เรื่องเด่น อิทธิปาฎิหาริย์เทวดา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

ในห้อง 'เสียงธรรม' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 25 สิงหาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,487
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,020
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 สิงหาคม 2017
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,487
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,020
  .................. aboveWater.gif
   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,487
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,020
  "ชัดเจนถึงแก่น..สมมติ" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต "

  Pun janin :- Published on Aug 18, 2017
   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,487
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,020
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,487
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,020
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,487
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,020
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,487
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,020
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 ตุลาคม 2018
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,487
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,020
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 ตุลาคม 2018
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,487
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,020
  "หาความสุขไม่เป็น" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  Pun janin :-
  Published on Jul 3, 2017
  สุขทุกข์หมุนเวียนเปลี่ยนไป


   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,487
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,020
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,487
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,020
  ชีวิตนี้ ต้องมีจุดหมาย ☼ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

  ธรรมดีต่อใจ :-

  Published on May 8, 2017
  กด"แชร์คลิป"...เพื่อเป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรัก
  อย่าลืมกดติดตาม (และกดกระดิ่ง) เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ (ลงคลิปทุกวัน)
  "ขออัญเชิญคุณพระรัตนตรัย อำนวยอวยชัยให้ทุกท่านมีความสุข
  ความเจริญในหน้าที่การงาน และการดำรงชีวิต
  อยู่ก็มีชัย ไปก็มีโชค โดยถ้วนหน้าทุกท่านทุกคน เทอญ"
  กดติดตาม(เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่) ►https://goo.gl/h2bVka
  รวมคลิปธรรมะทั้งหมด ► https://goo.gl/tGami4
  ฟังธรรมะท่านว.วชิรเมธี ► https://goo.gl/6DM2sv
  ฟังธรรมะหลวงพ่อไพศาล วิสาโล► https://goo.gl/NeGCLt
  ฟังธรรมะพระธรรมโกศาจารย์(พุทธทาสภิกขุ)► https://goo.gl/EIIIC6
  ฟังธรรมะพระพยอม กัลยาโณ► https://goo.gl/Ar5dAo
  ฟังธรรมะพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)►https://goo.gl/PnZ60J
  ฟังธรรมะหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม ► https://goo.gl/uDwPGx
  ฟังธรรมะหลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ ► https://goo.gl/KzGqXb
  ธรรมะสั้นๆ ก่อนอาหารเช้า► https://goo.gl/SyImmn
  บทสวดดีต่อใจ ► https://goo.gl/1VdPd1

   
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,487
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,020
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,487
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,020
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,487
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,020
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 ตุลาคม 2018
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,487
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,020
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,487
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,020
  "เลิกพูด..เกิดมาใช้กรรม" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  Pun janin :-
  Published on Aug 1, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 ตุลาคม 2018
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,487
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,020
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,487
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,020
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,487
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,020
  "ร่าเริงแจ่มใส..วัย๖๐" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  Pun janin :-
  Published on Aug 3, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 ตุลาคม 2018
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,487
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,020
  ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
  พระพรหมคุณาภรณ์


  Job Som :- Published on Jun 8, 2012
   

แชร์หน้านี้

Loading...