เสียงธรรม กฏแห่งกรรม ท.เลียงพิบูลย์

ในห้อง 'วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 23 เมษายน 2020.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,665
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,258
  Boon better than anything.jpg
  กฏแห่งกรรม ท.เลียงพิบูลย์

  01 กฎแห่งกรรม ทานชีวิต

  02 กฎแห่งกรรม อารยนคร

  03 กฎแห่งกรรม สิ่งหนึ่งในน้ำใจโจร

  04 กฎแห่งกรรม ชะตากรรม

  05 กฎแห่งกรรม ชะตากรรม

  06 กฎแห่งกรรม ปัญหาชีวิต
  https://www.youtube.com/watch?v=qySNOa3qTs0&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=6
  07 กฎแห่งกรรม บทเรียนชีวิต

  https://www.youtube.com/watch?v=0ednaW4Jvg0&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=7
  08 กฎแห่งกรรม มรดกชิ้นสุดท้าย
  https://www.youtube.com/watch?v=R9HT0_ZSErY&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=8
  09 กฎแห่งกรรม มรดกชิ้นสุดท้าย 2
  https://www.youtube.com/watch?v=W0BNCokId2c&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=9
  10 กฎแห่งกรรม นึกไม่ถึง
  https://www.youtube.com/watch?v=kCOIE6QKcGw&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=10
  11 กฎแห่งกรรม กุศลสะท้อน
  https://www.youtube.com/watch?v=GrsTmOkCMz0&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=11
  12 กฎแห่งกรรม ครั้งหนึ่งในชีวิต 1
  https://www.youtube.com/watch?v=rUGM343eYyI&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=12
  13
  กฎแห่งกรรม ครั้งหนึ่งในชีวิต 2
  https://www.youtube.com/watch?v=OtF1BSVcZoY&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=13
  14 กฎแห่งกรรม ครั้งหนึ่งในชีวิต 3
  https://www.youtube.com/watch?v=3PTe9voOz4c&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=14
  15 กฎแห่งกรรม ครั้งหนึ่งในชีวิต 4
  https://www.youtube.com/watch?v=TKYmBOq3bLQ&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=15
  Dhamma Voice
  Nov 20, 2018

   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,665
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,258
  16 กฎแห่งกรรม ความดีที่ไม่สูญ

  17 กฎแห่งกรรม คนมีบาป 1

  18 กฎแห่งกรรม คนมีบาป 2

  19 กฎแห่งกรรม คนมีบาป 3


  20 กฎแห่งกรรม คนมีบาป 4

  21 กฎแห่งกรรม ความดีที่เป็นมงคล
  https://www.youtube.com/watch?v=YE4reNZ8zDk&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=21
  22 กฎแห่งกรรม นอกฝัน 1

  https://www.youtube.com/watch?v=TEVcUWm-F9c&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=23
  23 กฎแห่งกรรม นอกฝัน 2
  https://www.youtube.com/watch?v=-dhu-Q-XvZ8&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=22
  24 กฎแห่งกรรม สร้างทุกข์
  https://www.youtube.com/watch?v=FW8eV7vrQ6M&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=24
  25 กฎแห่งกรรม สร้างกรรม
  https://www.youtube.com/watch?v=mqX2_SwItLw&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=25
  26 กฎแห่งกรรม เหตุเมื่อหลบฝน
  https://www.youtube.com/watch?v=9jEgEllcm8o&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=26
  27 กฎแห่งกรรม เรื่องเวร
  https://www.youtube.com/watch?v=4KGbRs0fJHw&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=27

  28 กฎแห่งกรรม วัยรุ่น
  https://www.youtube.com/watch?v=ruRR_1TGvjI&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=28
  29 กฎแห่งกรรม เสียสัตย์
  https://www.youtube.com/watch?v=eRqewnm25PA&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=29
  30 กฎแห่งกรรม คนบ้านนอก 1
  https://www.youtube.com/watch?v=JVuxX3BklCY&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=30
  Dhamma Voice
  Nov 23, 2018   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,665
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,258
  31 กฎแห่งกรรม คนบ้านนอก 2

  32 กฎแห่งกรรม คู่ปรับ

  33 กฎแห่งกรรม คู่ปรับ 2

  34 กฎแห่งกรรม ความบริสุทธิ์

  35 กฎแห่งกรรม วันเกิด


  36 กฎแห่งกรรม ทางผิด 1
  https://www.youtube.com/watch?v=7PO7v-dxECk&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=36
  37 กฎแห่งกรรม ทางผิด 2

  https://www.youtube.com/watch?v=IwXVBDHz5Ts&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=37
  38 กฎแห่งกรรม ทางผิด 3
  https://www.youtube.com/watch?v=9YU30C5VM1Y&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=38
  39 กฎแห่งกรรม มัจจุราชเอื้อมไม่ถึง
  https://www.youtube.com/watch?v=QdFUUM41aAQ&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=39
  40 กฎแห่งกรรม วิญาณกตัญญู
  https://www.youtube.com/watch?v=qnwS4P_cbpk&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=40
  41 กฎแห่งกรรม ใครผิด
  https://www.youtube.com/watch?v=RvqKgO2tWjM&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=41

  42 กฎแห่งกรรม คิดสั้น
  https://www.youtube.com/watch?v=im9...tLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=42&pbjreload=10
  43 กฎแห่งกรรม เพื่อนร่วมตาย 1
  https://www.youtube.com/watch?v=Uz6BTTToZOM&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=43
  44 กฎแห่งกรรม เพื่อนร่วมตาย 2
  https://www.youtube.com/watch?v=0RFxJQrElZ8&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=44
  45 กฎแห่งกรรม สายโลหิต 1
  https://www.youtube.com/watch?v=hZx...tLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=45&pbjreload=10

  Dhamma Voice
  Nov 26, 2018   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,665
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,258
  46 กฎแห่งกรรม สายโลหิต 2

  47 กฎแห่งกรรม เข้าพรรษา

  48 กฎแห่งกรรม ผู้เห็นไกล 1

  49 กฎแห่งกรรม ผู้เห็นไกล 2

  50 กฎแห่งกรรม ความกรุณาปราณี

  51 กฎแห่งกรรม กีฬาที่ผิดศีล 1
  https://www.youtube.com/watch?v=Dc1hvQFIe28&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=51
  52 กฎแห่งกรรม กีฬาที่ผิดศีล 2
  https://www.youtube.com/watch?v=54YRYjAMI9Q&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=52
  53 กฎแห่งกรรม สวรรค์ของคนบาป 1
  https://www.youtube.com/watch?v=LozltCOT7Ls&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=53
  54 กฎแห่งกรรม สวรรค์ของคนบาป 2
  https://www.youtube.com/watch?v=bBgsvcJS4pI&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=54
  55 กฎแห่งกรรม สวรรค์ของคนบาป 3
  https://www.youtube.com/watch?v=U6koPv_LQD8&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=55
  56 กฎแห่งกรรม สวรรค์ของคนบาป 4
  https://www.youtube.com/watch?v=4sacDiv25SM&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=56
  57 กฎแห่งกรรม เด็กข้างถนน 1
  https://www.youtube.com/watch?v=-saWCagqHg4&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=57
  58 กฎแห่งกรรม เด็กข้างถนน 2
  https://www.youtube.com/watch?v=rMpYEz10yl4&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=58
  59 กฎแห่งกรรม เด็กข้างถนน 3
  https://www.youtube.com/watch?v=6g7rCTs2TP8&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=59
  60 กฎแห่งกรรม กฎแห่งกรรม เล่ม๑
  https://www.youtube.com/watch?v=OnET2HWgQzY&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=60
  Dhamma Voice
  Nov 29, 2018
  กฏแห่งกรรมฉบับสมบูรณ์ โดย ท.เลียงพิบูลย์ ชุด เรามีกรรมเป็นของตน
   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,665
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,258
  กฎแห่งกรรม2 เรื่องของลุงสิน 1

  กฎแห่งกรรม2 เรื่องของลุงสิน 2

  กฎแห่งกรรม2 เรื่องของลุงสิน 3

  กฎแห่งกรรม2 เรื่องของลุงสิน 4

  กฎแห่งกรรม2 เรื่องของลุงสิน 5

  กฎแห่งกรรม2 เรื่องของลุงสิน 6
  https://www.youtube.com/watch?v=A-6ZNebQb5A&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=66
  กฎแห่งกรรม2 เรื่องของลุงสิน 7
  https://www.youtube.com/watch?v=-i1r1L9EjMY&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=67
  กฎแห่งกรรม2 เรื่องของลุงสิน 8
  https://www.youtube.com/watch?v=cYaOAmn2xI8&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=68

  กฎแห่งกรรม2 ความดี 1
  https://www.youtube.com/watch?v=vNKRvnGrPLU&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=69
  กฎแห่งกรรม2 ความดี 2
  https://www.youtube.com/watch?v=FH97wOM36qM&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=70
  กฎแห่งกรรม2 เมตตากรุณา
  https://www.youtube.com/watch?v=m92...tLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=71&pbjreload=10

  กฎแห่งกรรม2 ชีวิตแห่งความหลัง 1
  https://www.youtube.com/watch?v=iLW...tLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=72&pbjreload=10
  กฎแห่งกรรม2 ชีวิตแห่งความหลัง 2
  https://www.youtube.com/watch?v=hAjXaljpOdM&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=73
  กฎแห่งกรรม2 คนใจดี

  https://www.youtube.com/watch?v=naMNjNm-M1I&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=74
  กฎแห่งกรรม2 ผู้คุ้มครอง
  https://www.youtube.com/watch?v=gztp4anCsc4&list=PLGcf1sWmlAtLj_sUJe0w5kIwJjB8Xazj6&index=75
  Dhamma Voice
  Dec 8, 2018


   

แชร์หน้านี้

Loading...