สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

   1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

    พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
    กระทู้:
    128
    โพสต์:
    1,150
    RSS
   2. สติปัฏฐาน ๔

    สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
    กระทู้:
    118
    โพสต์:
    772
    supatorn ล่าสุด: มหาสติปัฏฐานสูตร supatorn, 3 พฤศจิกายน 2017
    RSS
   3. สังโยชน์ ๑๐

    สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
    กระทู้:
    49
    โพสต์:
    695
    RSS
   4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

    อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
    ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
    กระทู้:
    66
    โพสต์:
    969
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. vibe
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,430
   2. yookuso
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    3,125
   3. NoOTa
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    5,306
   4. gototemple
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    640
   5. ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    2,713
   6. ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    1,090
   7. ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    1,678
   8. aonlin
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    3,029
   9. taeperok
    ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    4,489
   10. MBNY
    ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    3,735
   11. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    1,795
   12. บุญญสิกขา
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    3,051
   13. NoOTa
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    2,451
   14. noinong
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    5,262
   15. ghostbbot01
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    3,049
   16. หม้อหุงข้าว..!
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    5,863
   17. MBNY
    ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    5,632
   18. deneta
    ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    3,979
   19. HONGTAY
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    5,226
   20. WebSnow
    ตอบ:
    44
    เปิดดู:
    9,167
   21. HONGTAY
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    4,747
   22. MBNY
    ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    2,393
   23. nuttadet
    ตอบ:
    70
    เปิดดู:
    15,460
   24. แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง
    ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    3,982
   25. topnank
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    2,160
   26. NoOTa
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    1,886
   27. ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    1,771
   28. Nivarna
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,264
   29. แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง
    ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    2,814
   30. F-5E
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    2,353

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...