เสียงธรรม ธรรมะคีตะ เรื่องต่างๆ รวบรวมจัดทำ จัดหา โดย กลุ่ม เสียงธรรมะคีตะ เว็บพลังจิต

ในห้อง 'ประวัติและนิทานธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย F-5E, 15 พฤษภาคม 2009.

 1. kaka666

  kaka666 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤษภาคม 2013
  โพสต์:
  3
  ค่าพลัง:
  +1
  อนุโมทนา สาธุครับ
   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,641
  กระทู้เรื่องเด่น:
  151
  ค่าพลัง:
  +25,643
  กรรมบังไว้(พระยสะกุลบุตร)

  hiphoplanla
  Published on Dec 19, 2011

  ผู้สละโลก - ๖.กรรมบังไว้ เสียงอ่านหนังสือผู้สละโลก เรื่องราวการสละโลกียสุขอันยิ่งใหญ่ของมหาบุรุษ เขียนโดย อ.วศิน อินทสระ
   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,641
  กระทู้เรื่องเด่น:
  151
  ค่าพลัง:
  +25,643
  ผลกรรม(พระมหาโมคคัลลานะ)

  ผู้มีจิตเสมอในชนทั้งปวง (มหาเสนะพราหมน์)กับพระสารีบุตร

  hiphoplanla :-

  Published on Dec 20, 2011

  ผู้สละโลก - ๒๖.ผลกรรม เสียงอ่านหนังสือผู้สละโลก เรื่องราวการสละโลกียสุขอันยิ่งใหญ่ของมหาบุรุษ เขียนโดย อ.วศิน อินทสระ
   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,641
  กระทู้เรื่องเด่น:
  151
  ค่าพลัง:
  +25,643
  ผู้เจียมตน

  บัวเหนือน้ำ(อุปติสสะ)

  ผ้าขี้ริ้วกับช่อดอกไม้(อุปติสสะและโกลิตะอุปสมบท)

  photo.jpg

  hiphoplanla :-
  Published on Dec 19, 2011

   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,641
  กระทู้เรื่องเด่น:
  151
  ค่าพลัง:
  +25,643
  ปลดแอก(ณ ถํ้าสุกาละขาตาและทีฆะนักขะกุลบุตร)

  มอบตนให้แก่ธรรม(ประชุมสงฆ์ ณ เวฬุวันมหาวิหาร)

  photo.jpg

  hiphoplanla :-
  Published on Dec 19, 2011

   
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,641
  กระทู้เรื่องเด่น:
  151
  ค่าพลัง:
  +25,643
  ความไม่หวนกลับมาฯ(และจะสําเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า)

  อภิภายตนะ ๘ ประการ

  hiphoplanla
  Published on Jan 3, 2012
  เสียงอ่าน "มหาปรินิพพานสูตร" พระไตรปิฎก ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระสุตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพานสูตร ให้เสียงโดย พระกฤช นิมฺมโล

   
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,641
  กระทู้เรื่องเด่น:
  151
  ค่าพลัง:
  +25,643
  เหมือนมารดาผู้ให้เกิด(ท่านอาจารย์สัญชัยปริพาชก)

  ทุกข์ในรูปแห่งสุข(พระนางสุปวาสาตั้งครรภ์๗ปี)...พระสิวลี

  hiphoplanla
  Published on Dec 20, 2011


   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,641
  กระทู้เรื่องเด่น:
  151
  ค่าพลัง:
  +25,643
  ผู้ฝึกตน


  photo.jpg
  hiphoplanla
  Published on Dec 22, 2011
   
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,641
  กระทู้เรื่องเด่น:
  151
  ค่าพลัง:
  +25,643
  ปิยวิปโยค(ใช้ความผิดหวังให้เป็นประโยชน์)พระสารชาติและเพื่อนสนทนาธรรม

  ถ่านไฟเก่า

  photo.jpg
  hiphoplanla
  Published on Dec 22, 2011

   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,641
  กระทู้เรื่องเด่น:
  151
  ค่าพลัง:
  +25,643
  เรวัตกุมารกับโลกียสุข(น้องชายคนเล็กของพระสารีบุตร)

  hiphoplanla :-
  Published on Dec 20, 2011

   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,641
  กระทู้เรื่องเด่น:
  151
  ค่าพลัง:
  +25,643
  พระธรรมเสนาบดีกับซัมพุปริพพาชิกา(ผู้มีจิตปฏิพัทในโจร)

  photo.jpg
  hiphoplanla
  Published on Dec 20, 2011

   
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,641
  กระทู้เรื่องเด่น:
  151
  ค่าพลัง:
  +25,643
  พระมหาโมคคัลลานะกับโกสิยเศรษฐี(ฤทธิมีประโยชน์และเป็นผลพลอยได้จากการภาวนา)

  hiphoplanla
  Published on Dec 20, 2011

   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,641
  กระทู้เรื่องเด่น:
  151
  ค่าพลัง:
  +25,643
  ผู้สละโลก ผู้เลิศทางธุดงคคุณ

  Sompong Tungmepol :-
  Published on Sep 29, 2011
  มหากัสสปะเถระ เป็นประธานปฐมสังคายนา ด้วยความที่ท่านเป็นผู้ยินดีในการอยู่ป่า มักน้อย สันโดษ ประวัติของท่านจึงไม่ค่อยโดดเด่นเป็นที่รู้จักกันมากนัก จวบจนสมัยที่พระบรมศาสดาปรินิพพานได้ ๗ วัน ขณะที่ท่านกำลังเดินทางพร้อมด้วยภิกษุบริวารของท่านเพื่อไปเข้าเฝ้าประบรมศาสดา ได้ทราบข่าวจาก อาชีวกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานแล้ว ทำให้ภิกษุทั้งหลายที่เป็นปุถุชนพากันร่ำไห้เสียใจ รำพึงรำพันถึงพระบรมศาสดา รำพึงรำพันถึงพระบรมศาสดา แต่มีภิกษุวัยชรานามว่า สุภัททะ พูดห้ามปรามภิกษุเหล่านั้นมิให้ร้องไห้โดยกล่าว่า “ท่านทั้งหลาย อย่าร้องไห้เสียใจไปเลย พระ พุทธองค์ปรินิพพานเสียได้ก็ดีแล้ว ต่อไปนี้พวกเราพ้นจากอำนาจของพระศาสดาแล้ว จะทำ อะไรก็ย่อมได้ ไม่มีใครมาบังคับว่ากล่าวห้ามปรามพวกเราอีกแล้ว” พระเถระ ได้ฟังคำของพระสุภัททะแล้วเกิดความสังเวชสลดใจว่า “พระพุทธองค์ ปรินิพพานได้เพียง ๗ วัน ยังมีผู้กล่าวจ้วงจาบล่วงเกินพระธรรมวินัยถึงเพียงนี้ ต่อไปภายหน้าก็ คงจะหาผู้เคารพในพระธรรมวินัยได้ยากยิ่ง” ด้วยคำพูดของพระสุภัททะเพียงเท่านี้ หลังจากถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้ว ท่านได้ ชักชวนพระเถระผู้เป็นพระอรหันต์ ประชุมกันทำปฐมสังคายนารวบรวมพระธรรมวินัยตั้งไว้ เป็นหมวดหมู่ เป็นตัวแทนองค์พระบรมศาสดาปกครองหมู่สงฆ์ต่อไป
  สาระสำคัญของปฐมสังคายนา
  ๑) พระมหากัสสปะเถระ เป็นประธาน มีหน้าที่ซักถามเกี่ยวกับพระธรรมวินัย
  ๒) พระอุบาลี เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับขอบัญญัติพระวินัย
  ๓) พระอานนท์ เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับพระสูตร และพระอภิธรรม
  ๔) กระทำที่ถ้ำสัตตบรรณคูหา แห่งภูเขาเวภารบรรพต กรุงราชคฤห์

  ๕) พระเจ้าอชาตศัตรู เป็นองค์ศาสนูปถัมภ์
  ๖) กระทำอยู่ ๗ เดือน จึงสำเร็จ
   
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,641
  กระทู้เรื่องเด่น:
  151
  ค่าพลัง:
  +25,643
  ผู้สละโลก พระราหุลเถระเจ้า พระมหากัปปินะเถระเจ้า(สมัยพระปทุมุตระและแรงอธิษฐาน)

  Sompong Tungmepol :-
  Published on Sep 30, 2011
   
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,641
  กระทู้เรื่องเด่น:
  151
  ค่าพลัง:
  +25,643
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,641
  กระทู้เรื่องเด่น:
  151
  ค่าพลัง:
  +25,643
  AnathabintikahspreadGoldCoins.jpg
  สุทัตตะผู้สร้างอารามเชตวัน(อนาถบินทิกะเศรษฐี)

  hiphoplanla :-
  Published on Jan 8, 2012
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - ธรรมะคีตะ เรื่องต่างๆ รวบรวมจัดทำ
 1. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  121
 2. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  123
 3. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  151
 4. supatorn
  ตอบ:
  29
  เปิดดู:
  918
 5. F-5E
  ตอบ:
  18
  เปิดดู:
  2,056

แชร์หน้านี้

Loading...