เสียงธรรม พระธรรมตามพระไตรปิฎก / พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

ในห้อง 'ธรรมเพื่อความหลุดพ้น' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 14 สิงหาคม 2020.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  buddha-03.jpg

  พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก เป็นชาวสุรินทร์ พูดไทยไม่ได้จนอายุ 7 ปี หรือช่วงที่เริ่มเข้าโรงเรียน ทว่า... แตกฉานทั้งภาษาเขมร, ไทย, บาลี, รู้ภาษาอังกฤษ, และวิชาการสาขาต่างๆ เป็นอันมาก เป็นพระภิกษุที่ทรงไว้ซึ่งพระธรรมตามพระไตรปิฏก อรรถกถา, และพระวินัยบัญญัติ (เคารพพระวินัยตามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้) เป็นพระไม่มีวัด, ไม่มีสำนัก, ไม่หวังลาภสักการะชื่อเสียง, ไม่มียศ, แม้แต่รูปยังไม่มีให้เห็นในอินเตอร์เน็ต, แต่หวังความพ้นทุกข์...บรรลุมรรคผลนิพพาน. ท่านพระอาจารย์สมบัติ นันทิโกได้แสดงพระธรรมเทศนาไว้มากมาย พระอาจารย์ได้ทำกิจที่พระสงฆ์ควรกระทำกัน...ซึ่งนั้นก็คือ "คันถธุระ" ท่านได้เล่าเรียนคัมภีร์และตำราเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา, ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า "พระพุทธพจน์" ในพระไตรปิฎกทั้งหมดตามความสามารถแห่งสติปัญญาของท่าน, ได้ท่องบ่น, ทรงจำ และได้นำมาสั่งสอนทั้งพระ, สามเณร, แม่ชี อุบาสก, อุบาสิกา ให้ได้เรียนรู้กันฯ เพื่อรักษาพระพุทธพจน์ "พุทธวจน" ไว้ ร่วมถึงการเผยแพร่พระพุทธพจน์แก่บุคคลทั่วไป ตลอดทั้งการจัดทำและการรักษา ตำรา-คัมภีร์ พิเศษสุดคือ "เสียงบันทึกพระธรรมเทศนา" ที่เป็นประโยชน์ต่อแนวทางปฎิบัติ เพื่อมรรคผลนิพพาน...ฯลฯ ปัจจุบันไม่มีใครทราบชัดว่าท่านพระอาจารย์สมบัติ นันทิโกอยู่ที่ใหน? แห่งใด?...เมื่อ 8-9 ปี ที่ผ่านมา ทราบว่าท่านพระอาจารย์ปลีกวิเวกเพื่อทำกิจอันสำคัญ...นั้นก็คือ "วิปัสสนาธุระ" (ขอให้ท่านพระอาจารย์จงสำเร็จในกิจที่ตั้งความปรารถนาไว้เทอญ) ขอร่วมอนุโมทนาในกิจทั้งสองประการนี้ด้วยครับฯ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 กรกฎาคม 2023
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  ศึกษาเรื่อง รูป เพื่อการเจริญสติตอนที่1/6 (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  นโม พุทฺธสฺส
  Jun 4, 2020
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 กรกฎาคม 2023
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  ความเป็นเราไม่มี แม้ในอดีต อนาคต หรือปัจจุบัน (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  วงจรการเกิดขันธ์อันเป็นทุกข์และอรรถของธัมมที่ควรเจริญ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  พิจารณาอารมณ์ปัจจุบันโดยขณะ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  สุตมยญาณ ปัญญาที่ทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้ว (16 หัวข้อ) พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

  รัตนะนาถะ (R T)

   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  กำหนดปัจจัย (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับรูป (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  อนุตตริยะ (สิ่งที่ยอดเยี่ยม ๖ อย่าง) พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

  เจริญวิปัสสนาอสัมโมหสัมปชัญญะ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  รัตนะนาถะ (R T)
   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  รีบสั่งสมกุศลเสียในภพนี้เพราะภัยในภพหน้า (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  หมู่สัตว์คือนักโทษในวัฏฏะ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  มองชีวิตด้วยปัญญา (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  กรรมและการส่งผลของกรรม (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  รัตนะนาถะ (R T)
   
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลก (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  ปัจจัยทำให้นำเกิด ๑ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  รู้เพียงรูปเพียงนามพอต่อการพ้นทุกข์หรือไม่ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  ปิยรูป สาตรูป (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  รัตนะนาถะ (R T)

   
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  ขันธ์ห้าคือภัยในสังสารวัฎ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  ควรรีบเจริญกุศลเมื่อยังสมัยมีคำสอนอันหาได้ยากยื่ง (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  คุณของพระรัตนตรัย (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  รัตนะนาถะ (R T
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 กรกฎาคม 2023
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  ตัณหาเป็นความหิวในวัฏฏะยังให้เกิดมหาภูต (พระอาจารย์ สมบัติ นันทิโก)

  การเกิดในภพนั้นย่อมเป็นทุกข์ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  ทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย(พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  กาย เวทนา จิต ธัมม (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  รัตนะนาถะ (R T)
   
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  พิจารณาขันธ์ 5 โดยอาการ 40 (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  พิจารณารูปโดยอาการ ๗ ตอน๑/๒ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  สังขารุเปกขาญาณ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  รัตนะนาถะ (R T)
   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  สังขารุเปกขาญาณเป็นปัจจัยจำแนกพระอริยบุคคล ๗ จำพวก (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  อิริยาบถบรรพ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  เข้าใจเรื่องรูปนามเพื่อการปฎิบัติ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  บทสรุปเหตุปัจจัยแห่งการเกิดรูปนาม (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)


  รัตนะนาถะ (R T)
   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  สิ่งที่หาได้โดยยากในโลก (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  สัมปชัญญบรรพ ๑ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  สัมปชัญญบรรพ ๒ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)


  สัมปชัญญบรรพ ๓ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  รัตนะนาถะ (R T)
   
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  สัมปชัญญบรรพ ๔ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  สัมปชัญญบรรพ ๕ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  สัมปชัญญบรรพ ๖ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  สัมปชัญญบรรพ ๗ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)


  รัตนะนาถะ (R T)
   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  สัมปชัญญบรรพ ๘ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  สัมปชัญญบรรพ ๙ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  สัมปชัญญบรรพ ๑๐ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  สัมปชัญญบรรพ ๑๑ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  รัตนะนาถะ (R T)


   
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  สัมปชัญญบรรพ ๑๒/๑๒ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  รัตนะนาถะ (R T)
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้ เป็นที่ไปอันเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์

  เพื่อล่วงความโศกและปริเทวะ เพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัส
  เพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้อง เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง
  หนทางนี้ คือ สติปัฏฐาน ๔
   
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  เข้าใจสติปัฏฐานเพื่อการปฎิบัติที่ถูกต้อง / พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

  รัตนะนาถะ (R T)
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 กรกฎาคม 2023
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  ปัจจเวกขณญาณ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  อภิญเญยธรรม ธรรมที่ควรรู้ยิ่ง (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  ธัมม ๓๐ในทวาร ๖ สิ่งควรนำมากำหนดรู้ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  จิตที่ตั้งอยุ่ในกุศลธรรม ย่อมบรรเทาต่อทุกขเวทนา

  รัตนะนาถะ (R T)
   
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  ความบริบูรณ์ของอนุปัสสนา๗ ย่อมแล่นสู่อริมรรค (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  ศึกษาให้เข้าใจ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  นโม พุทฺธสฺส
  Apr 28, 2020

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 กรกฎาคม 2023
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ตอน1/4 /พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

  เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ตอน2/4 /พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

  เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ตอน3/4 /พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

  เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ตอน4/4 /พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

  รัตนะนาถะ (R T)   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 สิงหาคม 2020
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  พระนิพพาน , การอวดอุตริมนุสธรรม /พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

  ควรทำจิตต่อกลุ่มผู้ศึกษาธัมมแม้ต่างทิฏฐิกัน อย่างไร / พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

  วัตถุกาม กิเลสกาม (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  ศึกษาขันธ์ห้าเพื่อทำปริญญา / พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

  รัตนะนาถะ (R T)
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 สิงหาคม 2020
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  ศึกษาเรื่อง รูป เพื่อการเจริญสติตอนที่ 2/6 (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  ศึกษาเรื่อง รูป เพื่อการเจริญสติตอนที่ 3/6 (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  ศึกษาเรื่อง รูป เพื่อการเจริญสติตอนที่ 4/6 (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  ศึกษาเรื่อง รูป เพื่อการเจริญสติตอนที่ 5/6 (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  ศึกษาเรื่อง รูป เพื่อการเจริญสติตอนที่ 6/6 (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

  รัตนะนาถะ (R T)

   

แชร์หน้านี้

Loading...