เสียงธรรม ต้องศรัทธา สมาธิจึงเกิดได้

ในห้อง 'สมาธิ - พระกรรมฐาน' ตั้งกระทู้โดย topnank, 8 กรกฎาคม 2012.

 1. topnank

  topnank เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  1,899
  ค่าพลัง:
  +873
  <TABLE style="WIDTH: 438pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=584 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 371pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 18102" width=495><COL style="WIDTH: 67pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3254" width=89><TBODY><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 371pt; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl24 height=31 width=495>[​IMG]</B>


  <TABLE style="WIDTH: 321pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=428 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 254pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 12397" width=339><COL style="WIDTH: 67pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3254" width=89><TBODY><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 254pt; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl24 height=31 width=339>คลื่นวิทยุวัดสังทาน จังหวัด นนทบุรี เปิด ตลอด 24 ชั่วโมง</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 67pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl26 width=89></TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left x:str="1. กรุงเทพ ,นนทบุรี ">1. กรุงเทพ ,นนทบุรี </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl27 align=left>FM 89.25</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left>2. สุพรรณบุรี</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left>FM 94.25</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left>3. อ.ด่านช้าง</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left>FM 89</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left>4. ประจวบคีรีขันธ์</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left>FM 89</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left>5. ชลบุรี</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left>FM 92.25</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left>6. อุบลราชธานี</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left>FM 95.40</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left x:str="7. นครสวรรค์ ">7. นครสวรรค์ </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left>FM 91</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left>8. นครราชสีมา</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left>FM 106.75</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left>9. เชียงใหม่</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left>FM 89.25</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left>10.พิษณุโลก</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left>FM 87.75</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left>11.นครศรีธรรมราช</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left>FM 105.75</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left>12.สงขลา</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left>FM 103.50</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left>13.สระบุรี</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left>FM 108</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left>14.ภูเก็ต</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left>FM 87.75</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left>15.นราธิวาส</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left>FM 89.25</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left>16.ปัตตานี</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left>FM 89.25</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left>17.สุรินทร์</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left>FM 108</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left>18.ขอนแก่น</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left>FM 105.75</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left>19.สกลนคร</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left>FM 106.75</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left>20.ปราจีนบุรี</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left>FM 106</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left>21.หนองคาย</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left>FM 106.75</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left>22.ร้อยเอ็ด</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left>FM 96.25</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left>23.ราชบุรี</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left>FM 88</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left>24.นครพนม</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left>FM 105.25</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left>25.หัวหิน</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left>FM 89.25</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left>26.กาญจนบุรี</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left>FM 89.25</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left>27.แท็กซี่คุณธรรม</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left>FM 107.25</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left>เวลา 18.30 น. ของพฤหัส-วันอาทิตย์ จะแก้ปัญหาธรรมให้</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl26></TD></TR></TBODY></TABLE>  </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 67pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl26 width=89></TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left x:str="1. กรุงเทพ ,นนทบุรี "></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl27 align=left></TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left></TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left></TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left></SPAN></TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left></SPAN></TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left></SPAN></TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left x:str="7. นครสวรรค์ "></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left></SPAN></TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left></SPAN></TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left></SPAN></TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left></SPAN></TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left></SPAN></TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left></SPAN></TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left></TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left></SPAN></TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left></SPAN></TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left></SPAN></TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left></SPAN></TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left></SPAN></TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left></SPAN></TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left></SPAN></TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left></SPAN></TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left></SPAN></TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left></SPAN></TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left></SPAN></TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left></SPAN></TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left></SPAN></TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 align=left></SPAN></TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 23.25pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl25 height=31 align=left>


  </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl26></TD></TR></TBODY></TABLE></SPAN></SPAN></B>
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กรกฎาคม 2012
 2. jiab670

  jiab670 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 มกราคม 2008
  โพสต์:
  230
  ค่าพลัง:
  +267
  สาธุ อนุโมทามิ
   
 3. markwonng

  markwonng สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2012
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +0
  easy way for converting wmv to flv on mac os

  ".wmv to .flv converting problems? I use realplayer to download youtube videos so I can watch them on my xbox. It downloads into a .flv file and it is a excellent frame rate and beautiful quality! Then I convert it using Realplayer File Converter, and I convert it into a .wmv file which I have to to play it on my xbox.. And when I watch the convert .wmv to .flv. And It's really annoying... The quality stays the same though. The specs I use for converting the files is how to convert wmv to flv mac? I." --- Question from Janney " ivideo tool blog]

  WMV to MOV file converter?
  I'm trying to find an online video converter, but they all have a 100mb limit. However, my file is about 1.2Gigs. If you can't find one online, then I am also up for downloads, but they should be free.

  Video Converter is a very easy and powerful DVD ripping software, which can convert DVD to various formats.

  Altysoft Video Converter can help copy whole DVD to your hard diver, then you can burn them to blank DVD using burning software.

  Beside above-mentioned functions, it so easy to download YouTube videos from YouTube website, just specify the URL for the video you want to download.

  Here we recommend you an excellent wmv to flv converter for mac to convert .wmv to .flv on mac or converting wmv to flv mac . With the help of the straight forward Mac .wmv to flv Converter, you can quickly and efficiently convert WMV to flv on mac os. Just follow the step-by-step tutorial below to accomplish WMV to FLV conversion in a few clicks on any Mac running Mac OS X Snow Leopard, Lion etc. Download and install the wmv to flv converter first on your computer.

  Step 1: Add Videos to the Program

  Click "Add Video" button to load .WMV format files you want.

  Step 2: Choose Output Video Format

  Select each file and choose the output format like FLV in "Profile".

  Step 3: Video Effect Settings

  Click “Edit” button to crop, trim, adjust and watermark video to satisfy your needs.

  Step 4: convert .wmv to .flv mac

  When you have got ready for the settings for the added videos in the video converter program, you can click "Convert" button to start to convert WMV to FLV on mac. Just for a while, the conversion will be finished and you can enjoy it freely.

  Tips:

  This wmv to flv converter mac not only can convert wmv to flv mac running Mac OS X Snow Leopard, Lion etc., but can also convert all popular video formats like MP4, MOV, MKV, WMV, MTS, MPG, etc. to any video format as you like. Get one Mac video converter and free to convert all videos on Mac at ease!

  convert AVI to iMovie, convert avi to imovie, avi to imovie, avi to imovie mac, avi to m4v mac, avi to m4v, .avi to .m4v, avi to m4v converter, , avi to ipad, convert avi to ipad, avi to ipad converter, avi to mp4 mac, .avi to .mp4, avi to mp4 converter mac, convert avi to mp4 mac, , avi to mpeg, avi to mpeg mac, avi to mpeg converter mac,
   
 4. aakasa

  aakasa สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 ตุลาคม 2011
  โพสต์:
  64
  ค่าพลัง:
  +0
  อนุโมทนา สาธุ
   
 5. รามลพ

  รามลพ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2008
  โพสต์:
  34
  ค่าพลัง:
  +5
  สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
   
 6. ทิพย์ปทุโม

  ทิพย์ปทุโม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2010
  โพสต์:
  555
  ค่าพลัง:
  +2,471
  ;) ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานบุญวัดสังฆทาน นำพากายของเราไปสร้างบุญ สร้างกุศล ช่วยหลวงพ่อสนองพัฒนาวัดสังฆทาน ขยายลานธรรม ให้เสร็จทันวันอาสาหบูชา เข้าพรรษา (2-3 ส.ค.นี้) เพื่อรองรับญาติธรรมที่จะมาร่วมงานบุญปฏิบัติธรรม ซึ่งมีมากขึ้นเรื่อย ๆ และอยู่ปฏิบัติธรรมกันเป็นเวลานาน จนลานธรรมเดิมไม่พอรองรับศรัทธาญาติโยม สามารถร่วมปัจจัย หรือร่วมแรงกาย ตามศรัทธาทุกวันที่วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี ขออนุโมทนาสาธุล่วงหน้าค่ะ

  และไม่ลืมที่จะ อนุโมทนาสาธุ กับเจ้าของกระทู้ ที่นำพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองมาเผยแพร่สู่กันฟัง ฟังง่าย จำง่าย สบาย ๆ และที่สำคัญ สุขใจที่ได้ฟัง สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ ^-^
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 กรกฎาคม 2012
 7. ดาหลัง

  ดาหลัง Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กรกฎาคม 2012
  โพสต์:
  29
  ค่าพลัง:
  +47
  อนุโมทนา สาธุ<!-- google_ad_section_end --> ๆ
   
 8. topnank

  topnank เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  1,899
  ค่าพลัง:
  +873
  อนุโมทนา สาธุ<!-- google_ad_section_end --> กับ คุณทิพย์ปทุโม ด้วยครับที่ได้ช่วยทางวัดทั้งแรงกายและแรงใจ ผมยังไม่ได้มีโอกาสทำแบบนี้เลยครับ บุญที่ยิ่งใหญ่ จริง ๆ ครับ ทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ขอให้อวยพรให้ได้จิตร่วมเป็นหนึ่งและเจริญกรรมฐาน จน ดับทุกข์ได้โดยเด็ดขาดเพื่อหยุดการเกิด สาธุ สาธุ สาธุ
   
 9. เด็กสร้างบ้าน

  เด็กสร้างบ้าน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  1,195
  ค่าพลัง:
  +538
  ขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าของกระทู้ด้วยครับ สาธุ สาธุ
   
 10. ทิพย์ปทุโม

  ทิพย์ปทุโม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2010
  โพสต์:
  555
  ค่าพลัง:
  +2,471
  พรใดที่ได้มา ขอให้ได้รับพรนั้นเช่นกัน ขอบคุณค่ะ
   
 11. ทิพย์ปทุโม

  ทิพย์ปทุโม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2010
  โพสต์:
  555
  ค่าพลัง:
  +2,471
  [FONT=Times New Roman, serif]**[/FONT]ตามดำริ ของหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ ที่ประสงค์ถวายภัตตาหารพระภิกษุและสามเณรที่เป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสงฆ์ ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ [FONT=Times New Roman, serif]3 [/FONT]กคถึงวันที่ [FONT=Times New Roman, serif]3 [/FONT]สิงหาคม ของแจ้งยอดให้อนุโมทนาสาธุกันสักนิด หนึ่งครับ ในวันที่ [FONT=Times New Roman, serif]3 [/FONT]กรกฏาคม ถวายภัตตาหารไปทั้งสิ้น [FONT=Times New Roman, serif]180 [/FONT]รูป วันที่ [FONT=Times New Roman, serif]4 [/FONT]กรกฏาคม ถวายไป [FONT=Times New Roman, serif]203 [/FONT]รูป วันที่ [FONT=Times New Roman, serif]5[/FONT]กรกฏาคมถวายไป [FONT=Times New Roman, serif]199 [/FONT]รูป และในวันนี้ วันที่ [FONT=Times New Roman, serif]6 [/FONT]กรกฏาคม ถวายภัตตาหารพระภิกษุเเละสามเณรอาพาธ ทั้งสิ้น [FONT=Times New Roman, serif]191 [/FONT]รูป ถ้าคิดเป็นเงินก็เฉพาะวันนี้ [FONT=Times New Roman, serif]7640 [/FONT]บาท วันที่ [FONT=Times New Roman, serif]7 [/FONT]กค[FONT=Times New Roman, serif]55 [/FONT]ถวายภัตตาหาร [FONT=Times New Roman, serif]212 [/FONT]รูป วันที่ [FONT=Times New Roman, serif]8 [/FONT]กค [FONT=Times New Roman, serif]55 [/FONT]ถวายไป [FONT=Times New Roman, serif]194 [/FONT]รูป และวันที่ [FONT=Times New Roman, serif]9 [/FONT]กค[FONT=Times New Roman, serif]55[/FONT]ถวายภัตตาหารพระ [FONT=Times New Roman, serif]183 [/FONT]รูป มาร่วมกัน กราบอนุโมทนาสาธุกับหลวงพ่อด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ [FONT=Times New Roman, serif]**[/FONT]
  ข้อมูลข่าวสารงานบุญดี ๆ มีความสุข จาก [FONT=Times New Roman, serif]https://www.facebook.com/[/FONT]

  ผู้มีจิตศรัทธาประสงค์ร่วมงานบุญครั้งนี้ โอนเงินเข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาย่อยวิภาวดีรังสิต ชื่อบัญชี วัดสังฆทาน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 163-2-13051-0 หรือโทรสอบถามที่ สำนักงานวัดสังฆทาน ๐๒-๔๙๖-๑๒๔๒ fax: ๐๒-๔๙๖-๑๒๔๓
  ขออนุโมทนา สาธุ ในทุกบุญค่ะ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 12. kritsada_li

  kritsada_li เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มกราคม 2008
  โพสต์:
  451
  ค่าพลัง:
  +349
  ขออนุโมทนาบุญ ด้วยครับ สาธุ<!-- google_ad_section_end -->
   
 13. topnank

  topnank เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  1,899
  ค่าพลัง:
  +873
  ขอขอบคุณครับกับข้อมูล ทำบุญร่วมกับหลวงพ่อสนองถวายแด่ พระอาพาธ ที่ โรงพยาบาลสงฆ์

  พรุ่งนี้จะเข้าไปร่วมบุญด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ
   
 14. Surachai Mankong

  Surachai Mankong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2008
  โพสต์:
  318
  ค่าพลัง:
  +329
  ขออนุโมทนาสาธุครับ
   
 15. hmg

  hmg เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ธันวาคม 2011
  โพสต์:
  1,504
  ค่าพลัง:
  +4,322
  อนุโมทนา สาธุ
   
 16. srisun

  srisun สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 ตุลาคม 2012
  โพสต์:
  42
  ค่าพลัง:
  +6
  อนุโมทนา สาธุ
   
 17. ionear

  ionear สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 กันยายน 2012
  โพสต์:
  25
  ค่าพลัง:
  +2
  ที่เราให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง casino online คุณยังสามารถร่วมสนุกออนไลน์จากที่นี้ 24 ชั่วโมง คาสิโนออนไลน์ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่อัศจรรย์ใจในผู้เล่น ด้วยคำชี้แนะที่คล่องแคล่วและปลอดภัย ที่ทำให้คุณได้รับเงินคล่องแคล่วทันใจตลอด 24 ชม. ที่พร้อมให้บริการด้วยความประทับใจด้วยฐานะการเงินที่ตรงไปตรงมา ibcbet เรามีเจ้าหน้าที่ไว้คอยให้แนวทางทุกคุณตลอด 24ชั่วโมง ruby888 หากไม่เข้าใจเรามีเจ้าหน้าทีค่อยช่วยเหลือคุณ
   
 18. บัวพ้นตม

  บัวพ้นตม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มกราคม 2013
  โพสต์:
  153
  ค่าพลัง:
  +646
  อนุโมทนาแก่เจ้าของกระทู้ด้วยค่ะ
   
 19. พงพัน

  พงพัน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  159
  ค่าพลัง:
  +478
  ขอบคุณและอนุโมทนาในการนำมาเผยแพร่ ขอให้ท่านบรรลุธรรมอันวิเศษเทอญ
   

แชร์หน้านี้

Loading...