เสียงธรรม นิทานธรรมะ สร้างบารมี พระเจ้า 30 ชาติ บารมี 30 ทัต FULL HD

ในห้อง 'ประวัติและนิทานธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 22 กรกฎาคม 2018.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,855
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,647
  Buddhaandmonkss.jpg
  นิทานธรรมะ สร้างบารมี พระเจ้า 30 ชาติ บารมี 30 ทัต FULL HD

  About 56
  Published on Dec 4, 2015
  ทานบารมี
  【๑】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ ทานอุปบารมี
  【๒】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ ทานปรมัตถาบารมี
  【๓】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ ศีลบารมี
  【๔】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ ศีลอุปบารมี
  【๕】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ ศีลปรมัตถบารมี
  【๖】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ เนกขัมมบารมี
  【๗】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ เนกขัมมอุปบารมี
  【๘】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ เนกขัมมปรมัตถบารมี
  【๙】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ ปัญญาบารมี
  【๑๐】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ ปัญญาอุปบารมี
  【๑๑】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ ปัญญาปรมัตถบารมี
  【๑๒】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ วิริยบารมี
  【๑๓】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ วิริยอุปบารมี
  【๑๔】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ วิริยปรมัตถบารมี
  【๑๕】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ ขันติบารมี
  【๑๖】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ ขันติอุปบารมี
  【๑๗】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ ขันติปรมัตถบารมี
  【๑๘】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ สัจจบารมี
  【๑๙】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ สัจจอุปบารมี
  【๒๐】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ สัจจปรมัตถบารมี
  【๒๑】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ อธิษฐานบารมี
  【๒๒】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ อธิฐานอุปบารมี
  【๒๓】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ อธิษฐานปรมัตถบารมี
  【๒๔】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ เมตตาบารมี
  【๒๕】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ เมตตาอุปบารมี
  【๒๖】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ เมตตาปรมัตถบารมี
  【๒๗】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ อุเบกขาบารมี
  【๒๘】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ อุเบกขาอุปบารมี
  【๒๙】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ อุเบกขาปรมัตถบารมี
  【๓๐】 นิทานสร้างบารมี พระเจ้า ๓๐ ทัศ
   

แชร์หน้านี้

Loading...