เสียงธรรม อย่าท้ากรรม / พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต

ในห้อง 'ธรรมเพื่อความหลุดพ้น' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 24 สิงหาคม 2019.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,253
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  PraSuntornDhammapan (2).jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 มกราคม 2021
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,253
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  41915895320171102_172439.jpg
  ประวัติ
  พระสุนทรธรรมภาณ วิ. (สมชาติ ธมฺมโชโต)
  ชาติภูมิ

  พระสุนทรธรรมภาณ วิ. มีนามเดิมว่า สมชาติ แซ่ลิ่ม เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ตรงกับวันเสาร์ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๑ (๗ ฯ ๑๑) ปีฉลู ณ บ้านเลขที่ ๓๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โยมบิดาชื่อ นายเซี่ยง แซ่ลิ่ม โยมมารดาชื่อ นางลี่ แซ่ตั้ง เป็นชาวสิงคโปร์

  อุปสมบท

  ครั้นมีอายุได้ ๒๓ ปี ท่านได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๗ ณ พัทธสีมาวัดทองนาปรัง ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เมื่ออุปสมบทแล้ว ท่านรู้สึกถึงความมีอิสระ มีความสุข มีจิตอันสงบวิเวกมากขึ้น ได้เจริญจิตตภาวนา ได้สัมผัสอะไรมากมายโดยเฉพาะศีล สมาธิ ปัญญา รวมทั้งได้เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
  ท่านได้ปฏิบัติโดยยึดหลักเอาสติกำหนดในกายตน จิตตน มองทุกอย่างให้เห็นว่า ศีลอยู่ตรงไหน ศีลคืออะไร สมาธิจิตคืออะไร จิตสงบทำอย่างไร เป็นปัจจัยจึงเป็นจุดที่ต้องหาเหตุปฏิจจสมุปบาท เห็นเหตุที่เกิด-ดับไม่เที่ยง สิ่งหนึ่งเกิด-สิ่งหนึ่งดับ ใบไม้ร่วงก็มีใบเหลืองเพราะแก่ โรคมาเบียดเบียน มีพายุ
  ต่อมาท่านได้ญัตติใหม่เป็นพระธรรมยุต เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๑ (๔ ฯ ๑) ปีชวด ณ พัทธสีมาวัดศรัทธาประชากร (วัดเขารวก) จ.สระบุรี โดยมี พระพิศาลมงคลวัฒน์ (หลวงพ่อประยูร ตนฺติสาโร) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระครูประสาทสารคุณ เจ้าอาวาสวัดศรัทธาประชากร (วัดเขารวก) และเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี (ธรรมยุต) ในขณะนั้น เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับนามฉายาว่า ธมฺมโชโต อันมีความหมายเป็นมงคลว่า ผู้สว่างด้วยธรรม, ผู้รุ่งเรืองโดยธรรม
  การศึกษา


  พ.ศ. ๒๕๑๖ จบการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนพลวิทยา ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  พ.ศ. ๒๕๔๐ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียน วัดศรัทธาประชากร (วัดเขารวก) จังหวัดสระบุรี
  พ.ศ. ๒๕๔๑ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียน วัดศรัทธาประชากร (วัดเขารวก) จังหวัดสระบุรี
  พ.ศ. ๒๕๔๒ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียน วัดศรัทธาประชากร (วัดเขารวก) จังหวัดสระบุรี


  เกียรติคุณ

  พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๓ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
  พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับพระราชทานรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการศึกษา จากมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ สาขาพระสงฆ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
  ตำแหน่ง

  ฝ่ายปกครอง

  พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธ)
  พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ

  ประธานสงฆ์แห่งสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต
  เจ้าอาวาสวัดพระพุทธแสงธรรม
  สมณศักดิ์
  เป็น พระครูปลัดธรรมนีติวัฒน์ (พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม)
  พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ (พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง)

  ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระสุนทรธรรมภาณ วิ.
  ที่มา
  พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้
  ประวัติปฏิปทา พระสุนทรธรรมภาณ
  ลานธรรมจักร พระสุนทรธรรมภาณ (พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต)
  ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๑๓
  :- https://sangkhatikan.com/monk_view.php?ID=660
   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,253
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  วัดพระพุทธแสงธรรม สระบุรี, Muang Sara Buri, Saraburi, Thailand
  29 Nong Nak, Nong Khae District, Saraburi 18230, ThailandPhone: +66 65 649 9637
  Facebook :- https://www.facebook.com/pg/buddhasangdham/posts/
  สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต
  หมู่ 1 ต.โคกแย้ อ.หนองแค สระบุรี 18230
  :- http://www.sptcenter.org/spt/สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต

  ที่อยู่-การติดต่อ
  โทร.: 03-637-9428, 03-630-5239
  สำนักปฏิบัติธรรม "แสงธรรมส่องชีวิต" มี 3 แห่ง คือ

  • สี่แยกหินกอง สระบุรี
  • ปากช่อง นครราชสีมา
  • วัดป่าสว่างวีรวงศ์ (แสงธรรมส่องชีวิต) อุบลราชธานี
  มีรถรับ-ส่ง สาธุชนที่จะมา ณ สำนักปฎิบัติแสงธรรมส่องชีวิต

  ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 06.30 น. รถออกจาก

  • อนุสาวรีย์สมรภูมิ หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
  • ฝั่งโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลราชวิถี
  • หน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านถนนพหลโยธิน
  เที่ยวกลับ รถออกจากสำนักฯ เวลา 15.50 น.
   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,253
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  ทำวัตรเย็น•สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต

  ธรรม ส่องจิต
  Published on Dec 23, 2015
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 มกราคม 2021
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,253
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  ธรรมบรรยาย ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ (พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต) วัดพระพุทธแสงธรรม จ.สระบุรี (สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต)

  เรื่องที่ไม่ควรปรุงแต่งก็ไปปรุงแต่งมันซะ เดี๋ยวก็ตกนรก ไอ้สิ่งเหล่าเนี้ยเราต้องหยุดมันให้ได้ ของอาตมาตัดกระแสทันที จะไม่ปล่อยมานั่งผสมจนเราเมากับมัน แล้วก็มานั่งบีบน้ำตา ความเสียใจมันเคยช่วยอะไรเราบ้าง มีแต่คิดฆ่าตัวตาย แล้วก็ทำลายตัวเอง สุดท้ายก็บอกหมดกำลังใจ ความโกรธมันเคยช่วยอะไรเราบ้าง มันมีแต่สร้างโทษ สร้างเวรสร้างภัย แต่ไม่เคยสร้างสิ่งดีดีให้กับเรา จนบันนี้เรายังใช้มันอยู่ ความโกรธ ความน้อยใจ ความเสียใจ / การไม่เบียดเบียนกันเป็นความสุข ถ้าเมื่อไหร่เราขาดเมตตาธรรมกัน ไม่ว่าสังคมที่ไหน จะมีกินแค่ไหน ก็ไม่มีความสุข แต่ว่าการได้เจริญเมตตา การอยู่ร่วมกัน ไม่เห็นแก่ตัว คนที่เห็นแก่ตัวก็เริ่มจากการเบียดเบียนตนเองแล้วก็ผู้อื่น แรก ๆ ก็ดูเหมือนดีอะไรก็ได้ก่อน แล้วก็ไม่ต้องสนใคร แต่พอนานไปทางมันแคบลง ผิดกับผู้ที่เจริญเมตตามีการเห็นอกเห็นใจกัน จึงไม่เบียดเบียน ถ้าใครเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้ว ถ้าจิตไม่เมตตาก็คงไม่ใช่ผู้ภาวนา เพราะว่าพรหมวิหารธรรมต้องมีอยู่ในหัวใจของผู้ภาวนา ไม่งั้นทำฌาณไม่ได้ เพราะฌาณมีปิติ สุข เอกคตา เหมือนกัน การเจริญเมตตาก็มี ปิติ สุข ใจไม่ฟุ้งซ่าน เหมือนกับเมตตาเลย ใครที่ทำฌาณไม่ได้ก็เพราะยังขาดเมตตา ต้องเจริญเมตตาให้เยอะกว่าเก่า อย่าไปคิดเบียดเบียนใคร ของไม่ดีก็อย่าไปทำ ของเหม็น ๆ เรายังไม่เลิก ของมีโทษเรายังไม่ละ แล้วจะเอาชนะอะไรได้ แสดงว่าจิตเค้ายังหยาบ ไม่ใช่ ภาวนา ขี้ยา ปฏิบัติ ขี้ขอ อย่างเนี่ย มันไม่ใช่ ใจมันยังไม่ใช่ / แล้วก็อย่าเป็นคน เพ้อเจ้อ คือคนที่เพ้อเจ้อ ฟูมฟาย ฟุ้ง เค้าเรียกจิตไม่นิ่ง เค้าไม่ฝึกจิตพวกนี้ หรือเค้าฝึกไม่ได้ ที่บอกฝึกไม่ได้เพราะเค้าชอบตามใจตัวเอง แต่ถ้าตามครูบาอาจารย์ หรือตามพระพุทธเจ้าอย่างไงก็สอนได้ ขนาดองค์คุลีมารที่ว่าเก่งขนาดไหน พระพุทธเจ้าโปรดแค่แป๊บเดียว คุกเข่ากราบขอถวายตัว ชีวิต บวชในพระพุทธศาสนาจนเป็นพระอรหันต์ / พูดธรรมะใยต้องเอาชนะกัน ธรรมะมันไม่มีตัวตน ธรรมะเพียงแต่อบรมสั่งสอนมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐ ให้มนุษย์มีจิตเป็นเทพเซียน มีจิตเป็นอริย มีจิตเป็นอรหันต์ ไม่มีแพ้ไม่มีชนะ มีแต่คำว่าจะละได้เมื่อไหร่ วางได้เมื่อไหร่ จิตก็ว่างเมื่อนั้น ก็เข้าสู่มรรคผล / ต้องใช้สติควบคุมจิต ควบคุมได้มั้ย บางคนเค้าห้ามแล้วก็ยัง ตัวเองห้ามตัวเองไม่ได้ถูกเค้าห้ามอีก ก็ยังถือตัวต่อ จะทำซะอย่าง รับผิดชอบเอง ...คำพูดคุณชีวิตคุณคนเดียวคุณจะรับผิดชอบไหวเหรอ คนอีกตั้งเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่น แสน ล้าน ... ไม่ได้หรอก นั่นมันคุณพูด ฉะนั้นเวลามีอำนาจใช้ให้มันเป็นประโยชน์ มิฉะนั้นมันจะเป็นโทษ .
  ########## มีให้ฟังอีกมาก พอดแคสต์ sangdhamsongchevit : https://soundcloud.com/user-697057355
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 ตุลาคม 2020
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,253
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  พระสุนทรธรรมภาณ 17 เมย. 63 ภาคค่ำ

  7 มิถุนายน 2563 ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ

  ธรรม ส่องจิต
  Jun 7, 2020
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 มกราคม 2021
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,253
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  ...
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 มกราคม 2021
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,253
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  พระธรรมเทศนา ค่ำวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ วัดพระพุทธแสงธรรม จ.สระบุรี

  พระธรรมเทศนา-ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ - ณ.ศาลาปฎิบัติธรรม วัดพระพุทธแสงธรรม จ.สระบุรี- ๒๕ ก.ค. ๖๓

  Yaowaluck Junpetch
  Jul 25, 2020
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 กันยายน 2022
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,253
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ แสดงธรรมเทศนา เช้าวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - วัดพระพุทธแสงธรรม จ.สระบุรี

  ชีวิตนี้น้อยนัก - ท่านเจ้าคุณสุนทรธรรมภาณ - (พระอาจารย์สมชาติ ธัมมโชโต)

  ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ แสดงธรรมเทศนา เช้าวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - วัดพระพุทธแสงธรรม จ.สระบุรี

  Yaowaluck Junpetch
  Jul 25, 2020
   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,253
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  พระธรรมเทศนาภาคค่ำ - ท่านเจ้าคุณสุนทรธรรมภาณ - วัดพระพุทธแสงธรรม ต.หนองแค อ.หินกอง จ.สระบุรี

  ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ แสดงธรรมเทศนา เช้าวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - วัดพระพุทธแสงธรรม จ.สระบุรี

  Yaowaluck Junpetch
  Jul 28, 2020
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 กรกฎาคม 2020
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,253
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 มกราคม 2021
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,253
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 มิถุนายน 2023
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,253
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ แสดงธรรมเทศนา เช้าวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ - วัดพระพุทธแสงธรรม จ.สระบุรี

  ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ แสดงธรรมเทศนา เช้าวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ - วัดพระพุทธแสงธรรม จ.สระบุรี

  ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ แสดงธรรมเทศนา เช้าวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ - วัดพระพุทธแสงธรรม จ.สระบุรี

  Yaowaluck Junpetch
  Aug 4, 2020
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 มิถุนายน 2023
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,253
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  กิเลส เป็น กาฝากของใจ

  Yaowaluck Junpetch
  เจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ
  11 สิงหาคม 2563 ปาฐกถาธรรมยามเช้า 7.00 น.

  ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ 14 สิงหาคม 2563 ปาฐกถาธรรมยามเช้า 7.00 น.

  วัดพระพุทธแสงธรรม สระบุรี
  Aug 10, 2020
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 สิงหาคม 2020
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,253
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  เสียงธรรมบรรยายเรื่อง 'บัวใต้น้ำ' โดย พระสุนทรธรรมภาณ(พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต)

  ธรรมะเพื่อชีวิต
  Mar 12, 2016


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 มกราคม 2021
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,253
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  พระสุนทรธรรมภาณ 6 เมย. 63 ภาคค่ำ บารมีต้องเพียรสั่งสม

  พระสุนทรธรรมภาณ 25 มีค. 63 ค่ำ พิภพที่ซับซ้อน

  พระสุนทรธรรมภาณ 1 เมย. 63 ค่ำ ฝึกฝนตนบ่อยๆให้เชี่ยวชาญเป็น วสี

  Saksit Theera
  Apr 7, 2020
  สฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ อ่านว่า สุดสูสัง ละภะเต ปัญญัง -ฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา....
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 มกราคม 2021
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,253
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  พระสุนทรธรรมภาณ 5 เมย. 63 ภาคค่ำ ปัญญาเป็นทรัพย์

  Saksit Theera
  Apr 5, 2020
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 มกราคม 2021
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,253
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

  ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ 21 สิงหาคม 2563 ปาฐกถาธรรมยามเช้า 7.00 น.

  ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ 22 กรกฎาคม 2563 ปาฐกถาธรรมยามเช้า 7.00 น.

  วัดพระพุทธแสงธรรม สระบุรี
  Aug 20, 2020
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 สิงหาคม 2020
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,253
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  ใช้กรรมบนโลกมนุษย์ดีกว่า ละจากโลกนี้ไปแล้ว..ธรรมะสัญจร เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

  ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ 22 สิงหาคม 2563 ปาฐกถาธรรมยามเช้า 7.00 น.

  วัดพระพุทธแสงธรรม สระบุรี
  Aug 21, 2020

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 สิงหาคม 2020
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  42,253
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,022
  ธรรมะบรรยาย โดย ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต) ๒๖ ม.ค. ๖๓ เวลา 19.00 น.

  ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ 29 สิงหาคม 2563 ปาฐกถาธรรมยามเช้า 7.00 น.

  ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ ธรรมบรรยาย 29 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาปฏิบัติธรรมชั้น 2 วัดพระพุทธแสงธรรม

  วัดพระพุทธแสงธรรม สระบุรี
  Aug 28, 2020
   

แชร์หน้านี้

Loading...