เสียงธรรม "พาหุงมหากา" หรือ "พุทธชัยมงคลคาถา"

ในห้อง 'บทสวดมนต์' ตั้งกระทู้โดย MBNY, 7 มกราคม 2006.

 1. MBNY

  MBNY Administrator ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2003
  โพสต์:
  6,815
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +22,356
  <TABLE border=0 width="100%"><TBODY><TR><TD vAlign=top width="100%" colSpan=2>ขอเชิญชาวไทยพร้อมใจกัน"หยุดหนึ่งชั่วโมงให้กับประเทศไทย"


  ขอเชิญชาวไทยพร้อมใจกัน

  "หยุดหนึ่งชั่วโมงให้กับประเทศไทย"

  เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  ขจัดภัยพิบัติด้วยอำนาจธรรม

  ร่วมสวดพาหุงมหากา (ชนะมาร) ๙ จบ พร้อมกันทั่วประเทศ
  เพื่อปกป้องรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
  และสืบทอดพระพุทธศาสนา

  วันอาทิตย์ที่๒๕ เมษายน ๒๕๕๓
  เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น.
  ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  โปรดเตรียม ธูป ๙ ดอก และ เทียนขาว ๑ คู่พร้อมกันในพระอุโบสถ เวลา ๐๗.๐๐ น.

  มีการถ่ายทอดสดทาง สถานีโทรทัศน์ช่อง๑๑
  (ท่านที่ไม่สามารถไปร่วมในพิธีได้ โปรดสวดมนต์หน้าจอทีวีพร้อมกันทั่วประเทศ)

  หมายเหตุ
  การแต่งกายชุดสุภาพ : สีขาว หรือเสื้อขาว
  สุภาพสตรี ควรสวมกระโปรงยาว หรือ ผ้าถุง
  งดเว้นการสวมใส่กางเกงหรือ กระโปรงสั้น เพราะเป็นเขตพระราชฐาน
  ๒๕ เมษายนเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวีรกษัตริย์มหาราชของไทยด้วย


  ขอบพระคุณที่ให้นำข่าวสารกิจกรรมอันเป็นมงคลมาเผยแพร่
  [​IMG]


  ชัยชนะของพระพุทธเจ้าอันเป็นมงคล  </TD></TR><TR><TD vAlign=top width="100%" colSpan=2>ตั้งนะโม ๓ จบ  </TD></TR><TR><TD bgColor=#ffffee vAlign=top width="43%">

  • พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
   ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
   ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
  • ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคลานิฯ
  </TD><TD bgColor=#ffffee vAlign=top width="57%">

  • พระจอมมุนี ได้เอาชนะพระยามารผู้เนรมิตแขนมากตั้งพัน ถืออาวุธครบมือ ขี่ช้างครีเมขละ มาพร้อมกับเหล่าเสนามารซึ่งโห่ร้องกึกก้อง ด้วยวิธีอธิษฐานถึงทานบารมี เป็นต้น,
  • ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ
  </TD></TR><TR><TD vAlign=top width="43%">

  • มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
   โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
   ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
  • ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
  </TD><TD vAlign=top width="57%">

  • อนึ่งพระจอมมุนี ได้เอาชนะยักษ์ชื่อ อาฬวกะ ผู้มีจิตหยาบกระด้าง ผู้ไม่มีความอดทน มีความพิลึกน่ากลัวกว่าพระยามาร ซึ่งได้เข้ามาต่อสู้อย่างยิ่งยวดจนตลอดคืนยันรุ่ง ด้วยวิธีทรมานอันดี คือ ขันติ ความอดทน,
  • ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ
  </TD></TR><TR><TD bgColor=#ffffee vAlign=top width="43%">
  • นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
   ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
   เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
  • ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
  </TD><TD bgColor=#ffffee vAlign=top width="57%">
  • พระจอมมุนี ได้เอาชนะช้างตัวประเสริฐ ชื่อ นาฬาคิรี ที่เมายิ่งนัก และแสนจะดุร้าย ประดุจไฟป่าและจักราวุธและสายฟ้า ด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำ คือ ความมีพระทัยเมตตา,
  • ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ
  </TD></TR><TR><TD vAlign=top width="43%">
  • อุกขิตตะขัคคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
   ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
   อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
  • ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
  </TD><TD vAlign=top width="57%">
  • พระจอมมุนี ทรงคิดจะแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ จึงได้เอาชนะโจรชื่อ องคุลิมาล ผู้แสนจะดุร้าย มีฝีมือ ถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นระยะทาง ๓ โยชน์,
  • ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ
  </TD></TR><TR><TD bgColor=#ffffee vAlign=top width="43%">
  • กัตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
   จิญจายะ ทุฎฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
   สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
  • ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
  </TD><TD bgColor=#ffffee vAlign=top width="57%">
  • พระจอมมุนี ได้เอาชนะคำกล่าวใส่ร้ายของ นางจิญจมาณวิกา ซึ่งทำอาการเหมือนดั่งตั้งครรภ์ เพราะเอาท่อนไม้กลมผูกไว้ที่หน้าท้อง ด้วยวิธีทรงสมาธิอันงาม คือ ความกระทำพระทัยให้ตั้งมั่นนิ่งเฉย ในท่ามกลางหมู่ชน,
  • ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ
  </TD></TR><TR><TD vAlign=top width="43%">
  • สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง
   วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
   ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
  • ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
  </TD><TD vAlign=top width="57%">
  • พระจอมมุนี ผู้รุ่งเรืองด้วยแสงสว่าง คือ ปัญญา ได้เอาชนะ สัจจกะนิครนถ์ ผู้มีความคิดมุ่งหมายในอันจะละทิ้งความสัตย์ มีใจคิดจะยกถ้อยคำของตนให้สูงประดุจยกธง และมีใจมืดมนยิ่งนัก ด้วยการแสดงเทศนาให้ถูกใจ,
  • ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ
  </TD></TR><TR><TD bgColor=#ffffee vAlign=top width="43%">
  • นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
   ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
   อิทธูปะเทสะวิธีนา ชิตะวา มุนินโท
  • ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
  </TD><TD bgColor=#ffffee vAlign=top width="57%">
  • พระจอมมุนี ได้เอาชนะพญานาคราช ชื่อ นันโทปนันทะ ผู้มีความรู้ผิด มีฤทธิ์มาก ด้วยวิธีบอกอุบายให้พระโมคคัลลานเถระพุทธชิโนรส แสดงฤทธิ์เนรมิตกายเป็นนาคราช ไปทรมานพญานาค ชื่อ นันโทปนันทะ นั้น,
  • ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ
  </TD></TR><TR><TD vAlign=top width="43%">
  • ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
   พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทะพะกาภิธานัง
   ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
  • ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
  </TD><TD vAlign=top width="57%">
  • พระจอมมุนี ได้เอาชนะพระพรหมผู้มีนามว่า ท้าวผกาพรหม ผู้มีฤทธิ์ คิดว่าตนเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์ ผู้ถูกพญานาครัดมือไว้แน่น เพราะมีจิตคิดถือเอาความเห็นผิด ด้วยวิธีวางยา คือ ทรงแสดงเทศนาให้ถูกใจ,
  • ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ
  </TD></TR><TR><TD bgColor=#ffffee vAlign=top width="43%">
  • เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา
   โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
   หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
   โมกขัง สุขัง อะธิคะมยยะ นะโร สะปัญโญ ฯ
  </TD><TD bgColor=#ffffee vAlign=top width="57%">
  • บุคคลใดมีปัญญา ไม่เกียจคร้าน สวดและระลึกถึงพระพุทธชัยมงคล ๘ คาถาเหล่านี้ทุกๆ วัน บุคคลนั้นจะพึงละความจัญไรอันตรายทั้งหลายทุกอย่างเสียได้ และเข้าถึงความหลุดพ้น คือ พระนิพพานอันบรมสุข นั้นแลฯ
  </TD></TR><TR><TD vAlign=top width="43%"></TD></TR></TBODY></TABLE>
  ( ชัยปริตร ทำให้ประสบชัยชนะ และมีความสุขสวัสดี )

  มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง
  ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา.

  ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน
  เอวะเมวะ ชะโย โหตุ ชะยามิ ชะยะมังคะเล.

  อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปุถุวิปุกขะเล
  อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ.

  สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปปะภาตัง สุหุฏฐิตัง
  สุขะโณ สุหุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ.

  ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง
  ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธิ เต ปะทักขิณัง
  ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ.

  ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
  สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

  ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
  สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

  ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
  สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต


  ******************************************


  ที่มา : http://www.banfun.com/buddha/chaimongkol.html
  คำแปล " พาหุงมหากา" หรือ " พุทธชัยมงคลคาถา" มีอยู่ ๘ บท และมีความมุ่งหมายแตกต่างกันทั้งแปดบท กล่าวคือ

  บทที่ ๑ สำหรับเอาชนะศัตรูหมู่มาก เช่น ในการสู้รบ
  บทที่ ๒ สำหรับเอาชนะใจคนที่กระด้างกระเดื่องเป็นปฏิปักษ์
  บทที่ ๓ สำหรับเอาชนะสัตว์ร้ายหรือคู่ต่อสู้
  บทที่ ๔ สำหรับเอาชนะโจร
  บทที่ ๕ สำหรับเอาชนะการแกล้ง ใส่ร้ายกล่าวโทษหรือคดีความ
  บทที่ ๖ สำหรับเอาชนะการโต้ตอบ
  บทที่ ๗ สำหรับเอาชนะเล่ห์เหลี่ยมกุศโลบาย
  บทที่ ๘ สำหรับเอาชนะทิฏฐิมานะของคน
  เราจะเห็นได้ว่า ของดีวิเศษอยู่ในนี้ และถ้าพูดถึงการที่จะเอาชนะหรือการแสวงหาความมีชัย ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนอกเหนือไปจาก ๘ ประการที่กล่าวข้างต้น
  ก่อนที่จะนำเอาตัวคาถาบทสวดมนต์และคำแปลมาไว้ให้จำจะต้องทำความเข้าใจคำอธิบายบทต่างๆ
  ไว้พอสมควรก่อน เพราะความในคาถาเองเข้าใจยาก ถึงจะแปลออกมาก็ยังเข้าใจยากอยู่นั่นเอง เมื่อเราไม่เข้าใจ เราอาจจะไม่เกิดความเลื่อมใส จึงควรจะหาทางทำความเข้าใจกันให้แจ่มแจ้งไว้ก่อน

  ในบทที่ ๑. เป็นเรื่องผจญมาร ซึ่งมีเรื่องว่าพระยามารยกพลใหญ่หลวงมา พระพุทธเจ้าก็ทรงสามารถเอาชนะได้ จึงถือเป็นบทสำหรับเอาชนะศัตรูหมู่มาก เช่น ในการสู้รบ

  คำแปล- พระยามารผู้นิรมิตแขนได้ตั้งพัน ถืออาวุธครบมือ ขี่ช้างชื่อ ครีเมขละ พร้อมด้วยเสนามารโห่ร้องมาองค์พระจอมมุนีก็เอาชนะมารได้ ด้วยทานบารมีด้วยเดชะอันนี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่เรา

  ในบทที่ ๒. เรื่องเล่าว่า มียักษ์ตนหนึ่ง ชื่ออาฬะวกะ เป็นผู้มีจิตกระด้างและมีกำลังยิ่งกว่าพระยามาร
  พยายามมาใช้กำลังทำร้ายพระองค์อยู่จนตลอดรุ่ง ก็ทรงทรมานยักษ์ตนนี้ให้พ่ายแพ้ไปได้จึงถือเป็นบทที่ใช้เอาชนะปฏิปักษ์หรือคู่ต่อสู้

  คำแปล- อาฬะวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้าง ปราศจากความยับยั้ง มีฤทธิ์ใหญ่ยิ่งกว่าพระยามารเข้ามาประทุษร้ายอยู่ตลอดรุ่ง องค์พระจอมมุนีก็เอาชนะได้ ด้วยขันติบารมี ด้วยเดชะอันนี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่เรา

  ในบทที่ ๓. มีเรื่องว่าเมื่อพระเทวทัตทรยศต่อพระพุทธเจ้า ได้จัดการให้คนปล่อยช้างสาร ที่กำลังตกมันชื่อนาฬาคีรีเพื่อมาทำร้ายพระพุทธเจ้า แต่เมื่อช้างมาถึงก็ไม่ทำร้าย จึงถือเป็นบทที่เอาชนะสัตว์ร้าย
  คำแปล- ช้างตัวประเสริฐ ชื่อนาฬาคีรี เป็นช้างเมามัน โหดร้ายเหมือนไฟไหม้ป่า มีกำลังเหมือนจักราวุธ และสายฟ้า องค์พระจอมมุนีก็เอาชนะได้ ด้วยพระเมตตาบารมีด้วยเดชะอันนี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่เรา

  ในบทที่ ๔. เป็นเรื่องขององคุลีมาล ซึ่งเรารู้กันแพร่หลาย คือ องคุลีมาลนั้นอาจารย์บอกไว้ว่าถ้าฆ่าคนและตัดนิ้วมือมาร้อยเป็นสร้อยคอ ให้ได้ครบพัน ก็จะมีฤทธิ์เดชยิ่งใหญ่ องคุลีมาลฆ่าคนและตัดนิ้วมือได้ ๙๙๙ เหลืออีกนิ้วเดียวจะครบพัน ก็มาพบพระพุทธเจ้า
  พระพุทธเจ้าทรงสามารถเอาชนะถึงกับองคุลีมาลเลิกเป็นโจรและยอมเข้ามาบวช กลายเป็นสาวกองค์สำคัญองค์หนึ่งจึงถือเป็นบทที่ใช้เอาชนะโจรผู้ร้าย

  คำแปล- โจร ชื่อ องคุลีมาล มีฝีมือเก่งกล้า ถือดาบเงื้อวิ่งไล่พระองค์ไปตลอดทาง ๓ โยชน์ องค์พระจอมมุนีก็เอาชนะได้ ด้วยการกระทำปาฏิหาริย์ ด้วยเดชะอันนี้ขอชัยมงคลจงมีแก่เรา

  ในบทที่ ๕. หญิงคนหนึ่งมีนามว่า จิญจมาณวิกา ใส่ร้ายพระพุทธเจ้าโดยเอาไม้กลมๆ ใส่เข้าที่ท้องแล้วก็ไปเที่ยวป่าวข่าวให้เล่าลือว่าตั้งครรภ์กับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงเอาชนะ ให้ความจริงปรากฏแก่คนทั้ง หลายว่าเป็นเรื่องกล่าวร้ายใส่โทษพระองค์โดยแท้ จึงถือเป็นบทที่เอาชนะคดีความหรือการกล่าวร้ายใส่โทษ

  คำแปล- นางจิญจมาณวิกาใช้ไม้มีสัณฐานกลมใส่ที่ท้อง ทำอาการประหนึ่งว่ามีครรภ์ เพื่อกล่าวร้ายพระพุทธเจ้า
  องค์พระจอมมุนีก็เอาชนะได้ ด้วยวิธีสงบ ระงับพระทัยในท่ามกลางหมู่คน ด้วยเดชะอันนี้ขอชัยมงคลจงมีแก่เรา

  ในบทที่ ๖. เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงเอาชนะสัจจะกะนิครนถ์ ซึ่งเป็นคนเจ้าโวหาร เข้ามาโต้ตอบกับพระพุทธเจ้าจึงถือเป็นบทที่ใช้เอาชนะในการโต้ตอบ

  คำแปล- สัจจะกะนิครนถ์ ผู้มีนิสัยละทิ้งความสัตย์ใฝ่ใจจะยกย่องถ้อยคำของตนให้สูงประหนึ่งว่ายกธงเป็นผู้มืดมัวเมาองค์พระจอมมุนีก็เอาชนะได้ ด้วยรู้นิสัยแล้วตรัสเทศนาด้วยเดชะอันนี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่เรา

  ในบทที่ ๗. เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้า ให้พระโมคคัลลาน์ อัครมหาสาวกไปต่อสู้เอาชนะพระยานาคชื่อ นันโทปนันทะ ผู้มีเล่ห์เหลี่ยมในการต่อสู้มากหลาย จึงถือเป็นบทที่ใช้เอาชนะเล่ห์เหลี่ยมกุศโลบาย

  คำแปล- องค์พระจอมมุนี ได้โปรดให้พระโมคคัลลาน์เถระ นิรมิตกายเป็นนาคราช ไปทรมานพระยานาคชื่อ นันโทปนันทะ ผู้มีฤทธิ์มากให้พ่ายแพ้ด้วยวิธีอันเป็นอุปเท่ห์แห่งฤทธิ์ ด้วยเดชะอันนี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่เรา

  ในบทที่ ๘. เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงเอาชนะ ผกาพรหม ผู้มีทิฏฐิแรงกล้าสำคัญว่าตนเป็นผู้ที่มีความสำคัญที่สุด แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงสามารถทำให้ผกาพรหมยอมละทิ้งทิฏฐิมานะ และยอมว่าพระพุทธเจ้าสูงกว่า จึงถือเป็นบทที่ใช้เอาชนะทิฏฐิมานะของตน

  คำแปล- พรหม ผู้มีนามว่า ท้าวผกา มีฤทธิ์และสำคัญตน ว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์ มีทิฏฐิที่ถือผิดรัดรึงอยู่อย่างแน่นแฟ้น องค์พระจอมมุนีก็เอาชนะได้ด้วยวิธีเทศนาญาณ ด้วยเดชะอันนี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่เรา

  ************************************

  คำแปล มหาการุณิโก

  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณา ทรงบำเพ็ญพระบารมีทั้งปวง เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุด ด้วยการกล่าวสัจจวาจานี้ ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้า

  ขอข้าพเจ้าจงมีชัยชนะในชัยมงคลพิธี ดุจพระจอมมุนีผู้ยังความปีติยินดีให้เพิ่มพูนแก่ชาวศากยะ ทรงมีชัยชนะมาร ณ โคนต้นมหาโพธิ์ทรงถึงความเป็นเลิศยอดเยี่ยม ทรงปีติปราโมทย์อยู่เหนืออชิตบัลลังก์อันไม่รู้พ่าย ณ โปกขรปฐพี อันเป็นที่อภิเษกของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ฉะนั้นเถิด

  เวลาที่กำหนดไว้ดี งานมงคลดี รุ่งแจ้งดี ความพยายามดี ชั่วขณะหนึ่งดี ชั่วครู่หนึ่งดี การบูชาดี แด่พระสงฆ์ผู้บริสุทธิ์ กายกรรมอันเป็นกุศล วจีกรรมอันเป็นกุศล มโนกรรมอันเป็นกุศล ความปรารถนาดีอันเป็นกุศล ผู้ได้ประพฤติกรรมอันเป็นกุศล ย่อมประสบความสุขโชคดี เทอญ

  ขอสรรพมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้า ขอเหล่าเทพยดาทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้า ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า ขอความสุขสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อ
  ขอสรรพมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้า ขอเหล่าเทพยดาทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้า ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ขอความสุขสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อ
  ขอสรรพมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้า ขอเหล่าเทพยดาทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้า ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ ขอความสุขสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อ


  ที่มา : http://www.budpage.com/webboard/show_content.pl?board=0&topic=644
  http://www.oknation.net/blog/buddhamantra/video/6812
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. MBNY

  MBNY Administrator ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2003
  โพสต์:
  6,815
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +22,356
  [​IMG]

  พระเทพสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)​

  ผลบุญที่ลูก-หลานได้รับจากการสวดมนต์ “พาหุง มหากา” เป็นประจำทุกวัน​  อนุโมทนา


  สวดมนต์ไหว้พระเป็นธรรมประจำชีวิต เป็นข้อคิดประจำใจ เกิดผลผลิตงอกงามเพื่อสร้างความดีให้แก่ตน ผลกำไรเป็นความดีเพื่อมอบให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ร่วมโลกได้อยู่ด้วยความมีโชคดีทุก ๆ ท่าน

  ขอให้ท่านพร้อมสมาชิกในครอบครัวได้สวดมนต์กันทุกคน ทุกครอบครัว เพื่อเป็นมงคลในชีวิต จะเกิดฐานะดี มีปัญญา จะได้มีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปในชีวิต  ขอให้ท่านชวนลูกชวนหลานทุก ๆ คน สวดมนต์ก่อนนอน ถ้าท่านทั้งหลายตั้งใจ-ศรัทธา เชื่อมั่น ลูกหลานได้สวดมนต์ตามหนังสือนี้แล้ว ผลที่ไ้ดรับจากการสวดมนต์นั้น

  ๑. ลูกหลานจะมีระเีบียบวินัยดี
  ๒. ลูกหลานจะไม่เถียง จะเคารพเชื่อฟังพ่อ-แม่ เขาจะรู้ว่าเขาเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่-จะวางตัวได้เหมาะสม
  ๓. เมื่อเจริญวัยเป็นหนุ่มสาว ก็จะเป็นลูกหลานที่ดีของพ่อ-แม่ เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ
  ๔. ผู้ที่สวดและปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอ จะเจริญรุ่งเรืองพัฒนาสถาพร จะรวย จะสวย จะดีมีปัญญา จะสมประสงค์ในสิ่งที่ดีงาม
  ตลอดไปทุกประการ


  ขออำนวยพร

  พระเทพสิงหบุราจารย์
  หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
  เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน และเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี  เมื่ออาตมาได้พบกับ สมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว


  คืนวันหนึ่ง อาตมานอนหลับแล้วฝันไปว่า อาตมาได้เดินไปในสถานที่แห่งหนึ่ง ได้พบกับพระสงฆ์รูปหนึ่ง ครองจีวรคร่ำสมณสารูปเรียบร้อยน่าเลื่อมใส อาตมาเห็นว่าเป็นพระอาวุโส ผู้รัตตัญญูจึงน้อมนมัสการท่าน ท่านหยุดยืนตรงหน้าอาตมา แล้วกล่าวกับอาตมาว่า

  “ฉันคือสมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว แห่งกรุงศรีอยุธยา ฉันต้องการให้เธอไปที่วัดใหญ่ชัยมงคล เพื่อดูจารึกที่ฉันได้จารึกถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้เป็นเจ้า เนื่องในวาระที่สร้างพระเจดีย์ฉลองชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาแห่งพม่า และประกาศความเป็นอิสระของประเทศไทยจากหงสาวดีเป็นครั้งแรก เธอไปดูไว้แล้จดจำมาเผยแพร่ออกไป ุึถึงเวลาที่เธอจะได้รับรู้แล้ว”

  ในฝันอาตมาัรับปากท่าน ท่านก็บอกตำแหน่งให้ แล้วก็ตกใจตื่นนอนใกล้รุ่ง อาตมาก็ทบทวนความฝันก็นึกอยู่ในใจว่า เราเองนั้นกำหนดจิตด้วยกรรมฐาน มีสติอยู่เสมอ เรื่องฝันฟุ้งซ่านเป็นไม่มี อาตมาก็ได้ข่าวในวันนั้นว่า ทางกรมศิลปากรทำการบูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ใหญ่ในวัดชัยมงคล และจะทำการบรรจุบัวยอดพระเจดีย์ อันเป็นนิมิตหมายการสิ้นสุดการบูรณะ แล้วจะรื้อนั่งร้านทั้งหมดออกเสร็จสิ้น

  อาตมาจึงได้ขอร้อง ดร.กิ่งแก้ว อัตถากร ให้เลื่อนการปิดยอดบัวไปอีกวันหนึ่ง เพื่อที่อาตมาจะได้นำพระซุ้มเสมาชัย ซุ้มเสมาขอ ที่อาตมาได้สร้างขึ้นตามแบบดั้งเดิมที่พบในเจดีย์ใหญ่ใกล้วัดอัมพวันซึ่งพังลงน้ำ ที่ก๋งเหล็งเป็นคนรวบรวมเอามาให้อาตมาตั้งแต่เมื่อเริ่มมาพัฒนาวัดใหม่ ๆ แต่แตกหักผุพังทั้งนั้นหลายสิบปี๊บ อาตมาได้ป่นเอามาผสมสร้างเป็นองค์พระใหม่ไปร่วมบรรจุไว้ที่ยอดพระเจดีย์บ้าง

  วันนั้นอาตมาเดินทางไปถึง ก็ได้เดินขึ้นไปบนเจดีย์ตอนที่สุดบันไดแล้ว มองเห็นโพรงที่ทางเขาทำไว้สำหรับลงไปด้านล่าง มีนั่งร้านไม้พอไต่ลงไปภายใน ตั้งใจเด็ดเดี่ยวว่าลงไปคราวนี้ ถ้าพลาดตกลงไปจากนั่งร้านม้าก็ยอมตาย คนที่ร่วมเดินทางมาด้วยเขามัวแต่ไปบนลานชั้นบน อาตมาก็ดิ่งลงไปชั้นล่าง มีไฟฉายดวงหนึ่ง ขณะนั้นเวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. อาตมาลงไปภายในแล้วพบนิมิตดังที่สมเด็จพระพนรัตน์ได้บอกไว้จริง ๆ

  อาตมาจึงได้พบว่า แท้ที่จริงแล้วสิ่งที่สมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้วท่านได้จารึกถวายพระพร ก็คือ บทสวดที่เรียกว่า “พาหุง มหาการุณิโก” ท้ายของนิมิตนั้นระบุว่า “เราสมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้วศรีอโยธเยศ คือผู้จารึกนิมิตรจนาเอาไว้ถวายพระพรแด่มหาบพิตรเจ้าสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” พาหุง มหากา ก็คือ บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ แล้วก็พรพาหุงอันเริ่มด้วย พาหุงสหัส ไปจนถึง ทุคคาหทิฏฐิ แล้วเรื่อยไปจนถึง มหาการุณิโก นาโถ หิตายะ และ จบด้วย ภะวะตุสัพพะมังคะลัง สัพพะพุทธา สัพพะธัมมา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต อาตมาเรียกรวมกันว่า “พาหุง มหากา” อาตมาจึงเข้าใจในบัดนี้เองว่า บทพาหุงนี้ คือ บทสวดมนต์ที่สมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว ได้ถวายให้พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไว้สวดเป็นประจำ เวลาอยู่กับพระมหาราชวัง และในระหว่างศึกสงคราว จึงปรากฏว่า พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้าทรงรบ ณ ที่ใด ทรงมีชัยชนะอยู่ตลอดมา มิได้ทรงเพลี่ยงพล้ำเลย แม้จะเพียงสำพังสองพระองค์กับสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้า ท่ามกลางกองทัพพม่าจำนวนนับแสนคน ก็ทรงมีชัยชนะเหนือกองทัพพม่า ด้วยการกระทำยุทธหัตถีมีชัยเหนือพระมหาอุปราชา ณ ดอนเจดีย์ปูชนียสถาน แม้ข้าศึกจะยิงปืนไฟเข้าใส่พระองค์ในตอนที่เข้ากันพระศพของพระมหาอุปราชาออกไปราวกับห่าฝนก็มิปาน แต่ก็มิได้ต้องพระองค์ด้วยเดชะ พาหุง มหากา ที่ทรงเจริญอยู่เป็นประจำนั่นเอง

  อาตมาพบนิมิตแล้ว ก็ไต่ขึ้นมาด้วยความสบายใจถึงปากปล่องที่ลงไป ใช้เวลาเกือบสามชั่วโมง เนื้อตัวมีแต่หยากไย่ เดินลงมาแม่ชีเห็นเข้ายังร้องว่า “หลวงพ่อเข้าไปในโพรงนั้นมาหรือ” แต่อาตมาไม่ตอบ

  ตั้งแต่นั้นมา อาตมาจึงสอนการสวดพาหุง มหากา ให้แก่ญาติโยมเป็นต้นมา เพราะอะไร เพราะพาหุง มหากานั้น เป็นบทสวดมนต์ที่มีค่าที่สุด มีผลดีที่สุด เพราะเป็นชัยชนะอย่างสูงสุดของพระบรมศาสดา ผู้ใดได้สวดไว้เป็นประจำทุกวัน จะมีชัยชนะ มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนาน มีสติระลึกได้ จะตายก็ไปสู่สุคติภููมิ

  “ขอให้ญาติโยมสวดพาหุง มหากกันให้ทั่วหน้า นอกจากจะคุ้มครองตัวแล้ว ยังคุ้มครองครอบครัวได้ สวดมาก ๆ เข้า สวดกันทั้งประเทศ มีแต่ความรุ่งเรือง พวกคนพาลสันดานหยาบก็แพ้ภัยไปอย่างถ้วนหน้า”

  ไม่ใช่แต่พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเท่านั้นที่พบความมหัศจรรย์ของบทพาหุง มหากา แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก็ทรงพบเช่นกัน โดยมีการบันทึกโบรานบอกไว้ดังนี้

  “เมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชตีเมืองจันทบุรีได้แล้ว ก็ทรงเห็นว่าสงครามกู้ชาติต่อจากนี้ไป จะต้องหนักหนาและยืดยาว จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระยอดธงแบบศรีอยุธยาขึ้น แล้วนิมนต์พระเถระทั้งหลายมาสวดบทพาหุง มหากาบรรจุไว้ในองค์พระ และพระองค์ก็ทรงเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้วยการเจริญพาหุง มหากา จึงบันดาลให้ทรงกู้ชาติสำเร็จ”

  สวดพาหุง มหากากันให้ได้ทุกบ้าน สวดให้ได้มาก ๆ จะมีแต่ความรุ่งเรือง สวดพาหุง มหากาก่อนแล้วจึงสวดชินบัญชร เพราะชินบัญชรนั้นเจ้าประคุณสมเด็จ ท่านใช้สวดบูชาองค์พระอรหันต์ของท่าน ต้องสวดพาหุง มหากา ก่อนแล้วจึงมาถึงชินบัญชร ให้จดจำกันเอาไว้ นั่นแหละมงคลในชีวิต

  พระเทพสิงหบุราจารย์
  เ่จ้าอาวาสวัดอัมพวัน และ เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี

  ที่มา : http://www.geocities.com/upasano/mantana.htm
  อัพเดตเพิ่มเติม วันที่ 13 เมษายน 2552  <!--jade hide2--><SCRIPT language=javascript type=text/javascript> <!-- function link_to_post(pid) { temp = prompt( "นี่คือ link มาที่คำตอบนี้ copy ไปใช้อ้างอิงได้ เมื่อกด link จะเข้ามาที่คำตอบนี้", "http://larndham.net/index.php?showtopic=33669&per=1&st=" + pid ); return false; } function delete_post(theURL) { if (confirm('คุณต้องการลบคำตอบนี้ใช่ไหม')) { window.location.href=theURL; } else { alert ('เราไม่ได้ทำการลบ เพราะคุณกดยกเลิก'); } } function PopUp(url, name, width,height,center,resize,scroll,posleft,postop) { if (posleft != 0) { x = posleft } if (postop != 0) { y = postop } if (!scroll) { scroll = 1 } if (!resize) { resize = 1 } if ((parseInt (navigator.appVersion) >= 4 ) && (center)) { X = (screen.width - width ) / 2; Y = (screen.height - height) / 2; } if (scroll != 0) { scroll = 1 } var Win = window.open( url, name, 'width='+width+',height='+height+',top='+Y+',left='+X+',resizable='+resize+',scrollbars='+scroll+',location=no,directories=no,status=no,menubar=no,toolbar=no'); } function ShowHide(id1, id2) { if (id1 != '') expMenu(id1); if (id2 != '') expMenu(id2); } function expMenu(id) { var itm = null; if (document.getElementById) { itm = document.getElementById(id); } else if (document.all){ itm = document.all[id]; } else if (document.layers){ itm = document.layers[id]; } if (!itm) { // do nothing } else if (itm.style) { if (itm.style.display == "none") { itm.style.display = ""; } else { itm.style.display = "none"; } } else { itm.visibility = "show"; } } //--> </SCRIPT><!--{IBF.POLL}--><TABLE border=0 cellSpacing=1 cellPadding=0 width=700 align=center><TBODY><TR><TD bgColor=#999999><TABLE border=0 cellSpacing=1 cellPadding=4 width="100%"><TBODY><TR><TD bgColor=#ffffcc>[​IMG] ชวนสวดพาหุง 9จบ 3ทุ่มคืน12-14เม.ย.นี้ครับ
  เพื่อนบอกมา เพื่ออุทิศแด่พระสยามเทวาธิราชและศาลหลักเมืองครับ

  </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD noWrap align=left>หน้า: (รวม 4 หน้า) [1] 2 3 4 หน้าต่อไป ( คำตอบที่ยังไม่ได้อ่าน ) </TD></TR><TR><TD></TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE border=0 cellSpacing=10 width=700 bgColor=#853a7b align=center><TBODY><TR><TD width="100%"><TABLE border=0 width="100%" bgColor=#e4f3f3><TBODY><TR><TD>เนื้อความ : (นายโจโจ้)</TD><TD>  </TD><TR><TD colSpan=2>
  เพื่อนบอกมา บอกด้วยว่าให้ส่งต่อ-ชักชวนคนเยอะๆช่วยกันสวดพาหุง 9 จบเริ่มเวลา 3 ทุ่มตรงของคืนวันที่ 12-13-14 เมษายนนี้ โดยอุทิศแด่พระสยามเทวาธิราชและเทพเทวาที่ดูแลศาลหลักเมืองเพื่อความสงบร่มเย็นของประเทศไทยครับ

  ที่ผ่านมาก็ไม่เคยทำอะไรอย่างนี้ แต่ในกรณีนี้ก็จะสวดด้วยครับ ด้วยเจตนาให้บ้านเมืองสงบร่มเย็น จึงมาชักชวนเพื่อนสมาชิกช่วยกันสวดกันครับ คนละไม้คนละมือครับ อนุโมทนากับทุกท่านด้วยล่วงหน้าครับ <!--emo&:09:-->[​IMG]<!--endemo--> <!--emo&:09:-->[​IMG]<!--endemo--> <!--emo&:09:-->[​IMG]<!--endemo-->

  ____________________________________
  </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>


  ที่มา : http://larndham.net/index.php?showtopic=33669&st=0  -----------------------------------


  อัพเดตเพิ่มเติม วันที่ 24 เมษายน 2553


  พรุ่งนี้วันที่ 25 เมษายน 2553 ร่วมกันสวดคาถาพาหุง 9 จบ ตั้งแต่เวลา 7.00 น. - 9.00 น.

  ร่วมสวดพาหุงมหากา (ชนะมาร) ๙ จบ พร้อมกันทั่วประเทศ
  เพื่อปกป้องรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และสืบทอดพระพุทธศาสนา

  วันอาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๓
  เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น.
   
 3. tatom

  tatom เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 ตุลาคม 2006
  โพสต์:
  283
  ค่าพลัง:
  +644
  ขอขอบคุณมากๆนะ
   
 4. วนากร

  วนากร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  77
  ค่าพลัง:
  +69
  ขอบคุณครับ อนุโมทนาครับ
   
 5. oyoyo554

  oyoyo554 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ธันวาคม 2004
  โพสต์:
  610
  ค่าพลัง:
  +9,181
  ขอบคุณมากๆค่า

  ขออนุโมทนาค่ะ
   
 6. sakrin

  sakrin สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2007
  โพสต์:
  2
  ค่าพลัง:
  +2
  ขอบคุณมากครับ ขออนุโมทนา
   
 7. tima88_Thebest

  tima88_Thebest Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  36
  ค่าพลัง:
  +28
  ขออนุโมทนาค่ะ
   
 8. พงษ์75

  พงษ์75 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  95
  ค่าพลัง:
  +11
  ขออนุโมทนาสาธุครับ
   
 9. สมสร้างบุญ

  สมสร้างบุญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กันยายน 2007
  โพสต์:
  327
  ค่าพลัง:
  +1,006
  อนุโมทนาครับ
   
 10. อรวี จุฑากรณ์

  อรวี จุฑากรณ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  439
  ค่าพลัง:
  +185
  อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ
   
 11. SOMDEJ

  SOMDEJ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  611
  ค่าพลัง:
  +353
  ขออนุโมทนา
  ขอเดชะพระบารมีแห่งมหาราชทั้งสองพระองค์
  ทรงปกป้องคุ้มครองอาณาประชาราษฎร์
  ให้พ้นภัยพิบัติจากผู้ไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองด้วยเทอญ สาธุ
   
 12. gosheen

  gosheen สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  6
  ค่าพลัง:
  +3
  ขอบคุณมากค่ะ
   
 13. kosabunyo

  kosabunyo เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  276
  ค่าพลัง:
  +1,043
  อนุโมทนาสาธุการในผลบุญแห่งทานในครั้งนี้และครั้งต่อไปสืบทางข้างหน้าด้วยเน้อ สาธุ
   
 14. ผู้หญิงธรรมดา

  ผู้หญิงธรรมดา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 มกราคม 2008
  โพสต์:
  1,116
  ค่าพลัง:
  +528
  อนุโมทนา สาธุ
   
 15. PrimP

  PrimP สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  0
  ค่าพลัง:
  +0
  อนุโทนาคะ
   
 16. สามปั้น

  สามปั้น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 ตุลาคม 2008
  โพสต์:
  2
  ค่าพลัง:
  +0
  อนุโมทนาครับ
   
 17. บีว่า

  บีว่า Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 เมษายน 2008
  โพสต์:
  93
  ค่าพลัง:
  +93
  สาธุ ขอกราบอนุโมทนา ด้วยครับ
   
 18. six

  six เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2005
  โพสต์:
  98
  ค่าพลัง:
  +427
  สาธุ ขอกราบอนุโมทนา ด้วยครับ
   
 19. longer_85

  longer_85 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 มกราคม 2007
  โพสต์:
  31
  ค่าพลัง:
  +7
  ขอบคุณมากครับ

  แต่ทว่าทำไมผมฟังไปด้วย อ่านที่เป็นบทสวดไปด้วย ไม่ตรงกันบางจุด

  หรือทว่า บารมีผมน้อยไปครับ??
   
 20. Natthakorn

  Natthakorn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,004
  ค่าพลัง:
  +7,086
  [​IMG]สาธุ สาธุ สาธุ ขอความสุข สำเร็จ สมบูรณ์ จงมีแด่ทุกท่าน
   

แชร์หน้านี้

Loading...