เสียงธรรม เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา

ในห้อง 'ธรรมเทศนาทั่วไป' ตั้งกระทู้โดย ชนะ สิริไพโรจน์, 2 มกราคม 2010.

 1. ชนะ สิริไพโรจน์

  ชนะ สิริไพโรจน์ ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,893
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +35,177
  การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา"มีทั้งหมด ๔๐ ตอน

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  ชุดธรรมะจากพระสูตร และการปฏิบัติพระกรรมฐาน
  โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง)


  ช่วงที่จบจากหลวงพ่อแล้วจะเป็นช่วงสาระธรรมและบทแผ่เมตตาอุทิศกุศลแปล

  ธรรมะจากพระสูตร ชุดที่ ๑
  ประวัติพระอินทร์ ๑ - ๓ สาระธรรมเรื่อง การระลึกชาติของคุณปราณี
  ประวัติพระอินทร์ ๔ สาระธรรมเรื่อง การระลึกชาติของเด็กในประเทศอินเดีย
  ประวัติพระอินทร์ ๕ สาระธรรมเรื่อง กฏแห่งกรรมจากการฆ่าปลา
  ประวัติพระอินทร์ ๖ สาระธรรมเรื่อง บันทึกลับภิกษุนิรนาม ตอนที่ ๑
  ประวัติพระอินทร์ ๗ สาระธรรมเรื่อง บันทึกลับภิกษุนิรนาม ตอนที่ ๒
  ประวัติพระอินทร์ ๘ สาระธรรมเรื่อง บันทึกลับภิกษุนิรนาม ตอนที่ ๓


  ชุดการปฏิบัติพระกรรมฐานเบื้องต้น
  ๑ การแก้อารมณ์ฟุ้ง ตอนที่ ๑ สาระธรรมเรื่อง บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๔
  ๒ การแก้อารมณ์ฟุ้ง ตอนที่ ๒ สาระธรรมเรื่อง บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๕
  ๓ อิทธิบาท ๔ สาระธรรมเรื่อง บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๖
  ๔ บารมี ๑๐ สาระธรรมเรื่อง บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๗


  ชุดพระกรรมฐาน ๔๐ (จริต ๖)
  ๑ ราคะจริต-๑ สาระธรรมเรื่อง บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๘
  ๒ ราคะจริต-๒ สาระธรรมเรื่อง บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๙
  ๓ กรรมฐานที่ใช้แก้ราคะจริต-๑ สาระธรรมเรื่อง บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๑๐
  ๔ กรรมฐานที่ใช้แก้ราคะจริต-๒ สาระธรรมเรื่อง บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๑๑
  ๕ กรรมฐานที่ใช้แก้ราคะจริต-๓ สาระธรรมเรื่อง บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๑๒
  ๖ โทสะจริต-๑ สาระธรรมเรื่อง บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๑๓
  ๗ โทสะจริต-๒ สาระธรรมเรื่อง บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๑๔
  ๘ กรรมฐานแก้โทสะจริต-๑ สาระธรรมเรื่อง บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๑๕
  ๙ วิตกจริต-โมหะจริต-๑ สาระธรรมเรื่อง บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๑๖
  ๑๐ วิตกจริต-โมหะจริต-๒ สาระธรรมเรื่อง บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๑๗
  ๑๑ กรรมฐานแก้วิตกจริต-โมหะจริต สาระธรรมเรื่อง บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๑๘
  ๑๒ ศรัทธาจริต-๑ สาระธรรมเรื่อง พระภูมิเจ้าที่ โดย พ.อ.เสนาะ จินตรัตน์ ๑
  ๑๓ ศรัทธาจริต-๒ สาระธรรมเรื่อง พระภูมิเจ้าที่ โดย พ.อ.เสนาะ จินตรัตน์ ๒
  ๑๔ กรรมฐานของศรัทธาจริต-๑ สาระธรรมเรื่อง วิญญาณฟ้องตำรวจ
  ๑๕ กรรมฐานของศรัทธาจริต-๒ สาระธรรมเรื่อง เปรตวัดสุทัศน์
  ๑๖ กรรมฐานของศรัทธาจริต-๓ สาระธรรมเรื่อง หลวงพ่อจุฬ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ปราบปีศาจเจ้าดอยเหนือ
  ๑๗ พุทธจริต สารธรรมเรื่อง หลวงพ่อตอบปัญหาเรื่องนรก สวรรค์ และพระนิพพาน
  ๑๘ กรรมฐานของพุทธจริต-๑ สาระธรรมเรื่อง กฏแห่งกรรมของพระอุตตระเถระ
  ๑๙ กรรมฐานของพุทธจริต-๒ สาระธรรมเรื่อง นางวิสาขามหาอุบาสิกา-๑
  ๒๐ กรรมฐานของพุทธจริต-๓ สาระธรรมเรื่อง นางวิสาขามหาอุบาสิกา-๒

  ๒๑ หมวดพระอริยะเจ้า-๑ สาระธรรมเรื่อง พระเจอผีหัวขาด-๑
  ๒๒ หมวดพระอริยะเจ้า-๒ สาระธรรมเรื่อง พระเจอผีหัวขาด-๒


  ธรรมะจากพระสูตร ชุดที่ ๒
  ๑. อุบาสก ๕ คน สาระธรรมเรื่อง อภิญญาบารมีธรรม หลวงปู่รอด วัดโคนอน
  ๒. กากะเปรต สาระธรรมเรื่อง อภิญญาบารมีธรรม หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง
  ๓. กรรมของนางขุชุตรา สาระธรรมเรื่อง อภิญญาบารมีธรรม หลวงปู่ชู วัดนาคปรก-๑
  ๔. กรรมของพระมหาชนก สาระธรรมเรื่อง อภิญญาบารมีธรรม หลวงปู่ชู วัดนาคปรก-๒  เชิญรับฟัง เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา ๒
  เป็นธรรมโอวาทจากพระสุปฏิปันโนในงานบวชเนกขัมมะบารมี วันมาฆบูชา ๒๕๕๓
  ตามลิงค์นี้ครับ

  http://palungjit.org/threads/เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา-๒.5080/


  การ์ตูนพุทธประวัติ "พุทธศาสดา"
  มีทั้งหมด ๔๐ ตอน


  ๑. สันดุสิตเทพบุตร
  ๒. ทรงปฏิสนธิ
  ๓. ประสูติ ณ ลุมพินีวัน
  ๔. อสิตดาบส ทำนายพระลักษณะ
  ๕. ขนานพระนาม
  ๖. ทรงบรรลุปฐมฌานพิธีแรกนาขวัญ
  ๗. อภิเษกสมรส
  ๘. เทวทูตทั้ง ๔
  ๙. เสด็จออกบรรพชา
  ๑๐. อาหารบิณฑบาตรมื้อแรก
  ๑๑. ปัญจวัคคีย์ออกบวช
  ๑๒. ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยา
  ๑๓. ทรงพระสุบินนิมิต
  ๑๔. นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส
  ๑๕. พญามารกรีฑาทัพ

  ๑๖. ตรัสรู้
  ๑๗. ธิดามาร
  ๑๘. พญามุจลินทร์
  ๑๙. ปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์
  ๒๐. ยสกุลบุตรออกบวช
  ๒๑. โปรดชฏิลสามพี่น้อง
  ๒๒. อัครสาวกบรรพชา
  ๒๓. จาตุรงคสันนิบาต
  ๒๔. ฝนโบกขรพรรษ
  ๒๕. โปรดพุทธบิดาและพระนางพิมพา
  ๒๖. พระราหุลบรรพชา
  ๒๗. เจ้าชาย ๖ พระองค์ออกบวช
  ๒๘. พุทธบิดานิพพาน
  ๒๙. พระนางพิมพาออกบวช
  ๓๐. เสด็จโปรดพุทธมารดา ณ ดาวดึงส์เทวโลก
  ๓๑. เทศนาธรรม
  ๓๒. โปรดองคุลีมาล
  ๓๓. พิจารณาธรรม
  ๓๔. แสดงโอฬาริกนิมิต
  ๓๕. ห้ามมาร
  ๓๖. ปลงอายุสังขาร
  ๓๗. รับอุทก
  ๓๘. พยากรณ์บิณฑบาต ๒ ตรั้ง
  ๓๙. สังเวชนียสถาน
  ๔๐. ดับขันธปรินิพพาน


  หมายเหตุ รายการเสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา เป็นการจัดรายการธรรมะทางสถานีวิทยุชุมชน เอฟ.เอ็ม ๙๙.๗๕ เม็กเฮริท
  เพื่อเผยแผ่ธรรมะตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน จึงได้โหลดมาไว้ที่ห้องเสียงธรรม เพื่อท่านที่สนใจและไม่ได้รับฟังทางวิทยุจะได้เปิดรับฟังครับ


  เว็บทางนิพพาน เว็บไซด์ เผยแพร่ ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น<O[​IMG]</O[​IMG]
  ที่รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน<O[​IMG]</O[​IMG]

  ขอเชิญทุกท่านเข้าไปอ่านได้ที่

  www.tangnipparn.com<O[​IMG]</O[​IMG]

  <?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p>ขอเชิญแวะเยี่ยมชมและโมทนาบุญเว็บศูนย์พุทธศรัทธา


  [​IMG]</O:p>

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C1-mp3.4044359/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C2-mp3.4044360/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C3-mp3.4044361/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C4-mp3.4044362/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C5-mp3.4044365/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C6-mp3.4044390/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C7-mp3.4044420/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C8-mp3.4044437/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/1-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%871-mp3.4044454/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/2-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%872-mp3.4044482/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/3-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97-4-mp3.4044538/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/4-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5-10-mp3.4044578/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/1-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%951-mp3.4044883/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/2-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%952-mp3.4044901/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/3-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%951-mp3.4044908/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/4-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%952-mp3.4044912/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/5-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%953-mp3.4044921/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/6-%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%951-mp3.4044925/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/7-%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%952-mp3.4044987/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/8-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%951-mp3.4045146/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/9-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%951-mp3.4045170/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/10-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%952-mp3.4045172/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/11-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95-mp3.4045179/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/12-%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95-1-mp3.4045243/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/13-%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95-2-mp3.4045251/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/14-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%951-mp3.4045252/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/15-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%952-mp3.4045267/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/16-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%953-mp3.4045351/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/17-%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95-mp3.4045647/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/18-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%951-mp3.4045648/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/19-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%952-mp3.4045650/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/20-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%953-mp3.4045651/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/5-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B21-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B51-mp3.4045792/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/6-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B22-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B52-mp3.4045795/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/1-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%95-%E0%B8%84%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94-mp3.4045803/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/2-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1-mp3.4045805/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/3-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%B91-mp3.4045806/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/4-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%B92-mp3.4045807/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 13 กุมภาพันธ์ 2017
 2. MBNY

  MBNY Administrator ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2003
  โพสต์:
  6,814
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +22,351
  ขออนุโมทนา และขอบพระคุณคุณชนะเป็นอย่างสูง ที่นำมาเผยแผ่ต่อที่เว็บพลังจิต

  _____________


  สมาชิกสามารถติดตาม ''เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา'' ได้บ่อยๆที่บอร์ดเสียงธรรม และวิทยุพลังจิต

  เพราะคุณชนะเมตตาจะนำไฟล์เรื่องสาระธรรมที่น่าศึกษา มาลงให้ที่นี่ค่ะ
   
 3. ศุภกร_ไชยนา

  ศุภกร_ไชยนา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 ตุลาคม 2008
  โพสต์:
  628
  ค่าพลัง:
  +1,122
  ต้องการทราบอยู่พอดีคับ ขอบคุณมากนะคับพี่ชนะ

  สหัสเนตโต เทวินโท ทิพจักขุ วิโสธายิ
   
 4. Mr.Kim

  Mr.Kim เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กันยายน 2007
  โพสต์:
  3,036
  ค่าพลัง:
  +7,024
  อนุโมทนา สาธุ และขอบพระคุณพี่ชนะเป็นอย่างสูงครับ
   
 5. piyajit

  piyajit สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กันยายน 2009
  โพสต์:
  18
  ค่าพลัง:
  +9
  ขออนุโมธนา สาธุ สาธุ สาธุ
   
 6. ติงติง

  ติงติง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  38,284
  ค่าพลัง:
  +82,580
  ขอบพระคุณมากค่ะคุณพี่ชนะ
   
 7. เจ้าหญิงแพร

  เจ้าหญิงแพร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กันยายน 2008
  โพสต์:
  378
  ค่าพลัง:
  +390
  โมทนาจ้า ชอบอ่ะ
   
 8. ake.susubda.phuket.

  ake.susubda.phuket. เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  191
  ค่าพลัง:
  +131
  อนุโมทนา สาธุครับ...
   
 9. fashe

  fashe Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  82
  ค่าพลัง:
  +69
  อนุโมทนาสาธุครับๆๆๆๆๆๆ
   
 10. ชวนพิชฌ์

  ชวนพิชฌ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  68
  ค่าพลัง:
  +153
  ฟังเพลินๆทำไมตอนที่ 4 จึงไม่มีเสียงคะท่านใดมีปัญหาเช่นนี้บ้างและจะหาฟังได้ที่ใหนบ้างรบกวนบอกด้วยนะคะ อนุโมทนาค่ะ
  ชวนพิชฌ์ แซ่ตั้ง
   
 11. ชนะ สิริไพโรจน์

  ชนะ สิริไพโรจน์ ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,893
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +35,177
  สวัสดีครับคุณชวนพิชฌ์ ผมลองเปิดฟังดูก็มีเสียงเป็นปกติครับ
  ช่วยลองเปิดดูใหม่ครับ ถ้ายังเปิดไม่ได้จะส่งเป็นซีดีไปให้ครับ
  กรุณาส่งที่อยู่ให้ผมทาง pm ด้วยครับ
   
 12. dangcarry

  dangcarry เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 กันยายน 2005
  โพสต์:
  1,396
  ค่าพลัง:
  +4,305
  อนุโมทนาสาธุ
   
 13. Nutthawut

  Nutthawut เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  162
  ค่าพลัง:
  +479
  กราบอนุโมทนาและขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับพี่ชนะ
   
 14. ชวนพิชฌ์

  ชวนพิชฌ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  68
  ค่าพลัง:
  +153
  สวัสดีค่ะคุณ ชนะ สิริไพโรจน์

  ต้องขอขอบคุณมากนะคะที่กรุณาตอบ. แก้ใขได้แล้วค่ะความเร็วของเน็ต"ต่ำ"ค่ะมาไม่ถึงสองเม๊กซ์เวลานี้ฟังสบายแล้วค่ะ(โหลดแล้วมาฟัง)
  ฟังด้วยใจศรัทธา จิตสบายดีค่ะ
  ถือโอกาสขอบคุณอีกครั้งนะคะที่นำเสียงหลวงพ่อมาให้ฟังกันชอบมากๆเลยค่ะ
  ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
  ชวนพิชฌ์ แซ่ตั้ง
   
 15. Krisana_99

  Krisana_99 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มกราคม 2010
  โพสต์:
  33
  ค่าพลัง:
  +17
  ขออนุโมทนา และขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
   
 16. Natthakorn

  Natthakorn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,004
  ค่าพลัง:
  +7,086
  อนุโมทนากับคุณอาชนะ และทางศูนย์ฯด้วยนะครับ หากมีโอกาสคงได้ไปร่วมงานบุญนะครับ
   
 17. suchat1121

  suchat1121 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  644
  ค่าพลัง:
  +128
  อนุโมทนาด้วยครับ
   
 18. ชนะ สิริไพโรจน์

  ชนะ สิริไพโรจน์ ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,893
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +35,177
  แจกฟรี วีซีดีและซีดี ครบรอบ ๒๕ ปี ศูนย์พุทธศรัทธา

  ด้วยปีนี้เป็นปีที่ ครบรอบ ๒๕ ปี ของการก่อตั้งศูนย์พุทธศรัทธา
  "กองทุนธรรมทาน" ของศูนย์ฯ ได้จัดทำ vcd ครบรอบ ๒๕ ปี
  และ ซีดีเสียงธรรมชุดที่ ๑ คือชุด "กฏแห่งกรรมและตายแล้วฟื้น"
  แจกฟรี ท่านที่สนใจกรุณาโพสต์ที่อยู่ในกระทู้นี้ หรือแจ้งทาง pm ก็ได้ครับ
  ผมจะทะยอยส่งไปให้ครับ<!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end -->
   
 19. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,164
  ค่าพลัง:
  +19,718
  มาโหลดไฟล์เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา
  นำไปเปิดเผยแพร่ทางวิทยุพลังจิต ช่วงเวลาเย็นทุกวันเว้นวันเสาร์
  ขออนุโมทนากับคุณชนะด้วยค่ะ
   
 20. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  19,958
  กระทู้เรื่องเด่น:
  253
  ค่าพลัง:
  +63,361
  อนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ ^_^
   

แชร์หน้านี้

Loading...