เรื่องเด่น เสียงธรรม เทวดาถาม พระพุทธเจ้าตอบ ,อรัญญะสุตตะ สมาธิ+๙๑๑ชุดพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

ในห้อง 'เสียงธรรม' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 22 มิถุนายน 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,508
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,055
  ธรรมสังเวช 1 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  ธรรมสังเวช 2 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  namo 125
  Published on Apr 8, 2016


   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,508
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,055
  ทำบุญอุทิศให้คนเป็น 1/2 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  ทำบุญอุทิศให้คนเป็น 2/2 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  การทำบุญที่แท้จริง @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  ทำบุญใช้หนี้ ปี 38 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  namo 125

  Published on Feb 23, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 พฤษภาคม 2018
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,508
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,055
  ชาติหน้ามีจริงหรือ @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  เรื่องราวในชาติหน้า @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  namo 125
  Published on Mar 12, 2016
   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,508
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,055
  ยาใจ @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  เสริมเสน่ห์เสริมมงคล @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  การแผ่เมตตาเป็นวิหารธรรม/ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  namo 125

  Published on Aug 19, 2016
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 กรกฎาคม 2018
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,508
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,055
  ตกนรก @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  ทำบุญเพื่อเตรียมพร้อมให้กับตนเอง 1/2 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  ทำบุญเพื่อเตรียมพร้อมให้กับตนเอง 2/2 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  บุญถวายศาลา อ.สมภพ โชติปัญโญ

  namo 125

  Published on Mar 17, 2016
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 มิถุนายน 2018
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,508
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,055

  สมาธิภาวนาเพื้ออะไร/ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  ความสุขในสมาธิ @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  การเพ่งให้เกิดปัญญา./พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  krisada phasuk
  Published on Jul 2, 2012
   
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,508
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,055
  วิศวกรรมห่าก้อม โดยพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ..(พระยาธรรมิกราช)

  namo 125
  Published on Dec 23, 2015
   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,508
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,055
  อ.สมภพ บ้านโคกเลาะ ตอน ภูเพ็ก ปี36

  อ.สมภพ ทำบุญ พ่อใหญ่ดี-นายโกตุหะลิก

  TheZito2012

  Published on Oct 18, 2012
   
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,508
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,055
  วันสำคัญของโลก (วิสาขะ๔๖) 1/2 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  วันสำคัญของโลก (วิสาขะ๔๖) 2/2 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  วิสาขะใกลัเขัามาจะบูชากันอย่างไร (จบ) @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  namo 125

  Published on Dec 6, 2016
   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,508
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,055
  ชีวิตที่เตรียมพร้อม @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  ความสุขของโลก ความสุขของธรรม @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  ประตูไปสู่อริยมรรค/ อ.สมภพ โชติปัญโญ Live !

  namo 125

  Published on Nov 3, 2016
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 มิถุนายน 2018
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,508
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,055
  เมื่อได้ยินเสียงกู่จากธรรมะ/ โชติปัญโญภิกขุมหาเถระ

  วิถีชีวีตของพรหมจรรย์/ โชติปัญโญภิกขุมหาเถระ

  TheZito2012
  Published on Apr 16, 2013
   
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,508
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,055
  การตอบแทนคุณพ่อแม่ ของพระภิกษุ @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  การสวดพระอภิธรรมในงานศพ @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  namo 125
  Published on Aug 31, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 มิถุนายน 2018
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,508
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,055
  คนตาเดียว คนสองตา/ อ สมภพ โชติปัญโญ live!

  คนสองตา/ อ สมภพ โชติปัญโญ

  เว้นชั่วเข้าหาธรรม 1/2 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  เว้นชั่วเข้าหาธรรม 2/2 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  namo 125
  Published on Jul 25, 2016


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 มิถุนายน 2018
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,508
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,055
  คุณค่าของพระพุทธศาสนา/ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  จิต ดวง1เกิด ดวง1ดับไม่เกิด2ดวง/ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  จิปาถะ ธรรมะสว่างใจ/ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  TheZito2012
  Published on Jan 28, 2016
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 กรกฎาคม 2018
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,508
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,055
  ความคิดเพื่อพิชิตกิเลส/ พระอาจารยืสมภพ โชติปัญโญ

  ทำอย่างไรจึงจะเห็นกายในกาย 1/2 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  ทำอย่างไรจึงจะเห็นกายในกาย 2/2 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  namo 125
  Published on Dec 9, 2016

   
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,508
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,055
  จิตภาวนา 1/4 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  จิตภาวนา 2/4 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  จิตภาวนา 3/4 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  จิตภาวนา 4/4 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  namo 125
  Published on Jan 4, 2017
   
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,508
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,055
  เข้าพรรษาใฝ่หาธรรม @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  เข้าพรรษาวันเวลาแห่งการหยุด/ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  namo 125

  Published on Aug 16, 2016
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 สิงหาคม 2018
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,508
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,055
  บาป บุญ นรก สวรรค์ มีจริงหรือไม่/ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  ธรรมะ วัดป่า
  Streamed live on Jun 29, 2018
   
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,508
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,055
  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 03 ข่าวจากเทวฑูต ตอนที่ 1/2

  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 18 ก่อนฟ้าสาง วันที่ 5 ธค 44

  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 19 ก่อนฟ้าสาง วันที่ 5 ธค 44 ตอนที่ 3/4

  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 02 ตามรักษาสัจจะ ตอนที่ 2/2

  Souliya Sundara
  Published on Aug 5, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 สิงหาคม 2018
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,508
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,055
  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 12 ทางไปสู่พรหมจรรย์ ตอนที่ 2/2

  Souliya Sundara
  Published on Aug 3, 2018
   

แชร์หน้านี้

Loading...