เรื่องเด่น รวมพุทธวจนะธรรมบทมหายานของพระอาจารย์จีนวินยานุการ(เย็นอี่)

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย joni_buddhist, 21 ธันวาคม 2017.

 1. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,267
  กระทู้เรื่องเด่น:
  191
  ค่าพลัง:
  +62,990
  เมื่อใด....... บัณฑิตขจัดความประมาทด้วยความไม่ประมาท เมื่อนั้นเขาผู้มีปัญญาได้ขึ้นสู่ปราสาทคือปัญญา ไม่มีโศก มองเห็นผู้โง่เขลา ผู้ยังอยู่ในความเศร้าโศก เหมือนคนยืนอยู่บนยอดเขา มองลงมาเห็นฝูงชนที่ยืนอยู่บนพื้นดิน

  พุทธวจนะธรรมบทมหายาน
  IMG20171230220025.jpg
   
 2. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,267
  กระทู้เรื่องเด่น:
  191
  ค่าพลัง:
  +62,990
  เมื่อใด....... บัณฑิตขจัดความประมาทด้วยความไม่ประมาท เมื่อนั้นเขาผู้มีปัญญาได้ขึ้นสู่ปราสาทคือปัญญา ไม่มีโศก มองเห็นผู้โง่เขลา ผู้ยังอยู่ในความเศร้าโศก เหมือนคนยืนอยู่บนยอดเขา มองลงมาเห็นฝูงชนที่ยืนอยู่บนพื้นดิน
  พุทธวจนะธรรมบทมหายาน

  26113853_10215167611813327_8825851988274652637_n.jpg
   
 3. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,267
  กระทู้เรื่องเด่น:
  191
  ค่าพลัง:
  +62,990
  ผู้มีปัญญา มักไม่ประมาท เมื่อคนอื่นพากันประมาท และตื่นเมื่อคนอื่นพากันหลับอยู่ เขาจึงละทิ้งคนเหล่านั้นไปไกล เหมือนม้าฝีเท้าเร็ว วิ่งเลยม้าตัวที่ไม่มีกำลังไป....... ฉันนั้น

  พุทธวจนะธรรมบทมหายาน
  26196095_10215198159737006_3166446760396186667_n.jpg
   
 4. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,267
  กระทู้เรื่องเด่น:
  191
  ค่าพลัง:
  +62,990

  พระอินทร์ได้เป็นหัวหน้าของเทพยดาทั้งหลาย เพราะความไม่ประมาท บัณฑิตสรรเสริญความไม่ประมาท และติเตียนความประมาททุกเมื่อ

  พุทธวจนะธรรมบทมหายาน

  หมายเหตุ ตามพุทธวจนะนี้มีเรื่องเล่าว่าพระอินทร์ท่านเมื่อเป็นมนุษย์ไม่ประมาทในการทำบุญและสามารถรักษาวัตตบทไว้ได้ถึง ๗ ประการ และรักษาไว้ได้ไม่ใช่ชั่วครั้งชั่วคราว เขารักษาไว้ได้ตลอดชีวิตทีเดียว ธรรม ๗ ประการนั้นคือ
  ---๑.เลี้ยงมารดาบิดา
  --๒.เคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่
  ---๓.มีวาจาไพเราะอ่อนหวาน
  ---๔.ไม่พูดส่อเสียด
  --๕.ไม่ตระหนี่
  ---๖.มีวาจาสัตย์
  --๗.ไม่โกรธ
  ซึ่งสมัยพระอินทรืเป็นมุษย์สร้างแต่ความดีมาโดยตลอด มีบำเพ็ญวัตบท ๗ ประการเป็นต้น เมื่อตายแล้วจึงไปเกิดเป็นพระอินทร์อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงษ์ อานิสงส์ที่สร้างศาลาเป็นเหตุให้ได้เวชยันตปราสาท อานิสงส์ที่ปลูกต้นทองหลางเป็นเหตุให้ได้ต้นไม้ปาริชาติ อานิสงส์ที่วางแผ่นหินเอาไว้ที่โคนต้นทองหลางเป็นเหตุให้ได้แท่นทิพย์บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ ส่วนนายช่างที่สร้างศาลาด้วยจิตเป็นกุศล ก็ได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรที่ชื่อว่าวิษณุกรรม สหายทั้ง ๓๒ คน ก็ขึ้นไปเกิดเป็นเทพบุตรโดยถ้วนทั่วกันและมีวิมานอยู่องค์ละหลัง ๆ ด้วยอานิสงส์ที่ได้ร่วมกันสร้างศาลาการที่พระอินทร์ได้บรรลึงความเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทพยดาทั้งหลายก็เพราะอาศัยอความไม่ประมาท ด้วยว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาท แต่กลับติเตียนความประมาทในกาลทุกเมื่อ ซึ่งตรงกับพระบาลีพุทธภาษิตที่ได้ยกขึ้นตั้งไว้ข้างต้นนั้นแล้ว
  26169783_10215211503750598_5088657463292949391_n.jpg
   
 5. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,267
  กระทู้เรื่องเด่น:
  191
  ค่าพลัง:
  +62,990
  ภิกษุผู้ยินดีชื่นชมในความไม่ประมาท หรือ เป็นผู้เห็นภัยในความไม่ประมาท ย่อมเผากิเลสเครื่องผูกมัดน้อยใหญ่ได้ เหมือนไฟเผาผลาญเชื้อไฟทุกชนิด
  พุทธวจนะธรรมบทมหายาน
  26229330_10215221023028574_4458922804643628793_n.jpg
   
 6. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,267
  กระทู้เรื่องเด่น:
  191
  ค่าพลัง:
  +62,990
  ภิกษุผู้ยินดีในความไม่ประมาท หรือมองเห็นภัยในความประมาท เป็นผู้ไม่เสื่อมถอย ย่อมเป็นผู้อยุ่ใกล้พระนิพพานโดยแท้
  พุทธวจนะธรรมบทมหายาน
  26219154_10215226755811890_488461902969716219_n.jpg
   
 7. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,267
  กระทู้เรื่องเด่น:
  191
  ค่าพลัง:
  +62,990
  ผู้มีปัญญาสามารถดัดจิตที่ดิ้นรน กลับกลอก ป้องกันยาก ห้ามยาก ให้ตรงได้ เหมือนนายขมังธนู ดัดลูกศรให้ตรง ...ฉะนั้น
  พุทธวจนะธรรมบท มหายาน
  26733357_10215236835263870_8056706408591565096_n.jpg
   
 8. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,267
  กระทู้เรื่องเด่น:
  191
  ค่าพลัง:
  +62,990
  ปลาที่ถูกจับได้ในแหล่งน้ำ ถุกโยนขึ้นไปบนบกย่อมดิ้นสะบัดเพื่อกลับไปสู่แหล่งน้ำตามเดิม ฉันใด เช่นเดียวกับจิต ย่อมดิ้นรนไปสู่ทางแห่งกามคุณ ฉันนั้น เพราะเหตุนี้จึงควรฝึกจิตเพื่อละเว้นกิเลสนั้นเสีย

  พุทธวจนะธรรมบทมหายาน

  26196274_10215236878024939_1728718429038196467_n.jpg
   
 9. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,267
  กระทู้เรื่องเด่น:
  191
  ค่าพลัง:
  +62,990
  การฝึกจิตที่ควบคุมยาก เปลี่ยนแปลงเร็ว มักใฝ่อารมณ์ตามที่ชอบ เป็นการฝึกที่ดี เพราะจิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้
  พุทธวจนะธรรมบทมหายาน
  26219510_10215245286995158_862079714618862413_n.jpg
   
 10. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,267
  กระทู้เรื่องเด่น:
  191
  ค่าพลัง:
  +62,990
  1. จิตท่องเที่ยว เที่ยวไปดวงเดียว ไร้รูปลักษณ์ ใคร ควบคุมจิตนี้ได้ ย่อมพ้นจากบ่วงมารทั้งปวง
  พุทธวจนะธรรมบทมหายาน
  26731250_10215268141846515_2210807238682566093_n.jpg
   
 11. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,267
  กระทู้เรื่องเด่น:
  191
  ค่าพลัง:
  +62,990
  ผู้มีจิตไม่มั่นคง ไม่รู้พระสัทธรรม มีความเลื่อมใสไม่จริงจัง ปัญญาของเขาย่อมไม่บริบูรณ์
  พุทธวจนะธรรมบทมหายาน
  26230325_10215268152686786_899439254590303017_n.jpg
   
 12. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,267
  กระทู้เรื่องเด่น:
  191
  ค่าพลัง:
  +62,990
  ภัย และ ความกลัว ย่อมไม่มีแก่ผู้มีจิตไม่ชุ่มด้วยราคะ ไม่ขุ่นมัวด้วยโทสะ ละบุญละบาปได้แล้ว มีสติตื่นตัวอยู่เป็นนิตย์
  พุทธวจนธรรมบทมหายาน
  26731213_10215283049299192_8559505223174115403_n.jpg
   
 13. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,267
  กระทู้เรื่องเด่น:
  191
  ค่าพลัง:
  +62,990
  ภิกษุผู้รู้ว่าร่างกายนี้ เปรียบเสมือนหม้อดิน พึงป้องกันจิตเหมือนป้องกันนครหลวง จากข้าศึกแห่งกิเลส และพึงรบกับพญามารคือกิเลสมารทั้งหลาย ด้วยอาวุธคือปัญญา ...ฉะนั้น
  พุทธวจนะธรรมบทมหายาน
  26230209_10215283093660301_1580650319656195017_n.jpg
   
 14. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,267
  กระทู้เรื่องเด่น:
  191
  ค่าพลัง:
  +62,990
  ·
  จิตที่ฝึกปฏิบัติผิดทาง ย่อมทำความให้ยิ่งกว่าความเสียหายที่โจรเห็นโจร หรือคนจองเวรเห็นผู้จองเวรทำแก่กันเสียอีก
  พุทธวจนะธรรมบทมหายาน

  26734063_10215309072149747_2474335726758917260_n.jpg
   
 15. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,267
  กระทู้เรื่องเด่น:
  191
  ค่าพลัง:
  +62,990
  มารดาบิดาก็ทำให้ไม่ได้ วงศาคณาญาติ ก็ทำให้ไม่ได้ แต่จิตที่ฝึกฝนดีแล้วไว้ชอบ ย่อมทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ได้และ ย่อมนำไปสู่ทางอันประเสริฐได้ด้วย
  พุทธวจนะธรรมบทมหายาน
  26815080_10215317663484525_598069869955442099_n.jpg
   
 16. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,267
  กระทู้เรื่องเด่น:
  191
  ค่าพลัง:
  +62,990
  มารดาบิดาก็ทำให้ไม่ได้ วงศาคณาญาติ ก็ทำให้ไม่ได้ แต่จิตที่ฝึกฝนดีแล้วไว้ชอบ ย่อมทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ได้และ ย่อมนำไปสู่ทางอันประเสริฐได้ด้วย
  พุทธวจนะธรรมบทมหายาน
  26815080_10215317663484525_598069869955442099_n.jpg
   
 17. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,267
  กระทู้เรื่องเด่น:
  191
  ค่าพลัง:
  +62,990
  ไม่ว่าใครจักครองแผ่นดินนี้ ยมโลก กับมนุษย์โลกพร้อมเทวโลก พระอรหันต์จะเลือกเฟ้นพระธรรมของพระตถาคต ที่แสดงไว้ดีแล้วออกเผยแพร่ เหมือนช่างจัดดอกไม้ที่ได้เลือกที่ดอกไม้ที่ดีไว้แล้ว
  พุทธวจนะธรรมบทมหายาน
  26733849_10215354995617805_2709176586014797195_n.jpg
   
 18. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,267
  กระทู้เรื่องเด่น:
  191
  ค่าพลัง:
  +62,990
  ภิกษุผุ้รู้แจ้งว่ากายนี้ เหมือนฟองน้ำ(คือบอบบางแตกสลายง่าย) รู้ชัดว่า ร่างกายนี้ดุจพยับแดด (ว่างเปล่า)ย่อมตัดพวงดอกไม้ของมาร (วัฏฏะในภูมิทั้งสาม)ได้แล้ว ก็จักไปถึงสถานที่ที่พญามัจจุราชหาไม่พบ (นิพพานสิ้นภพจบชาติ)
  พุทธวจนะธรรมบทมหายาน
  27067125_10215435104060466_6967467717802138610_n.jpg
   
 19. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,267
  กระทู้เรื่องเด่น:
  191
  ค่าพลัง:
  +62,990
  มฤตยู ย่อมฉุดคร่า ผู้มัวเก็บดอกไม้(กามคุณ) ผู้มีใจติดข้องอยู่ในกามคุณ เหมือนห้วงน้ำใหญ่หลากมาพัดพาชาวบ้านที่หลับใหลไปฉันนั้น
  พุทธวจนะธรรมบทมหายาน
  27544965_10215496914565690_373744049727187507_n.jpg
   
 20. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,267
  กระทู้เรื่องเด่น:
  191
  ค่าพลัง:
  +62,990
  มฤตยูย่อมทำให้คนที่มีจิตใจติดข้องในอารมณ์ต่างในกามคุณ ผู้มัวหลงในกามคุณ ผู้ไม่อิ่มในกามทั้งหลายให้อยู่ในอำนาจ
  พุทธวจนะ ธรรมบทมหายาน
  27655487_10215522667169489_1929063420432634052_n.jpg
   

แชร์หน้านี้

Loading...