เสียงธรรม ไวยทิกวาทะ อ.เสถียร โพธินันทะ(ตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่)

ในห้อง 'ธรรมเทศนาทั่วไป' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 6 พฤศจิกายน 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,607
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066
  Mr.Sathian_Bodhinanda.jpg
  สารพันปัญหา 1 อ.เสถียร โพธินันทะ
   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,607
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,607
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066
  สารพันปัญหา 2 อ.เสถียร โพธินันทะ

  สารพันปัญหา 3 อ.เสถียร โพธินันทะ

  สารพันปัญหา 4 อ.เสถียร โพธินันทะ

  สารพันปัญหา 5 อ.เสถียร โพธินันทะ

  เรืองชัย จูฑะพงศ์ธรรม
  Published on Oct 7, 2015


   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,607
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066
  สารพันปัญหา 6 อ.เสถียร โพธินันทะ

  สารพันปัญหา 7 อ.เสถียร โพธินันทะ

  สารพันปัญหา 8 อ.เสถียร โพธินันทะ

  สารพันปัญหา 9 อ.เสถียร โพธินันทะ

  เรืองชัย จูฑะพงศ์ธรรม
  Published on Oct 9, 2015   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,607
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,607
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 31 มกราคม 2019
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,607
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066
  ปฏิจจสมุปบาท 1 อ เสถียร โพธินันทะ

  ปฏิจจสมุปบาท 2 อ.เสถียร โพธินันทะ

  ปฏิจจสมุปบาท 3 อ.เสถียร โพธินันทะ

  ปฏิจจสมุปบาท 4 อ.เสถียร โพธินันทะ


  เรืองชัย จูฑะพงศ์ธรรม
  Published on Jun 24, 2014

  อาจารย์เสถียร โพธินันทะ ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาคนหนึ่งของไทย ผู้บุกเบิกการศึกษาพระพุทธศาสนามหายาน และอดีตเลขาธิการคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย
  เกิดที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2472 ในวัยเด็ก เด็กชายเสถียรใช้นามสกุลว่า "กมลมาลย์" ตามมารดา จนกระทั่ง พ.ศ. 2491 เมื่อมีอายุได้ 20 ปี จึงได้เปลี่ยนนามสกุลตนเองเป็น "โพธินันทะ" อันหมายถึงผู้ยินดีในความรู้แจ้ง ด้วยประสงค์จะให้ใกล้ชิดกับพระศาสนารรม


   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,607
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 มีนาคม 2018
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,607
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066
  029 ขันทวาที อ.เสถียร โพธินันทะ

  037 หลักของสูญญาตา อ.เสถียร โพธินันทะ

  038 สูญญาตาในลัทธิมหายาน อ.เสถียร โพธินันทะ


  เรืองชัย จูฑะพงศ์ธรรม

  Published on Nov 29, 2014
   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,607
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066
  027 คัมภีร์กถาวัตถุ 1 อ.เสถียร โพธินันทะ

  028 คัมภีร์กถาวัตถุ 2 อ.เสถียร โพธินันทะ

  053 วิจัยคัมภีร์กถาวัตถุ 3 อ.เสถียร โพธินันทะ

  065 ตรรกวิทยา อ.เสถียร โพธินันทะ


  เรืองชัย จูฑะพงศ์ธรรม

  Published on Oct 14, 2015
   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,607
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066
  066 งานพระธรรมฑูตสมัยพระเจ้าอโศกฯ อ.เสถียร โพธินันทะ

  067 พุทธศาสนาในอินเดีย 1 อ.เสถียร โพธินันทะ

  068 พุทธศาสนาในอินเดีย 2 อ.เสถียร โพธินันทะ

  069 พุทธศาสนาในอิหร่าน-อินเดีย อ.เสถียร โพธินันทะ

  เรืองชัย จูฑะพงศ์ธรรม
  Published on Oct 17, 2015


   
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,607
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066
  070 ลัทธิลังกาวงศ์ในสุวรรณภูมิ 1 อ.เสถียร โพธินันทะ

  071 ลัทธิลังกาวงศ์ในสุวรรณภูมิ 2 อ.เสถียร โพธินันทะ

  072 ศาสนาสมัยอยุธยารัตนโกสินทร์ อ.เสถียร โพธินันทะ

  เรืองชัย จูฑะพงศ์ธรรม
  Published on Oct 19, 2015

   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,607
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066
  005 ปฐมสังคายนา อ.เสถียร โพธินันทะ

  006 ทุติยสังคายนา อ.เสถียร โพธินันทะ

  010 การเสื่อมสลายของพุทธศาสนา อ.เสถียร โพธินันทะ


  เรืองชัย จูฑะพงศ์ธรรม
  Published on Jun 16, 2014


   
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,607
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066
  046 การเวียนว่ายตายเกิด อ.เสถียร โพธินันทะ

  047 อภินิหารธรรม อ.เสถียร โพธินันทะ

  048 โลกธาตุ อ.เสถียร โพธินันทะ

  049 ปฐมเหตุของโลก อ.เสถียร โพธินันทะ

  เรืองชัย จูฑะพงศ์ธรรม

  Published on Sep 22, 2015
   
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,607
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066

แชร์หน้านี้

Loading...