ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ ↓
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด
   1. NoOTa
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,850
   2. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    864
   3. NoOTa
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    3,416
   4. ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    8,137
   5. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,279
   6. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    3,455
   7. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,880
   8. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,734
   9. NoOTa
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    4,278
   10. ตอบ:
    21
    เปิดดู:
    4,680
   11. ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    2,983
   12. NoOTa
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,285
   13. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,635
   14. NoOTa
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    1,524
   15. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,780
   16. NoOTa
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,981
   17. oyoyo554
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    772
   18. Bacary
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    1,493
   19. oyoyo554
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    4,784
   20. jchai4
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,117
   21. NoOTa
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    1,884
   22. ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    3,296
   23. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    881
   24. jchai4
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    569
   25. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,063
   26. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    825
   27. J.Sayamol
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    1,558
   28. J.Sayamol
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    1,640
   29. J.Sayamol
    ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    1,864
   30. J.Sayamol
    ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    3,066

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...