เสียงธรรม มันมีเท่านี้เอง อย่ามีตัวกู -ท่านพุทธทาสภิกขุ

ในห้อง 'ธรรมเพื่อความหลุดพ้น' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 4 สิงหาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335
  ถ้าขาดศีลจะไม่เป็นสมาธิ
  การทำวิปัสสนา @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  วิปัสสนาคือการดูจนเห็นแจ้ง/ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  ชีวิตประกอบด้วยธาตุหก/ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  อินทรีย์ห้า/ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  namo 125
  Published on May 11, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 31 พฤษภาคม 2018
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335
  สนทนาเรื่องสติปัฏฐาน/ พุทธทาส ภิกขุ

  ธรรมอันเป็นอุบายเพื่อความดับแห่งทุกข์/ พุทธทาส ภิกขุ

  การเกิดขึ้นของอุปาทานคือการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์ @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  การดับลงของอุปาทานคือการดับลงแห่งความทุกข์/ พุทธทาส ภิกขุ

  Thai Bhikkhus
  Published on Feb 15, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 มิถุนายน 2018
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335
  การมีชีวิตชนิดที่น่าพอใจ @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  ชีวิตว่าง @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  ทุกอย่างขึ้นอยู่กับจิต @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  การปรุงแต่งจิต @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  namo 125

  Published on May 16, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 มิถุนายน 2018
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335

  ใจความสำคัญของวิปัสสนา/ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  การทำวิปัสสนา/ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  การบำเพ็ญบารมีที่ถูกแนวทาง@ท่านพุทธทาสภิกขุ

  พลังผลักดันของชีวิต @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  namo 125
  Published on Feb 28, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 มิถุนายน 2018
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335
  การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร @ พุทธทาสภิกขุ

  namo 125
  Published on Jan 31, 2017
   
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335
  ความมีสุขภาพอนามัยทางจิต/ พุทธทาส ภิกขุ

  ธรรมะคำเดียว 3 ธรรมชาติ / พุทธทาส ภิกขุ

  Thai Bhikkhus
  Published on Sep 17, 2014
   
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335
  ความเป็นพระอรหันต์/ พุทธทาส ภิกขุ

  ลักษณะของพระอรหันต์/ พุทธทาส ภิกขุ

  พระอรหันต์ในฐานะผู้ประสบความสำเร็จแห่งพุทธธรรมประยุกต์/ พุทธทาส ภิกขุ

  Thai Bhikkhus
  Published on Sep 17, 2014

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 มิถุนายน 2018
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335
  รู้จักพระอรหันต์ คือ รู้จักว่าตนเองมีความทุกข์อยู่อย่างไร/ พุทธทาส ภิกขุ

  อาสาฬหบูชา วันแห่งพระธรรม วันแห่งความถูกต้อง/ พุทธทาส ภิกขุ

  ปวารณา วันเปิดโอกาสให้ผู้อื่นตักเตือนได้/ พุทธทาส ภิกขุ

  มันมีเท่านี้เอง อย่ามีตัวกู จะเกิดความทุกข์/ พุทธทาส ภิกขุ

  Thai Bhikkhus

  Published on Nov 30, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 มิถุนายน 2018
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335
  คำพูดที่เข้าใจยากเกี่ยวกับการละตัวกูของกู/ พุทธทาส ภิกขุ

  Thai Bhikkhus
  Published on Feb 14, 2017
   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335
  อานาปานสติสำหรับคนทั่วไป @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  namo 125
  Published on Sep 6, 2017
   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335
  และนี่คือ คำสดุดี ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้ทรงแต่งเป็นคาถาภาษาบาลี เพื่อสดุดี ต่อท่านพุทธทาส ในโอกาส ครบ 100 ปีชาตกาล (โดยปกติแล้ว ผู้ที่ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช จะทรงประพันธ์คาถาสดุดี เพียงไม่กี่กรณีเท่านั้น เช่น ทรงประพันธ์เพื่อถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ทรงประพันธ์ เพื่อเชิดชูพระคุณครูบาอาจารย์ ของพระองค์ เท่านั้น และสมเด็จพระสังฆราช หรือสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ที่ทรงมีพระปรีชาญาณ ทางภาษาบาลี ถึงขนาดจะทรงแต่งบทประพันธ์ เป็นพระคาถา เป็นคำฉันท์ได้นั้น ส่วนใหญ่แล้ว จะต้องเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่ ทรงจบเปรียญธรรม 9 ประโยคมาด้วย)

  **********************************************
  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
  ทรงแต่งคาถาสดุดีท่านพุทธทาสภิกขุ
  ในวโรกาสเฉลิมฉลองชาตกาลครบ 100 ปี

  **********************************************

  ๑ โย หิ เสฏฺโฐ มหาเถโร อินฺทปญฺโญ สุวิสฺสุโต
  สพฺพโสกฺขรนาเมน พุทฺธทาโสติ สมฺมโต
  ๒ พหุสฺสุโต สุสิกฺขิโต โสภิโต ปฏิปตฺติยา
  ปสํสารหอาจาโร ปา ติโมกฺเข สุสํวุโต
  ๓ สลฺเลโข วิริยารมฺโภ ลิขิตเทสนาวสี
  วาสี โมกฺขพลาราเม สีตารญฺเญ มโนรเม
  ๔ อิทานิสฺส ปริปญฺณํ สตายุ ชาตกาลโต
  โส โข กาลกโต นิจจํ ธรํ กิตฺติคุเณหิปิ
  อนุเทสิตธมฺมสฺส วเสเนว นิรนฺตรํ
  ยูเนสโกตุฎฺฐิทาเยน วิเทเสหิ ปสํสิโต
  ๕ รตนตฺตยานุภาเวน รตนตฺตยเตชสา
  กตปุญฺญานุภาเวน กตปุญฺญสฺส เตชสา
  ๖ ทยฺยชาติ วิโรเจตุ สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา
  อิทฺธิ ปปฺโปตุ เวปลฺลํ วิรุฬฺหิ จุตฺตริ สทา
  ๗ สพฺเพปิ พุทฺธทาสสฺส สิสฺสา โหนฺตุ คุณุตฺตรา
  ยมิจฺฉนฺติ สพฺพนฺตํ ขิปฺปเมว สมิชฺฌตูติ ฯ

  คำแปล

  ๑ พระมหาเถระท่านใดแล ผู้ประเสริฐสุด มีนามว่า อินทปัญญะ หรือ
  ที่คนทั่วไปรู้จักกันโดยสมญานามว่า ท่านพุทธทาสภิกขุ


  ๒ ท่านเป็นพหูสูต เรียนรู้วิชาการต่างๆ มามาก ทั้งงามด้วยข้อ
  วัตรปฏิบัติควรแก่การยกย่องสรรเสริญ สำรวมดีแล้วใน
  พระปาติโมกข์

  ๓ มีจิตใจหมดจด ช่ำชองในบทความและเทศนา มีปกติอยู่ที่สวน
  โมกขพลารามอันเป็นวัดป่าร่มเย็น เบิกบานใจ

  ๔ บัดนี้ เป็นวาระครบ ๑๐๐ ปี แห่งชาตกาลของท่าน องค์ท่านนั้น
  ถึงแม้จะมรณภาพไปแล้ว แต่เกียรติคุณก็ยังคงอยู่ แม้แต่ชาวต่าง
  ประเทศ ก็พากันยกย่องสรรเสริญ ถวายรางวัลยูเนสโกให้แก่ท่าน
  ด้วยเหตุแห่งศาสนธรรมที่ท่านแนะนำพร่ำสอนอยู่เป็นประจำ

  ๕ ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัย
  ด้วยอานุภาพแห่งบุญที่ท่านพุทธทาสได้กระทำแล้ว และ
  ด้วยเดชแห่งบุญที่ท่านสั่งสมอบรมแล้ว

  ๖ ขอประเทศไทย จงรุ่งโรจน์ด้วยความสำเร็จดังมโนรถทุกประการ
  จงประสบแต่ความสำเร็จ รุ่งเรือง ไพบูลย์อย่างยิ่งยวด ทุกเมื่อ

  ๗ ขอมวลศิษยานุศิษย์ของท่านพุทธทาสภิกขุทุกท่าน จงมีคุณธรรม
  อันยอดเยี่ยม ปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใด ขอให้สำเร็จโดยพลัน
  จงทุกประการ เทอญ ฯ

  (คัดลอกจาก หนังสืออนุสรณ์เนื่องในงานเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี
  ชาตกาล พุทธทาสภิกขุ 27 พฤษภาคม 2549)
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 สิงหาคม 2018
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335
  พุทธทาส ภิกขุ - จิตตภาวนาในแง่ของไสยศาสตร์

  พุทธทาส ภิกขุ - การมีสติในทุกอริยาบถ

  Thai Bhikkhus

  Published on Aug 25, 2014
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 กันยายน 2018
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335
  พุทธทาส ภิกขุ - ธรรมจักรคืออะไรและทำไมกันและมีความสูงสุดถึงไหน

  พุทธทาส ภิกขุ - พระธรรมจักรซึ่งไม่มีใครต้านได้

  AN66SAwRzlelLsqYURPgrIxXRaEvW6yjxzchSY4TBA=s48-mo-c-c0xffffffff-rj-k-no.jpg
  Thai Bhikkhus

  Published on Jul 26, 2014
   
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335
  สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์คืออะไร @ พุทธทาสภิกขุ

  การปฏิบัติเพื่อความมีจิตว่าง @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  namo 125
  Published on Sep 5, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 ตุลาคม 2018
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335
  ประโยชน์ของวันปวารณาและเทโวโรหณะ./พุทธทาสภิกขุ

  Buddhadharm
  สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัย@ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  Published on Sep 10, 2011
  ลานหินโค้ง สวนโมกขพลาราม ๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๘
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 พฤศจิกายน 2018
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335
  รู้จักความตายให้ถูกต้อง @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  สันทิฏฐิโกแห่งตัวกู @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  namo 125
  Published on Aug 23, 2017
   
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335
  พุทธทาส ภิกขุ - ประมวลปรมัตถธรรมเท่าที่คนธรรมดาควรทราบ

  พุทธทาส ภิกขุ - สังขารและวิสังขาร

  Thai Bhikkhus
  Published on Aug 25, 2014
  แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
  The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.
  พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์ วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 พฤศจิกายน 2018
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335
  พุทธทาส ภิกขุ - อย่าเป็นทาสของอายตนะ

  พุทธทาส ภิกขุ - ปริญญาตายก่อนตาย

  พุทธทาส ภิกขุ - ธรรมะคำเดียว 2 มรรค

  พุทธทาส ภิกขุ - หัวใจของพระธรรม

  Thai Bhikkhus

  Published on Oct 29, 2014
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 พฤศจิกายน 2018
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335
  พุทธทาส ภิกขุ - ปฏิจจสมุปบาทเรื่องของสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดทุกระดับ

  Thai Bhikkhus
  Published on Feb 13, 2017
  พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส ปฏิจจสมุปบาทเรื่องของสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดทุกระดับ
  แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
  The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.
  พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
  วัดมงคลรัตนาราม
  ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา
   
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,358
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,335

แชร์หน้านี้

Loading...