งนี้ ผู้ที่เจตนาต้องการไปเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต ต้องผ่านตำแหน่งนี้ทุกพระองค์
  .
  หากท่านใดที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการทำงาน หรือเรื่องอื่นใด มีความต้องการที่จะขอความเป็นธรรม แจ้งผมมาได้ (เพราะว่า หากเป็นเพื่อนกับผมในเฟสบุ๊ค และไลน์ ท่านจะเห็นโพสนี้) ผมจะอัญเชิญรูปหล่อลอยองค์พยามัจจุราช ไปให้ท่านขอความเป็นธรรมได้
  .
  ใต้ฐานรูปหล่อลอยองค์พยามัจจุราชเจ้า ผมได้ใส่เมล็ดข้าวสาร และก้อนดิน ไว้ใต้ฐานด้วย สำหรับเมล็ดข้าวสาร และก้อนดิน ผมเคยขอให้พระภิกษุรูปหนึ่ง อาราธนา องค์พระแม่ธรณี , พระแม่คงคา และ พระแม่โพสพ มาอธิษฐานจิตให้เช่นกัน
  .
  นอกเหนือจากตำแหน่งองค์พยามัจจุราชเจ้า ที่ผู้ที่ต้องการไปเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต ต้องผ่านตำแหน่งองค์พยามัจจุราชแล้ว ยังมีอีก 1 ตำแหน่งที่อาจารย์ผมบอกมาก็คือ พระแม่ธรณี พระแม่ธรณีเป็นชื่อตำแหน่งเช่นกัน และผู้ที่ต้องการไปเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต ต้องผ่านตำแหน่งพระแม่ธรณีเช่นกัน
  .
  ส่วนตัว หากไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งผมไม่ได้รับความเป็นธรรมในการทำงานมานานมากแล้ว ผมได้ขอความเป็นธรรมต่อองค์พยามัจจุราช (โดยผ่านรูปหล่อลอยองค์พยามัจจุราช) ว่า ขอให้พระองค์ท่านเป็นสักขีพยาน และขอความเป็นธรรมในการตัดสินของบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเงินเดือน การพิจารณาการจ่ายโบนัส และอื่นๆ ขอองค์พยามัจจุราชตัดสินตามหลักกฎแห่งกรรม เพื่อให้คนที่กระทำชั่ว ได้ทราบผลของการกระทำชั่วด้วยตนเอง เมื่อรับผลกระทำชั่วแล้ว จะได้ไม่กระทำชั่วแบบนั้นอีก
  .
  นอกจากที่ผมอาธนาองค์พยามัจจุราชมาเป็นสักขีพยานแล้ว ผมยังอาราธนาพระแม่ธรณี , พระแม่คงคา และ พระแม่โพสพ มาเป็นสักขีพยานในเรื่องการขอความเป็นธรรมในการทำงานด้วย
  .
  มายกตัวอย่างของคนที่ทำบัดซบ และที่ทำชั่วกันสักตัวอย่าง
  .
  เรื่องนี้ผมก็เขียนมาหลายรอบแล้วเช่นกัน อาจารย์ผมรู้จักกับคนๆหนึ่งที่ตอนมีชีวิตอยู่ เป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดในบริษัทนั้น และเป็นคนที่รวยมาก มีเป็นหมื่นล้านบาท
  .
  อาจารย์ผมได้ถอดจิตลงไปในนรก ไปด้วยภาระกิจหนึ่ง(ที่ผมไม่ขอแจ้ง) อาจารย์ผมได้ไปพบกับคนๆนี้ในนรก ท่านทราบมาว่า คนๆนี้ยังอยู่ในนรกไปอีกนานแสนนาน ถึงแม้ว่า องค์พระศรีอริยเมตไตรย มาประสูติ , ตรัสรู้ และปรินิพพานแล้ว คนๆนี้ยังไม่ขึ้นมาจากนรก เป็นอย่างไรบ้างครับ ขนาดเป็นคนที่รวยมาก มีอำนาจมาก แต่ความรวย และอำนาจ ไม่ได้ช่วยอะไรเลย แต่กลับเป็นสิ่งที่ทำให้ตนเองไปใช้กรรมชั่วอยู่ในนรกนานแสนนาน และอยู่ยาวไป
  .
  ต่อให้ไปกราบพระพุทธรูปทั่วโลก , รูปหล่อพระสงฆ์ทั่วโลก , และเทวรูปต่างๆทั่วโลก ก็ไม่ได้ช่วยให้พ้นจากกรรมชั่ว (ที่เกิดจากการกระทำที่บัดซบของตนเอง) ได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ด้วยตนเอง ต้องพิสูจน์ดูว่าจริงหรือไม่จริงอย่างที่ผมบอกมานี้
  .
  ต่อให้ไปกราบพระสงฆ์ผู้ปฎิบัติดีปฎิบัติชอบทั่วโลก ไปขอให้ท่านช่วยเรื่องของกรรมชั่ว มีพระสงฆ์บางรูปสามารถทำได้ โดยช่วยแบ่งกรรมชั่วของคนบัดซบ มายังพระสงฆ์รูปนั้น (ท่านเป็นผู้ที่รับกรรมแทน) แต่อย่างไรก็ตาม การแบ่งกรรมชั่ว ก็ไม่ได้แบ่งมาทั้งหมด คนบัดซบยังต้องชดใช้กรรมที่เหลืออยู่ อยู่ดี
  .
  เฉกเช่นเดียวกัน สำหรับองค์เทพเทวา หากท่านช่วยเรื่องของกรรมชั่วของคนบัดซบ เรื่องนี้เหมือนกับเรื่องของพระสงฆ์ที่ท่านช่วยเหลือคนบัดซบตามบทความด้านบน
  .
  ไม่มีใครที่ช่วยเหลือในเรื่องกรรมชั่วให้พ้นไปได้ เพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมีพระเมตตานำพระธรรมมาสั่งสอนเวนัยสัตว์ทั้งหลาย
  .
  กรรมที่ไม่ส่งผล ก็คือ อโหสิกรรม ต้องไปดูว่า กรรมที่เป็นอโหสิกรรมนั้น เป็นอย่างไร แต่บอกก่อนว่า เรื่องของกรรมมีความละเอียดมาก เรื่องนี้ ทางอาจารย์ผม เคยสอนไว้หลายๆเรื่อง และ หลายๆครั้ง ขนาดอาจารย์ผมทำบุญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญโดยใช้เงิน (ยกตัวอย่าง คือ ทำสังฆทานกับพระภิกษุสงฆ์อาพาธทุกเดือน มีการส่งเงินไปทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธทั้งที่อยู่ในกรุงเทพและต่างจังหวัดมาเป็นสิบปีแล้ว และปฎิบัติในด้านสมาธิเป็นอย่างดี) ทุกวันนี้ ยังต้องชดใช้กรรม บางกรรมส่งผลให้เจ็บป่วย (ไปหาหมอตรวจเช็ค ก็ไม่พบกับสาเหตุ) ท่านบอกว่า เป็นหนี้(กรรม) ต้องชดใช้หนี้(กรรม) ไป ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้
  .
  การอาราธนา พระแม่ธรณี มาเป็นสักขีพยานบุญ มีอยู่ในพระสูตรต่างๆหลายพระสูตร ลองไปหาอ่านกันดู
  .
  ส่วนการอาราธนา องค์พยามัจจุราชเจ้า มาเป็นสักขีพยานบุญ ทางหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ท่านสอนไว้หลายครั้ง ลองไปหาอ่านกันดูเช่นกัน
  .
  ดังนั้น ส่วนตัวผม นำเรื่องของการอาราธนา พระแม่ธรณี และ องค์พยามัจจุราชเจ้า มาเป็นสักขีพยานบุญ ผมนำมาคิดใหม่ นอกเหนือจากบุญที่ดีที่เราทำ เราอาราธนาองค์พยามัจจุราชเจ้า , นายนิริยบาล , ท่านยมทูตทุกๆท่าน , พระแม่ธรณี , พระแม่คงคา และพระแม่โพสพ มาเป็นสักขีพยานบุญให้เรา และหากเราได้รับผลของคนบัดซบที่กระทำไม่ดีกับเรา เราขออาราธนาองค์พยามัจจุราชเจ้า และ พระแม่ธรณี มาเป็นสักขีพยาน และขอองค์พยามัจจุราชตัดสินการกระทำของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตามหลักกฎแห่งกรรม
  .
  อีกเรื่องที่จะเพิ่มเติม สำหรับคนปากเก่ง
  .
  เมื่อก่อนตอนปี 2554 ตอนนั้นประเทศไทยเกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่ ผมนั่งคุยกับลูกน้องในที่ทำงาน เรื่องของน้ำท่วม ผมจำไม่ได้ว่า คุยอะไรกันบ้าง แต่มีเรื่องหนึ่งที่คุยก็คือ เรื่องพระแม่คงคา
  .
  ตอนนั้น ลูกน้องผมบอกว่า พระแม่คงคาไม่มีจริง แต่ถ้าเขาเจอ เขาจะจับทำเมีย
  .
  ผมบอกว่า พูดอย่างนี้ไม่ดี
  .
  เขาบอกว่า ก็พูดตามจริง ถ้ามีจริง ขอให้น้ำท่วมที่บ้าน 1 เมตร ก่อนหน้าเขาตามดูน้ำอยู่ตลอดว่า น้ำแถวนั้นเป็นอย่างไร
  .
  ผมบอกต่อว่า งั้นเดียวจัดให้
  .
  ผมกลับไปบ้าน ผมไปจุดธูป 16 ดอก แล้วไหว้รูปหล่อพระแม่คงคาที่บ้าน แล้วบอกกับพระแม่คงคาว่า มีคนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ที่ไหน ทำงานที่ไหน ได้พูดอะไร ผมขอให้พระแม่คงคาสงเคราะห์ลูกน้องผมคนนี้ด้วย
  .
  สรุปสุดท้าย บ้านของลูกน้องผมคนนี้ น้ำท่วมที่บ้าน สูง 1 เมตร

  .
  ไม่ว่าใครก็ตาม ปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทอย่างถูกต้อง , ปฎิบัติตามกฎระเบียบหน่วยงานราชการอย่างถูกต้อง , ปฎิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอย่างถูกต้อง แต่ผิดในหลักกฎแห่งกรรม ต้องไปใช้กรรมเสมอ
  .
  ไม่เคยมีใครที่ปลูกข้าว แล้วผลผลิตจากต้นข้าวเป็นมะม่วงเลยสักรายเดียวในโลกนี้ มีแต่ใครที่ปลูกข้าว ผลผลิตที่ได้ต้องเป็นเมล็ดข้าวเท่านั้น
  .
  #ไม่ว่าใหญ่แค่ไหน
  #ไม่ว่ารวยล้นฟ้าเพียงใด
  #ไม่มีใครหนีกรรมพ้น
  #แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังหนีกรรมไม่พ้น
  .
  #ของจริงต้องพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง
  .
  .
  .
  #สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  #พระโคตมพุทธเจ้า
  #พระศรีอริยเมตไตรย
  #พระมหาโมคคัลลานะ
  #บุพกรรมของพระพุทธองค์
  #พยามัจจุราช
  #พระแม่ธรณี
  #พระแม่คงคา
  #พระแม่โพสพ
  #นายนิริยบาล
  #ยมทูต
  #สักขีพยาน
  #กฎแห่งกรรม
  #กฎระเบียบหน่วยงานราชการ
  #กฎระเบียบของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
  #กฎระเบียบของบริษัท
  #เออรี่รีไทร์
  #เออรี่
  #รีไทร์
  #ErieRetire
  #Erie
  #Retire
  .
   
 4. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,398
  ค่าพลัง:
  +141,931
  เมื่อวานนี้ มากราบพระอาจารย์ณริชธันร์ ที่วัดป่าภัทรปิยาราม ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี
  .
  มากับพี่จิ๋ว และพี่หวาน
  .
  มาถวายในนามของชมรมพระวังหน้า และ คณะพระวังหน้า
  .
  มาถวายหนังสือประวัติหลวงปู่เทพโลกอุดร
  .
  มาทำบุญร่วมสร้างพระอุโบสถวัดป่าภัทรปิยารามด้วยเช่นกัน
  .
  ขอโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ได้ร่วมกันทำบุญการจัดพิมพ์หนังสือประวัติหลวงปู่ฯ
  .
  มาร่วมโมทนาบุญกันครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,398
  ค่าพลัง:
  +141,931
  เรียนเชิญร่วมบุญทอดผ้าป่า
  .
  #วัดป่าภัทรปิยาราม ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี
  .
  วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
  .
  กำหนดการเริ่มงาน ๐๙:๓๐ น.
  .
  ๑.เจริญพระพุทธมนต์สมโภช #พระพุทธมณีรัตนะอมรินทร์สถิตย์ “พระประธานอุโบสถเจดีย์วัดป่าภัทรปิยาราม”
  .
  ๒.ถวายผ้าป่า “slope protection”สร้างเขื่อนกันดินแนวด้านหน้าและด้านหลัง อุโบสถ
  .
  ๓.ทักษิณานุปทานให้ผู้มีคุณูปการแก่วัดป่าภัทรปิยาราม
  .
  ๔.หล่อเสาแกนกลางอุโบสถเพื่อเป็นหลักประคองเจดีย์ยอดอุโบสถ
  .
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ facebook:อรุโณ โลกุตตระ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ขอโมทนาบุญกับ ทุกๆท่านด้วยครับ

  .

  .*************************************.

  .

  #หลวงปู่พระอุตระเถระเจ้า

  .

  #หลวงปู่พระโสณะเถระเจ้า

  .

  #หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า หรืออีกชื่อ #หลวงปู่เทพโลกอุดร หรืออีกชื่อ #บรมครูมูนียะโลกอุดร หรืออีกชื่อ #หลวงปู่อิเกสาโร หรืออีกชื่อ #หลวงปู่เดินหน หรืออีกชื่อ #หลวงปู่ดำ หรืออีกชื่อ #หลวงปู่ในดง หรืออีกชื่อ #หลวงปู่โพรงโพธิ์

  .

  #หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า หรืออีกชื่อ #หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า หรืออีกชื่อ #หลวงพ่อกบวัดเขาสาริกา #วัดเขาสาริกา ลพบุรี

  .

  #หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า หรืออีกชื่อ #หลวงปู่หน้าปาน หรืออีกชื่อ #หลวงพ่อโอภาสี #วัดโอภาสี กรุงเทพ

  .

  #หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร5พระองค์

  .

  #หลวงปู่เทพโลกอุดร

  .

  #หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร

  .

  #คณะพระธรรมทูตคณะโสณะอุตระ

  .

  #สมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรหมรังสี

  .

  #หลวงปู่กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ

  .

  #พระอาจารย์ณริชธันร์ศรีอิทธิมนต์

  .

  #วัดป่าภัทรปิยาราม ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี

  .

  #อรุโณโลกุตตระ

  .

  #ชมรมพระวังหน้า

  .
  01 งานทอดผ้าป่า 25-7-63.png
  #พระวังหน้า
   
 6. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,398
  ค่าพลัง:
  +141,931
  งานบุญวาระใน #วันอาสาฬหบูชา
  .
  เรียนญาติธรรมทุกท่าน
  .
  เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปีนี้ ซึ่งจะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563
  ถือเป็นวาระแห่งมหากุศล ซึ่งจะบังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ณ อาศรมศรีชัยรัตนโคตร
  .
  คณะศิษย์อาศรมศรีชัยรัตนโคตร ขอเรียนเชิญญาติธรรมทั้งหลาย ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญผ้าป่ามหากุศล
  .
  เพื่อน้อมบูชาคุณของพระรัตนตรัย ซึ่งถือว่าครบองค์สาม
  .
  มี พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ บังเกิดขึ้นในสากลพิภพ
  .
  #กองบุญผ้าป่ากตัญญุตาสามัคคีธรรม ประกอบด้วย
  .
  1. บายศรีบวงสรวงน้อมกราบสักการะในองค์คุณของพระรัตนตรัย
  .
  2. ผ้าไตรจีวร และผ้าอาบน้ำฝน ถวายพระภิกษุสงฆ์
  .
  3. เทียนพรรษา ขนาดใหญ่ เพื่อจุดถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ตลอดทั้งพรรษา
  .
  4. ปัจจัยน้อมถวายงานสร้างวิหารทานต่อเนื่อง
  .
  5. ถวายผางประทีปจุดบูชารอบวิหารพระประธานและมณ ฑปหลวงปู่เทพโลกอุดร
  .
  6. ปล่อยปลาหน้าเขียง
  .
  .
  .
  กำหนดการ
  .
  ภาคเช้า
  .
  เริ่มพิธีเวลา 08.00 น.
  .
  งานบวงสรวง
  .
  อาราธนาศีล , เจริญพระพุทธมนต์
  .
  กราบขอขมาพระรัตนตรัย และพิธีขอขมากรรมใหญ่
  .
  กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล
  .
  ภาคเย็น
  .
  ปล่อยปลาประมาณ 100 กก. ณ สระพังทอง
  .
  ร่วมทำวัตรเย็น สวดมนต์และเวียนเทียน ณ วัดพระธาตุเชิงชุม
  .
  ภาคค่ำ
  .
  จุดผางประทีป ณ อาศรมศรีชัยรัตนโคตร
  .
  ท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญผ้าป่ามหากุศล
  เพื่อน้อมบูชาคุณของพระรัตนตรัย ได้ที่
  .
  บัญชี บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
  เลขที่ 983-2-94326-4
  ชื่อบัญชี นายสิทธิพงศ์ สงวนศักดิ์
  .
  เริ่มให้ร่วมทำบุญตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  สิ้นสุดการร่วมทำบุญในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น.
  .
  หลังจากนั้น ผมจะได้ดำเนินการโอนเงินถวายพระอาจารย์นิล ครับ
  .
  สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
  .
  .
  .
  แนะนำ การทำบุญให้ตั้งจิตอธิษฐาน ดังนี้

  ขอร่วมทำบุญ ในวาระงานบุญในวันอาสาฬหบูชา
  .
  1. บายศรีบวงสรวงน้อมกราบสักการะในองค์คุณของพระรัตนตรัย
  .
  2. ผ้าไตรจีวร และผ้าอาบน้ำฝน ถวายพระภิกษุสงฆ์
  .
  3. เทียนพรรษา ขนาดใหญ่ เพื่อจุดถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ตลอดทั้งพรรษา
  .
  4. ปัจจัยน้อมถวายงานสร้างวิหารทานต่อเนื่อง
  .
  5. ถวายผางประทีปจุดบูชารอบวิหารพระประธานและมณฑปหลวงปู่เทพโลกอุดร
  .
  6. ปล่อยปลาหน้าเขียง
  .
  ขอถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมะบูชา สังฆบูชา และกรวดน้ำ ครับ
  .
  .
  .
  .
  .
  #หลวงปู่พระอุตระเถระเจ้า

  #หลวงปู่พระโสณะเถระเจ้า

  #หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า หรืออีกชื่อ #บรมครูมูนียะโลกอุดร หรืออีกชื่อ #หลวงปู่อิเกสาโร หรืออีกชื่อ #หลวงปู่เดินหน หรืออีกชื่อ #หลวงปู่ดำ หรืออีกชื่อ #หลวงปู่ในดง หรืออีกชื่อ #หลวงปู่โพรงโพธิ์

  #หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า หรืออีกชื่อ #หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า หรืออีกชื่อ #หลวงพ่อกบวัดเขาสาริกา #วัดเขาสาริกา ลพบุรี

  #หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า หรืออีกชื่อ #หลวงปู่หน้าปาน หรืออีกชื่อ #หลวงพ่อโอภาสี #วัดโอภาสี กรุงเทพ

  #หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร5พระองค์

  #หลวงปู่เทพโลกอุดร

  #หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร

  #คณะพระธรรมทูตคณะโสณะอุตระ

  #หลวงปู่กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ

  #เจ้าคุณพระพิศาลญาณวงศ์ ( #หลวงปู่ทองดีอนีโฆ ) #ประธานสงฆ์วัดใหม่ปลายห้วย

  #อาศรมศรีชัยรัตนโคตร

  #พระธวัชชัยชาครธัมโม

  #พระอาจารย์นิล

  #หลวงพี่นิล

  #ชมรมพระวังหน้า

  #พระวังหน้า

  00 วันอาสาฬหบูชา (วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563).png

  983 - 2 - 94326 - 4 -อาศรมศรี่ชัยรัตนโคตร.png
   
 7. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,398
  ค่าพลัง:
  +141,931
  ผมดำเนินการโอนเงินที่ร่วมกันทำบุญในงานบุญวาระใน
  #วันอาสาฬหบูชา จำนวน 11,700.-บาท เรียบร้อยแล้ว
  .
  งานบุญวาระใน #วันอาสาฬหบูชา2563
  .
  เรียนญาติธรรมทุกท่าน
  .
  เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปีนี้ ซึ่งจะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563
  ถือเป็นวาระแห่งมหากุศล ซึ่งจะบังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ณ อาศรมศรีชัยรัตนโคตร
  .
  คณะศิษย์อาศรมศรีชัยรัตนโคตร ขอเรียนเชิญญาติธรรมทั้งหลาย ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญผ้าป่ามหากุศล
  .
  เพื่อน้อมบูชาคุณของพระรัตนตรัย ซึ่งถือว่าครบองค์สาม
  .
  มี พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ บังเกิดขึ้นในสากลพิภพ
  .
  #กองบุญผ้าป่ากตัญญุตาสามัคคีธรรม ประกอบด้วย
  .
  1. บายศรีบวงสรวงน้อมกราบสักการะในองค์คุณของพระรัตนตรัย
  .
  2. ผ้าไตรจีวร และผ้าอาบน้ำฝน ถวายพระภิกษุสงฆ์
  .
  3. เทียนพรรษา ขนาดใหญ่ เพื่อจุดถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ตลอดทั้งพรรษา
  .
  4. ปัจจัยน้อมถวายงานสร้างวิหารทานต่อเนื่อง
  .
  5. ถวายผางประทีปจุดบูชารอบวิหารพระประธานและมณ ฑปหลวงปู่เทพโลกอุดร
  .
  6. ปล่อยปลาหน้าเขียง
  .
  .
  .
  กำหนดการ
  .
  ภาคเช้า
  .
  เริ่มพิธีเวลา 08.00 น.
  .
  งานบวงสรวง
  .
  อาราธนาศีล , เจริญพระพุทธมนต์
  .
  กราบขอขมาพระรัตนตรัย และพิธีขอขมากรรมใหญ่
  .
  กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล
  .
  ภาคเย็น
  .
  ปล่อยปลาประมาณ 100 กก. ณ สระพังทอง
  .
  ร่วมทำวัตรเย็น สวดมนต์และเวียนเทียน ณ วัดพระธาตุเชิงชุม
  .
  ภาคค่ำ
  .
  จุดผางประทีป ณ อาศรมศรีชัยรัตนโคตร
  .
  .
  .
  ยอดเงินรวมทั้งหมด จำนวน 11,700.00 บาท
  .
  ขอโมทนาบุญกับทุกๆท่าน
  .
  มาร่วมโมทนาบุญกันครับ
   
 8. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,398
  ค่าพลัง:
  +141,931
  ว่าด้วยเรื่อง มุสาวาท และ ปรามาสผู้มีธรรม
  .
  วันนี้ อยากมาเล่าสู่กันฟัง เรื่อง #พระวังหน้า
  .
  ผมเองได้ศึกษาเรื่องพระวังหน้ามาสิบกว่าปีที่ผ่านมา ประสบกับเรื่องที่มีคนมาด่าว่า พระวังหน้าไม่มีจริงบ้าง หรือ มีการแต่งเรื่องราวต่างๆให้กับพระวังหน้า เพื่อผลประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงของตนเอง และหรือ เงินที่จะเข้ามาสู่กระเป๋าของตนเอง
  .
  การกระทำในลักษณะนี้ เป็นการสร้างกรรมหนัก
  .
  กรรมแรกที่บอกก็คือ เรื่อง #มุสาวาท
  .
  มุสาวาท เป็นกรรมที่พระภิกษุสงฆ์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบหลายๆรูป ท่านบอกมาว่า กรรมมุสาวาทเป็นกรรมที่หนักและร้ายแรงมาก
  .
  กรรมมุสาวาท หากกระทำไป การแก้ไขทำได้ยาก แต่หากกระทำไปบนโลกออนไลน์แล้ว ไม่มีทางที่จะกลับไปแก้ไขได้เลย
  .
  เนื่องจากเมื่อทำกรรมมุสาวาทไปแล้ว ไม่สามารถที่จะทราบได้เลยว่า มีใครที่อ่านแล้วเชื่อในเรื่องที่มุสาวาทบ้าง แล้วเชื่อกันกี่คน ที่ร้ายไปกว่านั้น หากคนที่เชื่อในเรื่องมุสาวาทเรื่องนั้นๆแล้วมีการแชร์เรื่องมุสาวาทออกไปอีก ผลกรรมจะหนักเป็นทวีคูณตามจำนวนคนที่เชื่อทุกๆคน
  .
  กรรมที่สองที่บอกก็คือ #ปรามาสผู้มีธรรม
  .
  ทำไมถึงต้องไปเป็นกรรมในเรื่อง ปรามาสผู้มีธรรม
  .
  พระวังหน้า มีการสร้างโดย กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ อุปราชวังหน้าองค์สุดท้ายของราชวงศ์จักรี เป็นผู้ที่ให้จัดสร้างขึ้น ซึ่งผมเคยแจ้งไปนานหลายปีแล้วว่า ปัจจุบันกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณ (ทำไมถึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ผมเคยลงให้อ่านกันแล้ว ลองไปหาอ่านกันดู)
  .
  เป็นเรื่องปรามาสผู้มีธรรมในลำดับที่ 1 คือ ปรามาสท่านผู้ให้สร้าง
  .
  การอธิษฐานจิต มีพระสงฆ์หลายๆรูป ที่ท่านมาอธิษฐานจิตพระวังหน้า เช่น คณะหลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร (คณะพระธรรมทูต คณะโสณะอุตระ ได้แก่ พระอุตระเถระเจ้า , พระโสณะเถระเจ้า , พระมูนียะเถระจ้า , พระฌาณียะเถระเจ้า และ พระภูริยะเถระเจ้า ในการที่หลวงปู่ฯท่านมาอธิษฐานจิตในแต่ละครั้ง บางครั้งท่านมาองค์เดียว หรือ สององค์บ้าง หรือ สามองค์บ้าง หรือ สี่องค์บ้าง หรือ ทั้ง 5 องค์) , สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี , พระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ (หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้) , หรือ กลุ่มหลวงปู่องค์อภิญญาใหญ่ (เช่น หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน , หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า , หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว , หลวงปู่กรมพระยาปวเรศ , หลวงปู่ภู วัดอินทรวิหาร เป็นต้น)
  .
  หากหลวงปู่ฯท่านมากี่รูปในงานพระราชพิธีพุทธาภิเษกหลวงฯ ที่พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส (วังหน้า) การพูดหรือการเขียนในแต่ละครั้ง เป็นการปรามาสหลวงปู่ฯทุกรูป รูปละ 1 กรรมสำหรับผู้กระทำ
  .
  เป็นเรื่องปรามาสผู้มีธรรมในลำดับที่ 2 คือ ปรามาสองค์ผู้อธิษฐานจิต
  .
  ในงานพระราชพิธีพุทธาภิเษกในแต่ละครั้ง จะมีองค์เทพเทวาที่มาในงาน และ มาร่วมอนุโมทนาบุญในการสร้างและอธิษฐานจิต การพูดหรือการเขียนในแต่ละครั้ง เป็นการปรามาสองค์เทพเทวาฯทุกท่าน ท่านละ 1 กรรมสำหรับผู้กระทำ
  .
  เป็นเรื่องปรามาสผู้มีธรรมในลำดับที่ 3 คือ ปรามาสองค์เทพเทวาที่ท่านมาในงานพระราชพิธีพุทธาภิเษกหลวงฯ
  .
  การสร้างพระวังหน้า และ วัตถุมงคลต่างๆของวังหน้า ท่านผู้สร้างคือ ช่างสิบหมู่แห่งวังหน้า ในสมัยก่อนศีลของคนในสมัยก่อนจะถือกันอย่างเคร่งครัด ดังนั้นการสร้างพระในแต่ละครั้ง หากมีช่างสิบหมู่จำนวนกี่คน การพูดหรือการเขียนในแต่ละครั้ง เป็นการปรามาสช่างสิบหมู่แห่งวังหน้าทุกท่าน ท่านละ 1 กรรมสำหรับผู้กระทำ
  .
  เป็นเรื่องปรามาสผู้มีธรรมในลำดับที่ 4 คือ ปรามาสท่านผู้สร้าง
  .
  การปรามาส ปรามาสอย่างไร
  .
  การพูดหรือเขียนว่า พระวังหน้าเก๊ , พระวังหน้าไม่มีจริง , พระวังหน้าเป็นการอุปโลกน์ขึ้นมา , การบอกเรื่องของพระวังหน้าจากพระวังหน้าแท้ เป็นพระวังหน้าเก๊ และ การบอกเรื่องของพระวังหน้าเก๊ เป็นพระวังหน้าแท้
  .
  กรรมในลักษณะนี้ จะเป็นกรรมหนักกว่า ในการบอกในเรื่องของพระวังหลวงนำไปยัดเป็นพระวังหน้า หรือเป็นการบอกเพียง พระสายวัง (ที่ไม่มีความชัดเจนและเกิดความเข้าใจผิด)
  .
  มาบอกเพิ่มเติมเพียงเรื่องเดียว คือ การปรามาสผู้มีธรรม นั่นคือ การพูดหรือเขียนที่บ่งบอกว่า ท่านผู้ให้สร้าง , องค์ผู้อธิษฐานจิต , ท่านผู้สร้าง และองค์เทพเทวาฯ ไม่ได้มาในพระราชพิธีพุทธาภิเษกหลวงที่พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส ที่เจตนาในการสร้างขึ้นเพื่อชาติ(คือคนในชาติ) และศาสนาพุทธ
  .
  เรื่องที่บอกไปทั้งสองเรื่อง คือ เรื่องมุสาวาท และ เรื่องปรามาสผู้มีธรรม เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ด้วยตนเอง ตามหลัก #กาลามสูตร
  .
  ถ้าอยากรู้ว่า จริงหรือไม่จริง ต้องพิสูจน์ดู พิสูจน์ด้วยตนเอง แต่ท่านกับผม เราไม่เป็นเจ้ากรรมนายเวรซึ่งกันและกันตลอดไป
  .
  ผมถือว่า ได้ทำหน้าที่เตือนแล้ว ส่วนท่านจะเชื่อผมก็ได้ ไม่เชื่อก็ได้ เป็นสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละท่าน
  .
  ขอให้โชคดี
  sithiphong
  10 กรกฎาคม 2563
  .
  เนื้อหาสงวนลิขสิทธิ์

  .
  .
  .

  #หลวงปู่พระอุตระเถระเจ้า
  .
  #หลวงปู่พระโสณะเถระเจ้า
  .
  #หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า หรืออีกชื่อ #หลวงปู่เทพโลกอุดร หรืออีกชื่อ #บรมครูมูนียะโลกอุดร หรืออีกชื่อ #หลวงปู่อิเกสาโร หรืออีกชื่อ #หลวงปู่เดินหน หรืออีกชื่อ #หลวงปู่ดำ หรืออีกชื่อ #หลวงปู่ในดง หรืออีกชื่อ #หลวงปู่โพรงโพธิ์
  .
  #หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า หรืออีกชื่อ #หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า หรืออีกชื่อ #หลวงพ่อกบวัดเขาสาริกา #วัดเขาสาริกา ลพบุรี
  .
  #หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า หรืออีกชื่อ #หลวงปู่หน้าปาน หรืออีกชื่อ #หลวงพ่อโอภาสี #วัดโอภาสี กรุงเทพ
  .
  #หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร5พระองค์
  .
  #หลวงปู่เทพโลกอุดร
  .
  #หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร
  .
  #คณะพระธรรมทูตคณะโสณะอุตระ
  .
  #สมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรหมรังสี
  .
  #หลวงปู่กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ
  .
  #ชมรมพระวังหน้า
  .
  #พระวังหน้า
  .
   
 9. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,398
  ค่าพลัง:
  +141,931
  ควันหลง งานบุญวาระใน #วันอาสาฬหบูชา2563
  .
  ที่ อาศรมศรีชัยรัตนโคตร
  .
  ขอน้อมนำบุญจากอาศรมศรีชัยรัตนโคตร เมื่อวันอาสาฬหบูชา วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563
  มาฝากญาติธรรมทุกท่าน
  .
  งานบวงสรวง , อาราธนาศีล , เจริญพระพุทธมนต์
  .
  กราบขอขมาพระรัตนตรัย และพิธีขอขมากรรมใหญ่ , กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล
  .
  ปล่อยปลาประมาณ 100 กก. ณ สระพังทอง
  .
  ร่วมทำวัตรเย็น สวดมนต์และเวียนเทียน ณ วัดพระธาตุเชิงชุม
  .
  และ จุดผางประทีป ณ อาศรมศรีชัยรัตนโคตร
  .
  อานิสงส์แห่งบุญเป็นของทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันก่อร่างสานรูป จนบังเกิดเป็นวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ณ สถานที่แห่งนี้
  เป็นเสบียงบุญของทุกๆท่านไปจนถึงซึ่งพระนิพพาน ในอนาคตกาลอันใกล้นี้ด้วยเทอญ
  .
  ขอโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วย
  .
  มาร่วมโมทนาบุญกันครับ
  .
   
 10. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,398
  ค่าพลัง:
  +141,931
  ควันหลง งานบุญผ้าป่าที่ วัดป่าภัทรปิยาราม
  .
  มาร่วมพิธีการหล่อเสาเอก วัดป่าภัทรปิยาราม
  .
  ร่วมถวายพระบูชา หลวงปู่บรมครูมูนียะโลกอุดร (หลวงปู่อิเกสาโร) กับ พระอธิการบุญญฤทธิ์ ฝ่ายจันทร์ วัดประชาสามัคคี
  .
  และมาถวายปัจจัยร่วมสร้างพระอุโบสถวัดป่าภัทรปิยาราม , อุปกรณ์ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ , หนังสือมนต์พิธ๊ , หนังสือประวัติหลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร , ชนวนหล่อหลวงปู่บรมครูมูนียะโลกอุดร , พระวังหน้า และ พระสมเด็จของวังหน้า เนื้อผงยาวาสนา ถวายแด่ พระอาจารย์ณริชธันร์
  .
  ขอโมทนาบุญกับทุกท่าน
  .
  มาร่วมโมทนาบุญกันครับ
  .
  .**********************************
  .
  #หลวงปู่พระอุตระเถระเจ้า
  .
  #หลวงปู่พระโสณะเถระเจ้า
  .
  #หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า หรืออีกชื่อ #หลวงปู่เทพโลกอุดร หรืออีกชื่อ #บรมครูมูนียะโลกอุดร หรืออีกชื่อ #หลวงปู่อิเกสาโร หรืออีกชื่อ #หลวงปู่เดินหน หรืออีกชื่อ #หลวงปู่ดำ หรืออีกชื่อ #หลวงปู่ในดง หรืออีกชื่อ #หลวงปู่โพรงโพธิ์
  .
  #หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า หรืออีกชื่อ #หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า หรืออีกชื่อ #หลวงพ่อกบวัดเขาสาริกา #วัดเขาสาริกา ลพบุรี
  .
  #หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า หรืออีกชื่อ #หลวงปู่หน้าปาน หรืออีกชื่อ #หลวงพ่อโอภาสี #วัดโอภาสี กรุงเทพ
  .
  #หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร5พระองค์
  .
  #หลวงปู่เทพโลกอุดร
  .
  #หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร
  .
  #คณะพระธรรมทูตคณะโสณะอุตระ
  .
  #สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี
  .
  #หลวงปู่กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ
  .
  #พระเจ้าอโศกมหาราช
  .
  #ชมรมพระวังหน้า
  .
  #พระวังหน้า
  .
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 11. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,398
  ค่าพลัง:
  +141,931


  ผมนำไปลงไว้ที่ เพจหลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร & พระวังหน้า ครับ

  หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร & พระวังหน้า

  เผยแพร่โดย Noom Sithiphong Wangna · 18 ชม. ·
  .
  สำหรับท่านใด ที่ต้องการไปกราบหลวงปู่เทพโลกอุดร
  .
  ผมมาแนะนำ
  .
  เรื่องราวของหลวงปู่เทพโลกอุดร ผมเคยนำไปลงไว้ที่ กระทู้ #พระวังหน้าที่หลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดรเสกถ้าต้องการที่จะได้ ในเว็บพลังจิต
  .
  ในครั้งแรกที่เจอประสบการณ์ที่ผมต้องตามหาประวัติของหลวงปู่เทพโลกอุดร ผมได้พบกับประสบการณ์นั้นในปี 2538
  .
  หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2548 ผมได้พบกับประวัติที่ถูกต้องของหลวงปู่เทพโลกอุดร โดยผมได้ไปศึกษากับ #ท่านอาจารย์ประถมอาจสาคร
  .
  เมื่อผมได้พบกับเรื่องราวของหลวงปู่เทพโลกอุดร ที่ส่วนตัวมั่นใจว่า เป็นประวัติที่ถูกต้องของหลวงปู่ฯ อีกทั้งได้พบกับเรื่องราวของ พระวังหน้า ที่ท่านอาจารย์ประถม อาจสาคร ท่านได้มีเมตตาสอนให้ผมได้รู้ ได้เห็น ได้ทราบในเรื่องราวต่างๆของพระวังหน้า อีกทั้งได้พบ ได้เห็น ได้เจอ ประสบการณ์ต่างๆอย่างมากมาย รวมทั้งประสบการณ์ที่อัศจรรย์
  .
  .
  .
  ในโพสนี้ ผมมาแนะนำว่า หากท่านใดที่ต้องการไปกราบหลวงปู่เทพโลกอุดร ตามนี้ ครับ
  .
  หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร องค์ที่ 1 คือ #หลวงปู่พระอุตระเถระเจ้า (เป็นพี่ชายของหลวงปู่พระโสณะเถระเจ้า)
  และ หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร องค์ที่ 2 คือ #หลวงปู่พระโสณะเถระเจ้า (เป็นหัวหน้าคณะพระธรรมทูต คณะโสณะอุตระ และเป็นน้องชายของหลวงปู่พระอุตระเถระเจ้า

  สามารถไปกราบหลวงปู่ทั้งสององค์ได้ ที่ พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม ที่มีรูปหล่อของหลวงปู่ฯ
  .
  หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร องค์ที่ 3 คือ #หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า หรืออีกชื่อ #หลวงปู่เทพโลกอุดร หรืออีกชื่อ #บรมครูมูนียะโลกอุดร หรืออีกชื่อ #หลวงปู่อิเกสาโร หรืออีกชื่อ #หลวงปู่เดินหน หรืออีกชื่อ #หลวงปู่ดำ หรืออีกชื่อ #หลวงปู่ในดง หรืออีกชื่อ #หลวงปู่โพรงโพธิ์

  ผมแนะนำให้ไปกราบ หลวงปู่อิเกสาโร ที่ วัดป่าภัทรปิยาราม ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี และ อาศรมศรีชัยรัตนโคตร ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
  .
  หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร องค์ที่ 4 คือ #หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า หรืออีกชื่อ #หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า หรืออีกชื่อ #หลวงพ่อกบวัดเขาสาริกา #วัดเขาสาริกา ลพบุรี

  สามารถไปกราบองค์หลวงปู่ขรัวขี้เถ้าได้ที่ วัดเขาสาริกา ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  .

  หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร องค์ที่ 5 คือ #หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า หรืออีกชื่อ #หลวงปู่หน้าปาน หรืออีกชื่อ #หลวงพ่อโอภาสี #วัดโอภาสี กรุงเทพ

  สามารถไปกราบองค์หลวงปู่หน้าปานได้ที่ วัดโอภาสี ต.บางมด อ.ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

  00 - 1 _ 2 หลวงปู่พระอุตระ และ หลวงปู่โสณะ.png

  00 - 3 หลวงปู่อิเกสาโร.png

  00 - 4 หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า.png

  00 - 5 หลวงปู่หน้าปาน.png
   
 12. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,398
  ค่าพลัง:
  +141,931
  .
  มาย้ำเตือนกัน สำหรับ #เก๊สนิทศิษย์ส่ายหน้า ที่กูรูเก๊ #นำพระที่เก๊สนิทศิษย์ส่ายหน้าโชว์
  อย่าไปหลงงมงาย ย้ำ ย้ำ และ ย้ำ ว่า มุสาวาท ยังไม่หนักมากเท่ากับปรามาสผู้มีธรรม ถ้าปรามาสผู้มีธรรม ไปนรกทันที
  .
  อย่าไปโง่ตาม เพราะ ผมแนะนำให้คิดง่ายๆว่า การสร้างพระเก๊สนิทศิษย์ส่ายหน้าน้อยๆ จะได้ทำให้คนตามหายาก ทำให้คนไปคิด(กันเอง)ว่า พิมพ์นี้พิเศษ หาได้ยาก
  .
  แต่คนที่สร้างพระเก๊สนิทศิษย์ส่ายหน้า คงนั่งหัวเราะว่า คนที่ตามหา พระเก๊สนิทศิษย์ส่ายหน้า พวกนี้โง่กันจังเลย
  .
  ที่นำมาลงเป็นพระของผมเอง ขอสงวนลิขสิทธิ์รูปภาพ
  .
  มานั่งยัน นอนยัน ยืนยันว่า
  .
  พระพิมพ์ , พระสมเด็จ หรือ วัตถุมงคลอื่นๆ ที่มีลักษณะดังนี้ คือ เก๊สนิทศิษย์ส่ายหน้า นั่นคือ ไม่เคยมีการสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 , รัชกาลที่ 4 และ รัชกาลที่ 5 ไม่ว่าจะเป็น วังหน้า , วังหลวง , วังหลัง , วัดระฆัง หรือ สถานที่อื่นๆ
  .
  แต่มีการสร้างในสมัยรัชกาลที่ 9 โดย กลุ่มสร้างพระวังหน้าเก๊ หรือ กลุ่มสร้างพระกรุวัดพระแก้วเก๊
  .
  1.#พระสมเด็จที่ด้านหลังมีพระคาถาชินบัญชร
  .
  2.#ปะคำเหล็กไหลไพรดำที่แม่เหล็กดูดติด
  .
  3.#พระสมเด็จที่แม่เหล็กดูดติด หรือ #พระพิมพ์ที่แม่เหล็กดูดติด
  .
  4.#พระสมเด็จที่ด้านหลังเป็นอักษรจีน
  .
  5.#พระสมเด็จที่ด้านหลังมีตราพระราชลัญกรรัชกาลที่4
  .
  ถ้าเห็นพระสมเด็จ หรือ พระพิมพ์ต่างๆ ที่มีลักษณะแบบนี้ หลีกหนีให้ไกล อย่าไปยุ่ง
  .
  ที่สำคัญ #อย่าไปหลงโง่ตาม
  .
  อีกเรื่อง คือ ระวังเรื่อง #มุสาวาท และ #ปรามาสผู้มีธรรม ที่ผมเคยอธิบายไว้แล้วในเพจฯ นี้
  .
  ด้วยความเป็นห่วง ครับ
  .
  .
  .
  ผมไปแสดงความเห็น ในเพจ.ๆหนึ่ง
  .
  ก็โดนด่ากลับมา แต่ในเรื่องที่ผมตอบไป ตามนี้
  .
  ผมทำหน้าที่ ที่เผยแพร่องค์ความรู้ที่ถูกต้อง มาไม่น้อยกว่า 14 ปี.เรื่องปูนเพชร เป็นผมที่นำออกมาอธิบายให้ได้ทราบกันบนโลกออนไลน์เป็นคนแรก ที่ทำให้ปัจจุบันได้ทราบกันว่า ปูนที่ใช้ในการสร้างพระสมเด็จ หรือพิมพ์อื่นๆ คือ ปูนเพชร ไม่ใช่ปูนเปลือกหอย
  .
  ผมเจอกับการที่ผมไปขัดผลประโยชน์กับกลุ่มค้าขายพระ
  .
  ผมเจอกับเรื่องความเชื่อในรูปแบบต่างๆมาอย่างมากมาย
  .
  แต่ผมยังต้องทำหน้าที่ เผยแพร่องค์ความรู้ที่ถูกต้องต่อไป
  .
  ผมย้ำมาตลอดว่า เวลาศึกษา ต้องเรียนทั้ง #รูป (#เนื้อหาทรงพิมพ์) และ #นาม (#พลังอิทธิคุณขององค์ผู้อธิษฐานจิต)
  .
  ผมไม่เสี่ยงกับ #มุสาวาท และ #ปรามาสผู้มีธรรม ที่จะไปบั่นทอนระยะเวลาในการเดินทางไปสู่เป้าหมาย คือ #พระนิพพาน
  .
  เป็นการบั่นทอนระยะเวลาที่นานมาก ซึ่งผมเคยลงในเพจ.นี้แล้ว
  .
  ใครจะเชื่อก็ได้ ไม่เชื่อก็ได้
  .
  #ไม่ว่าใหญ่แค่ไหน
  .
  #ไม่ว่ารวยล้นฟ้าเพียงใด
  .
  #ไม่มีใครหนีกรรมพ้น
  .
  #แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังหนีกรรมไม่พ้น
  .
  #บุพกรรมพระพุทธเจ้า
  .
  .
  .
  และอีกโพส ผมตอบไปตามนี้
  .
  ถ้าเรื่องที่ผมโพสไป ทำให้ไม่พอใจ ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้
  .
  ผมทำหน้าที่ ที่เผยแพร่องค์ความรู้ที่ถูกต้อง มาไม่น้อยกว่า 14 ปี
  .
  เรื่องปูนเพชร เป็นผมที่นำออกมาอธิบายให้ได้ทราบกันบนโลกออนไลน์เป็นคนแรก ที่ทำให้ปัจจุบันได้ทราบกันว่า ปูนที่ใช้ในการสร้างพระสมเด็จ หรือพิมพ์อื่นๆ คือ ปูนเพชร ไม่ใช่ปูนเปลือกหอย
  .
  ยกตัวอย่างเรื่องปูนเพชร (ยังมีเรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะมากมาย) ผมนำไปลงในกระทู้ พระวังหน้า ที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก ถ้าต้องการที่จะได้ ในเว็บพลังจิต ที่ผมตั้งกระทู้เมื่อ 23 ธันวาคม 2548
  .
  ผมเจอกับการที่ผมไปขัดผลประโยชน์กับกลุ่มค้าขายพระ
  .
  ผมเจอกับเรื่องความเชื่อในรูปแบบต่างๆมาอย่างมากมาย
  .
  แต่ผมยังต้องทำหน้าที่ เผยแพร่องค์ความรู้ที่ถูกต้องต่อไป
  .
  ผมย้ำมาตลอดว่า เวลาศึกษา ต้องเรียนทั้ง #รูป (#เนื้อหาทรงพิมพ์) และ #นาม (#พลังอิทธิคุณขององค์ผู้อธิษฐานจิต)
  .
  ผมไม่เสี่ยงกับ #มุสาวาท และ #ปรามาสผู้มีธรรม ที่จะไปบั่นทอนระยะเวลาในการเดินทางไปสู่เป้าหมาย คือ #พระนิพพาน
  .
  เป็นการบั่นทอนระยะเวลาที่นานมาก ซึ่งผมเคยลงในเพจ.นี้แล้ว
  .
  ใครจะเชื่อก็ได้ ไม่เชื่อก็ได้
  .
  #ไม่ว่าใหญ่แค่ไหน
  .
  #ไม่ว่ารวยล้นฟ้าเพียงใด
  .
  #ไม่มีใครหนีกรรมพ้น
  .
  #แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังหนีกรรมไม่พ้น
  .
  #บุพกรรมพระพุทธเจ้า
  .
  #อย่าพึ่งเชื่อผมกรรมของจริงต้องพิสูจน์
  .
  เรื่องที่บอก ผมเจอมาเยอะมากมายมโหฬารมหาศาลแล้วครับ
  .
  เข้ามาดู พิมพ์แปลกๆใหม่ๆ
  .
  เรื่องข้อมูลที่ผมมี ผมไม่แจ้ง เพราะเดี๋ยวโดนลอกไปใช้อีก
  .
  โดนลอกไปใช้แล้วไม่ได้ให้เครดิตเยอะมาก
  .
  เวลาที่ผมเรียนเรื่อง #พระวังหน้า แท้หรือไม่แท้ ผมเรียนทั้ง #รูป (#เนื้อหาทรงพิมพ์) และ #นาม (#พลังอิทธิคุณขององค์ผู้อธิษฐานจิต ซึ่งทราบว่า ใครเป็นผู้อธิษฐานจิต)
  .
  ส่วนใครจะเชื่อผมหรือไม่ ก็แล้วแต่
  .
  ส่วนตัวไม่กล้าเรื่อง #มุสาวาท กับ #ปรามาสผู้มีธรรม
  .
  ผมเรียนกับผู้รู้ที่กล้าการันตีได้ว่า เป็นผู้รู้เรื่องพระวังหน้าเป็นอันดับ 1 ของโลกนี้
  .
  ผมไม่เคยไประรานใคร
  .
  ในเมื่อโพสเป็นสาธารณะ
  .
  คนที่เห็น สามารถแสดงความเห็นได้
  .
  ส่วนตัวยังไม่เก่งได้ 1 ใน 100 ของครูบาอาจารย์ แน่นอน
  .
  แต่ ได้เห็น ได้จับ พระวังหน้ามาไม่น้อยกว่า 4-50,000 องค์
  .
  เห็นพระบูชาของวังหน้ามาไม่น้อยกว่าเป็นร้อยองค์
  .
  เห็นวัตถุมงคลที่ไม่ใช่พระพิมพ์ต่างๆ หรือ พระบูชา มาเป็นร้อยชิ้น เช่น บาตรน้ำมนต์ของวังหน้า , ไม้ครูของวังหน้า , ไม้เท้าของวังหน้า , ตะกรุด เบี้ยแก้ ปรอทกรอ ลูกสะกด พระขรรค์ กฤช ของวังหน้า เป็นต้น
  .
  ต้องขอโทษอีกครั้งที่โพสผมไปทำให้เกิดความไม่พอใจ ครับ
  .

  .
  .
  .-----------------------
  .
  #หลวงปู่พระอุตระเถระเจ้า
  .
  #หลวงปู่พระโสณะเถระเจ้า
  .
  #หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า หรืออีกชื่อ #หลวงปู่เทพโลกอุดร หรืออีกชื่อ #บรมครูมูนียะโลกอุดร หรืออีกชื่อ #หลวงปู่อิเกสาโร หรืออีกชื่อ #หลวงปู่เดินหน หรืออีกชื่อ #หลวงปู่ดำ หรืออีกชื่อ #หลวงปู่ในดง หรืออีกชื่อ #หลวงปู่โพรงโพธิ์
  .
  #หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า หรืออีกชื่อ #หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า หรืออีกชื่อ #หลวงพ่อกบวัดเขาสาริกา #วัดเขาสาริกา ลพบุรี
  .
  #หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า หรืออีกชื่อ #หลวงปู่หน้าปาน หรืออีกชื่อ #หลวงพ่อโอภาสี #วัดโอภาสี กรุงเทพ
  .
  #หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร5พระองค์
  .
  #หลวงปู่เทพโลกอุดร
  .
  #หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร
  .
  #คณะพระธรรมทูตคณะโสณะอุตระ
  .
  #สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี
  .
  #หลวงปู่กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ
  .
  #พระเจ้าอโศกมหาราช
  .
  #ชมรมพระวังหน้า
  .
  #พระวังหน้า
  .

  .
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 13. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,398
  ค่าพลัง:
  +141,931
  ผมเขียนเรื่องราวองค์ความรู้คร่าวๆ หากสนใจไปอ่านกัน ครับ
  .

  .
  สาเหตุบางส่วนที่ ผมไม่อนุญาตให้แชร์
  .
  เพราะว่า จะได้ให้กูรูเก๊ ไปนรก จะได้พิสูจน์ด้วยตัวเองว่า เรื่องที่ผมบอกไป ถูกต้องหรือไม่
  .
  เมื่อรู้เรื่องในนรกแล้ว ต่อไปจะได้ไม่กระทำเช่นนั้นอีก
  .
  ผมไม่เรียนรู้ไปกับท่าน
  .
  เราไม่เรียนรู้ไปด้วยกัน
  .
  เพราะเมื่อไหร่ ไปเรียนรู้กับกูรูเก๊ เรียนไปด้วยกัน พากันไปนรก
  .
  ดังนั้น เวลาที่เรียนรู้ ต้องเรียนกับผู้ที่รู้จริงเท่านั้น ครับ
  .
  .
  .
  โพสนี้ รวมลิงค์ทั้ง 9 ตอน องค์ความรู้เรื่อง พระวังหน้า , พระวังหลวง , พระของวัดระฆัง และ พระพิมพ์ต่างๆในสถานที่ต่างๆ
  .

  .
  องค์ความรู้เรื่อง พระวังหน้า , พระวังหลวง , พระของวัดระฆัง และ พระพิมพ์ต่างๆในสถานที่ต่างๆ
  .
  สงวนลิขสิทธิ์ ทั้งบทความ และ รูปภาพ
  .
  เขียนโดย Sithiphong (Noom@wangna) ชมรมพระวังหน้า และ คณะพระวังหน้า
  .
  ผมอนุญาตเฉพาะการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
  .
  ผมไม่อนุญาตให้นำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขายพระวังหน้า , พระสมเด็จวังหลวง , พระสมเด็จวัดระฆัง และ ซื้อขายพระเครื่องต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเด็ดขาด
  .
  ผมไม่อนุญาตให้นำข้อมูลไปใช้เพื่อโชว์ว่า ตนเองเป็นกูรู ทั้งๆที่เป็นกูรูเก๊
  .
  ผมไม่อนุญาตให้คัดลอกด้วยวิธีการต่างๆ และไม่อนุญาตให้แชร์ไปยังสื่อออนไลน์ทุกประเภท
  .
  ตอนที่ 1 จาก 9 ตอน
  .

  .
  ตอนที่ 2 จาก 9 ตอน
  .

  .
  ตอนที่ 3 จาก 9 ตอน
  .

  .
  ตอนที่ 4 จาก 9 ตอน
  .
  https://www.facebook.com/Noom.Wangna11122553/posts/2522521554705098?__tn__=K-R
  .
  ตอนที่ 5 จาก 9 ตอน
  .
  https://www.facebook.com/Noom.Wangna11122553/posts/2522527988037788?__tn__=K-R
  .
  ตอนที่ 6 จาก 9 ตอน
  .
  https://www.facebook.com/Noom.Wangna11122553/posts/2522533204703933?__tn__=K-R
  .
  ตอนที่ 7 จาก 9 ตอน
  .
  https://www.facebook.com/Noom.Wangna11122553/posts/2522539398036647?__tn__=K-R
  .
  ตอนที่ 8 จาก 9 ตอน
  .
  https://www.facebook.com/Noom.Wangna11122553/posts/2522544418036145?__tn__=K-R
  .
  ตอนที่ 9 จาก 9 ตอน
  .
  https://www.facebook.com/Noom.Wangna11122553/posts/2522552331368687?__tn__=K-R
  .
  ผมขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่ผมสงวนลิขสิทธิ์รูปภาพ และเนื้อหาที่ผมนำมาลงในเรื่องราวของพระวังหน้า หรือ พระวังหลวง หรือ พระพิมพ์ต่างๆ ที่ผมเป็นผู้ที่เขียนขึ้นในเฟสฯหลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร & พระวังหน้า ในวันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 7.35 น.
  .
  https://www.facebook.com/Noom.Wangna11122553/posts/1859886487635278?hc_location=ufi
  .
  .
  .
  ชมรมพระวังหน้า เพื่อพระวังหน้าและงานบุญต่างๆ
  http://www.tairomdham.net/index.php?topic=4172.msg46661;topicseen#msg46661
  .
  .
  .
  พระวังหน้า ที่หลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดรเสก ถ้าต้องการที่จะได้.....
  https://palungjit.org/threads/พระวั...โลกอุดรเสก-ถ้าต้องการที่จะได้.22445/page-2605
   
 14. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,398
  ค่าพลัง:
  +141,931
  วันนี้ ช่วงสายๆ ผมเข้าไปดูใน YouTube เข้าไปดู เก็บพระสมเด็จตามตำราEP13: พระสมเด็จดำ โพสโดย ณัฐพนธ์สนทนา
  .
  ที่โพสเป็นสาธารณะ และ ไม่มีข้อห้ามใดๆ ยกเว้น เป็นข้อห้ามของ Youtube
  .
  ผมไปแสดงความเห็นในโพส
  .
  ความเห็นแรก ก็คือ ส่วนตัวผม ศึกษาและตามเก็บพระ ตามวิธีส่วนตัวผม
  .
  และ พระที่ว่าคือ พระวังหน้า , พระวังหลวง , พระของวัดระฆัง และ พระพิมพ์ในสถานที่อื่นๆ ที่สร้างก่อนปี 2428
  .
  ไปเจอความเห็นของ คนที่ผมเขียนไว้ว่า แสดงความคิดเห็นคนที่ 3 มาแสดงความเห็นเยอะเลย
  .
  ผมไม่ไปตอบอีกสำหรับคนแสดงความคิดเห็นคนที่ 3
  .
  แต่จะมาบอกในที่นี้ จะตอบให้เข้าใจ
  .
  คนที่แสดงความคิดเห็นคนที่ 3 พิมพ์มาว่า
  .
  1. ลองดูคลิบนี้ พระใหม่ที่ท่านเจ้าคุณเที่ยงก็สร้างตามตำราและใช้มวลสารในการสร้างเหมือนพระสมเด็จ พระใหม่ที่ท่านสร้างแม่เหล็กดูดได้เหมือนกัน แบบนี้คุณจะบอกว่าท่านเป็นพวกหลอกลวงไหม
  .
  2.พระของท่านเจ้าคุณเที่ยงก็สร้างตามตำรา ในหนังสือของท่านเจ้าคุณเที่ยงก็มีให้ดูชัดเจนแม่เหล็กก็ดูดได้เหมือนกัน หลักฐานมีให้ดูชัดเจนขนาดนี้คุณไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณ ผมก็มีพระสมเด็จที่ไม่ใช่สมเด็จดำและได้ใช้แม่เหล้กแรงสูงมาทดสอบก็ได้แค่ขยับหน่อยเดียวเหมือนกัน ผมเป็นคนนึงที่เชื่อเรื่องนี้เพราะเค้ามีหลักฐานที่จับต้องได้กัน ไม่ใช่เหมือนพระพวกเซียนใหญ่ที่จำกัดพิมจำกัดเนื้ออยู่แค่นั้นแต่พอถามมีตำราไหนบอกใหมว่าสร้างไม่กี่พิมกี่องค์ก็อ้ำอึ้งกันหมด แล้วถ้าคุณแน่จริงคุณก็เอาหนังสือตำราพระสมเด็จที่คุณเล่นมีทั้งหมดกี่เล่มเอามายืนยันสู้กับเค้ามั้งไม่ใช่มีแต่ปากเปล่าพูดมาแบบนี้
  .
  3.ขอหนังสือยืนยันมีเล่มไหนเขียนมั้งว่าไม่มีการใช้เหล็กไหล เรื่องเหล็กไหลมีมาแต่โบราณแล้ว มีมาตั้งแต่ก่อนยุคสมเด็จโต สมัยอยุธยาก็มีการใช้เหล็กไหลให้ไปดูประวัติศาสในหนังสือได้ว่าเหล็กไหลมันมีมานานขนาดไหนแล้วคุณก็เกิดไม่ทัน คุณจะรู้ได้ไงว่าไม่มีการใส่เหล็กไหลเข้าไป
  .
  4.การที่พระของเจ้าคุณเที่ยงสร้างตามตำราแล้วแม่เหล็กดูดได้เค้าสร้างและทำให้เห็นมาแล้ว ขอหลักฐานต่างๆอะไรก็ไม่มีบอกยืนยันได้ ใครมันน่าเชื่อถือกว่า ตัวเองยังไม่กล้าถ่ายเอาคลิบมาลงพร้อมหลักฐานหนังสือต่างๆ ยังมีหน้าไปค้านคนที่เอาคลิบมาลงพร้อมหนังสือหลักฐานเยอะแยะอีก ถ้าเปรียบไปขึ้นศาลทางศาลเค้าจะเชื่อหลักฐานหรือเชื่อเพียงคำพูดละ แค่นี้ก็เห็นแล้วว่ามีหลายอย่างที่หาหลักฐานมายืนยันไม่ได้ในขณะที่อีกคนมีหลักฐานชัดเจนทั้งหนังสือและพระใหม่ที่สร้างตามตำรา ใครมันน่าเชื่อถือกว่ากันก็คิดดูเอาละกัน
  .
  .
  .
  ขอตอบในคำถามที่ 1
  .
  ผมไม่นำคลิปมาใช้ในการเรียน ประเด็นก็คือ เรื่องที่ผมเรียน ผมย้ำในเฟสหลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร & พระวังหน้า ว่า ผมเรียนทั้ง #รูป (#เนื้อหาทรงพิมพ์) และ #นาม (#พลังอิทธิคุณขององค์ผู้อธิษฐานจิต) เป็นอย่างไร ไปหาอ่านดู ผมลงไว้หลายรอบแล้ว
  .
  การสร้างพระของ ท่านพระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม) เป็นส่วนของท่านที่จะสร้างพระอย่างไรก็ได้
  .
  ส่วนที่บอกว่า ท่านพระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม) สร้างพระตามตำรา ผมไม่แน่ใจว่า ตำราที่บอกมานั้น ใครเขียน และในการเขียน เนื้อหาเป็นอย่างไร
  .
  ขอตอบในคำถามที่ 2
  .
  เพียงแค่กล้องส่องที่มีความละเอียดสูง และ แม่เหล็กแรงสูง นำมาทดสอบต่างๆ ก็ยังไม่ใช่การทดสอบอยู่ดี นั่นเป็นเพียงแค่มองจากที่เห็น แต่ในสิ่งที่เห็นนั้น ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เท่ากับการตรวจสอบทาง #นาม
  .
  ขอตอบในคำถามที่ 3
  .
  ไม่เถียงว่า เรื่องเหล็กไหล มีมานานแสนนานแล้ว แต่ส่วนที่แจ้งผมมา ว่า ผมเกิดไม่ทัน ผมเองไม่ได้ถามกลับว่า มีใครเกิดทันบ้าง ทุกคนไม่มีใครเกิดทัน คำถามเรื่องเกิดไม่ทัน ผมตอบมาเป็นหลายร้อยครั้งแล้ว ตั้งแต่ที่ผมตั้งกระทู้ พระวังหน้า ที่หลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดรเสก ถ้าต้องการที่จะได้..... (ผมตั้งกระทู้เมื่อ 23 ธันวาคม 2548) หลังจากที่ตั้งกระทู้มาได้ไม่นานเท่าไหร่ ผมก็โดนเรื่อง ใครเกิดทันบ้าง
  .
  อีกเรื่องที่ผมไม่ได้ถามกลับ ก็คือ ผมรู้ได้อย่างไรว่า ไม่มีการใส่เหล็กไหลเข้าไปในองค์พระ
  .
  เรื่องเหล็กไหล ผมเคยพิมพ์เป็นบทความคร่าวๆให้อ่านกันแล้ว แต่ที่สำคัญไปกว่านั้น การตรวจสอบด้วย นาม (พลังอิทธิคุณขององค์ผู้อธิษฐานจิต) ทราบได้อย่างแน่ชัดและแน่นอน อีกทั้ง เรื่อง รูป(เนื้อหาทรงพิมพ์) ท่านอาจารย์ประถม อาจสาคร ท่านมีความรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างดี ท่านมีความสามารถในการสร้างพระพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งท่านลบผงตามวิธีที่สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ท่านลบผง ซึ่งท่านไปเรียนในเรื่องนี้กับ อาจารย์เทพ สาริกบุตร
  .
  อีกเรื่องที่ผมไม่ได้ถามกลับไปเช่นกันก็คือ แล้วผู้ถามรู้ได้อย่างไรว่า มีการนำเหล็กไหล ใส่ลงไปในองค์พระ (ต้องไม่ใช่การสร้างพระใหม่ แต่เป็นการสร้างพระในสมัยโบราณ)
  .
  สำหรับบทความที่ผมเขียนและลงไป เรื่องของเนื้อหา ผมลงไปว่า 1 ในมวลสารที่นำไปใช้ในการสร้างพระวังหน้า , พระวังหลวง ก็คือ เศษเหล็กไหล ไม่ใช่เหล็กไหลเป็นก้อน
  .
  ขอตอบในคำถามที่ 4
  .
  มา นั่งยัน ยืนยัน นอนยัน รับรอง คอนเฟิร์ม ฟันธง ว่า ไม่จำเป็นที่จะต้องนำหลักฐานมาแสดง
  .
  เพราะสิ่งที่พิสูจน์ในเรื่องนี้ได้แน่นอนอย่างชัดเจนที่สุดคือ เรื่องที่ผมได้บอกไปหลายครั้ง บอกไปจนผม(คิด)ว่า คงมีหลายๆท่านในเฟสหลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร & พระวังหน้า เบื่อคำนี้แล้วก็คือ #มุสาวาท และ #ปรามาสผู้มีธรรม ต้องไป #พิสูจน์เองด้วยตนเอง เท่านั้น
  .
  ผมมาบอกในเฟสหลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร & พระวังหน้า อีกครั้ง
  .
  หนังสือที่ผมใช้เรียนเรื่อง พระวังหน้า , พระสมเด็จเจ้าคุณกรมท่า , พระวังหลวง , พระของวัดระฆัง และ พระพิมพ์ต่างๆในสถานที่ต่างๆ นอกจากเรียนจากหนังสือแล้ว ยังได้นำพระพิมพ์ต่างๆไปเรียนกับท่านยังที่บ้านท่านด้วยหลายปี
  .
  หนังสือ 3 เล่ม เขียนโดย ท่านอาจารย์ประถม อาจสาคร คือ
  .
  1.#หนังสือวิเคราะห์พระพิมพ์สมเด็จฯและพระสมเด็จเจ้าคุณกรมท่า (ใช้นามปากกาว่า ปรัศนี ประชากร)
  .
  2.#ประวัติหลวงปู่เทพโลกอุดร
  .
  3.#หนังสือปู่เล่าให้ฟัง
  .
  กระทู้ พระวังหน้า ที่หลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดรเสก ถ้าต้องการที่จะได้.....
  .
  เฟสหลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร & พระวังหน้า

  .
   
 15. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,398
  ค่าพลัง:
  +141,931
  มาย้ำอีกรอบ ย้ำมาหลายรอบแล้วสำหรับ #กูรูเก๊

  ที่ว่า เป็น #พระวังหน้า #พระวังหลวง #พระสายวัดระฆัง หรือ #พระที่สร้างที่อื่นๆ ในสมัยรัชกาลที่ 3 หรือ รัชกาลที่ 4 หรือ รัชกาลที่ 5

  ไม่เคยมีการสร้าง พระสมเด็จที่แม่เหล็กดูดติด

  หรือพวก #เนื้อเทียนชัยแบบนี้ก็ไม่มี

  หรือพวก #เนื้อที่มีเกสาแบบนี้ก็ไม่มี

  หรือพวก #เนื้อข้าวเหนียวแบบนี้ก็ไม่มี ไม่เคยมีการนำข้าวเหนียวมาสร้างพระ

  ผมมาย้ำอีกเรื่องว่า #ไม่มีการเรียนรู้เก๊สนิทศิษย์ส่ายหน้าไปด้วยกัน

  #อย่าโง่ไปนรกกับกูรูเก๊ ในเรื่อง #ปรามาสผู้มีธรรม และ #มุสาวาท
   
 16. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,398
  ค่าพลัง:
  +141,931
  มีวาระงานบุญ มาบอกบุญ ครับ
  .
  ท่านใดสนใจที่จะร่วมทำบุญบูชามวลสารที่ใช้ในการหล่อพระประธาน ที่วัดไหลดุม
  โดยถวายมวลสารกับพระมหาอาคม เจ้าอาวาสวัดไหล่ดุม
  เพื่อนำไปสร้างพระประธาน (ประดิษฐานในพระอุโบสถวัดไหล่ดุม)
  .
  (วันนี้ คือวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ผมได้จัดส่งมวลสารไปถวายพระมหาอาคม ทางไปรษณีย์ เรียบร้อยแล้ว)
  .
  สามารถร่วมทำบุญได้ที่
  .
  บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 014-1-36530-7
  ชื่อบัญชี นายสิทธิพงศ์ สงวนศักดิ์
  บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนตากสิน
  .
  เริ่มต้นทำบุญได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  สิ้นสุดในวันพฤหัสที่ 20 สิงหาคม เวลา 12.00 น.
  .
  เงินที่ทุกท่านร่วมทำบุญมาในครั้งนี้ ผมนำไปร่วมงานบุญในการสร้างพระอุโบสถ วัดไหล่ดุม และ สร้างพระประธาน ที่วัดไหล่ดุม ทั้งหมด
  .
  หากมีการโอนเงินร่วมทำบุญมาหลังเวลาที่สิ้นสุดการร่วมทำบุญ
  ถือว่า ท่านได้ให้เงินผมมา และให้ผมเป็นผู้ที่ตัดสินใจเองว่า ผมจะนำเงินไปทำบุญที่ไหนก็แล้วแต่ผมจะตัดสินใจ
  .
  .
  .
  มวลสารที่ผมได้จัดส่งถวายพระมหาอาคม มีดังนี้
  .
  .
  .
  หมายเลข 1.
  แผ่นทองเหลือง 2 แผ่น , แผ่นเงิน 2 แผ่น และ แผ่นทองแดง 2 แผ่น
  .
  ที่ผมเคยนำไปร่วมในงานพิธีพุทธาภิเษก ผ้ายันต์ครอบจักรวาล ที่บ้านท่านอาจารย์ประถม อาจสาคร ในปี 2550
  (ที่พระอาจารย์นิล ท่านเป็นผู้ให้จัดสร้างในปี 2550 และ นำไปมอบให้กับทหารที่ปฎิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดงภาคใต้)
  .
  องค์ผู้อธิษฐานจิต ( มี 3 กลุ่ม)
  .
  กลุ่มที่ 1
  คณะพระธรรมทูต คณะโสณะอุตระ
  (คณะหลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร)
  1.พระอุตระเถระเจ้า
  2.พระโสณะเถระเจ้า
  3.พระมูนียะเถระเจ้า
  4.พระฌาณียะเถระเจ้า
  5.พระภูริยะเถระเจ้า
  .
  กลุ่มที่ 2
  1.หลวงปู่โพนสะเม็ก (หรือ พระครูขี้หอม)
  2.สำเร็จลุนแห่งนครจำปาศักดิ์
  .
  กลุ่มที่ 3
  1.พระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค)
  2.พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง)
  .
  .
  .
  หมายเลข 2
  .
  ตะกรุดวังหน้า เนื้อตะกั่ว ที่หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ท่านจารและอธิษฐานจิต
  .
  .
  .
  หมายเลข 3
  แผ่นทองเหลือง(ขนาดเล็ก) 2 แผ่น , แผ่นเงิน(ขนาดเล็ก) 2 แผ่น และ แผ่นทองแดง(ขนาดเล็ก) 2 แผ่น
  .
  องค์ผู้อธิษฐานจิต คือ หลวงปู่สุภา กันตสีโล
  .
  ขอโมทนาบุญกับทุกๆท่าน
  มาร่วมโมทนาบุญกันครับ
  .
  01 ถวายมวลสารสร้างพระประธาน 15-8-63.png
   
 17. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,398
  ค่าพลัง:
  +141,931
  เรียน พระมหาอาคม วัดไหล่ดุม
  ในวาระงานบุญ (ที่ได้บอกบุญด้านล่าง)
  .
  ขอร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม (พระประธานที่วัดไหล่ดุม) และ ร่วมสร้างพระอุโบสถ วัดไหล่ดุม
  แล้วแต่พระมหาอาคม จะจัดสรรเงิน แต่ขอให้ไปทำทั้ง 2 งาน ครับ
  .
  สมาชิกชมรมพระวังหน้า และ สมาชิกคณะพระวังหน้า และ น้องๆในที่ทำงาน
  และสมาชิกเพจฯ หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร & พระวังหน้า ได้ร่วมทำบุญกันมา
  ผมได้ดำเนินการโอนเงินที่ทุกท่านร่วมทำบุญมาในครั้งนี้
  โอนเข้าบัญชีเลขที่ 7580123680 ชื่อบัญชี วัดไหล่ดุม
  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส กันทรลักษ์
  .
  ขอโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยครับ
  มาร่วมโมทนาบุญกันครับ
  .
  พระมหาอาคม แจ้งว่า ท่านได้รับมวลสารชุดนี้เรียบร้อยแล้วในวันที่ 20 สิงหาคม 2563

  ผมเรียนท่านว่า เวลาที่หล่อองค์พระ ให้ใส่ลงไปทั้งหมดได้เลย

  การหล่อสมเด็จองค์ปฐม (พระประธาน) ที่วัดไหล่ดุม จะหล่อในวันที่ 18 ตุลาคม 2563

  และท่านได้ให้พรมาดังนี้
  .
  วัดไหล่ดุม จ.ศรีสะเกษ
  .
  ขออนุโมทนาคุณโยมสิทธิพงษ์ และคณะ สายบุญของท่าน ขออนิสงค์ในการสร้างสมเด็จองค์ปฐม และอุโบสถ ขอให้คุณโยมและคณะสายบุญนี้ จงประสบแต่ความสุขความเจริญ อย่าเจ็บอย่าป่วย ร่ำรวยๆๆ ทุกๆท่าน
  ขึ้นชื่อว่าความยากจนเข็ญใจ คำว่าไม่มีไม่ได้ ขอจงอย่าปรากฏแก่คุณโยมทุกภพทุกชาติ เป็นปัจจัยให้ทุกท่านเข้าถึงพระนิพพานใชชาติปัจจุบันนี้เทอญ

  .
  .-----------------------------------------------------------------------------
  .
  มีวาระงานบุญ มาบอกบุญ ครับ
  .
  ท่านใดสนใจที่จะร่วมทำบุญบูชามวลสารที่ใช้ในการหล่อพระประธาน ที่วัดไหลดุม
  โดยถวายมวลสารกับพระมหาอาคม เจ้าอาวาสวัดไหล่ดุม
  เพื่อนำไปสร้างพระประธาน (ประดิษฐานในพระอุโบสถวัดไหล่ดุม)
  .
  พระประธานในพระอุโบสถวัดไหล่ดุม

  สร้างเป็นรูปสมเด็จองค์ปฐม
  (พระพุทธเจ้าองค์แรก ของจักรวาลเรา)

  ให้ตั้งจิตในการร่วมสร้าง ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมะบูชา สังฆบูชา และ เพื่อชำระหนี้สงฆ์ตั้งแต่ในอดีตชาติทุกๆชาติจนถึงปัจจุบัน ครับ
  .
  (วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ผมได้จัดส่งมวลสารไปถวายพระมหาอาคม ทางไปรษณีย์ เรียบร้อยแล้ว)
  .
  สามารถร่วมทำบุญได้ที่
  .
  บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 014-1-36530-7
  ชื่อบัญชี นายสิทธิพงศ์ สงวนศักดิ์
  บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนตากสิน
  .
  เริ่มต้นทำบุญได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  สิ้นสุดในวันพฤหัสที่ 20 สิงหาคม เวลา 12.00 น.
  .
  เงินที่ทุกท่านร่วมทำบุญมาในครั้งนี้ ผมนำไปร่วมงานบุญในการสร้างพระอุโบสถ วัดไหล่ดุม และ สร้างพระประธาน ที่วัดไหล่ดุม ทั้งหมด
  .
  หากมีการโอนเงินร่วมทำบุญมาหลังเวลาที่สิ้นสุดการร่วมทำบุญ
  ถือว่า ท่านได้ให้เงินผมมา และให้ผมเป็นผู้ที่ตัดสินใจเองว่า ผมจะนำเงินไปทำบุญที่ไหนก็แล้วแต่ผมจะตัดสินใจ
  .
  .
  .
  มวลสารที่ผมได้จัดส่งถวายพระมหาอาคม มีดังนี้
  .
  .
  .
  หมายเลข 1.
  แผ่นทองเหลือง 2 แผ่น , แผ่นเงิน 2 แผ่น และ แผ่นทองแดง 2 แผ่น
  .
  ที่ผมเคยนำไปร่วมในงานพิธีพุทธาภิเษก ผ้ายันต์ครอบจักรวาล ที่บ้านท่านอาจารย์ประถม อาจสาคร ในปี 2550
  (ที่พระอาจารย์นิล ท่านเป็นผู้ให้จัดสร้างในปี 2550 และ นำไปมอบให้กับทหารที่ปฎิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดงภาคใต้)
  .
  องค์ผู้อธิษฐานจิต ( มี 3 กลุ่ม)
  .
  กลุ่มที่ 1
  คณะพระธรรมทูต คณะโสณะอุตระ
  (คณะหลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร)
  1.พระอุตระเถระเจ้า
  2.พระโสณะเถระเจ้า
  3.พระมูนียะเถระเจ้า
  4.พระฌาณียะเถระเจ้า
  5.พระภูริยะเถระเจ้า
  .
  กลุ่มที่ 2
  1.หลวงปู่โพนสะเม็ก (หรือ พระครูขี้หอม)
  2.สำเร็จลุนแห่งนครจำปาศักดิ์
  .
  กลุ่มที่ 3
  1.พระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค)
  2.พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง)
  .
  .
  .
  หมายเลข 2
  .
  ตะกรุดวังหน้า เนื้อตะกั่ว ที่หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ท่านจารและอธิษฐานจิต
  .
  .
  .
  หมายเลข 3
  แผ่นทองเหลือง(ขนาดเล็ก) 2 แผ่น , แผ่นเงิน(ขนาดเล็ก) 2 แผ่น และ แผ่นทองแดง(ขนาดเล็ก) 2 แผ่น
  .
  องค์ผู้อธิษฐานจิต คือ หลวงปู่สุภา กันตสีโล
  .
  ขอโมทนาบุญกับทุกๆท่าน
  มาร่วมโมทนาบุญกันครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 18. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,398
  ค่าพลัง:
  +141,931

  .
  ผู้มีวาสนาต่อกันเท่านั้นจึงจะผูกพันต่อกัน
  .
  โพสโดย คำสอน พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก

  17 กันยายน 2563

  .
  ผู้มีวาสนาต่อกันเท่านั้นจึงจะผูกพันต่อกัน
  .
  คุณเชื่อเรื่องวาสนาต่อกันไหม ...
  ทำไมคนบางคนจึงได้เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ...
  ชี้ชวนแนะนำกันไปทำความดี ...
  ชวนได้โดยง่ายดาย ..
  .
  แต่กับอีกหลายคนชวนเท่าไรก็ไม่ไป ...
  สอนกล่าวตักเตือนก็ไม่ฟัง ...
  ดีกับเขาเขาก็ไม่มีวันดีตอบ ...
  กลับคิดว่าเราประสงค์ร้าย ...
  ไม่เห็นความหวังดีของเรา ...
  .
  ไม่ต้องกังวลเดือดร้อนใจไป ...
  ทุกคนมีบุพกรรมของตนเอง ...
  ต้องเคยมีปัจจัยผูกฝ่ายกุศลต่อกัน
  ก็จะเป็นกัลยาณมิตรกัน ...
  .
  พระพุทธเจ้าก็มีสิ่งที่แม้พระองค์ก็ทำไม่ได้ 3 อย่าง
  .
  ที่บันทึกไว้ในมหายาน แต่ในทางเถรวาทมีกล่าวไว้ว่า 4 อย่าง 3 ประการที่ว่าคือ
  .
  1. ไม่สามารถโปรดสัตว์ที่ไม่มีวาสนาต่อพระองค์
  .
  2. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์
  .
  3. ไม่สามารถโปรดสัตว์ให้สิ้นได้
  .
  วันหนึ่งพระศากยมุนีพุทธเจ้า กำลังแสดงธรรมอยู่ แล้วทันใดนั้นพระพุทธองค์กล่าวแก่พระอานนท์ว่า
  .
  “อานนท์เธอเอาถังน้ำใบหนึ่ง ไปเบื้องหน้าตามทางจะมีหมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีหญิงชรานางหนึ่งกำลังซักเสื้อผ้าอยู่ ขอน้ำนางกลับมาถังหนึ่ง แต่จำไว้ต้องแสดงกิริยาสุภาพกับนางด้วย”
  .
  พระอานนท์รับคำ แล้วก็นำถังน้ำเปล่า เดินไปทางที่พระพุทธองค์ทรงบอก คิดในใจว่า เรื่องเล็กน้อยแค่นี้ ไม่ยากเย็นอะไร ก็ไปถึงหมู่บ้านแห่งนั้น
  .
  เห็นสตรีชราผมขาวนางหนึ่งกำลังซักผ้าอยู่จริง ๆ พระอานนท์จึงกล่าวปิยวาจา ขอน้ำจากหญิงชรานั้นอย่างสุภาพ
  .
  “แม่เฒ่า แม่เฒ่า ข้าอยากจะขอน้ำสักถังจะได้ไหม”
  .
  หญิงชรานั้น เมื่อได้เห็นพระอานนท์ เหมือนไม่รู้ไปโกรธใครมา
  .
  “ไม่ได้หรอก น้ำในบ่อนี้ ใช้ได้แต่คนที่ในหมู่บ้านนี้เท่านั้น คนอื่นห้ามตักเชียวนะ ไม่ให้ๆ”
  .
  แถมยังไล่พระอานนท์อีกเสียอย่างนั้น พระอานนท์จะอ้อนวอนขอนางอย่างไรก็ไม่เป็นผล พระอานนท์สิ้นหนทาง ก็เดินถือถังเปล่ากลับไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ แล้วแจ้งความตามที่เกิด พระพุทธองค์ทรงพยักหน้ารับ แล้วบอกให้พระอานนท์นั่งลง แล้วขอให้พระสารีบุตรไปทำแทน
  .
  พระสารีบุตรก็กล่าวเช่นเดียวกัน
  .
  “แม่เฒ่า แม่เฒ่า ข้าอยากจะขอน้ำสักถังจะได้ไหม”
  .
  ก็น่าแปลกใจ สตรีชรานางนั้นเมื่อได้เห็นพระสารีบุตร ก็ทำหน้าเหมือนได้พบกับญาติที่ไม่ได้เจอกันเนิ่นนาน ไม่โกรธ ไม่โวยวาย แถมยังกล่าวตอบด้วยดี ๆ
  .
  “ได้ๆๆ เอาเลย ตามสบายเลยพระคุณเจ้า มาๆ ข้าช่วยท่านตักน้ำดีกว่า”
  .
  ก่อนที่พระสารีบุตรจะกลับ นางก็กุลีกุจอกลับบ้าน รีบกลับไปเอาสิ่งของมาถวายพระสารีบุตรให้พระสารีบุตรนำกลับไปอีก เมื่อพระสารีบุตรรับน้ำมาถวายพระพุทธเจ้าแล้ว ก็บอกให้พระสารีบุตรนั่งลง
  .
  พระอานนท์สงสัยเป็นกำลัง จึงได้ทูลถามพระพุทธเจ้า
  .
  “ด้วยเหตุอะไร จึงเป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าข้า”
  .
  "ที่นางปฏิบัติกับเจ้าทั้งสองแตกต่างกันเช่นนี้ เพราะในชาติอันล่วงมาแล้ว สตรีชรานางนี้มีสภาพเป็นเดรัจฉาน เกิดเป็นหนูตัวหนึ่ง แล้วนางก็ตายอยู่บนถนน พระอานนท์ในชาตินั้นเป็นพ่อค้าผ่านทางมา เมื่อได้เห็นซากของหนูตัวนั้นตายอยู่ ในใจของพระอานนท์ก็เกิดความรู้สึกสะอิดสะเอียน เดินเอามือปิดจมูกแล้วจากไป
  .
  แต่ตรงกันข้ามกับพระสารีบุตร เมื่อพระสารีบุตรได้เห็นซากหนูตัวนั้น ก็ให้บังเกิดจิตเวทนาสงสาร ซ้ำยังเอาซากหนูตัวนั้นไปฝังกลบอย่างดี เมื่อชาตินี้พวกเจ้าได้พบกันอีกครั้ง สิ่งที่นางปฏิบัติต่อเจ้า ทั้งสองจึงมีความแตกต่างกันเช่นนี้"
  .
  จิตเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เราต้องรอบคอบ ไม่ก้าวล่วงผู้อื่นแม้ความคิด
  .
  จากมหาปรัชญาปารมิโตปเทศน์ มีบันทึกไว้ว่า พระพุทธเจ้าพร้อมพระอานนท์ เดินบิณฑบาตในเมืองไวศาลี พระอานนท์มองเห็นสตรีนางหนึ่งยากจนข้นแค้นเป็นที่น่าสงสาร พระอานนท์ทูลขอให้พระพุทธองค์ไปโปรดนาง พระพุทธองค์ตรัสว่า
  .
  “เรากับนางไม่มีเหตุปัจจัยผูกต่อกัน ดังนั้นนางก็จะไม่ศรัทธาในเรา เราก็ไม่สามารถที่จะโปรดนางได้”
  .
  พระอานนท์รบเร้าอยู่ถึงสามครั้ง พระพุทธเจ้าจึงดำเนินไปหานาง เมื่อยืนต่อหน้านาง สตรีนางนั้นก็กลับหันหลัง ไม่สนใจพระพุทธเจ้า ไม่ว่าพระองค์จะเดินไปต่อหน้านางกี่ครั้ง นางก็จะหันหลังให้กับพระองค์ทุกครั้ง แม้พระพุทธองค์จะใช้ฤทธิ์ให้พระกายปรากฏขึ้นทั้งสี่ทิศพร้อมกัน สตรีนางนั้นก็ปิดตาเสีย ไม่มอง ไม่สนใจพระองค์ พระอานนท์จังได้ประจักษ์แก่คำพูดของพระพุทธเจ้าที่ว่า “หากไร้วาสนา ไร้ปัจจัยผูกพันต่อกัน ไม่สามารถโปรดกันได้”
  .
  แม้กับพระพุทธเจ้าเองก็ไม่มียกเว้น...
  .
  Cr.มหาปรัชญาปารมิโตปเทศน์
  .

  .
   
 19. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,398
  ค่าพลัง:
  +141,931
  อานิสงส์ของการอนุโมทนาบุญ เรื่องเล่าสมัยพุทธกาล
  .

  เรื่อง อานิสงส์ของการอนุโมทนาบุญ ในพระไตรปิฎก เล่มที่ 26 ข้อ 44 ได้กล่าวถึงการอนุโมทนาบุญของเพื่อนนางวิสาขาไว้ว่า
  .
  เมื่อครั้งที่พระอนุรุทธเถระจาริกไปในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ได้ไปเห็นทิพยวิมานหลังใหญ่ล่องลองอยู่ในอากาศ แวดล้อมไปด้วยอุทยานและสระโบกขรณี เจ้าของวิมานนั้นเป็นเทพธิดาวรรณะงาม มีรัศมีสว่างไปทั่วทุกทิศ เมื่อยามเยื้องกรายหรือร่ายรำก็มีเสียงทิพย์อันไพเราะ น่าฟัง น่ารื่นรมย์ใจดังขึ้น พระอนุรุทธเถระจึงถามเทพธิดาเจ้าของวิมานนั้นว่า นางทำบุญด้วยอะไรมาทิพยสมบัตินี้จึงเกิดขึ้น
  .
  นางเทพธิดาตอบพระเถระว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ ดิฉันเป็นเพื่อนของนางวิสาขามหาอุบาสิกา เมื่อเพื่อนของดิฉันสละทรัพย์ถึง 27 โกฏิ เพื่อสร้างบุพพารามมหาวิหาร และได้ชวนดิฉันและสหายอีก 500 คน ไปเที่ยวชม เมื่อดิฉันเห็นมิคารมาตาปราสาทที่เธอสร้างถวายพระภิกษุสงฆ์ที่ดิฉันเคารพแล้ว ก็เกิดความเลื่อมใสในบุญของเธอ จึงอนุโมทนาบุญกับเธอออกไปว่า ‘สาธุ สาธุ’”
  .
  จะเห็นได้ว่าเพียงแค่เปล่งวาจาสาธุเท่านั้นก็มีอานิสงส์ผลบุญมาก ถึงขั้นทำให้คนเราไปเกิดในสวรรค์ได้เลยทีเดียว
  .
  อย่างไรก็ตาม การอนุโมทนาสาธุ คือการร่วมยินดีในบุญของผู้อื่นนั้นก็ใช่ว่าจะเป็นบุญที่ทำได้ง่าย ๆ อย่างตื้นเขิน หากแต่บุญจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีความศรัทธาเลื่อมใสในบุญของผู้อื่นอย่างแท้จริงเท่านั้น เพราะการร่วมยินดีกับผู้อื่นอย่างแท้จริง ย่อมช่วยชำระความอิจฉาริษยาในใจของเราให้หมดสิ้นไป และยิ่งเรายินดีกับผู้อื่นได้มากเท่าไร ความอิจฉาริษยา อยากชิงดีชิงเด่นในใจก็จะจางหายไปมากเท่านั้น
  .
  กล่าวคือ เราต้องร่วมอนุโมทนาให้ได้ด้วยใจที่บริสุทธิ์เป็นกลาง ปราศจาความยึดมั่นถือมั่น และความทะยานอยากอย่างสิ้นเชิง และความยินดีนั้นต้องไม่ได้เจือปนด้วยความคิดเชิงเปรียบเทียบว่า เขาดีกว่า เสมอกัน หรือแย่ไปกว่าเราแต่อย่างใด เพราะสิ่งที่นับว่าเป็นบุญนั้นก็คือจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสนั่นเอง
  .
  ดังนั้น หากเรามีจิตที่แปดเปื้อนด้วยกิเลส ไม่ว่าจะเป็นความคิดเชิงเปรียบเทียบ ค่อนแคะ หรือหมั่นไส้เกิดขึ้นแม้เพียงเล็กน้อย บุญข้อนี้ก็จะหมดลงในทันที ด้วยเหตุนี้การจะชื่นชมยินดีผู้อื่นได้ อย่างเต็มใจจึงเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อเราได้ฝึกจิตใจของตนเองให้มั่นคงและหนักแน่นเพียงพอแล้วเท่านั้น
  .
  นอกจากนั้น อานิสงส์อีกประการหนึ่งของการอนุโมทนาบุญก็คือ เมื่อเรายินดีในความดีของผู้อื่นบ่อยครั้งเข้า เราก็จะมีจิตฝักใฝ่ในการทำความดีด้วยตัวเองมากขึ้น บุญข้อนี้จึงเท่ากับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการทำความดีของคนเรานั่นเอง
  .
  ที่มาจาก : หนังสืออมรินทร์ธรรมะ คู่มือทำบุญ โดย ศรัณยู นกแก้ว สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ
  .
  ที่มา https://goodlifeupdate.com/healthy-mind/dhamma/46380.html
  .
   
 20. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,398
  ค่าพลัง:
  +141,931
  .
  วันเทคโนโลยีของไทย
  วันที่ 19 ตุลาคม
  .
  ฝนหลวง
  .
  โพสโดย Thin Thin Chinnapha
  วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 9.49 น.
  .
  โพสต์นี้จะว่าด้วยคำกล่าวหาที่ว่า
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ “ก๊อป” ฝนเทียมนะครับ
  .
  “ฝนหลวง” คือกรรมวิธีในการทำให้ฝนตก
  สิทธิบัตรคือ “กรรมวิธี” ไม่ได้บอกว่าเป็นผู้คิดค้น “ฝนเทียม” คนแรก
  แปลสั้น ๆ คือโมเดลของพระองค์เพิ่มประสิทธิภาพครับ
  .
  นอกจากนี้ยังมีอีกหลายประเทศมาขอศึกษาและนำไปใช้เพราะวิธีของพระองค์ท่านค่อนข้างมีประสิทธิภาพ เช่น จอร์แดน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แอฟริกา เป็นต้น
  .
  การพูดว่า “ก๊อป” คือคิดไปเองครับ
  .
  ................
  .
  1. ต้องเล่าที่มาก่อนว่าผู้ที่คิดค้น “ฝนเทียม” คือ ฝรั่งสองคนที่ชื่อวินเซนต์ เชฟเฟอร์ และเออร์วิง ลองมัวร์ โดยเริ่มในปี ค.ศ.1946/2489
  .
  2. โดยพวกเขาเชื่อว่าสามารถกระตุ้นให้เกิดฝนได้โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ พวกเขาเติม Silver Iodide แทนน้ำแข็งแห้งซึ่งเป็นอนุภาคขนาดเล็กทำให้เมฆเย็นเหนือจุดเยือกแข็งและโปรยอนุภาคนี้ลงมาจากเครื่องบินหรือปล่อยให้ลมหอบขึ้นไปซึ่งสารนี้ก็จะไปทำให้เกิดการควบแน่นขึ้นและหนักมากพอจนตกลงมาเป็นฝน
  .
  3. ซึ่งย่อยอย่างง่าย ๆ ก็คือเป็นการระหว่าง “ปล่อยให้ลมหอบไป” กับ “ลงไปปล่อยลงมา” ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้เข้มาเป็นกษัตริย์ในระบอบใหม่อย่างเต็มตัวและโตแล้ว ในระหว่างที่เสด็จเยือนที่ภาคอีสานตอนปี พ.ศ.2498 จึงเกิดความคิดว่าจะทำอย่างไรให้ “ฝนตกลงสู่พื้นที่แห้งแล้ง” แต่ไม่ใช่นึกแล้วทำปุ๊บจดสิทธิบัตรปั๊บนะครับ เพราะการทดลองครั้งแรกของการทำ “ฝนหลวง” คือในปี พ.ศ.2512 โดยเริ่มที่นครราชสีมาโดยการโรยน้ำแข็งแห้งก็ปรากฏว่ามีฝนตก ต่อมาเปลี่ยนที่ทดลองไปที่ประจวบฯ
  .
  4. โดยการพ่นละอองน้ำพร่อมโปรยน้ำแข็งแห้งและใช้เครื่องบินอีกชุดพ่นจากพื้นดิน สังเกตนะครับว่าใช้วิธีแบบที่ผมกล่าวไปข้างบนตอนแรกร่วมกัน ต่อมาพระองค์ยังได้ทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสูตรที่ใช้อีกหลายครั้งจนในปี พ.ศ. 2516 พระองค์ก็คิดค้นวิธีการทำ “แซนด์วิช” ได้สำเร็จ มันคือ คือ ก่อกวน เลี้ยงอ้วน และโจมตี เป็นสามขั้นตอนในการทำให้ฝนไปตกในพื้นที่เป้าหมายอย่างหวังผลแม่นยำ แต่อย่างไรก็ตามพระองค์มีพระราชกระแสต่อว่าจำเป็นต้องพัฒนาต่อไปอีก เพราะการพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุด
  .
  5. ซึ่งตรงนี้ควรกล่าวด้วยว่าประเทศไทยเราโชคดีที่สภาพภูมิอากาศมีความชื้นสูงและจะกลายเป็นเหตุผลอีกอย่างที่ทำให้เกิดการจดสิทธิบัตรสำเร็จเพราะมันทำได้ผลกว่า
  .
  6. ต่อมาหลังจากใช้เวลาพัฒนากว่า 40 ปี ในปีพ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดภาวะแล้งอย่างหนักพระองค์จึงกลับมาปัดฝุ่นเรื่อง “ฝนหลวง” อีกรอบโดยครั้งนี้ปรับปรุงจากการที่ ก่อกวน เลี้ยงอ้วน และโจมตีขึ้นมาอีกเป็น 6 ขั้นตอน คือเพิ่ม การเสริมโจมตี โจมตีแบบเมฆเย็น และโจมตีแบบซูเปอร์แซนด์วิช (ผมขอละเว้นเรื่องทางเทคนิคไว้นะครับ) ซึ่งสิ่งที่สำคัญคือ Super Sandwich อันสุดท้ายนี่แหละครับ ซึ่งตรงนี้ให้ประสิทธิภาพสูงกว่าอย่างมีนัยยะสำคัญไม่ใช่การโปรยสารอย่างเดียว
  .
  7. มันคือเทคนิคการโจมตีเมฆอุ่นและเมฆเย็นพร้อมกันในกลุ่มเมฆเดียวกัน (เดิมทีทำกับเมฆอุ่นอย่างเดียว) หลังจาก “ฝนหลวง”ถูกใช้ช่วยภัยแล้งในปี พ.ศ. 2542 พระองค์จึงเห็นว่าการพัฒนามาเกือบ 50 ปี นี้เอาไปจดสิทธิบัตรดีกว่า ซึ่ง Super Sandwich คือสิ่งที่พระองค์คิดนะครับ ไม่ได้มีใครทำมาก่อนหน้า
  .
  8. ดังนั้นการยื่นจดสิทธิบัตรจึงเริ่มในช่วงนั้น และได้รับในปี พ.ศ.2545 ทีนี้แล้วทำไมถึงจดได้ในเมื่อมีคนทำมาก่อนนี่นา? คำตอบก็คือมันเป็น “กรรมวิธี” ครับ และกรรมวิธีนี้คือกรรมวิธีใหม่ ผมจะขอเล่าถึงกระบวนการจดสิทธิบัตรก่อน ในการจดสิทธิบัตรนั้นจะมีอยู่สามแบบ คือ ผลิตภันฑ์ (product) กรรมวิธี (process) และการทำให้อย่างใดอย่างหนึ่งดีขึ้น (improvement of known product or process) ซึ่งจะแบ่งออกเป็น “สิทธิบัตร” และ “อนุสิทธิบัตร” แบบสิทธิบัตรมีเงื่อนไขคือต้องประดิษฐ์ขึ้นใหม่ มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น
  .
  9. และสามารถปรยุกต์ใช้ทางอุตสาหกรรม ส่วนอนุสิทธิบัตรนั้นก็เหมือนกันแต่ตัดขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นออกไป สิ่งที่พระองค์คิดมาเป็น “กรรมวิธี” ซึ่งยื่นจดได้ โดยในตอนแรกพระองค์จดกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในไทย ต่อมาพระองค์ได้จดทะเบียในสหรัฐฯ ด้วย
  .
  10. หมายเลขการจัดสิทธิบัตรในไทยคือ 13898 การดัดแปรสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝน (ฝนหลวง) จดในสหรัฐฯ คือ Weather modification by royal rainmaking technology (รหัส US20050056705A1) และต่อมาสำนักสิทธิบัตรยุโรปก็ถวายสิทธิบัตรให้ (ไม่ได้ไปจดนะครับ ยุโรปถวายให้) รหัส EP1491088B1 เทคนิคของพระองค์ได้รับการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับในหมู่นักวิทยาศาสตร์ องค์กรและสถาบันที่มีกิจกรรมการดัดแปรสภาพอากาศวิทยาศาสตร์และอุตุนิยมวิทยาทั้งในระดับนานาชาติและระดับโลก และร่วมจัดแสดงในงานนิทรรศการ Brussels Eureka 2001
  .
  11. การยื่นคำขอจดสิทธิบัตรต่อสำนักงานสิทธิบัตรทั้งใน และต่างประเทศดังกล่าวต่างมีขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบ และค้นหากับสำนักงานสิทธิบัตรทั่วโลกว่ามีการซ้ำซ้อนหรือมีการจดสิทธิบัตรมาก่อนหรือไม่ เป็นนวัตกรรมใหม่หรือเป็นแนวคิดใหม่หรือไม่
  .
  12. ฉะนั้นสิทธิบัตรที่ได้รับจากสำนักงานสิทธิบัตรต่างประเทศ จึงได้รับการกลั่นกรองและเผยแพร่สู่การรับรู้ของสำนักงานสิทธิบัตรทั่วโลกโดยปริยาย โดยเฉพาะประเทศสมาชิกขององค์กรการอุตุตนิยมวิทยาโลก 181 ประเทศ
  .
  13. สหรัฐฯ เองก็มีความสนใจในสิ่งที่พระองค์ทำนะครับ โดยกระทรวงมหาดไทยสหรัฐฯ จัดทำรายงาน Thailand Applied Atmospheric Research Program ขึ้นมาศึกษาอย่างจริงและยังมีงานวิจัย เช่น Results of the Thailand Warm-Cloud Hygroscopic Particle Seeding Experiment ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เช่น Journal of Applied Meteorology and Climatology ซึ่งระบุว่า “ The evaluation of the Thailand warm-rain enhancement experiment has provided statistically significant evidence and supporting physical evidence that the seeding of warm convective clouds with calcium chloride particles produced more rain than was produced by their unseeded counterparts. An exploratory analysis of the time evolution of the seeding effects resulted in a significant revision to the seeding conceptual model.”
  .
  ที่มา Jitta O. Tunho
  .
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...