วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ ↓
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด
   1.   » กระทู้ปักหมุด
   2. WebSnow
    ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    8,537
   3. ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    55,703
   4.   » กระทู้
   5. ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    4,011
   6. ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,084
   7. ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,700
   8. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,076
   9. NoOTa
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    3,082
   10. ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    3,830
   11. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,535
   12. ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    6,311
   13. ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    6,278
   14. NoOTa
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,239
   15. ตอบ:
    59
    เปิดดู:
    18,222
   16. ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    3,141
   17. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    909
   18. NoOTa
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,901
   19. NoOTa
    ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    11,543
   20. บุญญสิกขา
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    6,254
   21. ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    3,933
   22. ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    6,953
   23. WebSnow
    ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    11,246
   24. โจโฉ คร้าบบบ
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    6,656
   25. ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    661
   26. ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    1,720
   27. ตอบ:
    13
    เปิดดู:
    1,801
   28. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    685
   29. huayhik
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    9,023
   30. พระวิคูหา
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    2,184
   31. ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    2,561
   32. DITCE
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    5,047
   33. paang
    ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    5,862
   34. paang
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    4,186

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...