เสียงธรรม ไฟล์เสียงอ่านพระไตรปิฎกครบทั้ง 45 เล่มครบสมบูณ์แล้ว (ดาวน์โหลดไปฟังได้)

ในห้อง 'พระไตรปิฎกและคัมภีร์' ตั้งกระทู้โดย เผยแพร่ธรรมะ, 2 เมษายน 2017.

 1. เผยแพร่ธรรมะ

  เผยแพร่ธรรมะ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  379
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +111
  เสียงอ่านพระไตรปิฏก พระสูตร เล่มที่ 21

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book21-01-001-019-mp3.4126538/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book21-02-020-032-mp3.4126539/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book21-03-033-049-mp3.4126540/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book21-04-050-067-mp3.4126541/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book21-05-068-083-mp3.4126542/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book21-06-084-099-mp3.4126543/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book21-07-100-116-mp3.4126544/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book21-08-117-125-mp3.4126545/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book21-09-126-138-mp3.4126546/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book21-10-139-153-mp3.4126547/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book21-11-154-168-mp3.4126548/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book21-12-169-181-mp3.4126549/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book21-13-182-199-mp3.4126550/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book21-14-200-208-mp3.4126551/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book21-15-209-213-mp3.4126552/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book21-16-214-225-mp3.4126553/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book21-17-226-238-mp3.4126554/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book21-18-239-256-mp3.4126556/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book21-19-257-275-mp3.4126557/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book21-20-276-289-mp3.4126558/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book21-21-289-303-mp3.4126559/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book21-22-303-319-mp3.4126561/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book21-23-320-331-mp3.4126562/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book21-24-331-337-mp3.4126563/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book21-25-338-344-mp3.4126564/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book21-26-345-358-mp3.4126565/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book21-27-359-370-mp3.4126566/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book21-28-371-381-mp3.4126568/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book21-29-381-389-mp3.4126569/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book21-30-389-392-mp3.4126570/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. เผยแพร่ธรรมะ

  เผยแพร่ธรรมะ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  379
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +111
  พระไตรปิฏกภาคเสียงอ่าน พระสูตร เล่มที่ 22

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-01-001-014-mp3.4126571/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-02-015-023-mp3.4126572/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-03-024-044-mp3.4126573/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-04-045-063-mp3.4126574/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-05-064-088-mp3.4126575/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-06-089-109-mp3.4126576/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-07-110-118-mp3.4126577/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-08-119-130-mp3.4126578/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-09-131-148-mp3.4126579/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-10-149-162-mp3.4126580/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-11-163-174-mp3.4126581/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-12-175-188-mp3.4126582/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-13-189-200-mp3.4126583/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-15-211-232-mp3.4126584/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-16-233-248-mp3.4126585/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-17-249-264-mp3.4126586/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-18-265-286-mp3.4126587/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-19-287-308-mp3.4126588/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-20-309-314-mp3.4126589/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-21-315-329-mp3.4126590/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-22-330-342-mp3.4126591/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-23-343-353-mp3.4126592/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-24-354-362-mp3.4126593/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-25-363-372-mp3.4126594/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-26-373-383-mp3.4126595/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-27-384-391-mp3.4126596/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-28-392-398-mp3.4126598/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-29-399-403-mp3.4126599/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-30-403-406-mp3.4126600/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-31-407-410-mp3.4126601/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-32-411-425-mp3.4126603/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-33-426-449-mp3.4126605/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-34-450-476-mp3.4126607/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-35-477-497-mp3.4126610/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-36-498-515-mp3.4126611/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-37-515-532-mp3.4126613/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-38-533-553-mp3.4126614/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-39-554-583-mp3.4126615/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-40-584-597-mp3.4126616/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-41-598-608-mp3.4126617/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-42-609-619-mp3.4126618/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-43-620-628-mp3.4126619/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-44-629-637-mp3.4126620/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-45-638-642-mp3.4126621/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-46-642-644-mp3.4126622/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book22-14-201-210-mp3.4126623/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. เผยแพร่ธรรมะ

  เผยแพร่ธรรมะ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  379
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +111
  เสียงอ่านพระไตรปิฏก พระสูตร เล่มที่ 23

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-01-001-016-mp3.4126624/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-02-017-030-mp3.4126625/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-03-031-048-mp3.4126626/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-04-049-066-mp3.4126627/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-05-067-082-mp3.4126628/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-06-082-096-mp3.4126629/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-07-097-112-mp3.4126630/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-08-112-130-mp3.4126631/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-09-131-149-mp3.4126632/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-10-150-170-mp3.4126633/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-11-171-180-mp3.4126634/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-12-181-184-mp3.4126635/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-13-185-188-mp3.4126636/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-14-189-192-mp3.4126637/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-15-193-206-mp3.4126638/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-16-207-218-mp3.4126639/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-17-219-234-mp3.4126640/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-18-235-256-mp3.4126642/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-19-257-270-mp3.4126643/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-20-270-286-mp3.4126644/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-21-287-302-mp3.4126645/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-22-303-330-mp3.4126646/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-23-331-354-mp3.4126647/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-24-355-378-mp3.4126648/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-25-379-404-mp3.4126649/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-26-405-420-mp3.4126650/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-27-421-421-mp3.4126651/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-28-422-424-mp3.4126652/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-29-425-450-mp3.4126653/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-30-451-474-mp3.4126655/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-31-475-494-mp3.4126656/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-32-495-513-mp3.4126657/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-33-513-532-mp3.4126658/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-34-533-542-mp3.4126659/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-35-543-547-mp3.4126660/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-36-548-558-mp3.4126661/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-37-559-560-mp3.4126662/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-38-561-562-mp3.4126663/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book23-39-563-564-mp3.4126664/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. เผยแพร่ธรรมะ

  เผยแพร่ธรรมะ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  379
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +111
  เสียงอ่านพระไตรปิฏกพระสูตร เล่มที่ 24

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book24-01-001-016-mp3.4126665/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book24-02-017-042-mp3.4126666/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book24-03-043-056-mp3.4126667/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book24-04-057-080-mp3.4126668/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book24-05-081-092-mp3.4126669/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book24-06-093-109-mp3.4126670/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book24-07-110-133-mp3.4126671/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book24-08-134-155-mp3.4126672/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book24-09-156-179-mp3.4126673/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book24-10-180-206-mp3.4126674/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book24-11-207-241-mp3.4126675/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book24-12-242-257-mp3.4126676/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book24-13-258-276-mp3.4126677/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book24-14-277-283-mp3.4126678/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book24-15-284-290-mp3.4126679/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book24-16-291-297-mp3.4126680/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book24-17-298-300-mp3.4126681/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book24-18-301-329-mp3.4126682/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book24-19-330-336-mp3.4126683/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book24-20-337-342-mp3.4126684/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book24-21-343-345-mp3.4126685/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book24-22-346-368-mp3.4126686/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book24-23-369-384-mp3.4126687/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book24-24-385-388-mp3.4126688/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book24-25-389-409-mp3.4126689/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book24-26-410-444-mp3.4126690/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book24-27-445-447-mp3.4126691/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. เผยแพร่ธรรมะ

  เผยแพร่ธรรมะ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  379
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +111
  พระไตรปิฏกภาคเสียงอ่าน พระสูตร เล่มที่ 25

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-01-001-022-mp3.4126692/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-02-023-030-mp3.4126693/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-03-031-034-mp3.4126694/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-04-035-039-mp3.4126695/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-05-040-045-mp3.4126696/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-06-045-051-mp3.4126697/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-07-051-056-mp3.4126698/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-08-056-060-mp3.4126699/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-09-061-066-mp3.4126700/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-34-309-320-mp3.4126701/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-35-321-344-mp3.4126702/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-36-345-354-mp3.4126703/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-37-355-364-mp3.4126704/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-38-365-374-mp3.4126705/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-39-375-384-mp3.4126706/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-40-385-402-mp3.4126707/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-41-403-414-mp3.4126708/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-42-415-426-mp3.4126709/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-43-427-442-mp3.4126710/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-44-443-460-mp3.4126711/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-45-461-476-mp3.4126712/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-46-477-498-mp3.4126713/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-47-499-552-mp3.4126714/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-48-553-494-mp3.4126715/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-49-595-630-mp3.4126716/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-50-630-662-mp3.4126718/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-51-663-686-mp3.4126719/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-52-687-734-mp3.4126720/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-53-735-784-mp3.4126721/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-10-067-071-mp3.4126722/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-11-072-076-mp3.4126723/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-12-077-080-mp3.4126724/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-13-081-084-mp3.4126726/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-14-085-088-mp3.4126727/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-15-089-093-mp3.4126728/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-16-094-097-mp3.4126729/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-17-097-101-mp3.4126730/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-18-101-105-mp3.4126731/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-19-105-111-mp3.4126732/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-20-112-116-mp3.4126733/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-21-117-122-mp3.4126734/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-22-123-128-mp3.4126735/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-23-128-132-mp3.4126736/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-24-133-137-mp3.4126737/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-25-137-145-mp3.4126738/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-26-146-152-mp3.4126739/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-27-152-170-mp3.4126740/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-28-171-188-mp3.4126741/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-29-189-208-mp3.4126742/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-30-209-230-mp3.4126743/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-31-231-252-mp3.4126744/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-32-253-278-mp3.4126745/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book25-33-279-308-mp3.4126746/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 6. เผยแพร่ธรรมะ

  เผยแพร่ธรรมะ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  379
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +111
  พระไตรปิฏกภาคเสียงอ่าน พระสูตร เล่มที่ 26

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-01-001-028-mp3.4127184/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-02-029-045-mp3.4127185/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-03-046-067-mp3.4127186/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-04-068-078-mp3.4127187/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-05-079-099-mp3.4127188/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-06-100-130-mp3.4127189/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-07-131-139-mp3.4127190/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-08-139-166-mp3.4127191/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-09-167-183-mp3.4127192/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-10-184-206-mp3.4127193/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-11-207-228-mp3.4127194/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-12-229-249-mp3.4127195/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-13-250-283-mp3.4127196/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-14-284-302-mp3.4127197/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-15-303-347-mp3.4127198/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-16-348-372-mp3.4127199/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-17-373-382-mp3.4127200/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-18-383-391-mp3.4127201/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-19-392-403-mp3.4127202/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-20-404-417-mp3.4127203/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-21-418-423-mp3.4127204/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-22-424-428-mp3.4127205/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-23-429-431-mp3.4127206/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-24-432-442-mp3.4127207/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-25-443-444-mp3.4127208/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-26-445-448-mp3.4127209/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-27-449-450-mp3.4127210/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-28-451-454-mp3.4127211/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-29-455-459-mp3.4127212/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-30-460-495-mp3.4127213/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-31-496-511-mp3.4127214/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-32-512-517-mp3.4127215/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-33-518-527-mp3.4127216/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-34-528-537-mp3.4127217/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-35-538-550-mp3.4127218/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-36-551-556-mp3.4127219/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-37-557-560-mp3.4127220/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-38-561-565-mp3.4127221/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-39-566-566-mp3.4127222/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-40-567-575-mp3.4127223/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-41-576-583-mp3.4127224/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-42-584-586-mp3.4127225/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-43-587-587-mp3.4127226/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-44-588-589-mp3.4127227/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-45-590-591-mp3.4127228/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-46-592-593-mp3.4127229/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-47-594-595-mp3.4127230/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-48-596-615-mp3.4127231/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-49-616-621-mp3.4127232/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-50-622-628-mp3.4127233/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book26-51-629-640-mp3.4127234/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 7. เผยแพร่ธรรมะ

  เผยแพร่ธรรมะ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  379
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +111
  พระไตรปิฏกภาคเสียงอ่าน พระสูตร เล่มที่ 26
   
 8. เผยแพร่ธรรมะ

  เผยแพร่ธรรมะ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  379
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +111
  เสียงอ่านพระไตรปิฏก เล่มที่ 27

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-01-001-004-mp3.4127246/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-02-005-009-mp3.4127247/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-03-009-013-mp3.4127248/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-04-013-017-mp3.4127249/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-05-017-021-mp3.4127250/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-06-022-025-mp3.4127251/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-07-026-029-mp3.4127252/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-08-030-033-mp3.4127254/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-09-034-038-mp3.4127255/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-10-038-041-mp3.4127256/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-11-042-045-mp3.4127257/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-12-046-049-mp3.4127258/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-13-050-053-mp3.4127259/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-14-054-057-mp3.4127260/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-15-058-061-mp3.4127261/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-16-062-068-mp3.4127262/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-17-069-074-mp3.4127263/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-18-074-080-mp3.4127264/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-19-080-085-mp3.4127265/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-20-085-090-mp3.4127267/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-21-091-096-mp3.4127268/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-22-097-102-mp3.4127269/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-23-102-108-mp3.4127271/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-24-108-114-mp3.4127273/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-25-114-119-mp3.4127274/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-26-120-127-mp3.4127276/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-27-127-133-mp3.4127279/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-28-134-140-mp3.4127280/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-29-141-147-mp3.4127281/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-30-148-155-mp3.4127282/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-31-156-164-mp3.4127283/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-32-165-173-mp3.4127284/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-33-173-181-mp3.4127285/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-34-181-189-mp3.4127286/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-35-189-198-mp3.4127287/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-36-199-210-mp3.4127288/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-37-210-219-mp3.4127289/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-38-220-226-mp3.4127290/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-39-227-241-mp3.4127291/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-40-242-254-mp3.4127292/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-41-255-268-mp3.4127293/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-42-269-284-mp3.4127294/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-43-285-300-mp3.4127295/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-44-301-320-mp3.4127296/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-45-321-353-mp3.4127297/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-46-354-374-mp3.4127298/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-47-374-395-mp3.4127299/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-48-396-422-mp3.4127300/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-49-423-452-mp3.4127301/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-50-452-468-mp3.4127302/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-51-469-497-mp3.4127303/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-52-497-537-mp3.4127306/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-53-538-566-mp3.4127307/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-54-566-594-mp3.4127308/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book27-55-595-636-mp3.4127309/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 9. เผยแพร่ธรรมะ

  เผยแพร่ธรรมะ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  379
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +111
  เสียงอ่านพระไตรปิฏก พระสูตร เล่มที่ 28

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book28-01-001-034-mp3.4127316/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book28-02-035-054-mp3.4127321/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book28-03-055-084-mp3.4127324/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book28-04-085-097-mp3.4127325/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book28-05-098-115-mp3.4127326/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book28-06-115-133-mp3.4127327/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book28-07-134-158-mp3.4127328/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book28-08-158-182-mp3.4127329/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book28-09-183-202-mp3.4127330/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book28-10-202-228-mp3.4127331/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book28-11-229-245-mp3.4127332/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book28-12-246-273-mp3.4127333/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book28-13-274-304-mp3.4127334/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book28-14-305-334-mp3.4127335/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book28-15-335-362-mp3.4127336/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book28-16-363-390-mp3.4127337/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book28-17-391-421-mp3.4127338/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book28-18-421-446-mp3.4127340/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book28-19-447-477-mp3.4127341/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book28-20-477-507-mp3.4127343/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book28-21-507-533-mp3.4127344/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book28-22-534-560-mp3.4127345/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 10. เผยแพร่ธรรมะ

  เผยแพร่ธรรมะ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  379
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +111
  เสียงอ่านพระไตรปิฏก พระสูตรเล่มที่ 29

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book29-01-001-027-mp3.4127347/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book29-02-028-050-mp3.4127348/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book29-03-051-073-mp3.4127349/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book29-04-074-100-mp3.4127350/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book29-05-101-123-mp3.4127351/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book29-06-123-141-mp3.4127352/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book29-07-142-167-mp3.4127353/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book29-08-168-194-mp3.4127354/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book29-09-195-216-mp3.4127356/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book29-10-217-245-mp3.4127357/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book29-11-246-253-mp3.4127358/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book29-12-254-272-mp3.4127360/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book29-13-272-296-mp3.4127361/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book29-14-297-319-mp3.4127362/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book29-15-319-337-mp3.4127365/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book29-16-338-361-mp3.4127366/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book29-17-362-372-mp3.4127368/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book29-18-372-395-mp3.4127370/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book29-19-395-404-mp3.4127371/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book29-20-405-424-mp3.4127372/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book29-21-424-444-mp3.4127373/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book29-22-444-463-mp3.4127374/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book29-23-464-479-mp3.4127375/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book29-24-480-499-mp3.4127376/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book29-25-500-522-mp3.4127377/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book29-26-522-534-mp3.4127378/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book29-27-535-556-mp3.4127379/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book29-28-557-577-mp3.4127382/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book29-29-577-599-mp3.4127383/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book29-30-600-620-mp3.4127384/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 11. เผยแพร่ธรรมะ

  เผยแพร่ธรรมะ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  379
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +111
  ไฟล์เสียงอ่านพระไตรปิฏก พระสูตร เล่มที่ 30

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book30-01-001-010-mp3.4128183/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book30-02-011-035-mp3.4128184/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book30-03-036-037-mp3.4128185/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book30-04-038-042-mp3.4128186/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book30-05-043-072-mp3.4128188/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book30-06-073-082-mp3.4128192/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book30-07-083-109-mp3.4128198/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book30-08-110-131-mp3.4128209/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book30-09-132-154-mp3.4128216/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book30-10-155-176-mp3.4128220/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book30-11-177-194-mp3.4128223/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book30-12-195-216-mp3.4128227/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book30-13-217-225-mp3.4128228/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book30-14-226-233-mp3.4128229/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book30-15-234-244-mp3.4128230/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book30-16-245-256-mp3.4128231/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book30-17-257-267-mp3.4128232/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book30-18-268-282-mp3.4128237/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book30-19-283-297-mp3.4128238/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book30-20-298-323-mp3.4128239/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book30-21-324-332-mp3.4128240/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book30-22-333-345-mp3.4128241/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book30-23-346-362-mp3.4128245/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book30-24-362-392-mp3.4128251/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book30-25-393-419-mp3.4128256/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book30-26-420-432-mp3.4128259/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book30-27-433-452-mp3.4128260/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book30-28-453-474-mp3.4128265/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book30-29-474-483-mp3.4128266/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book30-30-484-502-mp3.4128269/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 12. เผยแพร่ธรรมะ

  เผยแพร่ธรรมะ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  379
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +111
  เสียงอ่านพระไตรปิฏก พระสูตร เล่มที่ 31

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-01-001-021-mp3.4128270/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-02-021-035-mp3.4128271/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-03-035-056-mp3.4128273/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-04-057-081-mp3.4128274/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-05-082-105-mp3.4128279/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-06-106-126-mp3.4128282/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-07-127-145-mp3.4128283/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-08-146-165-mp3.4128286/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-09-165-187-mp3.4128290/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-10-188-210-mp3.4128294/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-11-211-232-mp3.4128295/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-12-233-254-mp3.4128296/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-13-254-269-mp3.4128299/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-14-270-289-mp3.4128309/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-15-290-309-mp3.4128317/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-16-309-345-mp3.4128330/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-17-346-365-mp3.4128340/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-18-365-391-mp3.4128347/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-19-392-397-mp3.4128351/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-20-397-398-mp3.4128352/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-21-399-401-mp3.4128353/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-22-401-404-mp3.4128354/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-23-405-412-mp3.4128356/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-24-413-427-mp3.4128361/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-25-427-442-mp3.4128362/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-26-443-460-mp3.4128367/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-27-460-474-mp3.4128368/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-28-474-481-mp3.4128369/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-29-482-500-mp3.4128372/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-30-501-511-mp3.4128462/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-31-511-512-mp3.4128463/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-32-513-524-mp3.4128465/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-33-524-536-mp3.4128466/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-34-537-561-mp3.4128467/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-35-562-572-mp3.4128468/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-36-572-577-mp3.4128469/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-37-577-584-mp3.4128470/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-38-585-586-mp3.4128471/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-39-587-590-mp3.4128473/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-40-590-591-mp3.4128474/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-41-592-596-mp3.4128475/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-42-596-605-mp3.4128476/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book31-43-606-610-mp3.4128477/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 13. เผยแพร่ธรรมะ

  เผยแพร่ธรรมะ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  379
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +111
  เสียงอ่านพระไตรปิฏก พระสูตร เล่มที่ 32

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-01-001-025-mp3.4128478/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-02-026-058-mp3.4128479/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-03-059-101-mp3.4128480/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-04-102-122-mp3.4128483/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-05-123-149-mp3.4128485/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-06-150-166-mp3.4128486/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-07-167-187-mp3.4128487/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-08-188-201-mp3.4128491/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-09-202-214-mp3.4128492/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-10-215-227-mp3.4128493/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-11-228-237-mp3.4128494/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-12-238-248-mp3.4128496/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-13-249-260-mp3.4128499/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-14-261-275-mp3.4128502/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-15-276-292-mp3.4128503/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-16-293-305-mp3.4128504/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-17-306-316-mp3.4128505/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-18-317-327-mp3.4128506/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-19-328-337-mp3.4128507/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-20-338-346-mp3.4128508/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-21-347-357-mp3.4128509/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-22-358-368-mp3.4128510/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-23-369-378-mp3.4128511/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-24-379-388-mp3.4128512/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-25-389-398-mp3.4128513/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-26-399-406-mp3.4128516/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-27-407-414-mp3.4128518/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-28-415-423-mp3.4128520/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-29-424-432-mp3.4128521/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-30-433-441-mp3.4128522/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-31-442-451-mp3.4128525/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-32-452-461-mp3.4128527/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-33-462-471-mp3.4128528/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-34-472-482-mp3.4128529/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-35-483-499-mp3.4128533/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-36-500-420-mp3.4128540/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-37-521-532-mp3.4128542/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-38-533-541-mp3.4128544/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-39-542-550-mp3.4128545/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-40-551-562-mp3.4128566/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-41-563-578-mp3.4128583/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-42-579-609-mp3.4128584/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-43-609-653-mp3.4128586/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book32-44-654-704-mp3.4128603/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 14. เผยแพร่ธรรมะ

  เผยแพร่ธรรมะ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  379
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +111
  เสีงอ่านพระไตรปิฏก พระสูตร เล่มที่ 33

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book33-01-mp3.4128628/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book33-02-mp3.4128629/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book33-03-mp3.4128630/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book33-04-mp3.4128632/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book33-05-mp3.4128636/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book33-06-mp3.4128651/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book33-07-mp3.4128652/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book33-08-mp3.4128653/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book33-09-mp3.4128654/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book33-10-mp3.4128660/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book33-11-mp3.4128663/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book33-12-mp3.4128667/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book33-13-mp3.4128670/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book33-14-mp3.4128677/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book33-15-mp3.4128678/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book33-16-mp3.4128687/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book33-17-mp3.4128692/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book33-18-mp3.4128695/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book33-19-mp3.4128701/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book33-20-mp3.4128702/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book33-21-mp3.4128703/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book33-22-mp3.4128704/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book33-23-mp3.4128705/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book33-24-mp3.4128709/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book33-25-mp3.4128710/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book33-26-mp3.4128711/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book33-27-mp3.4128712/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 15. เผยแพร่ธรรมะ

  เผยแพร่ธรรมะ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  379
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +111
  ไฟล์เสียงอ่านพระไตรปิฏก พระอภิธรรมปิฏก เล่มที่ 34

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book34-01-mp3.4128713/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book34-02-mp3.4128714/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book34-03-mp3.4128715/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book34-04-mp3.4128716/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book34-05-mp3.4128717/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book34-06-mp3.4128722/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book34-07-mp3.4128728/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book34-08-mp3.4128735/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book34-09-mp3.4128738/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book34-10-mp3.4128739/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book34-11-mp3.4128742/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book34-12-mp3.4128744/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book34-13-mp3.4128748/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book34-14-mp3.4128749/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book34-15-mp3.4128750/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book34-16-mp3.4128751/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book34-17-mp3.4128752/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book34-18-mp3.4128753/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book34-19-mp3.4128754/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book34-20-mp3.4128755/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 16. เผยแพร่ธรรมะ

  เผยแพร่ธรรมะ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  379
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +111
  ไฟล์เสียงอ่านพระไตรปิฏก พระอภิธรรมปิฏก เล่มที่ 35

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-01-mp3.4128756/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-02-mp3.4128757/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-03-mp3.4128758/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-04-mp3.4128760/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-05-mp3.4128761/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-06-mp3.4128762/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-07-mp3.4128763/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-08-mp3.4128764/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-09-mp3.4128769/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-10-mp3.4128772/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-11-mp3.4128776/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-12-mp3.4128778/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-13-mp3.4128781/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-15-mp3.4128782/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-16-mp3.4128783/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-17-mp3.4128786/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-18-mp3.4128789/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-19-mp3.4128792/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-20-mp3.4128796/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-21-mp3.4128802/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-22-mp3.4128808/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-23-mp3.4128813/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-24-mp3.4129040/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-25-mp3.4129041/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-26-mp3.4129043/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-27-mp3.4129045/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-28-mp3.4129046/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-29-mp3.4129047/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-30-mp3.4129049/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-31-mp3.4129050/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-32-mp3.4129051/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-33-mp3.4129053/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-34-mp3.4129054/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-35-mp3.4129057/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-36-mp3.4129058/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-37-mp3.4129059/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-38-mp3.4129060/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-40-mp3.4129061/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-41-mp3.4129062/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-42-mp3.4129063/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book35-43-mp3.4129064/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 17. เผยแพร่ธรรมะ

  เผยแพร่ธรรมะ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  379
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +111
  เสียงอ่านพระไตรปิฏก พระอภิธรรมปิฏก เล่มที่ 36

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book36-01-mp3.4129065/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book36-02-mp3.4129067/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book36-03-mp3.4129068/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book36-04-mp3.4129069/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book36-05-mp3.4129070/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book36-06-mp3.4129071/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book36-07-mp3.4129084/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book36-08-mp3.4129108/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book36-09-mp3.4129110/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book36-10-mp3.4129112/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book36-11-mp3.4129115/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book36-12-mp3.4129133/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book36-13-mp3.4129143/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 18. เผยแพร่ธรรมะ

  เผยแพร่ธรรมะ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  379
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +111
  เสียงอ่านพระไตรปิฏก พระอภิธรรมปิฏก เล่มที่ 37

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-01-mp3.4129149/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-02-mp3.4129158/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-03-mp3.4129163/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-04-mp3.4129167/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-05-mp3.4129174/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-06-mp3.4129176/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-07-mp3.4129185/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-08-mp3.4129196/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-09-mp3.4129198/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-10-mp3.4129199/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-11-mp3.4129200/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-12-mp3.4129203/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-13-mp3.4129210/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-14-mp3.4130291/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-15-mp3.4130292/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-16-mp3.4130293/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-17-mp3.4130294/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-18-mp3.4130295/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-19-mp3.4130296/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-20-mp3.4130297/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-21-mp3.4130298/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-22-mp3.4130299/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-23-mp3.4130300/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-24-mp3.4130301/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-25-mp3.4130302/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-26-mp3.4130303/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-27-mp3.4130304/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-28-mp3.4130305/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-29-mp3.4130306/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-30-mp3.4130307/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-31-mp3.4130308/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-32-mp3.4130309/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-33-mp3.4130310/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-34-mp3.4130311/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-35-mp3.4130312/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-36-mp3.4130313/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-37-mp3.4130314/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-38-mp3.4130315/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-39-mp3.4130316/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-40-mp3.4130317/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-41-mp3.4130318/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-42-mp3.4130321/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-43-mp3.4130324/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book37-44-mp3.4130327/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 19. เผยแพร่ธรรมะ

  เผยแพร่ธรรมะ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  379
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +111
  ไฟล์เสียงอ่านพระไตรปิฏก พระอภิธรรมะปิฏก เล่มที่ 38

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-01-mp3.4130330/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-02-mp3.4130331/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-03-mp3.4130332/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-04-mp3.4130333/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-05-mp3.4130334/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-06-mp3.4130335/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-07-mp3.4130340/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-08-mp3.4130343/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-09-mp3.4130344/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-10-mp3.4130345/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-11-mp3.4130346/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-12-mp3.4130347/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-13-mp3.4130348/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-14-mp3.4130349/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-15-mp3.4130350/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-16-mp3.4130351/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-17-mp3.4130352/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-18-mp3.4130353/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-19-mp3.4130360/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-20-mp3.4130361/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-21-mp3.4130364/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-22-mp3.4130367/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-23-mp3.4130372/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-24-mp3.4130373/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-25-mp3.4130378/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-26-mp3.4130379/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-27-mp3.4130382/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-28-mp3.4130383/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-29-mp3.4130384/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-30-mp3.4130385/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-31-mp3.4130386/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-32-mp3.4130387/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-33-mp3.4130388/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-34-mp3.4130389/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-35-mp3.4130390/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-36-mp3.4130391/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-37-mp3.4130392/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-38-mp3.4130393/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-39-mp3.4130394/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-40-mp3.4130395/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-41-mp3.4130396/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-42-mp3.4130397/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-43-mp3.4130398/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-44-mp3.4130399/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-45-mp3.4130400/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-46-mp3.4130402/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-47-mp3.4130403/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-48-mp3.4130404/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-49-mp3.4130405/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-50-mp3.4130409/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-51-mp3.4130411/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-52-mp3.4130413/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-53-mp3.4130414/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book38-54-mp3.4130415/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 20. เผยแพร่ธรรมะ

  เผยแพร่ธรรมะ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  379
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +111
  เสียงอ่านพระไตรปิฏก พระอภิธรรมปิฏก เล่มที่ 39

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book39-01-mp3.4130416/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book39-02-mp3.4130417/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book39-03-mp3.4130419/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book39-04-mp3.4130420/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book39-05-mp3.4130422/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book39-06-mp3.4130423/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book39-07-mp3.4130424/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book39-08-mp3.4130425/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book39-09-mp3.4130427/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book39-10-mp3.4130428/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book39-11-mp3.4130430/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book39-12-mp3.4130431/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book39-13-mp3.4130432/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book39-14-mp3.4130433/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book39-15-mp3.4130434/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book39-16-mp3.4130435/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book39-17-mp3.4130436/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book39-18-mp3.4130437/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book39-19-mp3.4130438/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book39-20-mp3.4130439/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book39-21-mp3.4130440/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book39-22-mp3.4130441/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book39-23-mp3.4130444/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book39-24-mp3.4130445/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book39-25-mp3.4130446/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book39-26-mp3.4130447/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book39-27-mp3.4130448/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book39-28-mp3.4130449/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book39-29-mp3.4130450/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book39-30-mp3.4130451/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book39-31-mp3.4130452/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book39-32-mp3.4130453/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book39-33-mp3.4130454/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book39-34-mp3.4130455/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book39-35-mp3.4130456/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book39-36-mp3.4130457/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book39-37-mp3.4130458/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - ไฟล์เสียงอ่านพระไตรปิฎกครบทั้ง เล่มครบสมบูณ์แล้ว ดาวน์โหลดไปฟังได้
 1. slamb
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  18,954

แชร์หน้านี้

Loading...