เสียงธรรม นิทานธรรมะ สร้างบารมี พระเจ้า 30 ชาติ บารมี 30 ทัต FULL HD

ในห้อง 'ประวัติและนิทานธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 22 กรกฎาคม 2018.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,500
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  Buddhaandmonkss.jpg
  นิทานธรรมะ สร้างบารมี พระเจ้า 30 ชาติ บารมี 30 ทัต FULL HD

  About 56
  Published on Dec 4, 2015
  ทานบารมี
  【๑】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ ทานอุปบารมี
  【๒】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ ทานปรมัตถาบารมี
  【๓】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ ศีลบารมี
  【๔】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ ศีลอุปบารมี
  【๕】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ ศีลปรมัตถบารมี
  【๖】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ เนกขัมมบารมี
  【๗】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ เนกขัมมอุปบารมี
  【๘】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ เนกขัมมปรมัตถบารมี
  【๙】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ ปัญญาบารมี
  【๑๐】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ ปัญญาอุปบารมี
  【๑๑】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ ปัญญาปรมัตถบารมี
  【๑๒】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ วิริยบารมี
  【๑๓】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ วิริยอุปบารมี
  【๑๔】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ วิริยปรมัตถบารมี
  【๑๕】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ ขันติบารมี
  【๑๖】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ ขันติอุปบารมี
  【๑๗】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ ขันติปรมัตถบารมี
  【๑๘】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ สัจจบารมี
  【๑๙】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ สัจจอุปบารมี
  【๒๐】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ สัจจปรมัตถบารมี
  【๒๑】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ อธิษฐานบารมี
  【๒๒】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ อธิฐานอุปบารมี
  【๒๓】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ อธิษฐานปรมัตถบารมี
  【๒๔】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ เมตตาบารมี
  【๒๕】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ เมตตาอุปบารมี
  【๒๖】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ เมตตาปรมัตถบารมี
  【๒๗】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ อุเบกขาบารมี
  【๒๘】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ อุเบกขาอุปบารมี
  【๒๙】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ อุเบกขาปรมัตถบารมี
  【๓๐】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ
   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,500
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  คิริทัตตชาดก ม้าขาเป๋

  watintaram
  Published on Dec 14, 2010
   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,500
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  รุกขธรรมชาดก

  watintaram
  Published on Jun 15, 2011
  สัจจังกิรชาดก ชาดกว่าด้วย ไม้ลอยน้ำดีกว่าคนอกตัญญู | ชาดก 500 ชาติ

  Anna Love Love
  Published on Jul 19, 2016
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 สิงหาคม 2019
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,500
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  นิทานชาดก โรหนาชาดก

  buriramguide
  Published on Aug 5, 2011
   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,500
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  กปิชาดก ฤาษี ดาบสและลิง ชาดกว่าด้วย การโกหกหลอกลวง | ชาดก 500 ชาติ

  ขุรปุตตชาดก ชาดกว่าด้วย การทำตนให้ไร้ประโยชน์ | ชาดก 500 ชาติ

  ฆตาสนชาดก ชาดกว่าด้วย ภัยที่เกิดจากที่พึ่ง | ชาดก 500 ชาติ

  ชวสกุณชาดก ชาดกว่าด้วย ผู้ไม่มีกตัญญูไม่ควรคบ | ชาดก 500 ชาติ

  Anna Love Love
  Published on Jul 4, 2016
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 สิงหาคม 2019
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,500
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  ติปัลลัตถมิคชาดก 1/2 เล่ห์กลลวงพราน

  ทัพพปุบผาชาดก โทษของการโต้เถียงกัน

  ธัมมัทธชชาดก พูดอย่างทำอีกอย่าง

  watintaram
  Published on Dec 14, 2010
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 สิงหาคม 2019
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,500
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  นิโครธมิคชาดก ชาดกว่าด้วย การเลือกคบ | ชาดก 500 ชาติ

  Anna Love Love
  Published on Jul 10, 2016
   

แชร์หน้านี้

Loading...