สัญญาณของเทพ ที่ผ่านมาทางตัวเลข

ในห้อง 'วิทยาศาสตร์ทางจิต - ลึกลับ' ตั้งกระทู้โดย kindred, 21 พฤษภาคม 2011.

 1. kindred

  kindred เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  1,753
  ค่าพลัง:
  +5,894
  บทความนี้เป็นบทความที่แปลมาจากบางส่วนของหนังสือ
  Angel Numbers by Doreen Virtue & Lynette Brown.

  เรียบเรียงจาก

  http://spiritlibrary.com/<WBR>doreen-virtue/angel-numbers

  http://spiritlibrary.com/<WBR>doreen-virtue/number-<WBR>sequences-from-the-angels

  ดร. Doreen เป็นผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิญญาณจิตวิทยาและนักอภิปรัชญา
  บทความนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการถอดรหัสสัญญาณที่เกี่ยวกับตัวเลข

  วิชาเลขศาสตร์เป็นความรู้อย่างหนึ่งที่มีมาแต่โบราณกาล
  แม้จักรวาลเองก็มีการสร้างสรรค์สรรพสิ่งอยู่ในรูปแบบของคณิตศาสตร์

  ข้อความเหล่านี้เป็นไปให้พวกเราได้ศึกษาหาความรู้มิใช่เพื่องมงายใดๆ

  ความรู้ทำให้เรามีมุมมองและจิตสำนึกที่เปิดกว้าง มิใช่การตีกรอบอยู่ในความรู้
  หาไม่แล้ว นั่นไม่ใช่ความรู้แต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
  ซึ่งไม่อาจนำมาเปรียบเทียบตัดสินกันได้ว่า ใครเชื่อผิดและใครเชื่อถูก


  เพราะนั่นเป็นเพียงมุมมองของแต่ละคน มุมมองของฉัน และมุมมองของเธอ
  แต่ตัวความรู้เองเป็นมุมมองที่มิอาจแบ่งแยกเราเขา เปรียบเทียบ และตัดสินใดๆได้


  การเปลี่ยนความเชื่อเป็นความรู้
  ไม่ใช่การเปลี่ยนเพื่อที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อสิ่งใด
  แต่เป็นการเปลี่ยนมุมมองและทำความเข้าใจในความเชื่อนั้นๆ
  ทั้งความเชื่อของเราเองและผู้อื่น โดยไม่ยึดติดและปิดกั้น
  แต่พร้อมจะขยายและเปิดกว้างออกไป

  เราอาจยังมีความเชื่อใดอยู่ก็ได้ แต่เมื่อมันเปลี่ยนเป็นความรู้แล้ว
  เราก็จะมีแต่มุมมองที่ขยายและเปิดกว้างออกไป

  ในบทความนี้ ผู้แปลแทนคำวา angle ว่าเทพ
  ซึ่งอาจเป็นคำศัพท์ที่หลายๆท่านมีการตีความเฉพาะตัว ทำการสื่อสารอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  ดังนั้น ในนัยยะของเทพในบทความนี้ จึงเป็นนัยยะต่อเนื่องมาจากกระทู้นี้ค่ะ
  http://palungjit.org/threads/ข้อความจากต่างมิติ-ธรรมชาติของเทพ-จาก-มหาเทพ-metatron.282385/

  หากสงสัยในศัพท์ภาษาใด ก็ให้ลองกลับไปพิจารณากกระทู้ด้านบนนี้นะคะ

  ขอให้เบิกบานในการอ่านนะคะ
   
 2. kindred

  kindred เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  1,753
  ค่าพลัง:
  +5,894
  Angel Numbers

  a message from Doreen Virtue
  Saturday, 5 July, 2008

  ตอนที่ 1

  ณ ขณะนี้ พวกคุณเองต่างก็มี<WBR>ทวยเทพคอยนำทางให้กับพวกคุณอย่<WBR>างต่อเนื่องมาโดยตลอด — รับประกันได้เลย !
  เหล่าทวยเทพชี้แนะพวกคุณ ผ่านทางความคิด ความรู้สึก ถ้อยคำ และวิสัยทัศน์

  นอกจากนี้พวกเขายังคอยส่อแสดงสั<WBR>ญญาณต่างๆให้กับคุณ
  จากสิ่งต่างๆที่พวกคุณมองเห็<WBR>นอยู่เป็นประจำอีกด้วย

  ในบรรดาสัญญาณต่างๆที่<WBR>พวกเขาชอบใช้
  เกี่ยวโยงกับชุดตั<WBR>วเลขทั้งหลายที่คุณมองเห็นมั<WBR>นอยู่ซ้ำๆบ่อยๆ
  ตามแผ่นป้ายโฆษณา ,หมายเลขโทรศัพท์,บนหน้าปัดนาฬิ<WBR>กา และอื่น ๆ

  ถ้าพวกคุณเคยแปลกใจกับนั<WBR>ยยะ
  ของชุดตัวเลขเหล่านี้
  นั่นหมายถึงว่าคุณไม่ได้อยู่<WBR>ตามลำพัง

  หลายๆคนถามพวกเราถึ<WBR>งความหมายเหล่านี้ในระหว่<WBR>างการอบรม
  ดังนั้นพวกเราจึงเข้าไปควานหาต้<WBR>นตอและถามเหล่าบรรดาเทพผู้<WBR>นำทาง
  ในการตีความหมายของชุดตั<WBR>วเลขซ้ำๆเหล่านี้

  จากการที่ได้เคยศึ<WBR>กษาระบบเลขศาสตร์อันศักดิสิทธิ์<WBR>ของไพธากอเรี่ยนมาเป็<WBR>นระยะเวลาอันยาวนาน
  (รวมถึงในอดีตชาติที่เคยเป็นนั<WBR>กเรียนของเขา) และจากเทพผู้สื่อสาร
  ฉัน(Doreen)ก็ได้รับข้อมูลอย่<WBR>างรวดเร็วถึงสิ่งที่เหล่<WBR>าทวยเทพได้สื่อสารผ่านมาทางชุ<WBR>ดตัวเลขเหล่านี้


  การตีความชุดลำดับตัวเลข เป็นวิธีง่ายๆในการรับข้อมูลข่<WBR>าวสาร จากบรรดาเทพของพวกคุณ
  ตัวเลขปรากฏอยู่ในทุกๆแห่ง จากตัวเลขดิจิตอลบนหน้าปัดนาฬิ<WBR>กา
  ไปจนถึงป้ายโฆษณา ป้ายตรายี่ห้อต่างๆ
  แต่ละตัวเลข มีการสั่นสะเทือนในความถี่<WBR>จำเพาะที่เชื่อมโยงโดยตรงกั<WBR>บความหมายของมัน

  ภูมิปัญญาโบราณนี้เตือนให้<WBR>เราระลึกถึงบรรดาคุรุผู้ยิ่<WBR>งใหญ่ อย่างเช่น เฮอร์เมส, เพลโต, และไพธากอรัส

  ไพธากอรัส กล่าวว่า ทุกๆสิ่งในจักรวาล คือ คณิตศาสตร์ที่แม่นยำ
  และในแต่ละตัวเลขมีความสั่<WBR>นสะเทือน ความหมาย และ คุณธรรม(virtue)อยู่ในตัวของมั<WBR>นเอง
  เพลโต เคยเขียนไว้ว่าทุกๆสิ่งในจั<WBR>กรวาลถูกสร้างขึ้นมาจากรูปร่<WBR>างพื้นฐานทางเรขาคณิต
  ที่สืบเนื่<WBR>องมาจากตัวเลข เช่น รูปสามเหลี่ยม (จาก เลข 3) และรูปลูกบาศก์ (จากเลข 4)

  คัมภีร์ลึกลับอันศักดิ์สิทธิ์<WBR>ของชาวยิว คัมภีร์โซฮาร์คัมภีร์คาบาลาห์ที<WBR>่สำคัญ
  ( Zohar /Kabbalah… เป็นคัมภีร์ของนักรหัสยศาสตร์ยู<WBR>ดาห์...ผู้แปล)
  ที่สาธยายถึง พลังอำนาจของคลื่นความสั่นสะเทื<WBR>อนจากตัวเลขและอักขระต่างๆ
   
 3. kindred

  kindred เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  1,753
  ค่าพลัง:
  +5,894
  Angel Numbers

  a message from Doreen Virtue
  Saturday, 5 July, 2008

  ตอนที่ 2


  เหล่าเทพยังบอกอีกด้วยว่า ตำแหน่งของตัวเลขในลำดับต่างๆนั<WBR>้น
  (หลักหน่วย สิบ ร้อย ....ผู้แปล)ต่างก็มีนัยยะที่ไม่<WBR>ธรรมดาช่อนอยู่

  ตัวอย่างเช่น

  เมื่อมีตัวเลขสามตัวหรือมากกว่<WBR>านั้น ตัวเลขตัวกลางจะถูกให้ความสำคั<WBR>ญเป็นพิเศษ
  เหล่าเทพบอกว่าตัวเลขนี้เป็น “หัวใจสำคัญ” ของเรื่องราว

  วิชาเลขศาสตร์ เป็นหนึ่งในวิทยาศาสตร์อันศักดิ<WBR>์สิทธิ์ไม่กี่อย่าง
  ที่เก็บรักษาความมหัศจรรย์จากภู<WBR>มิปัญญาโบราณมาสู่ยุคปัจจุบัน

  บรรดาเทพได้มาเตือนพวกเราว่า พวกเราทั้งหมดคือนักเล่นแร่<WBR>แปรธาตุ
  และดังนั้นพวกเราจึงมีพลั<WBR>งอำนาจในการเนรมิ<WBR>ตความปรารถนาของพวกเราให้เป็<WBR>นจริงได้
  ผ่านความมหัศจรรย์อันศั<WBR>กดิ์สิทธิ์นี้ได้

  ตัวเลขต่างๆบ่งชี้ให้เห็นถึ<WBR>งความสำคัญของการมองเห็นข้อมู<WBR>ลข่าวสาร
  จากสวรรค์เบื้องบนที่<WBR>มาปรากฏขึ้นในมิติที่ 3
  เพื่อแสดงให้เราเห็นถึงบทเรี<WBR>ยนต่างๆ , โอกาสในการเติบโต(ทางจิตวิญญาณ.<WBR>..ผู้แปล)
  และคำแนะนำที่อยู่ในทุ<WBR>กๆประสบการณ์ของเรา

  เหล่าทวยเทพได้ทำหน้าที่<WBR>ของพวกเขาอย่างดีที่สุดเพื่อดึ<WBR>งดู<WBR>ดความสนใจจากพวกเรา

  และพยายามสื่<WBR>อสารกับพวกเรา

  พวกเขาช่วยให้พวกเราเยียวยาชีวิ<WBR>ตเราเองได้ด้วยวิธีนี้
  แต่พวกเราก็มักจะลดความแรงของสั<WBR>ญญาณที่พวกเขาพยายามสื่<WBR>อสารมาให้พวกเรา
  ทำให้ข้อความเหล่านั้นเสื่อมค่<WBR>าลง ว่ามันเป็นแค่เพียงเหตุบังเอิ<WBR>ญหรือจินตนาการของพวกเราเองเท่<WBR>านั้น

  ทวยเทพบอกว่า :
  "พวกเราไม่สามารถเขียนข้<WBR>อความของพวกเราถึงพวกคุณได้บนท้<WBR>องฟ้า
  แต่คุณต้องให้ความใส่ใจและเชื่<WBR>อมั่นเมื่อคุณเห็นรูปแบบใดๆกำลั<WBR>งก่อรูปเกิดร่างขึ้น
  ในชีวิ<WBR>ตของพวกคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมั<WBR>นมาสนองต่อคำถามหรือคำอธิ<WBR>ษฐานใดๆที่คุณเคยขอไว้

  เวลาคุณได้ยินบทเพลงเดิมๆที่<WBR>บรรเลงอยู่ซ้ำๆ หรือเห็นชุดตัวเลขเดิมๆ

  พวกคุณคิดว่าใครกันหล่ะที่อยู่<WBR>เบื้องหลังสิ่งนี้ ?
  แน่นอน ทวยเทพของพวกคุณนั่นเอง!"
   
 4. kindred

  kindred เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  1,753
  ค่าพลัง:
  +5,894
  Angel Numbers

  a message from Doreen Virtue
  Saturday, 5 July, 2008

  ตอนที่ 3


  ชุดตัวเลข


  ทวยเทพของพวกคุณมักจะสื่อข้<WBR>อความถึงพวกคุณอยู่บ่อยๆ ผ่านทางตัวเลขต่างๆ
  พวกเขาทำเช่<WBR>นนี้ ในสองวิธีด้วยกัน

  วิธีแรก พวกเขาจะกระซิบอย่างแผ่วเบาในหู<WBR>ของพวกคุณ
  เพื่อให้คุณหันไปมองดู<WBR>ตัวเลขเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา หรือเบอร์โทรศัพท์บนแผ่นป้<WBR>ายโฆษณา

  เหล่าเทพคาดหวังให้ พวกคุณระลึกได้ว่าคุณกำลั<WBR>งมองเห็นตัวเลขชุดเดิมซ้ำๆนี้<WBR>อยู่
  อาทิเช่น คุณอาจจะเห็นชุดตัวเลข 111
  ในทุกครั้งที่คุณหันมองไปที่หน้<WBR>าปัดนาฬิกา เช่น 1:11 หรือ 11:11.


  วิธีที่สอง เหล่าเทพจะแสดงชุดตัวเลขอย่างมี<WBR>นัยยะด้วยการจัดวางไว้ในเหตุ<WBR>การณ์ทางกายภาพ
  อย่างเช่น พวกเขาต้องการให้คุณเห็นตั<WBR>วเลขที่อยู่บนแผ่นป้ายทะเบี<WBR>ยนของรถคันหน้าโดยเฉพาะ

  ผู้ที่ตระหนักได้กับปรากฏการณ์<WBR>แบบนี้
  จะสามารถอ่<WBR>านความหมายของแผ่นป้ายทะเบี<WBR>ยนนาๆชนิดต่างๆได้อย่างมีประสิ<WBR>ทธิภาพ

  ด้วยวิธีนี้เหล่าเทพก็จะส่<WBR>งมอบรายละเอียดข้อความให้กับคุ<WBR>ณได้อย่างแท้จริง
  มันเป็นความหมายพื้นๆของชุดตั<WBR>วเลขต่างๆ

  แต่ถ้าหากว่าสถานการณ์ของพวกคุ<WBR>ณควรจะมีความหมายที่แตกต่<WBR>างออกไป
  เหล่าเทพของพวกคุณจะบอกกับพวกคุ<WBR>ณ

  จงถามพวกเขาดู "พวกท่านพยายามจะบอกอะไรแก่ข้<WBR>าพเจ้า ?"
  และพวกเขายินดีที่จะให้ข้อมู<WBR>ลเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้พวกคุณ
  ถอดรหัสความหมายที่เป็นตั<WBR>วเลขของพวกเขา
   
 5. kindred

  kindred เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  1,753
  ค่าพลัง:
  +5,894
  Angel Numbers

  a message from Doreen Virtue
  Saturday, 5 July, 2008

  ตอนที่ 4


  ตัวเลขสามหลัก


  111 – ให้เฝ้าดูความคิดของคุณอย่<WBR>างระมัดระวัง
  เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะคิดแต่<WBR>ในสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้น ไม่ใช่สิ่งที่คุณไม่ต้องการ
  ตัวเลขชุดนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่<WBR>าประตูแห่งโอกาสกำลังเปิดออกมา

  และความคิดทั้งหลายของคุณกำลั<WBR>งปรากฏรูปร่างออกมา ณ อัตราความเร็วต่างๆที่บันทึกไว้

  ตัวเลข 111 เหมือนแสงอันเจิดจ้าของแสงแฟลช
  มันหมายความว่า จักรวาลได้ทำการบันทึกภาพ(snaps<WBR>hot)
  ความคิดของพวกคุณไว้อย่<WBR>างรวดเร็วแล้ว
  และกำลังสร้างให้มันปรากฏเป็นรู<WBR>ปเป็นร่างขึ้นมา

  คุณพอใจกับสิ่งที่จักรวาลได้บั<WBR>นทึกลงไปแล้วหรือไม่ ?
  หากไม่, จงปรับเปลี่ยนความคิดของคุณเสี<WBR>ยใหม่

  …ขอให้ทวยเทพของพวกคุณช่วยเหลื<WBR>อคุณด้วยวิธีการนี้
  ถ้าคุณรู้สึกยากที่จะคอยควบคุ<WBR>มดูแลความคิดของคุณเอง


  123 — ใช้ชีวิตที่เรียบง่าย
  กำจัดสิ่งต่างๆที่กำลังถ่วงรั้<WBR>งพลังงานของคุณออกไป ,

  เวลาหรือว่าการเงิน — โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งใดก็ตามที<WBR>่ฉุดดึงคุณให้ออกห่างจากเป้<WBR>าหมายชีวิตของคุณ
  เหล่าคุรุผู้รู้แจ้ง กำลังช่วยเหลือคุณให้มีความเรี<WBR>ยบง่ายแบบนี้


  222 — จงมีศรัทธา ทุกสิ่งกำลังดำเนินไปในทิศทางที<WBR>่ถูกต้องแล้ว
  ไม่ต้องไปวิตกกังวลไปกับสิ่งใด เพราะสถานการณ์ที่ว่านี้กำลั<WBR>งแก้ไขตัวมันเอง
  และจะมีทางออกที<WBR>่งดงามให้กับทุกๆคนที่เกี่ยวข้<WBR>อง


  333 — เหล่าคุรุผู้รู้แจ้งอยู่ใกล้<WBR>ๆพวกคุณ
  และต้องการให้คุณรู้ว่<WBR>าพวกเขาคอยช่วยเหลือคุณอยู่

  ด้วยรักและเป็นมิตร
  ร้องเรียกหาเหล่าคุรุผู้รู้แจ้<WBR>งบ่อยๆ
  โดยเฉพาะเมื่อคุณเห็นตัวเลขตอง 3 ตัวนี้อยู่ใกล้ๆตัวคุณ

  ซึ่งอาจมีเหล่าคุรุผู้รู้แจ้งอั<WBR>นเลื่องลือบางท่าน เช่น พระเยซู , โมเสส,
  พระแม่มารี, เจ้าแม่กวนอิม และ โยคานันทะ รวมอยู่ด้วยก็ได้

  444 — ในขณะนี้ มีบรรดาเทพนับพันๆองค์ที่รั<WBR>กใคร่
  และพร้อมจะเกื้อกูลคุ<WBR>ณรายล้อมอยู่รอบๆตัวคุณ
  การเชื่อมต่อของคุณกับอาณาจั<WBR>กรเทวะจะมีพลังและชัดเจนมาก
  และตัวคุณเองก็เป็นดั่งเทพในร่<WBR>างมนุษย์
  ไม่มีอะไรที่คุณต้องเกรงกลัว — ทั้งหมดนั้นดีอยู่แล้ว  555 — โปรดเตรียมตัว
  ชีวิตของคุณกำลังจะเกิดการเปลี่<WBR>ยนแปลงขนานใหญ่

  การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ไม่ควรจะถูกมองว่ามันจะเป็น “แง่บวก” หรือ “แง่ลบ”
  เพราะการเปลี่ยนแปลงทุ<WBR>กอย่างเป็นเพียงส่วนหนึ่<WBR>งตามธรรมชาติของกระแสแห่งชีวิต
  บางทีการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้<WBR>อาจเป็นการตอบรับการร้องขอของคุ<WBR>ณเองก็ได้
  เพื่อที่จะได้เข้าใจและรู้สึกถึ<WBR>งความสงบสุขในตนเองได้อย่างต่<WBR>อเนื่อง

  666 — ขณะนี้ความคิดของคุณกำลังสูญเสียสมดุลอยู่

  เพราะคุณอาจจะจดจ่ออยู่กับโลกวั<WBR>ตถุมากเกินไป
  ตัวเลขชุดนี้เรียกร้องให้คุณกลั<WBR>บมาปรับสมดุลให้กับความคิดระหว่<WBR>างโลกและสวรรค์
  ดั่งคำสอนที่สำคัญๆของ “การเทศนาและการอวยพรของพระเยซู<WBR>คริสต์” (Sermon on the Mount)

  เหล่าทวยเทพร้องเรียกให้คุณกลั<WBR>บมาใส่ใจดูแลจิตวิญญาณ
  และรับรู้ว่าความต้องการทางด้<WBR>านวัตถุและทางด้านอารมณ์ของคุ<WBR>ณ
  จะมาบรรจบกันในที่สุด

  777 — เหล่าทวยเทพกำลังปรบมือชื่<WBR>นชมพวกคุณอยู่

  … “ ขอแสดงความยินดีด้วย คุณกำลังไปได้เยี่ยมเลย สร้างสรรค์ผลงานดีๆแบบนี้ไว้

  และโปรดจงรู้ว่<WBR>าความปรารถนาของคุณกำลังจะเป็<WBR>นจริงแล้ว”
  นี่เป็นสัญญาณที่เป็นแง่บวกสุ<WBR>ดๆและ

  คุณสามารถที่จะคาดหวังให้<WBR>ความมหัศจรรย์ยิ่งให้บังเกิดขึ้<WBR>นแก่คุณได้อีกด้วย

  888 — เป็นช่วงหนึ่งที่อะไรบางอย่<WBR>างในชีวิตกำลังสิ้นสุดลง


  และนี่เป็นสัญญาณบอกเหตุเพื่<WBR>อให้เตรียมตัวรับมือ
  ตัวเลขชุดนี้อาจมีความหมายว่า
  มันอาจเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลั<WBR>งมีความรู้สึกอยากเปลี่ยนงานหรื<WBR>อจบสิ้นความสัมพันธ์บางอย่าง

  มันอาจหมายถึงว่าจะมีแสงสว่<WBR>างอยู่ที่ปลายอุโมงค์อีกด้านหนึ<WBR>่ง

  นอกจากนี้อาจหมายถึง ได้เวลาผลผลิตเจริญเติบโตเต็มที<WBR>่แล้วแล้ว
  อย่ารอช้าที่จะเก็บเกี่ยวและชื่<WBR>นชมมัน
  หรืออีกกรณีหนึ่ง อย่ามัว ผัดวันประกันพรุ่ง ในสิ่งที่จะทำให้คุณก้าวเดินต่<WBR>อไป
  หรือ เบิกบานไปกับผลงานที่มาจากน้ำพั<WBR>กน้ำแรงของคุณ

  875 — การเปลี่ยนแปลงอาจทำให้คุณได้<WBR>ไปอยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง
  เพื่<WBR>อการเนรมิตความมั่งคั่งให้เกิ<WBR>ดขึ้นได้ในทุกๆด้าน

  999 — เริ่มทำงานกันได้แล้ว ผู้ทำงานด้านแสงสว่าง!
  โลกจำเป็นต้องอาศัยเป้าหมายอั<WBR>นศักดิ์สิทธิ์ของพวกคุณ เดี๋ยวนี้เลย
  เริ่มดำเนินภารกิจอันศักดิ์สิ<WBR>ทธิ์ของพวกคุณอย่างเต็มกำลั<WBR>ง
  โดยปราศจากความล่าช้าและลังเล

  000 — เลขชุดนี้เตือนให้คุณระลึกอยู่<WBR>เสมอว่า คุณคือส่วนหนึ่งของพระเจ้า

  และให้รู้สึกถึง ความรักแห่งผู้สร้างของคุณ ณ ตรงหน้าคุณนั้นอยู่ภายในตัวคุ<WBR>ณเอง
  มันยังเป็นสัญญาณที่แสดงถึ<WBR>งสภาวการณ์ที่ได้วนกลับมาสู่จุ<WBR>ดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วย

   
 6. kindred

  kindred เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  1,753
  ค่าพลัง:
  +5,894
  เดี๋ยวมาต่อนะคะ งานเข้าอีกแล้ว

  ต่อไปจะเป็นเรื่องของการผสานความหมายของตัวเลข สองหลัก สามหลัก
  และการอ่านตัวเลขชุด...ที่มีเลขหลายตัว
   
 7. ฅนล้านนา

  ฅนล้านนา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  264
  ค่าพลัง:
  +1,000
  ...รออ่านอยู่นะครับกำลังอยากรู้เรื่องเหล่านี้พอดีเลย
  (ดูเวลาที่คุณ" Kindred" ตั้งกระทู้ซิครับ )
   
 8. foggy3

  foggy3 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กันยายน 2007
  โพสต์:
  43
  ค่าพลัง:
  +130
  รออ่าน เพราะเลขชุดมาอีกแหละ
   
 9. เซี่ยมหล่อนั๊ง

  เซี่ยมหล่อนั๊ง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  439
  ค่าพลัง:
  +665
  เลขชุดพร้อมมาหรือยัง
   
 10. Chayutt

  Chayutt ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 สิงหาคม 2005
  โพสต์:
  6,351
  ค่าพลัง:
  +50,831
  <table id="post4733526" class="tborder" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="thead" style="font-weight:normal; border: 1px solid #FFFFFF; border-right: 0px">[​IMG] วันนี้, 11:44 AM </td> <td class="thead" style="font-weight:normal; border: 1px solid #FFFFFF; border-left: 0px" align="right"> #1 </td> </tr> <tr valign="top"> <td class="alt2" style="border: 1px solid #FFFFFF; border-top: 0px; border-bottom: 0px" width="175"> kindred
  สมาชิก

  [​IMG]

  วันที่สมัคร: Jun 2008
  ข้อความ: 1,128
  พลังการให้คะแนน: 373 [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  </td></tr></tbody></table>
  11:44

  จักรวาลได้ทำการบันทึกภาพ(snaps<wbr>hot)

  ความคิดของพวกคุณไว้อย่<wbr>างรวดเร็วแล้ว
  และกำลังสร้างให้มันปรากฏเป็นรู<wbr>ปเป็นร่างขึ้นมาแล้ว

  และ
  ในขณะนี้ มีบรรดาเทพนับพันๆองค์ที่รั<wbr>กใคร่
  และพร้อมจะเกื้อกูลคุ<wbr>ณรายล้อมอยู่รอบๆตัวคุณ

  ...............................................
   
 11. kindred

  kindred เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  1,753
  ค่าพลัง:
  +5,894
  Angel Numbers

  a message from Doreen Virtue
  Saturday, 5 July, 2008

  ตอนที่ 5


  การผสานตัวเลข

  เหล่าเทพของพวกคุณมักจะสื่อข้<WBR>อความมาถึงพวกคุณ
  ที่เกี่ยวเนื่<WBR>องกับตัวเลขสองตัว หรือมากกว่านั้น

  นี่เป็นความหมายทั่วๆไปของตั<WBR>วเลข 3 ตัว
  การผสานความหมายจากเลขสองตัว
  ถ้าข้อความของคุณประกอบไปด้วย ตัวเลข 3ตัว หรือมากกว่านั้น

  ให้ผสมผสานคำตอบ จากการรวมตัวเลขต่างๆเข้าด้วยกั<WBR>น
  อาทิเช่น ถ้าคุณสังเกตเห็นตัวเลข 312 อยู่เรื่อยๆ ,
  ให้ใช้ความหมายของเลข 3 และเลข 1 ผสานกัน
  รวมกับใช้ความหมายของการผสานกั<WBR>นของเลข 1และเลข 2

  (อ่านความหมายของเลข 3 กับ 1 ก่อน แล้ว มาอ่านความหมายของเลข 1กับ2
  แล้วนำความหมายทั้งหมดมาเชื่<WBR>อมต่อกัน....ผู้แปล)


  หรือ ถ้าคุณรู้สึกว่าถูกชี้นำ ให้รวมจำนวนตัวเลขทั้งหมดเข้าด้<WBR>วยกันจนกลายเป็นเลขตัวเดียว
  จากนั้น ดูความหมายเลขจำนวนนั้นๆ
  จากรายการความหมายของตัวเลขต่<WBR>างๆที่ให้ไว้ข้างต้น
  (ได้แก่ 111, 222, 333, เป็นต้น…)
   
 12. kindred

  kindred เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  1,753
  ค่าพลัง:
  +5,894
  Angel Numbers

  a message from Doreen Virtue
  Saturday, 5 July, 2008

  ตอนที่ 6


  การผสานตัวเลข ในชุดตัวเลขของเลข 1

  เลข 1 กับเลข2 : เช่น 121 หรือ 112

  ความคิดของพวกเราเหมือนกับเมล็<WBR>ดพันธ์
  ที่กำลังจะเริ่มผลิ<WBR>งอกออกมา
  คุณอาจจะได้พบเห็นหลักฐานบางอย่<WBR>างของผลของความปรารถนา
  ของพวกคุ<WBR>ณที่บรรลุไปแล้ว

  นี่คือสัญญาณที่แสดงว่า หลายๆสิ่งหลายๆอย่างกำลั<WBR>งงอกงามขึ้นมาใหม่
  ในทิศทางที่คุ<WBR>ณแสวงหา จงรักษาศรัทธาเอาไว้ !

  เลข 1 กับเลข3 : เช่น 133 หรือ 113


  – เหล่าคุรุผู้รู้แจ้งกำลั<WBR>งทำงานร่วมกับ
  กระบวนการความคิ<WBR>ดของคุณอยู่
  พวกเขากำลังทำหน้าที่ให้คำปรึ<WBR>กษา สั่งสอนภูมิปัญญาโบราณ
  ที่เกี่<WBR>ยวข้องกับการเนรมิตให้กับพวกคุ<WBR>ณอยู่ในหลายๆทิศทาง

  พวกเขากำลังส่งพลังงานไปให้คุ<WBR>ณเพื่อปกป้องไม่ให้คุณจมอยู่กั<WBR>บความท้อแท้
  และสร้างเสริมกำลังใจให้คุ<WBR>ณคงการจดจ่อไปยัง
  จุ<WBR>ดหมายปลายทางที่แท้จริงแห่งจิ<WBR>ตวิญญาณของพวกคุณไว้ได้

  นอกจากนี้ เหล่าคุรุผู้รู้แจ้งอาจจะกำลั<WBR>งมอบคำแนะนำ การนำทาง
  และข้อเสนอแนะต่างๆให้กับเป้<WBR>าหมายชีวิตของคุณ

  แต่พวกเขามักจะสอนอยู่เสมอๆว่<WBR>า
  ในทุกๆการสร้างสรรค์เริ่มต้<WBR>นมาจากระดับของความคิ<WBR>ดและความเชื่อ
  ขอให้พวกเขาช่วยคุณเลือกอย่<WBR>างชาญฉลาดต่อสิ่งที่คุณต้องการ


  เลข 1 กับเลข4 : เช่น 114 หรือ 144

  เหล่าเทพกำลังย้ำเตือนให้คุ<WBR>ณมองดูความคิดของคุณเดี๋ยวนี้ !!!!
  พวกเขาแนะนำให้คุณตั้งจิ<WBR>ตปรารถนา
  เพราะว่าตอนนี้คุณกำลังอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่จะเนรมิตวามคิ<WBR>ดของคุณให้เป็นจริงได้
  (NOTE: 411 หมายความว่า
  "ถามเหล่าเทพถึงข้อมูลที่สำคั<WBR>ญที่คุณต้องการ ณ ตอนนี้เลย ")


  เลข 1 กับเลข5 : เช่น 115, หรือ 551

  ความคิดของคุณกำลังรังสรรค์<WBR>ความเปลี่ยนแปลง
  ให้เกิดขึ้นกั<WBR>บชีวิตของคุณ

  รักษาระดับความคิดของคุณให้เป็<WBR>นไปในทิศทางที่คุณปรารถนา
  หากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้<WBR>นไม่เป็นไปดั่งที่คุณปรารถนา
  คุณสามารถหยุดและเปลี่ยนแปลงมั<WBR>นได้ด้วยการปรับเปลี่ยนความคิ<WBR>ดของคุณ


  เลข 1 กับเลข6 : เช่น 116 หรือ 661

  - รักษาความรู้สึกนึกคิดของคุณให้<WBR>อยู่แต่ในทิศทางที่สูงส่ง

  และปลดปล่อยความกังวลใจกับเรื่<WBR>องทางโลกออกไป
  (Note: 611 หมายความว่า "ขอความช่วยเหลือในการเยี<WBR>ยวยาบางสิ่งในโลกทางกายภาพ
  ที่กำลังทำความขุ่นเคื<WBR>องและรบกวนจิตใจของพวกคุณอยู่ ณ ตอนนี้เลย")


  เลข 1 กับเลข7 : เช่น 117 หรือ 771

  นี่คือการยืนยันว่าคุณกำลั<WBR>งทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่
  พวกคุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้<WBR>องแล้ว

  ดังนั้นจงก้าวเดินต่อไป!
  นี่เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า ความคิดพวกคุณได้ถูกเลือกไว้เป็<WBR>นอย่างดีแล้ว
  และดังนั้น พวกคุณจึงควรจะคงการจดจ่อกับมั<WBR>นให้มากขึ้นต่อวัตถุประสงค์<WBR>ของคุณ

  จงแน่ใจว่าคุณได้เติมต่ออารมณ์<WBR>ที่เหมาะสม ลงไปสู่ความคิดของคุณ
  ; ตัวอย่างเช่น รู้สึกขอบคุณพรสวรรค์ทั้งหลายที<WBR>่คุณมีในชีวิตของคุณ
  ความซาบซึ้งในบุญคุณนี้จะเร่<WBR>งกระบวนการเนรมิตให้กับคุณ
  .
  เลข 1 กับเลข8 : เช่น118 หรือ 881

  คุณกำลังใกล้สิ้นสุดช่วงสำคั<WBR>ญในชีวิตของคุณ

  หากคุณเหนื่อยล้ากับส่วนใดในชี<WBR>วิตของคุณจงดีใจได้แล้ว
  เพราะว่ามันกำลังจะถูกเยียวยา หรือถูกแทนที่ด้วยบางสิ่งที่ดี<WBR>กว่าในไม่ช้านี้

  ปลดปล่อยและสละส่วนต่างๆที่มั<WBR>นไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีในชีวิ<WBR>ตของคุณออกไปเสีย
  เพราะชีวิตที่ดีกว่ากำลังจะผ่<WBR>านเข้ามา


  เลข 1 กับเลข9 : เช่น 119 หรือ 991

  - ประตูบานใหม่แห่งผลผลิ<WBR>ตจากความคิดของคุณ
  ได้เปิ<WBR>ดออกมารับพวกคุณแล้ว

  คุณสามารถที่จะมองความคิดของคุ<WBR>ณ
  และทำให้มันคล้องจองไปกับการรั<WBR>งสรรค์ของตัวคุณเองได้
  ทิ้งชีวิตเก่าๆที่มันตกต่ำไป
  เพราะมันกำลังจะถูกแทนที่ด้วยสิ<WBR>่งใหม่ ตามที่คุณปรารถนา


  เลข 1 กับเลข0 : เช่น 100 หรือ 110

  - การชี้นำอันศักดิ์สิทธิ์อั<WBR>นทรงอานุภาพจากพระเจ้า
  และเหล่<WBR>าเทพ ได้ขอให้คุณเปลี่ยนแปลงความคิด

  บางทีคุณอาจจะกำลังอธิษฐานขอให้<WBR>มีความสุขขึ้น และมีสุขภาพที่ดีขึ้น
  ดังนั้นแล้ว นี่คือการตอบรับคำอธิ<WBR>ษฐานของพวกคุณ

  พระเจ้ารู้ดีว่าวิธีการแก้ปั<WBR>ญหาที่คุณแสวงหาอยู่นั้นอยู่<WBR>ในความคิดของคุณนั่นเอง
  โปรดร้องถาม เพื่อขอการชี้แนะทางความคิ<WBR>ดของคุณ
  และ เพื่อช่วยเหลือคุณในยามที่คุณกำลังมีการเปลี่<WBR>ยนแปลง
   
 13. kindred

  kindred เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  1,753
  ค่าพลัง:
  +5,894
  <TABLE style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px" class=tborder border=0 cellSpacing=1 cellPadding=6 width="100%" align=center><TBODY><TR><TD class=thead colSpan=2>วันนี้ 02:00 PM</TD></TR><TR title="Post 4733944" vAlign=top><TD class=alt2 width=125 align=middle>ฅนล้านนา</TD></TR></TBODY></TABLE>
  222 — จงมีศรัทธา ทุกสิ่งกำลังดำเนินไปในทิศทางที<WBR>่ถูกต้องแล้ว
  ไม่ต้องไปวิตกกังวลไปกับสิ่งใด เพราะสถานการณ์ที่ว่านี้กำลั<WBR>งแก้ไขตัวมันเอง
  และจะมีทางออกที<WBR>่งดงามให้กับทุกๆคนที่เกี่ยวข้<WBR>อง

  000 — เลขชุดนี้เตือนให้คุณระลึกอยู่<WBR>เสมอว่า คุณคือส่วนหนึ่งของพระเจ้า
  และให้รู้สึกถึง ความรักแห่งผู้สร้างของคุณ ณ ตรงหน้าคุณนั้นอยู่ภายในตัวคุ<WBR>ณเอง

  มันยังเป็นสัญญาณที่แสดงถึ<WBR>งสภาวการณ์ที่ได้วนกลับมาสู่จุ<WBR>ดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วย

  <!-- google_ad_section_end -->
   
 14. kindred

  kindred เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  1,753
  ค่าพลัง:
  +5,894
  <TABLE id=post4734297 class=tborder border=0 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" align=center><TBODY><TR><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #ffffff 0px solid" class=thead>[​IMG] วันนี้, 04:16 PM </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 0px solid; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid" class=thead align=right>#10 </TD></TR><TR vAlign=top><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 0px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-TOP: #ffffff 0px solid; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid" class=alt2 width=175><!-- google_ad_section_start(weight=ignore) -->Chayutt<!-- google_ad_section_end --> [​IMG]<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_4734297", true); </SCRIPT>
  ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  </TD></TR></TBODY></TABLE>

  000 — เลขชุดนี้เตือนให้คุณระลึกอยู่<WBR>เสมอว่า คุณคือส่วนหนึ่งของพระเจ้า
  และให้รู้สึกถึง ความรักแห่งผู้สร้างของคุณ ณ ตรงหน้าคุณนั้นอยู่ภายในตัวคุ<WBR>ณเอง

  มันยังเป็นสัญญาณที่แสดงถึ<WBR>งสภาวการณ์ที่ได้วนกลับมาสู่จุ<WBR>ดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วย


  <!-- google_ad_section_end -->เลข
  1 กับเลข4 : เช่น 114 หรือ 144


  เหล่าเทพกำลังย้ำเตือนให้คุ<WBR>ณมองดูความคิดของคุณเดี๋ยวนี้ !!!!
  พวกเขาแนะนำให้คุณตั้งจิ<WBR>ตปรารถนา
  เพราะว่าตอนนี้คุณกำลังอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่จะเนรมิตวามคิ<WBR>ดของคุณให้เป็นจริงได้
  (NOTE: 411 หมายความว่า
  "ถามเหล่าเทพถึงข้อมูลที่สำคั<WBR>ญที่คุณต้องการ ณ ตอนนี้เลย ")

  เลข 1 กับเลข6 : เช่น 116 หรือ 661

  - รักษาความรู้สึกนึกคิดของคุณให้<WBR>อยู่แต่ในทิศทางที่สูงส่ง

  และปลดปล่อยความกังวลใจกับเรื่<WBR>องทางโลกออกไป
  (Note: 611 หมายความว่า "ขอความช่วยเหลือในการเยี<WBR>ยวยาบางสิ่งในโลกทางกายภาพ
  ที่กำลังทำความขุ่นเคื<WBR>องและรบกวนจิตใจของพวกคุณอยู่ ณ ตอนนี้เลย")
   
 15. ฅนล้านนา

  ฅนล้านนา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  264
  ค่าพลัง:
  +1,000
  ...ขอบคุณมากครับ รู้สึกประทับใจมากๆ (ตัวเลขยังไม่หมดเพียงเท่านี้ใช่หรือเปล่าครับ คุณ"Kindred")
   
 16. kindred

  kindred เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  1,753
  ค่าพลัง:
  +5,894

  ยังมีอีกเพียบเลยค่ะ
  มีการผสานความหมายของชุดตัวเลข 2 ไปจนถึงชุดตัวเลข 0
  อันนี้แค่ ชุดของเลข 1 เอง ค่ะ

  และจากนั้นก็จะมีการแบ่งการอ่านความหมาย ของชุดตัวเลขที่มาเป็นพรวน แบบ 5 -6 ตัว ขึ้นไปอะค่ะ

  บทความนี้อีกยาวค่ะ
  จะพยายามทะยอยแปล และทะยอยมาลงนะคะ

  คนแปลก็แปลไปโพสต์ไป
  เรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับคนอ่าน อะค่ะ
   
 17. คนขวางโลก

  คนขวางโลก Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  37
  ค่าพลัง:
  +28
  ผมจะเจอตัวเลข 666 บ่อยมาก จนตัวเอง แปลกใจแบบว่าพอเห็นปุ๊บ

  ก็รู้สึกปั๊บเลยว่าอีกแล้วหรอ จะเจอเวลาเล่นคอมนี้ละ

  ยังคิดอยู่เลยว่า สงสัยตรูคงเป็นสาวกซาตานซะละมั้ง 555


  เวลามองนาฬิกาเลข 0-5 มันก็หาเลขตองได้ แต่เลข 6-9 มันจะไม่มี

  มีก็แต่แบบไม่เรียงกัน เพราะ เลขสูงสุดมันอยู่แค่ 24 ชม. 60นาที 60วินาที
   
 18. cosmiccell

  cosmiccell เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  184
  ค่าพลัง:
  +253
  ขอบคุณครับ คุณเดรด
  จะค่อยๆอ่าน และทำความเข้าใจไปเรื่อยๆครับ :)
   
 19. ธรรมจิตต์

  ธรรมจิตต์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  197
  ค่าพลัง:
  +419
  คุณเดรดนี่มีจิตวิญญาณของผู้ให้จริงๆนะครับ

  ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่นำมาแบ่งปันนะครับ
  thx1
   
 20. Tossaporn K.

  Tossaporn K. เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  1,568
  ค่าพลัง:
  +7,748
  คุณเดรด สวัสดีครับ ทำไมบ้านผมเลขที่ 2/2 แถมที่ทำงานที่อยู่เลขที่ 22/2 มีความหมายว่าอย่างไรครับฝากช่วยตีความหมายให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...