เพื่อการกุศล ร่วมถวายเทียน ๑๐๘ เล่ม-ร่วมปล่อยปลา ๑๐๘ ตัวทุกสัปดาห์ และบุญอื่น ๆ หน้า ๑๒๐ ค่ะ..

ในห้อง 'ตลาด พระเครื่องเพื่อการกุศล' ตั้งกระทู้โดย Numsai, 17 มีนาคม 2011.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. Numsai

  Numsai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  5,778
  ค่าพลัง:
  +87,666
  กองบุญพระพุทธวิปัสสีโภคมหาบพิตร
  หรือกองบุญแก้วบรมจักรพรรดิ

  Image026.jpg

  ดวงแก้วมณีปฐพีโรจนฤทธากร ขนาด ๑๐๐ กก.


  กองบุญพระพุทธวิปัสสีนี้เกิดขึ้นจากการรวมตัวของผู้ที่สนใจเรื่องราวของดวงแก้วบรมจักรพรรดิ หรือแก้วค้ำคูณ แก้วมงคลแห่งเทือกเขาภูพาน ซึ่งมียังความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของ โดยการนำปัจจัยที่ได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลดวงแก้วจักรพรรดิ จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญต่าง ๆ และอีกไม่นานจะได้จากหนังสือแก้วบรมจักรพรรดิแห่งเทือกเขาภูพาน
  <O></O>


  วัตถุประสงค์แห่งการตั้งกองบุญ

  ๑. เพื่อนำไปสร้าง ซ่อมแซม หรือปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา ทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศเช่น การสร้างพระพุทธรูป ศาลา โบสถ์วิหาร เป็นต้น

  ๒. นำไปบูชาเจดีย์ หรือที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันต์ธาตุ เพื่อถวายแด่วัดต่าง ๆ และพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี

  ๓. เพื่อเป็นเจ้าภาพอุปสมบทพระภิกษุสามเณร

  ๔. เพื่อบำรุงพระภิกษุอาพาธ ค่ายา หรือการรักษาพยาบาล โดยไม่เกินกำลังทรัพย์ที่มีอยู่ โดยการร่วมกับกองบุญอื่น หรือถวายโดยตรง

  ๕. เพื่อบำรุงสงฆ์ เช่น ค่าภัตตาหาร หรือสังฆทานค่าพาหนะ ค่าสิ่งของจำเป็นสำหรับพระภิกษุสามเณรรวมทั้งทุนศึกษาของพระภิกษุสามเณร ตามสมควร

  ๖. เพื่อสาธารณะประโยชน์ตามความจำเป็น เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

  ๗. เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาของเด็กผู้ยากไร้ และขาดโอกาสทางการศึกษาตลอดทั้งสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ

  ๘. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง และไม่แสวงหาผลกำไรในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด

  ทั้งนี้จะได้แสดงยอดการเดินบัญชี และรายการการทำบุญเป็นประจำทุกเดือน กรณีที่ต้องใช้จ่ายเป็นเงินสด จะแสดงบัญชี เป็นบัญชีเงินสดย่อย แสดงรายการเบิกจ่าย

  หากมีภาพบรรยากาศงานบุญจะนำมาแสดง เพื่อให้ทุกท่าน และผู้ร่วมบุญในกองบุญนี้ได้อนุโมทนาบุญค่ะ

  ท่านใดมีจิตศรัทธาร่วมบุญขอเชิญได้ที่...

  พุทธารา โรจนฤทธิกร เพื่อกองทุนพระพุทธวิปัสสีโภคมหาบพิตร
  เลขที่ 080-255022-7
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  สาขา ถนนศรีนครินทร์ (กรุงเทพกรีฑา )
  ประเภทออมทรัพย์-สะสมทรัพย์

  "ผลบุญใดที่กองบุญพระพุทธวิปัสสีโภคมหาบพิตรได้กระทำด้วยความบริสุทธิ์ ขอจงมีผลแก่ทุก ๆ ท่านที่ได้ร่วมบุญ และร่วมอนุโมทนาบุญด้วยเถิด สาธุ..."

  ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านที่ร่วมบุญค่ะ


  พุทธธารา(Numsai)

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 มีนาคม 2014
 2. Numsai

  Numsai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  5,778
  ค่าพลัง:
  +87,666
  ..ปฐมเหตุแห่งการจัดตั้งกองบุญพระพุทธวิปัสสีโภคมหาบพิตร..

  แก้วโรจน์รัตน-2.jpg

  ดวงแก้วโรจนอมรรัศมี ขนาด ~๔๕ กก.


  กองทุนพระพุทธวิปัสสีโภคมหาบัตร หรือเรียกสั้น ๆ ว่า กองทุนแก้วบรมจักรพรรดิ เกิดขึ้นจากการนำเสนอของท่าน widya (นามในเว็บพลังจิต) ได้นำเสนอเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ใจความตอนหนึ่งว่า ...

  เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะที่อ่านความเป็นมาแก้วบรมจักรพรรดิโมกขบุญญากรและดวงแก้วของท่านอื่นๆแล้วมีความคิดว่าน่าจะนำประวัติความเป็นมาของดวงแก้วหรือแก้วมณีของท่านอื่น ๆมาลงให้ทุกท่านได้อ่านได้โมทนากันและน่าจะตั้งกองทุนหรือกองบุญที่เกี่ยวข้องกับแก้วบรมจักรพรรดิขึ้นซักกองหนึ่งจากการกลุ่มที่มีดวงแก้ว เป็นการรวมกลุ่มเล็ก ๆเพื่อพระพุทธศาสนาหรืองานสาธารณประโยชน์ ...
  ...โดยสมาชิกที่มีดวงแก้วที่ได้รับจากคุณน้ำใสหรือผู้ที่มีศรัทธาท่านอื่นๆบริจาคปัจจัยทำบุญเข้ากองทุนเป็นรายเดือนหรือตามแต่โอกาสจะ๑๐ บาท ๒๐ บาท ๑๐๐ บาท มากน้อยตามกำลัง ...
  ...โดยให้คุณน้ำใสเป็นผู้นำกองบุญหรือเป็นผู้ดำเนินการนำปัจจัยจากกองบุญไปทำบุญในวาระต่างๆตามแต่คุณน้ำใสจะพิจารณา ...
  ...โดยให้คุณน้ำใสเปิดบัญชีเป็นกองบุญหรือกองทุนเฉพาะ
  ...และเป็นเหตุให้เราได้ทำบุญหลายบุญด้วยกันจากการที่คุณน้ำใสนำปัจจัยที่เราทำบุญเข้ากองทุนเป็นกองทุนรวมบุญทุกบุญไปทำบุญในวาระต่าง ๆ ในแต่ละเดือนแล้วนำมาลงในเว็บเพื่อให้พวกเราหรือท่านอื่นๆ ได้โมทนากันอีกครั้งในแต่ละเดือน

  <o></o><o></o>
  หมายเหตุที่มีความเห็นว่าสมาชิกดวงแก้วบรมจักรพรรดิควรจะร่วมสมทบปัจจัยเข้ากองทุนทุกเดือนก็เพื่อให้กองทุนมีปัจจัยได้ทำบุญทุกเดือน มากน้อยตามศรัทธา/ตามกำลังเพื่อให้กองทุนมีความเคลื่อนไหวทุกเดือน
  <o></o>
  ขอโมทนาบุญกับทุกๆท่านครับ
  ________________________________________________________________________

  ที่มา....

  http://palungjit.org/f15/ปิดประมูลดวงแก้วปุญญรัศมิ์โชติกาค่ะ-280153-4.html

  -----------------------------------------------------------------------------------

  ที่กล่าวมานี้ เป็นที่มาของการจัดตั้งกองบุญนี้ ประกอบกับในอนาคต จะมีการสร้างพระพุทธรูปสีขาว หน้าตัก ๔ ศอก เพื่อเป็นตัวแทนแห่งองค์สมเด็จพระพุทธวิปัสสีขึ้น จึงจัดตั้งกองบุญนี้ เพื่อรองรับการสร้างพระพุทธรูปดังกล่าว รายละเอียดจะนำเสนอผ่านกระทู้นี้อีกครั้งค่ะ

  ขออนุโมทนากับทุก ๆท่านด้วยค่ะ

  พุทธารา(Numsai)
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 พฤศจิกายน 2013
 3. Numsai

  Numsai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  5,778
  ค่าพลัง:
  +87,666
  .ที่มาของการประมูลแก้วจักรพรรดิแห่งเทือกเขาภูพาน...

  แก้วจักรพรรดิแห่งเทือกเขาภูพาน

  แก้วน้ำหาย.jpg

  หลายท่านที่ยังไม่ได้ติดตามเรื่องการประมูลดวงแก้วบรมจักรพรรดิมาตั้งแต่ต้น อาจจะไม่ทราบว่า มีที่มาที่ไปเป็นอย่างไร และดวงแก้วจักรพรรดิที่ว่านี้คืออะไร

  แก้วจักรพรรดิ ในที่นี้หมายถึง แก้วสำเร็จที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ไม่ได้มาจากการเจียระไนแต่อย่างใด แก้วจักรพรรดินี้มาจากเทือกเขาภูพาน คนในพื้นที่เรียกว่า แก้วค้ำคูณ บ้าง แก้วมงคลบ้างตามความเชื่อสืบต่อกันมา

  แก้วจักรพรรดินี้ มีสีขาวใส แวววาว มองดูภายในดวงแก้วจะมีลักษณะประกายสีรุ้งเปล่งแสง บางครั้งจะเห็นเหมือนกับดวงตา ซูมเข้า-ออก ภายในดวงแก้ว มีเส้นรอบวงประกายสีขาว ซึ่งแตกต่างจากดวงแก้วท้องตลาดทั่ว ๆ ไป บางดวงจะเปล่งแสงออกจากตัวเองได้ในยามค่ำคืน

  เชื่อกันว่า หากผู้ใดมีดวงแก้วจักรพรรดิหรือแก้วค้ำคูณนี้ จะมีครอบครัวนั้นจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ไม่ว่าจะประกอบกิจการใดก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ยิ่งมีแก้วที่เป็นคู่ หรือเรียกว่า แก้วผัว-เมีย (ตามภาษาชาวบ้าน) ก็จะยิ่งมีความเจริญทับทวีคูณ คำว่าอดอยากไม่ปรากฏ  ขอเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จำได้ว่า วันนั้นได้สวดมนต์ นั่งสมาธิ อยู่ ๆ ฝนก็เริ่มตก และตกหนักมากเป็นพิเศษ จึงนึกน้อมเอาเม็ดฝนที่ตกลงมา เป็นกสินน้ำนั่งไปเรื่อย ๆ

  อยู่ ๆ ก็มีนิมิตปรากฏ พญานาคสีเขียวมรกต หงอนสีทอง ตาแดงตัวใหญ่มากยื่นเศียรเข้ามาทางหน้าต่างห้องพระ จะอยู่บนชั้นสาม เห็นเพียงเศียรของพญานาคเท่านั้น แต่ก็ไม่ได้ตื่นตะหนกแต่อย่างใด ได้แต่ดูภาพนั้นเรื่อย ๆ เหมือนนั่งดูละคร

  เห็นท่านพญานาคคาบลูกแก้วสีเหลือง ขนาดลูกกอล์ฟมีรัศมีสีเหลืองโดยรอบงดงามมาก มีแสงเรือง ๆ ออกจากดวงแก้วนั้น และมาวางบนมือของดิฉัน

  ต่อมาก็ภาพเท้าใหญ่ของท่านใดก็ไม่ทราบ ปรากฏขึ้น คล้ายถูกถีบ (อิอิ.. พูดจากความรู้สึกจริงๆ) จากนั้นภาพพญานาค และลูกแก้วก็หายไปตัวเองได้ถอนออกมาสมาธิ(ภายหลังจึงทราบว่า ดวงแก้วดังกล่าวได้อยู่กลางกายของตนเอง)
  <o></o>

  จากนั้น จึงได้เข้าสมาธิอีกครั้ง ตั้งจิตอธิษฐานว่า..

  หากแม้พญานาคในนิมิตเกิดขึ้นจริง ขอทราบนามท่านว่า ท่านคือใคร

  จากนั้นก็ทำใจสงบนิ่ง เข้าสมาธิอีกครั้ง พอจิตสงบสักพัก ก็ได้ยินเสียงตอบในจิตว่า

  พ่อคือ พญาโภคะนาคราช พ่อเป็นพญานาคตั้งแต่สมัยพระพุทธวิปัสสี เมื่อ ๙๑ กัปป์ที่ผ่านมา เคยเป็นพ่อของลูก สมัยที่ลูกเกิดเป็นพญานาค ปัจจุบันพ่อ และบริวาร รับหน้าที่เฝ้าสมบัติจักรพรรดิ และสืบทอดอายุพระศาสนาของสมเด็จพระสมณโคดมให้ครบ ๕๐๐๐ ปี

  พ่อเคยปรากฏให้ลูกเห็นแล้วครั้งหนึ่ง จำได้หรือไม่ จากนั้น จึงปรากฏภาพชายหนุ่มรูปงามขึ้น เป็นชายหนุ่มรูปร่างเดียวกันกับที่เห็นเมื่อหลายปีก่อน

  จึงน้อมใจก้มกราบท่าน และออกจากสมาธิ (ขณะนั้นยังไม่รู้วิธีการขอขมา หรืออุทิศบุญให้แก่เทวดา จึงได้เพียงแต่ทำความเคารพ

  ต่อมาได้ค้นหาข้อมูล พระพุทธวิปัสสี ทางอินเตอร์เน็ต พบว่า ท่านเป็นพระพุทธเจ้า เมื่อ ๙๑ กัปที่ผ่านมา จึงรู้สึกตื่นเต้น และประหลาดใจเล็กน้อยที่ข้อมูลตรงกับที่ท่านโภคะนาคราชบอกมา

  หลังจากนั้น เป็นต้นมาท่านโภคะนาคราช ได้มาปรากฏในนิมิตบ้าง บางครั้งก็ให้เห็นทั้งลืมตา บางครั้งนั่งสมาธิได้ยินเสียงเหมือนสัตว์ใหญ่คำราม เมื่อกำหนดจิตดู เห็นท่านโภคะนาคราช ในภาคเทพบุตร ยืนอยู่

  ลักษณะภาพท่านโภคะนาคราช ที่มาปรากฏกายเทพบุตรนั้น จะเป็นผิวทอง คล้ายสีน้ำผึ้ง ไม่ออกขาวนัก เกล้าผมสูง ทรงชุดผ้าบาง ๆ มีสังวาลประดับ คล้ายเทพบุตรที่เย

  ท่านได้มาปรากฏบ่อยครั้ง หากมีเรื่องใด ท่านมักจะปรากฏเตือนภัยก่อนเสมอ จริยาวัตรท่านงดงามมาก ไม่เหมือนกับเทวดาสายนาคทั่ว ๆ ไป เมื่อพบท่านทุกครั้ง ท่านมีแต่ความเมตตา เปี่ยมด้วยพรหมวิหาร ๔ เสมอ  แก้วมหาจักรพรรดิ-แก้วจักรพรรดิลูกแรก

  kaewchakkapattra1.jpg kaewchakkapattra3.jpg

  <o></o>

  ต่อมาประมาณปี ๒๕๕๑ขณะนั่งภาวนานั้น มีนิมิตหนึ่งเกิดขึ้น คือท่านท้าวสักกะเทวราช(พระอินทร์) ได้นำดวงแก้วมณีขนาดเท่าลูกมะพร้าวมามอบให้ ในนิมิตดวงแก้วนั้นสว่างมากท่านได้บอกว่า

  ดวงแก้วมณีนี้ ชื่อว่ามณีจักรวาล"พร้อมทั้งได้ให้คาถาบูชาดวงแก้ว"


  ต่อมาดิฉันก็ได้รับมอบดวงแก้วมณี สีขาวใส ประกายรุ้ง น้ำหนักประมาณ๕ กิโลกรัม จากท่านปฏิบัติธรรมท่านหนึ่ง เป็นฆราวาส ท่านผู้นี้ บอกว่าผมให้ลูกแก้วนี้ ที่ช่วยงานผมโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติครับ

  ขณะที่รับมอบรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างของดวงแก้วนั้น รู้สึกผูกพันกับดวงแก้วนั้นมาก คิดว่าเอาไว้เวลาฝึกอาโลกสิน

  เวลานั้นเข้าใจว่าดวงแก้วนั้นเป็นลูกแก้วพญานาค หรือแก้วจันทรกาลเนื่องจากท่านผู้มอบนี้ เกี่ยวเนื่องกับการอัญเชิญลูกแก้วพญานาคหรือเพชรพญานาครวมทั้งการอัญเชิญพระธาตุ ตั้งแต่ได้ดวงแก้วนั้นมาการปฏิบัติธรรมของดิฉันก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และมักมีสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต

  ในวันหนึ่งขณะนั่งสมาธิ ได้นำดวงแก้วมาวางด้านหน้า อยู่ ๆมีความรู้สึกเหมือนตนเองถูกดูดเข้าไปในดวงแก้วเห็นภาพตนเองนั่งอยู่ ท่ามกลางกายละเอียดที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

  เครื่องทรงไม่เหมือนกับเทวดาทั่ว ๆ ไป (สวมเสื้อแนบเนื้อสวมชฎาแหลม)การแต่งตัวของท่านเหล่านั้น รัดรูป เกล้าผม มีที่คาดผม ทุก ๆแต่งกายเป็นสีขาว ไม่มีสีอื่นเจอปน นั่งเรียงกันซ้อน เป็นชั้น ๆ ตอนนั้นก็รู้สึกงงๆ แต่ก็ได้กราบ พร้อมขอขมาแก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้น (ปกติหากเห็นเทวดาในนิมิตสิ่งที่มักทำประการแรก คือ การกราบขอขมา) รู้สึกถึงพลังงานที่เย็นแผ่มาออกมาจากท่านเหล่าให้ ทำให้จิตชุ่มเย็นและมีความสุขมาก

  จึงทำให้สงสัยว่าแก้วนี้น่าจะเป็นแก้วจักรพรรดิไม่ใช่ลูกแก้วพญานาคอย่างที่เข้าใจหากเป็นแก้วพญานาค ก็จะเห็นกายสิทธิ์ เพียงองค์เดียวหากจะมีบริวารก็ไม่มาก และไม่ได้นั่งเรียงกันเป็นชั้น ๆเช่นนี้

  ช่วงนั้นดิฉันมุ่งมั่นในการค้นคว้าศึกษาเรื่องแก้วจักรพรรดิ ทั้งในตำราต่าง ๆหากดิฉันจะได้ทราบความจริงเกี่ยวกับแก้วจักรพรรดิขอให้ได้รับการยืนยันที่เป็นตำราอ้างอิงได้จนความมั่นใจว่า..

  ดวงแก้วที่ได้มานั้นเป็นแก้วจักรพรรดิจริง ๆ ขนาดลูกมะพร้าว จัดอยู่ในแก้วมหาจักรพรรดิ และภาพที่เห็นในนิมิตนั้น เรียกว่ากายสิทธิ์

  ปัจจุบันดวงแก้วมณีขนาด ๕ กก.นี้ ภายหลังที่ได้อัญเชิญแก้วจักรพรรดิ ขนาด ๑๐ กก. มาแล้วดิฉันจึงได้นำไปถวายวัดแห่งหนึ่ง เนื่องจากท่านอยู่ในระหว่างการสร้างโบสถ์เพื่อให้วัดมีความคล่องตัวในเรื่องการเงิน

  ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆท่านค่ะ

  Numsai
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 พฤศจิกายน 2013
 4. saipote

  saipote เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กันยายน 2009
  โพสต์:
  6,084
  ค่าพลัง:
  +9,786
  อนุโมทนาสาธุ ก๊าปปี้น้ำ มาช่วยดันทู้ก๊าปปม ขอให้มีผู้มีร่วมบุญเย๊อะๆ นะ อิๆๆ
   
 5. อาหลี_99

  อาหลี_99 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  744
  ค่าพลัง:
  +2,991
  ยังไม่มีดวงแก้ว แต่ขอร่วมด้วยจ้า ^^
   
 6. Numsai

  Numsai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  5,778
  ค่าพลัง:
  +87,666
  ..ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญเจ้าภาพอุปสมบทพระภิกษุ..

  ก่อนอื่นขออนุโมทนาบุญกับท่าน widya และทุก ๆ ท่านที่ร่วมบุญครั้งนี้ด้วยค่ะ

  ขอต่อพระพุทธศาสนาโดยการประเดิมเป็นเจ้าภาพอุปสมบท ร่วมกับกองบุญบวชญาณวิโมกข์ จำนวน ๓๒๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมาค่ะ

  ผ้าไตรบวช.jpg พานขมา.jpg โบสถ์วัดพระธาตุดอยแต.jpg

  เตรียมเครื่องบวชในโบสถ์วัดพระธาตุดอยแต..

  พ่อนาค.jpg พิธีอุปสมบท.jpg P1110736_resize.JPG

  ขอให้ทุกท่านได้เกิดมาในพระพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรือง เกิดมาพร้อมสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง และได้อุปัฏฐากพระพุทธศาสนาจนกว่าจะบรรลุมรรคผลพระนิพพานเทอญ..สาธุ..
  <o></o>
  <o>หากท่านใดที่ปรารถนาพระนิพพานชาตินี้ ขอให้ท่านได้บรรลุธรรมโดยฉับพลันพร้อมด้วยวิชชา ๓ อภิญญา ๖ และปฏิสัมภิทาญาณ สาธุ...</o>
  <o></o>
  <o>ขอเชิญติดตามรายละเอียดได้ที่....</o>

  <o>http://palungjit.org/threads/ขอเชิญต่อยอดบุญบวชพระกับกองทุนญาณวิโมกข์.234812/</o>
  <o></o>

  <o>ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านอีกครั้งค่ะ</o>
  <o></o>
  <o>พุทธารา โรจนฤทธิกร</o>
  <o></o>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 พฤศจิกายน 2011
 7. Numsai

  Numsai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  5,778
  ค่าพลัง:
  +87,666
  สวัสดีค่ะ คุณรับโชค

  สบายดีหรือเปล่าคะ ขออนุโมทนาบุญกับคุณรับโชคเช่นกันค่ะ

  บุญรักษาค่ะ

  Numsai
   
 8. Numsai

  Numsai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  5,778
  ค่าพลัง:
  +87,666
  สวัสดีจ๊ะ น้องไซ

  ขออนุโมทนาบุญกับน้องไซด้วยเช่นกันค่ะ ช่วงนี้ไปถวายพระบรมฯที่ไหนบ้างเอ่ย อย่าลืมมาให้พี่อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

  ขอให้มีความสุขมาก ๆ นะคะ

  พี่น้ำใส
   
 9. winaiwon

  winaiwon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  821
  ค่าพลัง:
  +6,577
  ขออนุโมทนาบุญด้วยน่ะครับ...
   
 10. Numsai

  Numsai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  5,778
  ค่าพลัง:
  +87,666
  ..โอนปัจจัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ประเทศญี่ปุ่นค่ะ..

  <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD class=bd_th_blk_11_pd10 vAlign=top align=left>_______________________________________________________

  Transfer has been made according to the following details.

  </TD></TR><TR><TD class=pd20 bgColor=#f4f4f4 vAlign=top align=left><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD vAlign=top align=left><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=2 width="100%"><TBODY><TR><TD width=30></TD><TD width=189 align=left>From Account</TD><TD class=bd_en_blk11 width=355 align=left></TD></TR><TR><TD></TD><TD class=bd_th_blk_11_rtlt_10 align=left>Account No.</TD><TD class=bd_th_blk_11 align=left>0802550227</TD></TR><TR><TD></TD><TD class=bd_th_blk_11_rtlt_10 align=left>New Balance</TD><TD class=bd_th_blk_11 align=left>4,777.00 Baht</TD></TR><TR><TD></TD><TD align=left>To account</TD><TD class=bd_en_blk11 align=left></TD></TR><TR><TD></TD><TD class=bd_th_blk_11_rtlt_10 align=left>Account No. – Account nickname</TD><TD class=bd_th_blk_11 align=left>0963015995 - ครอบครัวข่าว ๓ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยญี่ปุ่น</TD></TR><TR><TD></TD><TD class=bd_th_blk_11_rtlt_10 align=left>Account Name</TD><TD class=bd_th_blk_11 align=left>CHANNEL 3 FOR</TD></TR><TR><TD></TD><TD class=bd_th_blk_11_rtlt_10 align=left>Bank Name</TD><TD class=bd_th_blk_11 align=left>BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD.</TD></TR><TR><TD></TD><TD align=left>Transfer Option</TD><TD class=bd_en_blk11 align=left></TD></TR><TR><TD></TD><TD class=bd_th_blk_11_rtlt_10 align=left>Transfer Option</TD><TD class=bd_th_blk_11 align=left>Real-time</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD height=15 vAlign=center align=left></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=left><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=2 width="100%"><TBODY><TR><TD width=30></TD><TD width=189 align=left>Amount transferred</TD><TD class=bd_en_blk11 width=355 align=left></TD></TR><TR><TD></TD><TD class=bd_th_blk_11_rtlt_10 align=left>Amount</TD><TD class=bd_th_blk_11 align=left>1,000.00 Baht</TD></TR><TR><TD></TD><TD class=bd_th_blk_11_rtlt_10 align=left>Fee</TD><TD class=bd_th_blk_11 align=left>25.00 Baht</TD></TR><TR><TD></TD><TD class=bd_th_blk_11_rtlt_10 align=left>Description</TD><TD class=bd_th_blk_11 align=left>ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ -ผ่านครอบครัวข่าว ๓</TD></TR><TR><TD></TD><TD class=bd_th_blk_11_rtlt_10 align=left>Transaction Date - Time</TD><TD class=bd_th_blk_11 align=left>18/03/2011 - 08:54:46</TD></TR><TR><TD></TD><TD class=bd_th_blk_11_rtlt_10 align=left>Account Debit Date - Time</TD><TD class=bd_th_blk_11 align=left>18/03/2011 - 08:54:46</TD></TR><TR><TD></TD></TR></TBODY></TABLE>_________________________________________________</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
  ขอผลบุญที่ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้ ขอให้ผู้ร่วมบุญ และร่วมอนุโมทนาบุญทุก ๆ ท่าน ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตไปด้วยดี มีความคล่องตัวในการงาน การเงิน และทุก ๆ เรื่อง


  ขออย่าได้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งปวง ไม่ว่า ภัยที่เกิดจากน้ำ แผ่นดินไหวอัคคีภัย โจรภัย หรือภัยจากอมนุษย์ทั้งหลาย


  ขอผลกุศลนี้ น้อมอุทิศบุญนี้แด่ปวงเทพยดาทั้งหลาย และท่านพระยายมราช ได้โปรดเป็นพยาน และคอยคุ้มภัยอันตรายต่าง ๆ แก่ทุกท่านที่ได้ร่วมในกองบุญนี้ด้วยเถิด สาธุ..


  ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านอีกครั้งค่ะ

  พุทธารา (Numsai)
   
 11. Numsai

  Numsai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  5,778
  ค่าพลัง:
  +87,666
  ..สรุปยอดบัญชีกองบุญสมเด็จพระพุทธวิปัสสีฯ ณ.วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔..

  <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD class=pd10 vAlign=top align=left><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD class=bd_en_blk11 vAlign=top align=left>Savings - 0802550227
  พุทธารา เหลือดี -กองบุญสมเด็จพระพุทธวิปัสสีฯ

  </TD><TD vAlign=top width=180 align=right><SELECT id=select class=dpmn_170_th_blk_11 onchange="wait.style.display='';document.getElementById('AccountInfo_form').Select_Month.value= ''; document.getElementById('AccountInfo_form').submit();wait.style.visibility='visible';" size=1 name=Select_ACCOUNT_NO> <OPTION value="">Choose Account</OPTION> <OPTION value=0802505840>Savings - 0802505840</OPTION><OPTION value=0802526472>Savings - 0802526472</OPTION><OPTION selected value=0802550227>Savings - 0802550227</OPTION></SELECT></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><!------------------------------------------------------------ SUB MENU --------------------------------------------------------><TR><TD height=25 vAlign=top align=left><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" height=25><TBODY><TR><TD vAlign=top width=15 align=left>[​IMG]</TD><TD class=bd_en_wht_11 bgColor=#ccc1d6 width=150 align=middle>Balance</TD><TD vAlign=top width=16 align=left>[​IMG]</TD><TD vAlign=top width=15 align=left>[​IMG]</TD><TD class=bd_en_wht_11 bgColor=#ccc1d6 width=150 align=middle>Today's Statement</TD><TD vAlign=top width=16 align=left>[​IMG]</TD><TD vAlign=top width=15 align=left>[​IMG]</TD><TD class=bd_en_wht_11 bgColor=#9a83ae width=150 align=middle>Historical Statement</TD><TD vAlign=top width=16 align=left>[​IMG]</TD><TD vAlign=top align=left></TD><TD width=130 align=right></TD><TD vAlign=top width=10 align=left></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><!------------------------------------------------------------ CONTENT --------------------------------------------------------><TR><TD class=pd20 bgColor=#f4f4f4 vAlign=top align=left><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><!-- <td width="60" class="bd_th_blk_11">ดูย้อนหลัง:</td> <td width="50"> <INPUT TYPE="hidden" name="sPrevious_date" value=""> <input name="sPrevious_date_Show" type="text" class="dpmn_50_en_blk_11" id="tot_date" maxlength="2" value=""> </td> <td width="30" class="bd_th_blk_11">วัน</td> <td width="500" align="left" id="CellButtonShow">[​IMG]</td> <td width="500" align="left" id="CellButtonHide" style="DISPLAY: none">[​IMG]</td> --><TD><SELECT id=Select_Month class=dpmn_170_th_blk_11 onchange="sLinkAction('acc_bnk_pst.asp','check')" size=1 name=Select_Month> <OPTION value="">Choose Month</OPTION> <OPTION selected value=2011-03-01|2011-03-17>March 2011</OPTION><OPTION value=2011-02-01|2011-02-28>February 2011</OPTION><OPTION value=2011-01-01|2011-01-31>January 2011</OPTION><OPTION value=2010-12-01|2010-12-31>December 2010</OPTION><OPTION value=2010-11-01|2010-11-30>November 2010</OPTION><OPTION value=2010-10-01|2010-10-31>October 2010</OPTION><OPTION value=2010-09-01|2010-09-30>September 2010</OPTION><OPTION value=2010-08-01|2010-08-31>August 2010</OPTION><OPTION value=2010-07-01|2010-07-31>July 2010</OPTION><OPTION value=2010-06-01|2010-06-30>June 2010</OPTION><OPTION value=2010-05-01|2010-05-31>May 2010</OPTION><OPTION value=2010-04-01|2010-04-30>April 2010</OPTION></SELECT></TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" height=1><!-- <tr> <td colspan="8" align="left" class="bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5"> Statement - ย้อนหลังไม่เกิน 60 วัน</td> </tr> --><TBODY><TR><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 colSpan=8 align=right></TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE border=1 cellSpacing=0 borderColor=#d4d0c8 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD class=bd_th_blk_11_pd10 width="8%" align=middle>Date</TD><TD class=bd_th_blk_11_pd10 width="8%" align=middle>Time</TD><TD class=bd_th_blk_11_pd10 width="9%" align=middle>Transaction</TD><TD class=bd_th_blk_11_pd10 width="10%" align=middle>Channel</TD><TD class=bd_th_blk_11_pd10 width="25%" align=middle>Description</TD><TD class=bd_th_blk_11_pd10 width="10%" align=middle>Chq No</TD><TD class=bd_th_blk_11_pd10 width="15%" align=right>Withdrawal</TD><TD class=bd_th_blk_11_pd10 width="15%" align=right>Deposits</TD><TD class=bd_th_blk_11_pd10 width="13%" align=right>Balance</TD></TR><TR><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=left>03/03/2011 <!--t_date(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>13:40 <!--tr_num(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>CO <!--tran_code(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>TELL <!--channel(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>ถนนศรีนครินทร์ (กรุง <!--Description(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle><!--chq_no(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right><!--Debit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+3,999.00 <!--Credit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+3,999.00 <!--Tot_credit--></TD></TR><TR bgColor=#ffffff><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=left>03/03/2011 <!--t_date(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>17:54 <!--tr_num(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>X1 <!--tran_code(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>ATM <!--channel(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>กรุงไทย (KTB) <!--Description(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle><!--chq_no(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right><!--Debit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+1,116.00 <!--Credit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+5,115.00 <!--Tot_credit--></TD></TR><TR><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=left>04/03/2011 <!--t_date(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>15:40 <!--tr_num(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>C1 <!--tran_code(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>TELL <!--channel(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>ถนนศรีนครินทร์ (กรุง <!--Description(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle><!--chq_no(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right><!--Debit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+1,000.00 <!--Credit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+6,115.00 <!--Tot_credit--></TD></TR><TR bgColor=#ffffff><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=left>04/03/2011 <!--t_date(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>15:41 <!--tr_num(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>C1 <!--tran_code(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>TELL <!--channel(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>ถนนศรีนครินทร์ (กรุง <!--Description(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle><!--chq_no(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right><!--Debit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+500.00 <!--Credit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+6,615.00 <!--Tot_credit--></TD></TR><TR><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=left>04/03/2011 <!--t_date(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>15:41 <!--tr_num(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>CD <!--tran_code(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>TELL <!--channel(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>ถนนศรีนครินทร์ (กรุง <!--Description(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle><!--chq_no(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right><!--Debit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+1,001.00 <!--Credit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+7,616.00 <!--Tot_credit--></TD></TR><TR bgColor=#ffffff><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=left>09/03/2011 <!--t_date(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>13:57 <!--tr_num(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>C1 <!--tran_code(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>TELL <!--channel(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>พหลโยธิน <!--Description(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle><!--chq_no(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right><!--Debit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+1,111.00 <!--Credit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+8,727.00 <!--Tot_credit--></TD></TR><TR><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=left>11/03/2011 <!--t_date(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>08:43 <!--tr_num(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>X1 <!--tran_code(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>ATM <!--channel(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>กรุงไทย (KTB) <!--Description(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle><!--chq_no(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right><!--Debit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+200.00 <!--Credit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+8,927.00 <!--Tot_credit--></TD></TR><TR bgColor=#ffffff><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=left>11/03/2011 <!--t_date(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>11:07 <!--tr_num(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>X1 <!--tran_code(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>ENET <!--channel(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>ORFT กสิกรไทย (KBNK) <!--Description(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle><!--chq_no(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right><!--Debit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+1,000.00 <!--Credit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+9,927.00 <!--Tot_credit--></TD></TR><TR><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=left>14/03/2011 <!--t_date(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>09:41 <!--tr_num(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>C1 <!--tran_code(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>CDM <!--channel(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>LUM PHINI BRANCH <!--Description(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle><!--chq_no(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right><!--Debit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+500.00 <!--Credit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+10,427.00 <!--Tot_credit--></TD></TR><TR bgColor=#ffffff><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=left>14/03/2011 <!--t_date(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>17:49 <!--tr_num(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>C1 <!--tran_code(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>CDM <!--channel(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>SUVARNABHUM 4W AI <!--Description(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle><!--chq_no(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right><!--Debit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+100.00 <!--Credit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+10,527.00 <!--Tot_credit--></TD></TR><TR><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=left>16/03/2011 <!--t_date(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>17:07 <!--tr_num(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>X1 <!--tran_code(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>ENET <!--channel(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>รายการผ่าน INTERNET <!--Description(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle><!--chq_no(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right><!--Debit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+500.00 <!--Credit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+11,027.00 <!--Tot_credit--></TD></TR><TR bgColor=#ffffff><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=left>17/03/2011 <!--t_date(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>16:41 <!--tr_num(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>FE <!--tran_code(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>ENET <!--channel(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>ค่าธรรมเนียม <!--Description(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle><!--chq_no(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>-25.00 <!--Debit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right><!--Credit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+11,002.00 <!--Tot_credit--></TD></TR><TR><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=left>17/03/2011 <!--t_date(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>16:41 <!--tr_num(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>X2 <!--tran_code(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>ENET <!--channel(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ <!--Description(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle><!--chq_no(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>-3,200.00 <!--Debit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right><!--Credit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+7,802.00 <!--Tot_credit--></TD></TR><TR bgColor=#ffffff><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=left>17/03/2011 <!--t_date(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>19:31 <!--tr_num(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>C2 <!--tran_code(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>ATM <!--channel(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>ถอนเงินสดย่อย <!--Description(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle><!--chq_no(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>-2,000.00 <!--Debit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right><!--Credit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+5,802.00 <!--Tot_credit--></TD></TR><TR><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 bgColor=#cccccc colSpan=6>Total Balance</TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 bgColor=#cccccc align=right>-5,225.00 <!--Tot_Debit--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 bgColor=#cccccc align=right>+11,027.00 </TD></TR></TBODY></TABLE>

  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  _______________________________________________________​


  <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD class=pd10 vAlign=top align=left><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD class=bd_en_blk11 vAlign=top align=left>Savings - 0802550227

  <!--ACCOUNT_NO-->พุทธารา เหลือดี-กองบุญสมเด็จพระพุทธวิปัสสีฯ <!--CUSTOMER_NAME-->


  </TD><TD vAlign=top width=180 align=right><LABEL><SELECT id=Select_ACCOUNT_NO class=dpmn_170_th_blk_11 onchange="wait.style.display='';document.getElementById('AccountInfo_form').submit();wait.style.visibility='visible';" size=1 name=Select_ACCOUNT_NO> <OPTION value="">Choose Account</OPTION> <OPTION value=0802505840>Savings - 0802505840</OPTION><OPTION value=0802526472>Savings - 0802526472</OPTION><OPTION selected value=0802550227>Savings - 0802550227</OPTION></SELECT> </LABEL></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD height=25 vAlign=top align=left><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" height=25><TBODY><TR><TD vAlign=top width=15 align=left>[​IMG]</TD><TD class=bd_en_wht_11 bgColor=#ccc1d6 width=150 align=middle>Balance</TD><TD vAlign=top width=16 align=left>[​IMG]</TD><TD vAlign=top width=15 align=left>[​IMG]</TD><TD class=bd_en_wht_11 bgColor=#9a83ae width=150 align=middle>Today's Statement</TD><TD vAlign=top width=16 align=left>[​IMG]</TD><TD vAlign=top width=15 align=left>[​IMG]</TD><TD class=bd_en_wht_11 bgColor=#ccc1d6 width=150 align=middle>Historical Statement</TD><TD vAlign=top width=16 align=left>[​IMG]</TD><TD vAlign=top align=left></TD><TD width=130 align=right></TD><TD vAlign=top width=10 align=left></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD class=pd20 bgColor=#f4f4f4 vAlign=top align=left><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" height=1><TBODY><TR><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 colSpan=7 align=left>Statement - Today </TD></TR><TR><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 colSpan=7 align=right></TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE border=1 cellSpacing=0 borderColor=#d4d0c8 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD class=bd_th_blk_11_pd10 width="15%" align=left>Date</TD><TD class=bd_th_blk_11_pd10 width="15%" align=middle>Time</TD><TD class=bd_th_blk_11_pd10 width="15%" align=middle>Transaction</TD><TD class=bd_th_blk_11_pd10 width="15%" align=middle>Channel</TD><TD class=bd_th_blk_11_pd10 width="15%" align=right>Withdrawal</TD><TD class=bd_th_blk_11_pd10 width="15%" align=right>Deposits</TD></TR><TR><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=left>18/03/2011 <!--t_date(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>08:54 <!--tr_num(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>X2 <!--tran_code(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>ENET <!--channel(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>-1,000.00 <!--Debit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right><!--Credit_amt--></TD></TR><TR bgColor=#ffffff><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=left>18/03/2011 <!--t_date(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>08:54 <!--tr_num(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>FE <!--tran_code(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>ENET <!--channel(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>-25.00 <!--Debit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right><!--Credit_amt--></TD></TR><TR><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 bgColor=#cccccc colSpan=4>Total Balance</TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 bgColor=#cccccc align=right>-1,025.00 <!--Tot_Debit--></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>​
  _______________________________________________

  ขอแสดงยอดบัญชีกองบุญ ประจำวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ค่ะ จะเห็นได้ว่า มีโอนถอนเงินจำนวน ๒๐๐๐ บาท นอกจากรายการโอนเงินทำบุญ ๒ รายการดังกล่าว

  ปัจจัย ๒๐๐๐ บาท จะทำการจัดเป็นบัญชีเงินสดย่อย เพื่อใช้จ่ายในรายการที่ต้องทำบุญด้วยเงินสด เช่น การถวายค่าพาหนะ ร่วมบุญภัตตาหาร หรือสังฆทานอื่น ๆ ในบัญชีจะให้คงค้างไม่เกินวงเงิน ๒๐๐๐ บาทค่ะ

  ซึ่งจะได้แสดงบัญชีต่อไปว่า มีค่าใช้จ่ายใดในคราวต่อไปค่ะ

  ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆท่านที่ร่วมบุญด้วยค่ะ


  Numsai

  หมายเหตุ เนื่องจากเงินในกองบุญยังมีน้อย ฉะนั้นในการจัดสรรทำบุญอาจจะเป็นจำนวนไม่มาก เนื่องจากประสงค์ให้ท่านที่มีจิตศรัทธาได้รับอานิสงส์แห่งบุญอันหลากหลาย จึงเจียดปัจจัยจากกองบุญนี้ ตามอัตราส่วนค่ะ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 มีนาคม 2011
 12. peerakul

  peerakul เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  9,428
  ค่าพลัง:
  +33,484
  อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ กับการร่วมบุญทั้งหมด ทั้งมวลค่ะ
  ร่วมบุญเมื่อใดจะแจ้งให้ทราบค่ะ
   
 13. winaiwon

  winaiwon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  821
  ค่าพลัง:
  +6,577
  สาธู๊.... อนุโมทนาบุญน่ะครับ....
   
 14. Numsai

  Numsai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  5,778
  ค่าพลัง:
  +87,666
  ..ยอดบัญชีเงินสดย่อย ณ.วันที่ ๑๙ มีค.๕๔..

  <TABLE style="WIDTH: 661pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=881 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 60pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2925" width=80><COL style="WIDTH: 161pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 7862" width=215><COL style="WIDTH: 61pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2962" span=2 width=81><COL style="WIDTH: 60pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2925" width=80><COL style="WIDTH: 258pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 12580" width=344><TBODY><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 661pt; HEIGHT: 14.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl24 height=19 width=881 colSpan=6>บัญชีเงินสดย่อย กองทุนสมเด็จพระพุทธวิปัสสีฯ

  </TD></TR><TR style="HEIGHT: 13.5pt" height=18><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl27 height=18></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl27></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl27></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl27></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl27></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl27></TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 12.75pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl33 height=17>วันที่</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl34>รายการ</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl35>รายรับ</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl34>รายจ่าย</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl35>คงเหลือ</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" class=xl36>หมายเหตุ</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 12.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl37 height=17></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl38></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl25></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl38></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl25></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" class=xl39></TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 12.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl40 height=17 x:num="40619">17/3/2011</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl38>ถอนเงินสดย่อย</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl28 align=right x:num>2000</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl41></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl28 align=right x:num>2000</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" class=xl39></TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 12.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl42 height=17>"</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl38>ร่วมบุญเช่าเจดีย์บรรจุพระบรมฯ</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl28></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl41 align=right x:num>200</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl28 align=right x:num x:fmla="=SUM(E5-D6)">1800</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" class=xl39>รับพระราชทานพระบรมจากสมเด็จพระสังฆราช เมื่อ 11 มีค.54</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 12.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl42 height=17>"</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl38>ร่วมบุญถวายภ้ตตาหารพระ ๒ รูป</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl28></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl41 align=right x:num>200</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl28 align=right x:num x:fmla="=SUM(E6-D7)">1600</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" class=xl39>สำรองจ่ายไปเมื่อวันที่ 10-13 มีค.54</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 12.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl42 height=17></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl38>ถวายอาสนะพระภิกษุ ๒ ผืน</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl28></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl41 align=right x:num>200</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl28 align=right x:num x:fmla="=SUM(E7-D8)">1400</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" class=xl39></TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 12.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl42 height=17>"</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl38>ถวายค่าพาหนะภิกษุจากลำพูน ๒ รูป</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl28></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl41 align=right x:num>200</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl28 align=right x:num x:fmla="=SUM(E8-D9)">1200</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" class=xl39>ถวายพร้อมปัจจัยส่วนตัว</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 12.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl42 height=17></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl38></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl28></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl41></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl28></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" class=xl39></TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 12.75pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl43 height=17 x:num="40620">18/3/2011</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl29>ถวายสังฆทาน และน้ำปานะ</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl30></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl31 align=right x:num>200</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl26 align=right x:num x:fmla="=SUM(E9-D11)">1000</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" class=xl44>ทำบุญวันธรรมสวนะ(วันพระ)</TD></TR><TR style="HEIGHT: 13.5pt" height=18><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl45 height=18></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl46>รวมยอดเงิน(บาท)</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl32 align=right x:num x:fmla="=SUM(C5:C11)">2000</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl32 align=right x:num x:fmla="=SUM(D6:D11)">1000</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl47></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" class=xl48></TD></TR></TBODY></TABLE>​

  ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ

  พุทธารา(น้ำใส)
   
 15. Numsai

  Numsai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  5,778
  ค่าพลัง:
  +87,666
  ..ประมวลภาพงานรับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ และป้ายชื่ออาคารธรรมญาณวิโมกข์ค่ะ...

  ก่อนอื่นขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านที่มีส่วนในบุญ....ถวายค่าบูชาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ถวายภัตตาหาร และถวายค่าพาหนะแด่ พระอาจารย์อภิวิชญ์ อภิชโย และพระอนุวัตร อนุวัฒโน ในการเดินทางมาเพื่อรับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ และป้ายชื่ออาคารสถานปฏิบัติธรรมญาณวิโมกข์ อ.เมือง จ.ลำพูน ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา


  ซึ่งนอกจากพระอาจารย์จะเดินทางมางานนี้แล้ว ในวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้มีการสอนกรรมฐานต่อ และเดินทางกลับในเย็นวันที่ ๑๓ มีนาคมนั้นเองค่ะ

  ขอประมวลภาพส่วนหนึ่งตามลำดับค่ะ

  เตรียมรอรับพระบรมฯ.jpg พระอาจารย์ ฯรับพระราชทาน.jpg


  รับพระราชทานพระบรมฯ.jpg รับพระราชทานป้ายชื่ออาคารฯ.jpg

  ถ่ายภาพหมู่.jpg ถ่ายภาพร่วมกัน.jpg

  ศิษย์ร่วมถ่ายภาพ.jpg พระอาจารย์+พระอนุวัตร.jpg

  ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆท่านอีกครั้งค่ะ


  พุทธารา (Numsai)


  หมายเหตุ จากรายการเงินสดย่อยนั้น การทำบุญเพียงนำส่วนหนึ่งจากกองทุนไปสมทบกับเงินส่วนตัว และผู้ร่วมบุญท่านอื่น ทำให้ยอดหักจากกองทุนจำนวนน้อย ทั้งนี้ เพื่อให้ได้อานิสงส์หลาย ๆ อย่างค่ะ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 มีนาคม 2011
 16. ศึกษาวิชชา

  ศึกษาวิชชา สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  8
  ค่าพลัง:
  +19
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในทุกๆบุญกับพี่น้ำใส และเพื่อนๆทุกท่านด้วยครับ :cool:
   
 17. Numsai

  Numsai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  5,778
  ค่าพลัง:
  +87,666
  ..ยอดปัจจัยกองบุญสมเด็จพระพุทธวิปัสสีฯ ณ.วันที่ ๒๐ มีค. ๕๔ ค่ะ

  <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD class=pd10 vAlign=top align=left><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD class=bd_en_blk11 vAlign=top align=left>Savings - 0802550227
  พุทธารา เหลือดี -กองทุนสมเด็จพระพุทธวิปัสสีฯ
  </TD><TD vAlign=top width=180 align=right><SELECT id=select class=dpmn_170_th_blk_11 onchange="wait.style.display='';document.getElementById('AccountInfo_form').Select_Month.value= ''; document.getElementById('AccountInfo_form').submit();wait.style.visibility='visible';" size=1 name=Select_ACCOUNT_NO> <OPTION value="">Choose Account</OPTION> <OPTION value=0802505840>Savings - 0802505840</OPTION><OPTION value=0802526472>Savings - 0802526472</OPTION><OPTION selected value=0802550227>Savings - 0802550227</OPTION></SELECT></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><!------------------------------------------------------------ SUB MENU --------------------------------------------------------><TR><TD height=25 vAlign=top align=left><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" height=25><TBODY><TR><TD vAlign=top width=15 align=left>[​IMG]</TD><TD class=bd_en_wht_11 bgColor=#ccc1d6 width=150 align=middle>Balance</TD><TD vAlign=top width=16 align=left>[​IMG]</TD><TD vAlign=top width=15 align=left>[​IMG]</TD><TD class=bd_en_wht_11 bgColor=#ccc1d6 width=150 align=middle>Today's Statement</TD><TD vAlign=top width=16 align=left>[​IMG]</TD><TD vAlign=top width=15 align=left>[​IMG]</TD><TD class=bd_en_wht_11 bgColor=#9a83ae width=150 align=middle>Historical Statement</TD><TD vAlign=top width=16 align=left>[​IMG]</TD><TD vAlign=top align=left></TD><TD width=130 align=right></TD><TD vAlign=top width=10 align=left></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><!------------------------------------------------------------ CONTENT --------------------------------------------------------><TR><TD class=pd20 bgColor=#f4f4f4 vAlign=top align=left><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><!-- <td width="60" class="bd_th_blk_11">ดูย้อนหลัง:</td> <td width="50"> <INPUT TYPE="hidden" name="sPrevious_date" value=""> <input name="sPrevious_date_Show" type="text" class="dpmn_50_en_blk_11" id="tot_date" maxlength="2" value=""> </td> <td width="30" class="bd_th_blk_11">วัน</td> <td width="500" align="left" id="CellButtonShow">[​IMG]</td> <td width="500" align="left" id="CellButtonHide" style="DISPLAY: none">[​IMG]</td> --><TD><SELECT id=Select_Month class=dpmn_170_th_blk_11 onchange="sLinkAction('acc_bnk_pst.asp','check')" size=1 name=Select_Month> <OPTION value="">Choose Month</OPTION> <OPTION selected value=2011-03-01|2011-03-20>March 2011</OPTION><OPTION value=2011-02-01|2011-02-28>February 2011</OPTION><OPTION value=2011-01-01|2011-01-31>January 2011</OPTION><OPTION value=2010-12-01|2010-12-31>December 2010</OPTION><OPTION value=2010-11-01|2010-11-30>November 2010</OPTION><OPTION value=2010-10-01|2010-10-31>October 2010</OPTION><OPTION value=2010-09-01|2010-09-30>September 2010</OPTION><OPTION value=2010-08-01|2010-08-31>August 2010</OPTION><OPTION value=2010-07-01|2010-07-31>July 2010</OPTION><OPTION value=2010-06-01|2010-06-30>June 2010</OPTION><OPTION value=2010-05-01|2010-05-31>May 2010</OPTION><OPTION value=2010-04-01|2010-04-30>April 2010</OPTION></SELECT></TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" height=1><!-- <tr> <td colspan="8" align="left" class="bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5"> Statement - ย้อนหลังไม่เกิน 60 วัน</td> </tr> --><TBODY><TR><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 colSpan=8 align=right></TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE border=1 cellSpacing=0 borderColor=#d4d0c8 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD class=bd_th_blk_11_pd10 width="8%" align=middle>Date</TD><TD class=bd_th_blk_11_pd10 width="8%" align=middle>Time</TD><TD class=bd_th_blk_11_pd10 width="9%" align=middle>Transaction</TD><TD class=bd_th_blk_11_pd10 width="10%" align=middle>Channel</TD><TD class=bd_th_blk_11_pd10 width="25%" align=middle>Description</TD><TD class=bd_th_blk_11_pd10 width="10%" align=middle>Chq No</TD><TD class=bd_th_blk_11_pd10 width="15%" align=right>Withdrawal</TD><TD class=bd_th_blk_11_pd10 width="15%" align=right>Deposits</TD><TD class=bd_th_blk_11_pd10 width="13%" align=right>Balance</TD></TR><TR><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=left>03/03/2011 <!--t_date(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>13:40 <!--tr_num(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>CO <!--tran_code(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>TELL <!--channel(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>ถนนศรีนครินทร์ (กรุง <!--Description(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle><!--chq_no(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right><!--Debit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+3,999.00 <!--Credit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+3,999.00 <!--Tot_credit--></TD></TR><TR bgColor=#ffffff><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=left>03/03/2011 <!--t_date(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>17:54 <!--tr_num(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>X1 <!--tran_code(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>ATM <!--channel(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>กรุงไทย (KTB) <!--Description(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle><!--chq_no(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right><!--Debit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+1,116.00 <!--Credit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+5,115.00 <!--Tot_credit--></TD></TR><TR><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=left>04/03/2011 <!--t_date(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>15:40 <!--tr_num(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>C1 <!--tran_code(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>TELL <!--channel(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>ถนนศรีนครินทร์ (กรุง <!--Description(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle><!--chq_no(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right><!--Debit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+1,000.00 <!--Credit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+6,115.00 <!--Tot_credit--></TD></TR><TR bgColor=#ffffff><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=left>04/03/2011 <!--t_date(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>15:41 <!--tr_num(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>C1 <!--tran_code(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>TELL <!--channel(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>ถนนศรีนครินทร์ (กรุง <!--Description(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle><!--chq_no(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right><!--Debit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+500.00 <!--Credit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+6,615.00 <!--Tot_credit--></TD></TR><TR><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=left>04/03/2011 <!--t_date(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>15:41 <!--tr_num(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>CD <!--tran_code(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>TELL <!--channel(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>ถนนศรีนครินทร์ (กรุง <!--Description(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle><!--chq_no(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right><!--Debit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+1,001.00 <!--Credit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+7,616.00 <!--Tot_credit--></TD></TR><TR bgColor=#ffffff><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=left>09/03/2011 <!--t_date(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>13:57 <!--tr_num(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>C1 <!--tran_code(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>TELL <!--channel(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>พหลโยธิน <!--Description(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle><!--chq_no(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right><!--Debit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+1,111.00 <!--Credit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+8,727.00 <!--Tot_credit--></TD></TR><TR><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=left>11/03/2011 <!--t_date(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>08:43 <!--tr_num(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>X1 <!--tran_code(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>ATM <!--channel(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>กรุงไทย (KTB) <!--Description(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle><!--chq_no(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right><!--Debit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+200.00 <!--Credit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+8,927.00 <!--Tot_credit--></TD></TR><TR bgColor=#ffffff><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=left>11/03/2011 <!--t_date(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>11:07 <!--tr_num(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>X1 <!--tran_code(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>ENET <!--channel(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>ORFT กสิกรไทย (KBNK) <!--Description(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle><!--chq_no(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right><!--Debit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+1,000.00 <!--Credit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+9,927.00 <!--Tot_credit--></TD></TR><TR><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=left>14/03/2011 <!--t_date(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>09:41 <!--tr_num(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>C1 <!--tran_code(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>CDM <!--channel(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>LUM PHINI BRANCH <!--Description(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle><!--chq_no(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right><!--Debit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+500.00 <!--Credit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+10,427.00 <!--Tot_credit--></TD></TR><TR bgColor=#ffffff><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=left>14/03/2011 <!--t_date(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>17:49 <!--tr_num(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>C1 <!--tran_code(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>CDM <!--channel(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>SUVARNABHUM 4W AI <!--Description(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle><!--chq_no(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right><!--Debit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+100.00 <!--Credit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+10,527.00 <!--Tot_credit--></TD></TR><TR><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=left>16/03/2011 <!--t_date(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>17:07 <!--tr_num(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>X1 <!--tran_code(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>ENET <!--channel(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>รายการผ่าน INTERNET <!--Description(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle><!--chq_no(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right><!--Debit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+500.00 <!--Credit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+11,027.00 <!--Tot_credit--></TD></TR><TR bgColor=#ffffff><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=left>17/03/2011 <!--t_date(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>16:41 <!--tr_num(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>FE <!--tran_code(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>ENET <!--channel(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>ค่าธรรมเนียม <!--Description(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle><!--chq_no(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>-25.00 <!--Debit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right><!--Credit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+11,002.00 <!--Tot_credit--></TD></TR><TR><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=left>17/03/2011 <!--t_date(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>16:41 <!--tr_num(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>X2 <!--tran_code(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>ENET <!--channel(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>รายการผ่าน INTERNET <!--Description(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle><!--chq_no(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>-3,200.00 <!--Debit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right><!--Credit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+7,802.00 <!--Tot_credit--></TD></TR><TR bgColor=#ffffff><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=left>17/03/2011 <!--t_date(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>19:31 <!--tr_num(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>C2 <!--tran_code(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>ATM <!--channel(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>SCB/DESEL SHOP MI <!--Description(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle><!--chq_no(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>-2,000.00 <!--Debit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right><!--Credit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+5,802.00 <!--Tot_credit--></TD></TR><TR><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=left>18/03/2011 <!--t_date(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>08:54 <!--tr_num(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>FE <!--tran_code(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>ENET <!--channel(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>ค่าธรรมเนียม <!--Description(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle><!--chq_no(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>-25.00 <!--Debit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right><!--Credit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+5,777.00 <!--Tot_credit--></TD></TR><TR bgColor=#ffffff><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=left>18/03/2011 <!--t_date(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>08:54 <!--tr_num(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>X2 <!--tran_code(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>ENET <!--channel(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>รายการผ่าน INTERNET <!--Description(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle><!--chq_no(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>-1,000.00 <!--Debit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right><!--Credit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+4,777.00 <!--Tot_credit--></TD></TR><TR><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=left>20/03/2011 <!--t_date(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>18:41 <!--tr_num(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>C1 <!--tran_code(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>TELL <!--channel(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>เทสโก้ โลตัส บางกะปิ <!--Description(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle><!--chq_no(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right><!--Debit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+250.25 <!--Credit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+5,027.25 <!--Tot_credit--></TD></TR><TR bgColor=#ffffff><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=left>20/03/2011 <!--t_date(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>18:42 <!--tr_num(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>C1 <!--tran_code(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>TELL <!--channel(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>เทสโก้ โลตัส บางกะปิ <!--Description(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle><!--chq_no(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right><!--Debit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+200.00 <!--Credit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+5,227.25 <!--Tot_credit--></TD></TR><TR><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=left>20/03/2011 <!--t_date(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>18:42 <!--tr_num(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>CD <!--tran_code(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>TELL <!--channel(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>เทสโก้ โลตัส บางกะปิ <!--Description(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle><!--chq_no(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right><!--Debit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+480.00 <!--Credit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+5,707.25 <!--Tot_credit--></TD></TR><TR><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 bgColor=#cccccc colSpan=6>Total Balance</TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 bgColor=#cccccc align=right>-6,250.00 <!--Tot_Debit--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 bgColor=#cccccc align=right>+11,957.25 <!--Tot_Credit--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 bgColor=#cccccc align=right></TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" height=1><TBODY><TR><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 colSpan=8 align=right></TD></TR></TBODY></TABLE>You will not be able to use this service temporality between 10 - 11.30 PM of Saturday due to routine maintenance process.
  </TD></TR></TBODY></TABLE>


  ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านที่ร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะ

  Numsai
   
 18. Numsai

  Numsai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  5,778
  ค่าพลัง:
  +87,666
  ขออนุโมทนาบุญกับคุณเจษฎาด้วยค่ะ ไม่ทราบว่าได้รับจักรแก้วแล้วหรือยังคะ ได้โอนปัจจัยของคุณเจษฎาเข้ากองบุญในวันที่ ๑๖ มีค.๕๔ จำนวน ๕๐๐ บาทค่ะ

  บุญรักษาค่ะ

  Numsai
   
 19. Numsai

  Numsai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  5,778
  ค่าพลัง:
  +87,666
  <TABLE border=1 cellSpacing=0 borderColor=#d4d0c8 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=left>04/03/2011 <!--t_date(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>15:41 <!--tr_num(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>CD <!--tran_code(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>TELL <!--channel(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle>ถนนศรีนครินทร์ (กรุง <!--Description(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=middle><!--chq_no(i)--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right><!--Debit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+1,001.00 <!--Credit_amt--></TD><TD class=bd_th_blk11_rtlt10_tpbt5 align=right>+7,616.00 </TD></TR></TBODY></TABLE>

  ขออนุโมทนาบุญกับคุณศึกษาวิชชาเช่นกันค่ะ ได้นำปัจจัยที่ได้มอบให้จำนวน ๑๐๐๑ บาท เข้าบัญชีเมื่อวันที่ ๔ มีค.๕๔ เวลา ๑๕.๔๑ น.ค่ะ


  ขอให้สำเร็จตามความปรารถนาทุกประการค่ะ สาธุ..

  P'Numsai
   
 20. ao.angsila

  ao.angsila เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กุมภาพันธ์ 2006
  โพสต์:
  2,332
  ค่าพลัง:
  +26,665
  <TABLE class=MainTb border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0><TBODY><TR class=SubIntroR><TD class=BorderA colSpan=3>รายการเสร็จสมบูรณ์</TD></TR><TR class=SwapR><TD class=LeftCL>โอนจากบัญชี</TD><!--<td width="100">SAVING-01 </td> <td width="150" class="BorderR">THB 85,003.25</td>--><TD class=RightCL colSpan=2>622-2-02684-8</TD></TR><TR class=SwapBR><TD class=LeftCL>ชื่อบัญชีผู้โอน</TD><TD class=RightCL colSpan=2>นาย พีรพงศ์ ชมจินดา </TD></TR><TR class=SwapR><TD class=LeftCL>เลขที่บัญชีผู้รับโอน</TD><TD class=RightCL colSpan=2>080-2-55022-7</TD></TR><TR class=SwapBR><TD class=LeftCL>ธนาคารผู้รับโอน</TD><TD class=RightCL colSpan=2>ธ.ไทยพาณิชย์ - SCB</TD></TR><TR class=SwapR><TD class=LeftCL>ชื่อบัญชีผู้รับโอน</TD><TD class=RightCL colSpan=2>PHUTTARA LAU</TD></TR><TR class=SwapBR><TD class=LeftCL>จำนวนเงิน</TD><TD class=RightCL colSpan=2>50.00</TD></TR><TR class=SwapR><TD class=LeftCL>ค่าธรรมเนียม </TD><TD class=RightCL colSpan=2>20.00</TD></TR><TR class=SwapBR><TD class=LeftCL>วันที่ได้รับยอดเงินโอน</TD><TD class=RightCL colSpan=2>23/03/2011 17.30 น.</TD></TR><TR class=SwapR><TD class=LeftCL>วันที่ตัดยอดเงินจากบัญชี</TD><TD class=RightCL colSpan=2>22/03/2011</TD></TR><TR class=SwapBR><TD class=LeftCL>หมายเลขอ้างอิงรายการ</TD><TD class=RightCL colSpan=2>tmbi7476321</TD></TR></TBODY></TABLE>
  วัตถุประสงค์แห่งการตั้งกองบุญ

  ๑. เพื่อนำไปสร้าง ซ่อมแซม หรือปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา ทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศเช่น การสร้างพระพุทธรูป ศาลา โบสถ์วิหาร เป็นต้น

  ๒. นำไปบูชาเจดีย์ หรือที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันต์ธาตุ เพื่อถวายแด่วัดต่าง ๆ และพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี

  ๓. เพื่อเป็นเจ้าภาพอุปสมบทพระภิกษุสามเณร

  ๔. เพื่อบำรุงพระภิกษุอาพาธ ค่ายา หรือการรักษาพยาบาล โดยไม่เกินกำลังทรัพย์ที่มีอยู่ โดยการร่วมกับกองบุญอื่น หรือถวายโดยตรง

  ๕. เพื่อบำรุงสงฆ์ เช่น ค่าภัตตาหาร หรือสังฆทานค่าพาหนะ ค่าสิ่งของจำเป็นสำหรับพระภิกษุสามเณรรวมทั้งทุนศึกษาของพระภิกษุสามเณร ตามสมควร

  ๖. เพื่อสาธารณะประโยชน์ตามความจำเป็น เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

  ๗. เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาของเด็กผู้ยากไร้ และขาดโอกาสทางการศึกษาตลอดทั้งสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ

  -ขอร่วมทำบุญทุกอย่าง โมทนาบุญทุกอย่างทุกท่านทุกดวงจิต น้อมถวายเป็นพุทธบูชาฯนิพพานสุขัง
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...