เพราะเหตุใดคุณถึงปรารถนาพุทธภูมิครับ?

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย palungwat, 9 พฤศจิกายน 2006.

 1. Rama bodhisattva

  Rama bodhisattva Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2016
  โพสต์:
  159
  ค่าพลัง:
  +54

  สาธุครับ
   
 2. ryuma9

  ryuma9 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤศจิกายน 2017
  โพสต์:
  196
  ค่าพลัง:
  +302
  สำหรับผม จริต ครับ เป็นเบื้องต้น จากนั้นก็สร้างเหตุและผลให้ตรงทางเข้าไว้ ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน ขออนุโมทนากับทุกท่านครับ
   
 3. ทอนเงิน

  ทอนเงิน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  426
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +448
  ขออนุโมทนากับทุกท่านนะครับขอให้ได้พุทธพยากรณ์และท่านไดที่ได้รับพยากรณ์แล้วก็ขอให้บำเพ็ญบารมีได้สมบูรณ์แบบทุกท่านสาธุครับ
   
 4. พุทธางกูรน้อย

  พุทธางกูรน้อย Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 ธันวาคม 2006
  โพสต์:
  45
  ค่าพลัง:
  +67
  ผมมีคำถาม ที่ต้องการทราบจากผู้ปรารถนาพุทธภูมิ ดังนี้ครับ

  1. อยากทราบจุดประสงค์ หรือเหตุผลว่าเพราะอะไร คุณถึงปรารถนาพุทธภูมิครับ
  เท่าที่ระลึกรู้สัญญาได้ ผมไม่ทราบถึงบุพบทกรรมนี้จริงๆ เพราะจำได้แค่ชาติที่พบพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระมหากัสสปเท่านั้นเอง น่าจะย้อนไปประมาณ 2 องส์ไขย กับหลายแสนกัป และกำลังฝึก ทิพย์จักขุฌาน เพื่อจะได้เข้าใจให้มากกว่านี้ โดนสั่งมาว่าให้กลับไปหามูลเหตุให้เจอ จะได้รู้ว่าทำไมถึงอยากเป็นพระพุทธเจ้า จะได้มีกำลังใจเข้มแข็งกว่านี้ ตอนนี้กำลังใจเท่านี้ ยังใช้ไม่ได้

  2. อยากทราบว่าคุณได้คำสอน หรือคำแนะนำ หรืออะไรที่เป็นแดนบันดาลใจให้คุณปรารถนาพุทธภูมิครับ
  เท่าที่ระลึกรู้สัญญาได้ ผมจำได้ว่า เป็นเพราะพระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามหากัสสป ได้ทรงเมตตา มารน้อยอย่างผม ชี้แนะให้เห็นหนทางอื่นที่ควรเดิน
  ขณะนั้น ผมกำลังเข้าญาณมองดูโลกด้วยสุขแห่งอุเบกขาฌาณอยู่ ด้วยกระแสเมตตาของท่าน ทำให้ผมสนใจ และรู้สึกบุคคลนี้ ยิ่งใหญ่เหลือเกิน กระแสเมตตาของท่าน ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จิตใจผมจะรับได้ ภาพตัดไป จำได้อีกที คือตอนกำลังก้มกราบแทบเท้าท่าน และท่านได้บอกว่า มารน้อย เจ้าจงเข้าสู่หนทางแห่งพุทธะเถิด สัมผัสของมือที่ลูบหัวเราด้วยความเมตตานั้น ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะทำปณิธานนั้นให้สำเร็จเป็นจริง


  3. และหลังจากที่ได้ปรารถนาพุทธภูมิแล้วคุณปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง เพื่อให้ได้ถึงสิ่งที่คุณปรารถนานั้น
  ก็ตายเกิดตายเกิดมาหลายชาติ พยายามไม่ลงอบายภูมิ ท่านว่าเสียเวลา อาจจะไม่ได้เก่งปรีชาเหมือนเสด็จพี่หลายๆ ท่าน ทำได้ค่อยๆ คลาน ค่อยๆ เดิน แต่ก็ไม่เลิกครับ จะพยายามมาเกิดเป็นมนุษย์ให้บ่อยขึ้น ขยันทำบารมีให้มากขึ้น และเข้าใจมนุษย์ให้มากกว่านี้ จักเอาเมตตานำพรหมวิหาร 4 ทำพรหมวิหาร 4 ของเรา ให้ยิ่งใหญ่แผ่ไปทั่วมหาสากลจักรวาล

  4. ในพระไตรปิฏก พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ไม่ได้แนะนำให้สาวกของพระองค์ปรารถนาพุทธภูมิ แต่ทรงแนะนำให้ปฏิบัติเพื่อสำเร็จมรรค ผล นิพพานในชาตินี้
  ผมว่า ท่านก็แนะนำให้เหมาะสมกับแต่ละคนมากกว่าท่านก็ได้ให้คำทำนายแก่พระโพธิสัตว์หลายๆ พระองค์ในสมัยพุทธกาล เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ท่านเหล่านั้น

  5.แล้วคุณคิดว่าการปรารถนาพุทธภูมิของนั้นสำคัญกว่าหรือเปล่าครับ ทำไมถึงยังเลือกปรารถนาพุทธภูมิอยู่อีกล่ะครับ ไม่กลัวว่าจะเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และมีโอกาสพบพุทธศาสนาหรือครับ
  อะไรคือเสียทีครับ ไม่มีเสียทีครับ การเป็นพระโพธิสัตว์ ได้ลงมาพบพระศาสนา ได้เจอธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสมณะโคดมบรมครู ผู้เป็นยอดอาจารย์แห่งเทพ เทวา ได้ศึกษาธรรมะ ได้ทำทาน ได้ถือศีล ได้ภาวนา เป็นการสร้างเสริมบารมี 30 ทัศ ด้วยทั้งหมดทุกประการ สำหรับพระโพธิสัตว์ที่มีบารมีกลางขึ้นไปแล้ว ไม่มีเสียทีหรอกครับ เพราะที่ลงมากัน ด้วยอธิฐานจิตมาทั้งนั้น ไม่มีการลงมาเกิดเป็นมนุษย์โดยผลแห่งเวรแห่งกรรมตามยถากรรม มาเพื่อสั่งสมบารมีกันทั้งนั้น

  แม้แต่พญามารที่มารบกวนพระโพธิสัตว์สิทธัตถะ ท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์ที่รับหน้าที่นี้มาครับ


  สุดท้ายนี้อยากอธิบายให้ท่านเข้าใจว่า ไม่ว่าจะสาวกภูมิ หรือพุทธภูมิ ล้วนแต่รักพระนิพพานทั้งนั้น ปรารถนาการตัดบ่วงกิเลส เครื่องผูกแห่งสังสารวัฎทั้งมวล แล้วเข้าสู่นิพพานกันทั้งนั้น แต่ด้วยกำลังใจของท่าน ที่สามารถฝึกตนให้เป็นพระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แล้วนั้น ท่านนั้นเห็นประโยชน์ในการกระทำบารมีนั้น จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นอันมาก ด้วยเมตตานั้น ทำให้ท่านยอมลำบากเดินอ้อม เพื่อจะนำเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ ให้เดินตาม และยังผลให้สัตว์เหล่านั้น ได้เข้าสู่นิพพาน ในที่สุด

  ในสังสารวัฎที่กว้างใหญ่นี้ มีสัตว์มีมากมาย แม้เวียนว่ายตายเกิดมาแล้วหลายหมื่น หลายแสนอสงค์ไขย์ ก็ยังไม่เคยได้พบธรรมของพระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดเลย เราจักนำธรรมประเสริฐที่เราพบ กล่าวแก่สัตว์เหล่านั้น ให้มากเท่าที่เราจะมีกำลัง เพื่อยังประโยชน์ให้แก่สัตว์เหล่านั้น

  การเดินทาง 4 องส์ไขย์ เศษแสนมหากัป ของเรา เมื่อเทียบกับความทุกข์ทรมาณของพวกเขาเหล่านั้นแล้ว ช่างเหมือนธุลีทราย ในจักรวาลอันกว้างใหญ่

  โดยเฉพาะเหล่าหมู่มารซึ่งเป็นเสมือนครอบครัวของเรา ให้พวกเขาได้เข้าถึงไตรลักษณ์ และหลุดพ้นจากเครื่องผูกแห่งสงสารวัฎทั้งปวง เหมือนที่เราได้รับความเมตตาจากพระมหากัสสปพระพุทธเจ้า


  ขอบคุณล่วงหน้าครับ ที่ผมถามนั้นก็เพื่อต้องการทราบว่าคนปรารถนาพุทธภูมิจะมีความคิด หรือทัศนคติอย่างไรครับ ไม่ได้ต่อว่า หรือทักท้วงนะครับ หวังว่าคงจะได้รับคำตอบที่จริงใจ และแสดงให้เห็นถึงการไม่ถือโทษโกรธกันนะครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 มกราคม 2018
 5. ทอนเงิน

  ทอนเงิน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  426
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +448
  1 จุดประสงค์ก็เพื่อช่วยสรรพสัตว์ให้ออกจากกองทุกข์นี่ละครับ 2.คำสอนและแรงบันดาลใจใด้จากหลวงปุ่ดู่หลวงปู่ปานและสมเด็จโตครับ 3หลังจากปราถณาแล้วก็เจริญสตินี่ละครับให้มันสมบูรณ์ตรงนี้กำลังหรือของเก่าที่ได้บำเพ็ญมามันจะบอกเราอัตโนมัติครับว่าเราควรบำเพ็ญอย่างไรสำหรับผมหลักๆก้สวดมนต์แผ่เมตตาและสอนบุคคลที่ควรสอนครับ 4 ศาสตร์บางศาสตร์ก้ไม่มีสอนในตำราครับเราต้องเข้าถึงตัวบุคคลเช่นพระมหาโพธิสัตว์หรือสายลูกศิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดครับในยุคปัจจุบันก็มีเยอะครับถ้าเข้าถึงจะทำไห้บำเพ็ญบารมีได้ง่ายและเห็นแนวทางครับ 5 คิดว่าการปราถนาพุทธภูมิสำคัญครับต่อให้เอาดาบมาตัดคอ หรือถ้าผมมีลูกมีเมียก้พร้อมบริจาคครับหรือให้ตกนรกก็ยอมครับชาตินี้ผมเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแต่ผมก็ไม่ได้เป็นผู้ประมาทผมก็ปฏิบัติธรรมตามกำลังสติปัญญาของตนเองและช่วยบุคคลอื่นตามกำลังครับและผมก็มีจิตยินดีอนุโมทนากับทุกๆท่านที่พ้นทุกข์ได้ครับ
   
 6. Hengjia

  Hengjia ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มกราคม 2018
  โพสต์:
  30
  ค่าพลัง:
  +42
  ก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมเป็นปุถุชนคนธรรมดาหนาด้วยกิเลสคนนึงที่ปรารถนาในพระโพธิญาณ พุทธภูมิ
  แต่ก่อนผมนับถือศาสนาคริสต์ครับ แต่มีจุดเปลี่ยนที่ทำให้สนใจในพระพุทธศาสนา คือเริ่มแรกจากการสนใจในคาถาอาคม ตลอดจนอ่านศาสนาเปรียบเทียบของท่านพุทธทาสภิกขุ (ถือว่าท่านเป็นอาจารย์ทางธรรมของผมคนแรกเลย) ทำให้เราเข้าใจเรื่องจิตมากยิ่งขึ้น ทำให้ผมศรัทธาในพระพุทธศาสนา จากนั้นจึงซื้อหนังสือมาอ่านมากมาย เช่นไอสไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น, โพธิปักขิยธรรม, กสินไฟ เป็นต้น มาอ่านทำให้สนใจในการฝึกสมาธิ ซึ่งปกติผมชอบเรื่องแนวปรัชญา ศาสนา เรื่องลี้ลับ เช่น จักรวาล UFOs มนุษย์ต่างดาว เป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วย ตอนแรกเลยผมปรารถนาที่จะเป็นปัจเจกพุทธเจ้า เพราะเข้าใจว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าต่างกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแค่ไม่ได้สั่งสอนใคร จนศึกษาเพิ่มเติมและรู้ว่าสัมมาสัมโพธิญาณมีเฉพาะในพระอรหันตสัมมาสัพุทธเจ้าเท่านั้น ผมจึงตั้งจิตอธิษฐานใหม่ ในใจคิดว่าเราเกิดมาแล้วก็อยากทำให้ถึงที่สุดของจิตที่จะทำได้ไปเลย เพราะปรารถนาในพระสัมมาสัมโพธิญาณจึงเป็นเหตุให้ผมตั้งจิตอธิษฐานมาตลอดครับ ถามว่าเคยท้อจนอยากลาพุทธภูมิมั้ย ก็มีบ้างครับ เวลาที่เราเริ่มเบื่อทางโลก แต่ท้ายที่สุดก็กลับมาอธิษฐานเป็นพุทธภูมิต่อ เพราะลึกๆแล้วเรายังรู้สึกตัดไม่ขาดจริงๆครับ
  ผมเคารพในพระอริยสงค์หลายรูปด้วยกันเช่น สมเด็จฯโต หลวงปู่มั่น
  และจริตเลื่อมใสในสายของหลวงปู่ดู่ หลวงพ่อฤาษีลิงดำครับ เพราะเป็นสายที่เกี่ยวข้องกับพุทธภูมิ และมีคำสอนที่แม้จะเป็นใบไม้นอกกำมือ แต่ก็ถูกจริตผมมากเลยครับ
  ส่วนเรื่องประสบการณ์จากการทำสมาธิก็มีครับ เนื่องด้วยแต่ก่อนมักจะชอบนั่งสมาธิ แต่ขอไม่เล่านะครับปัจจุบันก็ทำงานอนามัยเป็นแพทย์แผนไทย
  กิเลสยังมีครบทุกตัวครับ ขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ได้สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับ
   
 7. ทอนเงิน

  ทอนเงิน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  426
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +448
  เดินต่อไปเรื่อยๆนะครับอย่าท้อหมั่นอธิฐานบ่อยๆทำความดีทุกอย่างเดี๋ยวกำลังใจก็เข็มแข็งเองครับ
   
 8. มหาพุทธกัป

  มหาพุทธกัป Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กันยายน 2014
  โพสต์:
  22
  ค่าพลัง:
  +39
  เห็นด้วยกับคุณทอนเงินอย่างมากมายครับ ไม่รู้อะไรทำไปเรื่อยๆ เดียวก็เต็มเองครับเห็นเขาทำเราก็ทำเขาบอกเราก็ทำนึกได้เราก็ทำทำแบบไม่รู้นี่แหละครับหมายถึงทำแค่วันนี้น่ะครับสำหรับผมนะ คนอื่่นๆผมก็สาธุครับสาธุ
   
 9. ทอนเงิน

  ทอนเงิน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  426
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +448
  ดันมาไห้อ่านครับเผื่อมีพระโพธิสัตว์มาอีก
   
 10. view2004

  view2004 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 กรกฎาคม 2012
  โพสต์:
  234
  ค่าพลัง:
  +1,111
  โมทนาสาธุครับ
   
 11. Sirius Galaxy

  Sirius Galaxy เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  692
  ค่าพลัง:
  +1,937
  ...

  ผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมินั้น...

  เคยคิดบ้างไหม ทำไมคนทั่วไป หรือคนอื่นๆ เขา ไม่ปรารถนากันบ้าง

  ก็เพราะการปรารถนานี้ เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่

  พิสูจน์ง่ายๆ ลองไปสอบถามผู้คน ในจำนวนคน 1 แสนคน ว่าใน 1 แสนคนนี้ จะมีผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิ สักกี่คน

  แต่จะว่าไปแล้ว ตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์ ในคราวที่เทศน์โปรดพระพุทธมารดา และแสดงพุทธปาฎิหาริย์ให้สัตว์ในภพทั้งหลายได้แลเห็นกัน และในคราวเดียวกันนั้นเองสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายล้วนตั้งจิตปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า ถ้าถามว่าเยอะไหม ตอบเยอะมาก แม้สัตว์เล็กๆ มดแมลง ก็ยังตั้งจิตปรารถนา


  ต่อมาสัตว์เหล่านั้น ก็ได้เวียนว่ายตายเกิด นับภพชาติไม่ถ้วน บางสัตว์ เช่น มดแมลง ภพภูมิก็เคลื่อนไปสู่แมลงที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ต่อจากนั้นก็เคลื่อนไปเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่มีขนาดเล็ก

  หรือบางสัตว์ เช่น สัตว์เดรัจฉาน ก็เวียนว่ายตายเกิดเปลี่ยนภพภูมิไปเป็นมนุษย์ หรือสัตว์นรก เมื่อพ้นจากนรกมาแล้วก็มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้าง เป็นต้น

  เมื่อการเวียนว่ายตายเกิด เกิดแล้วตาย ตายแล้วเกิด มากเข้า ๆ สัตว์ที่ยังยึดมั่นในมหาปณิธาน ไม่ทิ้งเจตนาความตั้งใจเดิม ก็ยังตั้งจิตปรารถนาพุทธภูมิอยู่มิเสื่อมคลาย เพียงแต่บางชาติจะนึกได้ช้าบ้าง เร็วบ้าง

  ลักษณะแห่งปรากฏการณ์ที่ว่านี้ เปรียบเหมือนกับการคัดกรอง คัดกรองแล้วคัดกรองอีก ยกตัวอย่างสมมุติ จากสิบล้านที่เคยตั้งปรารถนาไว้ ก็เหลือหนึ่งล้าน และในหนึ่งล้านก็น่าจะมีประมาณหนึ่งแสนที่มีกำลังใจเด็ดเดี่ยว และในหนึ่งแสนนี้ก็จะมีลาอีกในอนาคต ยกตัวอย่างเช่น ในสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์ชีพอยู่ก็มีพุทธภูมิลาเป็นสาวกและสำเร็จเป็นพระอรหันต์ หรือแม้แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ภายหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ก็ยังมีพุทธภูมิลาเป็นสาวกและสำเร็จเป็นพระอรหันต์ จึงอาจกล่าวได้ว่า พุทธภูมิเหล่านี้ล้วนเป็นกำลังใหญ่ในการประกาศเผยแผ่ศาสนา

  เขาจึงพูดเปรียบเทียบให้ฟังว่า “ในวัวหนึ่งตัวนั้น ผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิเปรียบเหมือนจำนวนทั้งหมดของขนวัว แต่ผู้ที่สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนมีจำนวนเท่ากับเขาวัว” เขาจึงว่ากันว่า “การที่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสฯนั้น เป็นสิ่งที่ยากแสนยาก”

  ดังนั้น ผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิ ย่อมรู้กำลังใจของตัวเอง ย่อมรู้ตัวดี ว่าตัวของตัวเองนั้นขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือประมาทพลาดพลั้งในสิ่งใด ในเรื่องอะไรบ้าง คือ ผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิเขาย่อมเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเอง เรียนรู้ในภพแล้วภพเล่า

  และท่านผู้ปรารถนาพุทธภูมิทุกท่านนั้น ซึ่งบุคคลทั้งหลายที่มิได้ปรารถนาด้วย ย่อมไม่เข้าถึง และไม่เข้าใจ ซึ่งพุทธภูมิในแต่ละท่าน ต่างก็มีบทบาทหน้าที่ สถานะ แตกต่างกันไป มีวรรณะ ปัญญา ฐานะ แตกต่างกันไป ซึ่งจะให้เหมือนกันทุกคนไม่ได้ หรือต่างก็สร้างกรรม สร้างบารมี ของแต่ละคนกันมา ตามกรรมจะปรุงแต่งให้เป็นไป เกิดมาเพื่อให้มาเรียนรู้ ให้มาบำเพ็ญ ให้มาสร้างบารมี สร้างคุณงามความดี

  การเรียนรู้นี้ ก็มีทั้งเรียนรู้ในสิ่งที่ผิด และเรียนรู้ในสิ่งที่ถูก เรียนรู้ในทุกศาสตร์ทุกแขนงทุกวิชา เรียนรู้ในทุกภพทุกชั้นภูมิต่างๆ เรียนรู้ในการเกิดเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ รวมทั้งการเกิดเป็นสัตว์นรก เปรต อสูรกาย

  ในบรรดาท่านที่ปรารถนาพุทธภูมิทั้งหลาย บางท่านก็ตั้งความปรารถนามานาน บางท่านก็นานมากกว่า บางท่านก็น้อยกว่า บางท่านก็มีปัญญาบารมีมาก บางท่านก็น้อยกว่าลดหลั่นกันไป ซึ่งจะให้รู้เห็นเท่ากันคงเป็นไปไม่ได้

  พุทธภูมินี้ จึงเป็นเรื่องเฉพาะตัว เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล ซึ่งบุคคลที่ไม่ได้ตั้งความปรารถนาย่อมไม่เข้าใจ แต่ถ้าถามว่าการว่ากล่าวตักเตือนพุทธภูมินี่ สามารถทำได้ไหม? ตอบว่าทำได้ แต่ผู้ที่ว่ากล่าวตักเตือนควรมีคุณธรรมสูงกว่า หรือเป็นพุทธภูมิด้วยกัน และอีกประการหนึ่งก็คือ อย่าลืมว่า “พุทธภูมิก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนกัน”

  จึงไม่แปลกเลย ที่พุทธภูมิบางท่าน จะหัวรั้นหัวแข็งมาก และมีทิฎฐิมานะ ถือตัวถือตนสูง ก็เป็นเพราะว่าเขาอาจยังไม่เจอครูบาอาจารย์ที่มีความสัมพันธ์ใดอดีตมาสั่งสอน หรือในทางกลับกัน พุทธภูมิบางท่านก็อาจได้รับการสั่งสอนจากทางสัมผัสพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง ในอีกมิติใดมิติหนึ่ง

  พุทธภูมินี่ จึงเป็นเรื่องเฉพาะตัว เฉพาะบุคคล จริงๆ

  ขออนุโมทนาสาธุ และขอเป็นกำลังใจ ให้กับ พุทธภูมิ ทุกท่านครับ

  Fackbook คิดดี พูดดี ทำดี ปรารถนาพุทธภูมิ

  8 มีนาคม 2561
   

แชร์หน้านี้

Loading...