เสียงธรรม ก้อนข้าวที่ลุกเป็นไฟ / ท่านพุทธทาสภิกขุ

ในห้อง 'ธรรมเพื่อความหลุดพ้น' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 4 สิงหาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  .................... LpBuddhatasme andmine.jpg
  อนัตตายาวิเศษในการกำจัดตัวตน ท่านพุทธทาสภิกขุ

  หลักความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติของจิต@ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  Buddhadharm :-
  Published on Dec 4, 2012
  ปาฐกถาธรรมทางวิทยุ ปี ๒๕๓๑
  ครั้งที่ ๖."หนทางรอดของมนุษย์เรา"
  ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๓๑


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 กรกฎาคม 2022
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  คุกของชีวิตกับสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิต-พุทธทาส ภิกขุ

  กามารมณ์ การสมรส การสืบพันธ์ การสืบสกุล-พุทธทาส ภิกขุ

  Thai Bhikkhus :-
  Published on Aug 26, 2014
  พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส คุกของชีวิตกับสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิต
  แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
  The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.
  พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
  วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • photo.jpg
   photo.jpg
   ขนาดไฟล์:
   2.5 KB
   เปิดดู:
   459
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 พฤษภาคม 2018
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  การอยู่อย่างชนิดที่ไม่มีอะไรเป็นของตน-พุทธทาส ภิกขุ

  กูซึ่งไม่มีตัวมีตน พุทธทาส ภิกขุ

  ชีวิตคือขันธุ์ทั้งห้า มิใช่ตัวตน พุทธทาส ภิกขุ

  Buddhadharm
  Published on Aug 22, 2013
  พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
  ธรรมบรรยายชุด
  คู่มือจำเป็นจะต้องมีในการศึกษาและปฏิบัติธรรม
  สวนโมกขพลาราม ๘ สิงหาคม ๒๕๓๐
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • photo.jpg
   photo.jpg
   ขนาดไฟล์:
   3.4 KB
   เปิดดู:
   474
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 พฤษภาคม 2018
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  "ภาวะสูงสุด" คือภาวะที่ว่างจากตัวตน.
  พุทธทาส อินฺทปญฺโญ

  Buddhadharm :-
  Published on Aug 9, 2013
  การทำจิตให้ประภัสสรชนิดถาวร พุทธทาส อินฺทปญฺโญ

  Thai Bhikkhus :-
  Published on Nov 27, 2013

  ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา,สวนโมกขพลาราม 1 พฤษภาคม 2525
  พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส การทำจิตให้ประภัสสรชนิดถาวร
  แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.
  พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
  วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 พฤศจิกายน 2018
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  การมีนิพพานในชีวิตประจำวัน-พุทธทาส ภิกขุ

  Thai Bhikkhus
  Published on Nov 26, 2013
  พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
  การมีนิพพานในชีวิตประจำวัน
  แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.
  พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์ วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา
  ความสิ้นกรรมและไวพจน์ของนิพพาน-พุทธทาส ภิกขุ

  Thai Bhikkhus
  Published on Sep 16, 2014
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • photo.jpg
   photo.jpg
   ขนาดไฟล์:
   2.5 KB
   เปิดดู:
   444
  • photo.jpg
   photo.jpg
   ขนาดไฟล์:
   4.2 KB
   เปิดดู:
   408
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 พฤษภาคม 2018
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  ยาระงับสรรพโรค-พุทธทาส ภิกขุ

  การหาความสุขจากสิ่งที่เป็นทุกข์-พุทธทาส ภิกขุ

  การมีธรรมะสี่เกลอ (สติ ปัญญา สัมปชัญญะ สมาธิ)-พุทธทาส ภิกขุ

  Thai Bhikkhus :-
  Published on Aug 9, 2014
  พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
  ยาระงับสรรพโรค ,การหาความสุขจากสิ่งที่เป็นทุกข์,การมีธรรมะสี่เกลอ
  แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
  The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.
  พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์ วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • photo.jpg
   photo.jpg
   ขนาดไฟล์:
   2.5 KB
   เปิดดู:
   424
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 พฤษภาคม 2018
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  วิเวกที่ท่านยังไม่รู้จัก-พุทธทาส ภิกขุ

  ความวิเวกเป็นสุข-พุทธทาสภิกขุ

  พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) -
  ตามรอยพุทธทาส ความวิเวกเป็นสุข
  แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
  The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.
  พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
  วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 พฤษภาคม 2018
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  พระพุทธเจ้า 3 พระองค์ที่ท่านยังไม่รู้จัก-พุทธทาส ภิกขุ

  Thai Bhikkhus
  Published on Nov 26, 2013
  พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส พระพุทธเจ้า 3 พระองค์ที่ท่านยังไม่รู้จัก
  แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
  The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.
  พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
  วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • photo.jpg
   photo.jpg
   ขนาดไฟล์:
   2.5 KB
   เปิดดู:
   416
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 พฤษภาคม 2018
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  ล้อโลก-พุทธทาส ภิกขุ

  ล้ออายุว่าได้รับผลสมน้ำหน้า ถามตอบปัญหา-พุทธทาส ภิกขุ

  ล้อฆราวาส-พุทธทาส ภิกขุ

  Thai Bhikkhus
  Published on Feb 15, 2017
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • photo.jpg
   photo.jpg
   ขนาดไฟล์:
   2.5 KB
   เปิดดู:
   439
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 พฤษภาคม 2018
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  ความมีผู้นำทางวิญญาณ-พุทธทาส ภิกขุ

  Thai Bhikkhus
  Published on Sep 13, 2014
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 พฤษภาคม 2018
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 พฤษภาคม 2018
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  ที่ที่ท่านทุกคนจะต้องไปที่ท่านยังไม่รู้จัก-พุทธทาส ภิกขุ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 กรกฎาคม 2022
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  การปฏิบัติเพื่อความมีจิตว่าง -พุทธทาส ภิกขุ

  Thai Bhikkhus
  Published on Sep 19, 2014
  พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) -
  ตามรอยพุทธทาส ชุด สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู การปฏิบัติเพื่อความมีจิตว่าง
  แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
  The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.
  พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
  วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 พฤษภาคม 2018
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  อิทัปปัจจยตา ตอนที่ ๑. พุทธทาสภิกขุ

  อิทัปปัจจยตา ตอนที่ ๒. พุทธทาสภิกขุ

  อิทัปปัจจยตา ตอนที่ ๓. พุทธทาสภิกขุ

  Buddhadharm
  Published on Jan 4, 2012
  ธรรมบรรยายอบรมพระนวกะ
  สวนโมกขพลราม
  5 กันยายน 2525
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • photo.jpg
   photo.jpg
   ขนาดไฟล์:
   3.4 KB
   เปิดดู:
   424
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 พฤษภาคม 2018
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  กรรม และการเกิดกรรม พุทธทาส อินฺทปญฺโญ

  ศิลปะแห่งการอยู่เหนือกรรมและสิ้นกรรม พุทธทาส อินฺทปญฺโญ

  Buddhadharm
  Published on Oct 12, 2013
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 พฤษภาคม 2018
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  ......................... LpBuddatasPresent.jpg
   
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  ............................ LpBhutatasJustOnly.jpg
   
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  ธรรมะนั่นแหละ คือคู่ชีวิตที่แท้จริง พุทธทาส อินฺทปญฺโญ

  Buddhadharm
  Published on Jan 27, 2014
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 กุมภาพันธ์ 2018
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  เรื่องวัตถุนิยมกับมโนนิยม พุทธทาส อินฺทปญฺโญ

  Buddhadharm
  Published on Jan 21, 2015
  พุทธทาส อินฺทปญฺโญ อบรมธรรม (ภาคต้น)
  เรื่องวัตถนิยมกับมโนนิยม
  อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒
  สวนโมกขพลาราม
  7 เมษายน ๒๕๑๒
  เช้า ๕.๐๐ น.
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • photo.jpg
   photo.jpg
   ขนาดไฟล์:
   3.4 KB
   เปิดดู:
   395
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 มิถุนายน 2020

แชร์หน้านี้

Loading...