สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

   1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

    พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
    กระทู้:
    128
    โพสต์:
    1,150
    RSS
   2. สติปัฏฐาน ๔

    สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
    กระทู้:
    117
    โพสต์:
    761
    RSS
   3. สังโยชน์ ๑๐

    สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
    กระทู้:
    49
    โพสต์:
    695
    RSS
   4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

    อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
    ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
    กระทู้:
    66
    โพสต์:
    968
    jarujun ล่าสุด: คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ jarujun, 16 มีนาคม 2016
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ ↓ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด
   1.   » กระทู้ปักหมุด
   2. MBNY
    ตอบ:
    98
    เปิดดู:
    29,765
   3. MBNY
    ปักหมุดกระทู้

    เสียงธรรม ฌาน 1-4

    ตอบ:
    55
    เปิดดู:
    18,024
   4. WebSnow
    ตอบ:
    54
    เปิดดู:
    18,403
   5. MBNY
    ตอบ:
    36
    เปิดดู:
    14,205
   6. WebSnow
    ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    13,801
   7. WebSnow
    ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    63,337
   8. WebSnow
    ตอบ:
    32
    เปิดดู:
    13,910
   9. WebSnow
    ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    14,135
   10. ตอบ:
    29
    เปิดดู:
    8,811
   11. WebSnow
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    11,954
   12.   » กระทู้
   13. ตอบ:
    100
    เปิดดู:
    9,008
   14. nuttadet
    ตอบ:
    70
    เปิดดู:
    15,373
   15. littleweb_cs
    ตอบ:
    59
    เปิดดู:
    11,255
   16. paang
    ตอบ:
    46
    เปิดดู:
    13,571
   17. WebSnow
    ตอบ:
    44
    เปิดดู:
    9,126
   18. ผ่อนคลาย
    ตอบ:
    37
    เปิดดู:
    6,193
   19. littleprince
    ตอบ:
    36
    เปิดดู:
    8,885
   20. HONGTAY
    ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    11,285
   21. แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง
    ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    3,959
   22. NoOTa
    ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    7,158
   23. WebSnow
    ตอบ:
    32
    เปิดดู:
    7,909
   24. ตอบ:
    31
    เปิดดู:
    231
   25. topnank
    ตอบ:
    31
    เปิดดู:
    16,870
   26. Kob
    ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    13,888
   27. NoOTa
    ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    3,938
   28. NoOTa
    ตอบ:
    29
    เปิดดู:
    5,294
   29. ตอบ:
    28
    เปิดดู:
    13,094
   30. น้ำมนต์
    ตอบ:
    28
    เปิดดู:
    11,889
   31. yookuso
    ตอบ:
    27
    เปิดดู:
    6,434
   32. หม้อหุงข้าว..!
    ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    7,317
   33. MBNY
    ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    5,570
   34. littleprince
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    8,886
   35. littleprince
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    6,671
   36. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    6,061
   37. topnank
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    8,482
   38. topnank
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    6,624
   39. HONGTAY
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    4,707
   40. DITCE
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    7,029
   41. แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    2,972
   42. น้ำมนต์
    ตอบ:
    23
    เปิดดู:
    8,825

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...