เสียงธรรม พระโสดาบัน คิวไปมรรคผลนิพพาน / หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

ในห้อง 'ธรรมเพื่อความหลุดพ้น' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 1 มีนาคม 2018.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  LpLarKhemapatto.jpg
  "พระนิพพานมิใช่ผู้รู้" หลวงปู่หล้า เขมปัตโต 2 Hrs. Live !!

  ผู้รู้อยู่ใต้อนิจจัง - 24-09-26 - หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  A.S.B. หลวงตามหาบัว ธรรมะ ชาติ
  Published on Apr 6, 2015
  วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) บ้านแวง ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 มีนาคม 2018
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  เตือนใจผู้ภาวนา หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  สมาธิ ฌาน หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  อานาปานสติ (กลาง) หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  สังกะลี ไม่ใช่ของเรา
  Published on Apr 8, 2013
  หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี(ภูจ้อก้อ)บ้านแวง อ.หนองสูงใต้ จ.มุกดาหาร
  ....ใจดวงเดียวเที่ยวสงสารอยู่นานเนิ่นช้า ปัญญากล้าหันหาตัวเหตุ ย่นนิเทศปรุงเอกธรรม ไม่ล่วงล้ำไปหาทางอื่น ไม่ต้องตื่นในกาลโวหาร กาลใดๆไม่ใช่ตัวตน จะดื้อด้นไปได้ทางไหน หายสงสัยว่าไปหรืออยู่ ปัญญากู้สู้ไว้ความหลง ปลงภาระสะสางตัวเหตุ หมดนิเทศจะกล่าวบัญญัติ ผู้รู้ชัดจักต้องเห็นเอง คนอื่นเพ่งว่าดีหรือชั่ว นั่นคือตัวสมบัติโลกา หันมากล่าวว่าไว้เพียงนี้ ผิดหรือถูกผูกไว้กับพระธรรม ท่านผู้ล่วงล้ำจงให้อภัย......
  หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 ตุลาคม 2020
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  ประวัติหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
  วัดบรรพตคีรี(ภูจ้อก้อ) จ.มุกดาหาร


  27.jpg
  ชาติกำเนิดและชีวิตปฐมวัย

  หลวงปู่หล้า เขมปัตโต เกิดเมื่อ วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2454 ที่บ้านกุดสระ อำเภอหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี บิดาชื่อนายคูน เสวตร์วงศ์ มารดาชื่อ นางแพง เสวตร์วงศ์ เป็นบุตรคนสุดท้อง ในจำนวนพี่น้อง 8 คน อาชีพของครอบครัว คือ ทำนา ท่านศึกษาในโรงเรียนชั้นประถม ปีที่ 2 ก็ต้องออกมา ในวัยเยาว์ท่านได้มีโอกาสรับใช้พระธุดงค์ที่จาริกมา ในละแวกบ้านซึ่งมีส่วนช่วย หล่อหลอมจิตใจให้ใฝ่ในทางธรรม

  ชีวิตสมณะ การแสวงหาธรรม และปฏิปทา

  เมื่ออายุได้ 18 ปี บวชเป็นเณร เมื่ออายุครบเกณฑ์ก็ได้บวชเป็นพระตามประเพณี จากนั้นก็ลาสิกขา มาครองเรือนได้ประสพความเป็นอนิจจัง ทุกขัง แห่งสังขาร และการพลัดพราก ครั้นปี พ.ศ.2486 บวชเป็นพระมหานิกายที่วัดบ้านยางมีพระครูคูณเป็นอุปัชฌาย์ พรรษาแรกก็สอบนักธรรมโทได้ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2488 ท่านได้ญัตติเข้าในคณะธรรมยุต ที่วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี โดยมีพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) ครั้งเป็นพระเทพกวีเป็นอุปัชฌาย์ และให้ท่านไปพำนักฝึกการปฏิบัติกับหลวงปู่บุญมี ชลิตโต ที่วัดโพธิ์ชัย หนองน้ำเค็ม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นวัดที่เจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ เคยอาราธนาท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ไปพำนักครั้งที่ท่านกลับจากเชียงใหม่ และหลวงปู่บุญมี เคยได้รับการศึกษาอบรมกับท่านพระอาจารย์มั่น และดำเนินปฏิปทาตามพระบุพพาจารย์ ถวายตัวต่อ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  ออกพรรษาปี พ.ศ.2488 แล้ว ได้กราบลาหลวงปู่บุญมี วัดโพธิ์ชัย หนองน้ำเค็ม เพื่อไปนมัสการ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซึ่งมาพำนักที่วัดป่าบ้านหนองผือนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร พระหล้า เขมปัตโต ออกเดินทางด้วยเท้าค่ำไหนก็ปักกรดจำวัดได้แวะ พักบำเพ็ญความเพียรที่ถ้ำพระเวสก์อยู่ระยะหนึ่งจากนั้นก็ออกเดินทาง จุดหมายก็คือวัดป่าบ้านหนองผือนาใน ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในกิตติศัพท์แห่งปฏิปทาบารมีธรรมของพระเดช พระคุณหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ทำให้พระหล้า เขมปัตโต อุสาหะ วิริยะ ดันด้นมาจนถึงสำนักป่าแห่งนี้ ความสงบร่มรื่นเป็นสัปปายะสถานแห่งผู้บำเพ็ญ สมณะกรรม โอกาสทองแห่งชีวิตก็มาถึงพระหล้า เขมปัตโต มีโอกาสเข้าไปกราบแทบเท้าท่านพระอาจารย์ใหญ่ สัจจะวาจาแห่งผู้กล้าเอ่ย "ขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระอาจารย์ผูกขาดทุกลมปราณ " ท่ามกลาง คณะสงฆ์คณะศิษย์ที่อยู่ร่วมสำนัก อาทิ ท่านพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน , พระอาจารย์วัน อุตตโม พระอาจารย์ทองคำ จารุวัณโน หลวงปู่มั่น ท่านเมตตาปฏิสันฐานบอกให้พระเณรนำบริขารไปที่กุฏิว่าง

  เมื่อล่วงถึง 5 วัน ก็เข้าไปกราบเท้าขอนิสัยกับท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต องค์ท่านก็ได้กรุณารับ การพำนักที่วัดป่าบ้านหนองผือนาใน พระหล้า เขมปัตโต ได้รับเมตตาจากท่านพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน ให้คำแนะนำสั่งสอน ให้อุบายธรรมอันเป็นสิ่งที่ท่านจดจำสำนึกตลอดมา

  ในพรรษาปี พ.ศ.2489 ท่านได้จำพรรษาเฝ้าฝึกศึกษาปฏิบัติธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่นและถวาย การปฏิบัติครูอาจารย์ด้วยความเคารพ ณ วัดป่าบ้านหนองผือนาใน ซึ่งเป็นขุมคลังแห่งพุทธิปัญญา วิปัสสนากรรมฐานแห่งยุคสมัย และยังได้รับเมตตาธรรมจากพระเถราจารย์ ตลอดจนสหธรรมมิกร่วมสำนัก

  หลังออกพรรษา ปี พ.ศ.2489 ได้ติดตามท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ออกวิเวกไปตามป่าเขา ต่อมาได้มีโอกาสพบท่านพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ที่ถ้ำบ้านไผ่ และท่านก็เมตตาช่วยเหลืออนุโมทนา ในกิจธุดงค์ด้วยดี เมื่อได้เวลาอันควรพระอาจารย์หล้า เขมปัตโต ก็เดินทางกลับมากราบ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่วัดป่าบ้านหนองผือนาใน และมีโอกาส ถวายการปฏิบัติรับใช้พ่อแม่ครูอาจารย์ ด้วยความเคารพศรัทธา กระทั่งปี พ.ศ. 2492 ได้บังเกิดเหตุที่นำความเศร้าสลดมาสู่พระอาจารย์หล้า เขมปัตโต อย่างใหญ่หลวงคือพระเดชพระคุณหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ผู้เปรียบประดุจร่มโพธิ์แก้วของท่าน ได้ละสังขาร จากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับ คงเหลือไว้ซึ่งคุณูปการเอนกอนันต์แห่งธรรมและข้อวัตรปฏิบัติอันยอดเยี่ยม พระอาจารย์หล้า เขมปัตโต ได้รับเป็นภาระธุระในกิจน้อยใหญ่ โดยไม่เกี่ยงเพื่อบำเพ็ญกุศลถวายท่าน พระอาจารย์ใหญ่ ที่ตนมอบกายถวายชีวิตด้วยเศียรเกล้า

  เมื่อถวายเพลิงสรีระหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตแล้ว ท่านจึงติดตามหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ออกวิเวก และมีโอกาส ติดตามหลวงปู่เทสก์ลงไปทางใต้แถบจังหวัด ภูเก็ต-พังงา และจำพรรษาที่ 6 ที่ โคกกลอย พระอาจารย์หล้า ธุดงค์ไปในเกาะภูเก็ต พังงา และจังหวัดตรัง ช่วงระยะหนึ่งจึงกลับมา กรุงเทพฯ พักที่วัดบรมนิวาส 5-6 วันแล้วกลับไปอีสาน จุดหมายคือ วัดบ้านห้วยทราย (หรือวัดวิเวกวัฒนาราม) อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านพำนักอยู่ที่นี่ พระอาจารย์หล้า ได้พำนักร่วมกับ ท่านพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน 3 พรรษา

  ปลายปี พ.ศ.2500 ชาวบ้านบ้านแวงหนองสูงใต้ มากราบนิมนต์ ท่านไปพำนักที่ภูจ้อก้อ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต จึงได้มาพำนักที่ ภูจ้อก้อ หรือวัดบรรพตคีรี ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) บ้านแวง ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่บนภูเขา ทิวทัศน์งดงามร่มรื่นมีก้อนหินน้อยใหญ่เรียงรายงดงาม ศาสนสถานแห่งนี้ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ท่านเป็นผู้นำศรัทธา ในการสร้างเพื่อถวายไว้เป็น ศาสนสมบัติ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ท่านเป็นพระธุดงคกรรมฐานที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรง ธรรมเทศนาของท่าน เป็นธรรมะพระป่าที่เข้มข้นตรงไปตรงมา

  หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ในปัจฉิมวัย ท่านอาพาธด้วยโรคาพยาธิ และในที่สุด ท่านมรณภาพ ด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ก่อนมรณภาพ ท่านขอให้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล เพียง 3 วัน จากนั้นให้ฌาปนกิจอย่างเรียบง่าย ชีวิตสมณะของหลวงปู่หล้า เขมปัตโต เป็นชีวิตพระป่า พระธุดงคกรรมฐานที่องอาจ กล้าหาญเด็ดเดี่ยว แต่นอบน้อมต่อครูอาจารย์ผู้มีพระคุณเป็นที่สุด

  ธรรมโอวาท
  ๑. มุ่งดีในโลกีย์เป็นทางวนเวียน มุ่งดีในทางโลกุตตระเป็นทางพ้นทุกข์

  ภาพพระธาตุ

  [​IMG] 27-2.jpg

  แหล่งข้อมูล-ภาพประกอบ: วัดสันติธรรม. 2548. 50 ปี สันติธรรมานุสรณ์.
  กลางเวียงการพิมพ์, เชียงใหม่; http://www.buddhismthailand.com/ariyasong/lar.php
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 สิงหาคม 2023
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  ที่ตั้งแห่งกรรมฐาน หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  ใจไม่ถึงโลกุตรธรรมก็ขาดที่พึ่ง 13เมย2525 หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  ใจเป็นใหญ่ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  โสเป็นโสตาย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  JchaiJane

  Published on Jan 10, 2013
   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 เมษายน 2022
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  สัมมาทิฐิเบื้องต้น หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  ขันธ์กับจิต หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต (๒๓-๐๔-๒๘) เต็ม1-2

  หนทางหลุดพ้น หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  dhamma osoth

  Published on Oct 23, 2014
   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  ภูมิธรรมโสดาบัน หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  โลกุตรธรรม 1 หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  โลกุตรธรรม2 หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  dhamma osoth
  Published on Sep 30, 2014
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 มีนาคม 2018
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  Faebook :- https://www.facebook.com/media/set/?set=a.562971657125851.1073741860.238296179593402&type=3
  “หลวงปู่หล้า เขมปัตโต” วัดบรรพตคีรี (วัดภูจ้อก้อ)
  บ้านแวง ต.หนองสูงใต้ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

  - พระอริยเจ้าผู้เป็นดั่งผ้าเช็ดเท้าท่านพระอ.มั่น
  - ท่านบากบั่น อุตสาหะ, พยายามอย่างยิ่งยวดเพื่อหาทางพ้นทุกข์ ,บารมีธรรมคำสั่งสอนเป็นที่ซาบซึ้งถึงใจ และหยั่งรากฝังลึกลงในหัวใจของมหาชน, สั่งสอนศิษย์ด้วยเมตตาธรรม ดุจพ่อแม่อบรมสั่งสอนลูก
  - เป็นศิษย์รุ่นสุดท้ายของพระอ.มั่นที่สำคัญยิ่งรูปหนึ่ง,หลังท่านละสังขารไม่นาน อัฐเป็นพระธาตุ
  - หลวงตามหาบัวชมและยกย่องท่านว่า
  "เป็นพระที่ซื่อสัตย์ต่อครูอาจารย์ เอาใจใส่ในอาจาริยวัตรเสมอ, แม้ถูกดุด่าก็อดทนต่อคำสั่งสอน ไม่เหนื่อยหน่ายต่อโอวาทธรรมที่ครูอาจารย์พร่ำสอน และเป็นดั่งผ้าเช็ดเท้าของท่านอาจารย์มั่น"

  - ท่านถวายอุปัฏฐากแด่ท่านพระอ.มั่นอย่างใกล้ชิด, มีภาระหลายหน้าที่ เช่น สรงน้ำ, ซักย้อมสงบจีวร, ตามไฟถวายเมื่อองค์ท่านจงกรมในยามค่ำคืน่, ดูแลไฟให้ความอบอุ่นยามหนาวเย็น, ชำระอุจจาระปัสสาวะเมื่อองค์ท่านอาพาธ - ท่านได้สังเกตศึกษา ปฏิปทา และจริยาวัตรพระอ.มั่นอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องตลอดเวลา 4 ปีสุดท้ายของพระอ.มั่น

  - เกิดวันจันทร์ 19 กพ.2454 - ขึ้น 3 ค่ำ ปีกุน - บ้านกุดสระ อ.เมือง อุดร
  - อายุ 18 ปี บวชเณร, อุปสมบท 2473 ไม่นานลาสิกขา - ได้แต่งงาน 2 ครั้ง มีบุตร 1 คนกับภรรยาคนแรก, มีบุตร 3 คนกับภรรยาคนต่อมา
  - อายุ 32 ปี บวชอีกครั้ง 2486 , ญัตติเป็นธรรมยุต 2488

  - 2489 ฝากตัวเป็นศิษย์พระอ.มั่น และตั้งสัจวาจาว่า
  "ขอมอบกายถวายชีวิตต่อท่านพระอ.มั่น ผูกขาดทุกลมปราณ ตลอดทั้งคณะสงฆ์ในที่นี้ทุกๆ องค์ด้วย"
  - พระอ.มั่น สอนสั้นๆว่า
  "กรรมฐาน 40 ห้อง เป็นน้องอาปานสติ - อานาปานสติเป็นยอดมงกุฎของกรรมฐานทั้งหลาย"

  - หลวงตามหาบัว ซึ่งเป็นพระเถระที่ดูแลหมู่คณะได้กล่าวเตือนว่า
  "เอาให้ดีนะ เมื่อคุณได้มอบกายถวายตัวกับองค์ท่านแบบแจบจมอย่างนี้แล้ว ต้องเข่นหนักนะ"

  - 2493 จำพรรษากับหลวงปู่เทสก์ เทสฺรงฺสี- วัดโคกลอย พังงา
  - 2494-95 จำพรรษากับหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ - วัดป่าตะโหนด อ.ตะกั่วทุ่ง พังงา
  - 2496-2499 จำพรรษากับหลวงตามหาบัว - ป่าบ้านห้วยทราย อ.คำชะอี มุกดาหาร
  - 2500 เป็นต้นมา จำพรรษาที่วัดภูจ้อก้อ

  - 19 มค.2539 หลวงตามหาบัว ได้มาเยี่ยมอาการอาพาธของหลวงปู่หล้า ซึ่งแพทย์กราบเรียนว่าไม่สามารถแก้ไขให้ดีขึ้นอีกได้ - หลวงตามหาบัวได้เมตตาแนะนำว่า เมื่อการรักษาไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้ว ก็ควรหยุดการรักษา ปล่อยให้ท่านอยู่กับธรรมชาติของท่าน"

  - ละสังขาร 19 มค.2539 เวลา 13.59
  - ถวายเพลิงศพ 28 มค.2539 โดยหลวงตามหาบัวเป็นประธาน
  - 84 ปี 52 พรรษา
   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  เยี่ยงอย่างอันดี หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  ธรรมทั้งหลายจงส่งคืน ๑ - 04-02-27 - หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  ธรรมทั้งหลายจงส่งคืน ๒ -04-02-27 - หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  นักทัศนาจร - 21-09-26 - หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  เสรี ลพยิ้ม

  Published on Mar 13, 2014

   
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  คำสั่งของบิดา - 08-10-26 - หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  บวชปฏิบัติ - 08-07-24 - หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  มหาโลกุตรคุณ - 12-11-26 - หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  เสรี ลพยิ้ม
  Published on Mar 13, 2014
   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022

  หลวงปู่หล้า เขมปัตโต เรื่อง เจตนาโลกีย์ เจตนาโลกุตระ


  Gaston Blue
  เรื่อง ธุดงค์ปักษ์ใต้ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต


  สังกะลี ไม่ใช่ของเรา
  Published on Apr 7, 2013
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 กรกฎาคม 2020
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 กรกฎาคม 2020
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  อุบายสอนสัตว์ของพระศาสดา - 18-01-26 - หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  กายคตาสติ - 26-06-26 - หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  ลูกไม้ของโลกคือทุกข์เท่านั้น - 01-12-24 - หลวงปู่หล้า เขมปัตโต


  ภัยในวัฏสงสาร หลวงปู่หล้า เขมปัตโต


  เสรี ลพยิ้ม

  Published on Mar 13, 2014
   
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  อยู่กับทุกข์ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  ตาบอดถ่ายถูกช่อง หลวงปู่หล้า เขมปัตโต


  dhamma osoth

  Published on Jul 10, 2016
   
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  ข้อวัตรหลวงปู่มั่น ๑ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  ข้อวัตรหลวงปู่มั่น ๒ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  ข้อวัตรหลวงปู่มั่น ๓ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  dhamma osoth
  Published on May 15, 2016
   
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  กรรรมและผลของกรรม หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  ทานศีลภาวนา1เมย28 หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  JchaiJane
  Published on Sep 22, 2012
  หลวงปู่หล้า เขมปัตโต เรื่อง เทศกาลทำวัตร


  Gaston Blue
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 กรกฎาคม 2020
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  หลวงปู่หล้า-เจตนาที่หวังพ้นทุกข์

  JchaiJane

  Published on Oct 2, 2012
   

แชร์หน้านี้

Loading...