เสียงธรรม เรื่องของโลกนรก โลกมนุษย์ และโลกเทวดา 8 Hrs.(โลกทีปนี)

ในห้อง 'เสียงธรรม' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 20 กรกฎาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,614
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,614
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041
  พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)
  พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร) เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง อดีตเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นนักเขียนวรรณกรรมศาสนาพุทธ โดยเฉพาะผลงาน 3 ชิ้น ได้แก่ ภูมิวิลาสินี วิมุตติรัตนมาลี และกรรมทีปนี ได้รับรางวัลชนะเลิศวรรณกรรมสาขาศาสนา จากธนาคารกรุงเทพ
  พระพรหมโมลี
  (วิลาศ ญาณวโร)

  190px
  เกิด 3 มิถุนายน 2473
  มรณภาพ 11 มกราคม 2544
  อายุ 70
  อุปสมบท 9 กรกฎาคม 2493
  พรรษา 50
  วัด วัดยานนาวา
  สังกัด มหานิกาย
  วุฒิการศึกษา เปรียญธรรม 9 ประโยค
  ตำแหน่ง
  ทางคณะสงฆ์
  เจ้าอาวาสวัดยานนาวา
  เจ้าคณะภาค 1
  ประวัติ
  พระพรหมโมลี เดิมชื่อ วิลาศ ทองคำ เกิดวันอังคาร ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7 ปีมะแม พ.ศ. 2473 ตรงกับวันที่ 3 เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1930 บิดาชื่อ นาย บัว มารดาชื่อ นาง ยม ทองคำ บ้านเกิดอยู่ที่ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อพ้นปฐมวัย วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2486 บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดแท่นดงรังวรวิหาร มีพระครูวรวัตตวิบูล วัดแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ และอุปสมบทเมื่อวันอาทิตย์แรม 11 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2493 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) วัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสุทธิวรคุณ วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูกัลยาณวิสุทธิ์ วัดดอน กรุงเทพมหานคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า ญาณวโร มรณภาพลงเมื่อครั้งเดินทางไปยังเมืองทวาย เพื่อค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระโสณเถระและพระอุตรเถระ มรณภาพด้วยอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2544 รวมอายุได้ 70 ปี 7 เดือน 8 วัน

  สมณศักดิ์
  • พ.ศ. 2510 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระศรีวิสุทธิโสภณ
  • พ.ศ. 2516 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวิสุทธิโสภณ อภิมณฑ์ศาสนบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[2]
  • พ.ศ. 2524 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพมุนี ศรีวิสุทธินายก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[3]
  • พ.ศ. 2532 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม พระธรรมธีรราชมหามุนี คัมภีรญาณวิมล โสภณธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[4]
  • พ.ศ. 2537 เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ พระพรหมโมลี ศรีสังฆโสภณ วิมลสีลาจารนิวัฐ สุจิตวรรณกรรมดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[5]
  ผลงานในพระพุทธศาสนา
  • ดำเนินงานการศึกษาของพระสงฆ์ ทั้งเป็นครูสอนพระปริยัติ และเป็นกรรมการตรวจธรรมบาลีสนามหลวง
  • ได้รับปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (เมื่อ พ.ศ. 2532)
  • เป็นกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณร (พ.ศ. 2537)
  ผลงานหนังสือ
  • โลกทีปนี (กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๖)
  • มุนีนาถทีปนี (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๖)
  • วิปัสสนาทีปนี (ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖)
  • โลกนาถทีปนี (มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๗))
  • ภาวนาทีปนี (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๗)
  • โพธิธรรมทีปนี (ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗)
  • ภูมิวิลาสินี (พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๑) - ได้รับรางวัลชนะเลิศวรรณกรรมสาขาศาสนาเมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓
  • วิมุตติรัตนมาลี (พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕) - ได้รับรางวัลชนะเลิศวรรณกรรมสาขาศาสนาเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
  • กรรมทีปนี (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๗) - ได้รับรางวัลชนะเลิศวรรณกรรมสาขาศาสนาเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
  • วิปัสสนาวงศ์ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
  การบริหาร ปกครองคณะสงฆ์
  • อดีตเจ้าอาวาสวัดดอน (ปัจจุบัน ชื่อ วัดบรมสถล)
  • อดีตเจ้าอาวาสวัดยานนาวา (พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2544)
  • อดีตเจ้าคณะภาค 1
  • อดีตคณะกรรมการ ศตภ.
  • อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
   ขอบพระคุณที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/พระพรหมโมลี_(วิลาศ_ญาณวโร)
   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,614
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041
  โลกทีปนี ตอน ๒

  โลกทีปนี ตอน ๓

  โลกทีปนี ตอน ๔


  AN66SAxq0C3AdyJIlOYxJMgxIvm-5Rwl6Qlm17Y-sw=s48-mo-c-c0xffffffff-rj-k-no.jpg
  urai1791
  Published on Oct 23, 2013

   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,614
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,041
  โลกทีปนี ตอน ๕

  โลกทีปนี ตอน ๖

  โลกทีปนี ตอน ๗

  โลกทีปนี ตอน ๘

  AN66SAxq0C3AdyJIlOYxJMgxIvm-5Rwl6Qlm17Y-sw=s48-mo-c-c0xffffffff-rj-k-no.jpg

  urai1791
  Published on Oct 24, 2013

  เรื่องของโลกนรก โลกมนุษย์ และโลกเทวดา

   

แชร์หน้านี้

Loading...