เสียงธรรม เสียง สูตร "เว่ยหล่าง" (part 1-6)&มุมกลับ

ในห้อง 'ธรรมเพื่อความหลุดพ้น' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 11 พฤษภาคม 2018.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,221
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,084
  w0.jpg
  หนังสือเสียง สูตร "เว่ยหล่าง" (part 1/6)

  หนังสือเสียง สูตร "เว่ยหล่าง" (part 2/6)

  Magic Color
  Published on Oct 10, 2016
   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,221
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,084
  หนังสือเสียง สูตร "เว่ยหล่าง" (part 3/6)

  หนังสือเสียง สูตร "เว่ยหล่าง" (part 4/6)

  หนังสือเสียง สูตร "เว่ยหล่าง" (part 5/6)

  หนังสือเสียง สูตร "เว่ยหล่าง" (part 6/6)

  Magic Color
  Published on Oct 11, 2016
   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,221
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,084
  บทที่หนึ่ง ชีวประวัติ
  เล่าถึงการบรรยายธรรม ณ ห้องโถง วิหารไทฟัน ท่านเว่ยหล่างได้เล่าถึงประวัติของท่าน ซึ่งสนใจในทางธรรมจึงเข้าเป็นศิษย์ในพระสังฆปรินายกหวางยั่น ในระหว่างนั้น พระสังฆปรินายกหวางยั่น ได้มีประสงค์จะมอบตำแหน่งของตนให้กับศิษย์ผู้ที่แต่งโศลกได้เข้าถึงธรรม ในกาลนั้นศิษย์เอกของท่านสังฆปรินายกหวางยั่น ชื่อว่า ชินเชา ได้แต่งโศลกไว้บนกำแพงทางเดินดังนี้

  กายของเราคือต้นโพธิ์
  ใจของเราคือกระจกเงาใส
  เราเช็ดมันโดยระมัดระวัง ทุกชั่วโมง
  และไม่ยอมให้ฝุ่นละอองจับ


  ซึ่งต่อมาท่านเว่ยหล่างได้อ่านโศลกนี้ ได้ค้นพบว่า โดยจิตเดิมแท้แล้วนั้น โศลกที่ถูกต้องควรเป็นดัวนี้

  ไม่มีต้นโพธิ์
  ทั้งไม่มีกระจกเงาอันใสสะอาด
  เมื่อทุกสิ่งว่างเปล่าแล้ว
  ฝุ่นจะลงจับอะไร?


  โศลกนี้ถูกใจ สังฆปรินายกหวางยั่น เป็นอย่างมากท่านจึงได้มอบ วัชรสูตร จีวร และบาตร อันเป็นเครื่องหมายแห่งการสืบทอดสังฆปรินายก แก่ท่านเว่ยหล่าง

  บทที่สอง ปรัชญา
  การลุถึงวิมุติ คือการลุถึงสมาธิฝ่ายปรัชญาโดย ความไม่ต้องคิด รู้สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ไม่ต้องมีอะไรห่อหุ้มพัวพัน

  บทที่สาม ปุจฉา วิสัชนา
  คำถามแดนบริสุทธิ์คืออะไร ตอบเนื้อกายคือนครแห่งนี้มีประตูนอก 4 ประตู คือ ตา หู จมูก ลิ้น ประตูใน 1 ประตู คืออำนาจการปรุงแต่งความนึกคิด ถ้าจิตเดิมแท้ยังอยู่แสดงว่าเจ้าแผ่นดินยังปกครองดินแดนแห่งนี้ หากจิตเดิมแท้ออกไป คือเจ้าแผ่นดินไม่อยู่ กายใจของเราก็ได้ชื่อว่าสาบสูญ ภายในมณฑลแห่งจิตมี ตถาคตแห่งการตรัสรู้ คอยส่องแสงทำความสะอาดประตูและควบคุมให้บริสุทธิ์

  บทที่สี่ สมาธิและปรัชญา
  บำเพ็ญสมาธิให้ถูกวิธี เป็นผู้ตรงแน่วแน่คือเมืองอริยะ แดนบริสุทธิ์

  บทที่ห้า ธฺยานะ
  ถ้าเพ่งจิตไปที่ความบริสุทธิ์มีแต่จะสร้างอวิชชา ต้องสร้างธฺยานะเพื่อ หลุดพ้นจากความพัวพัน

  บทที่หก การสำนึกบาป
  ควรตั้งต้นที่ จิตเดิมแท้ แล้วไต่ไปตามมรรคปฏิปทา ข้อต้นคือ ศีล ปราศจากความทุจริต ความตระหนี่ ความโกรธ ข้อสองคือสมาธิ ไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ ข้อสามคือปัญญา เพื่อเป็นอิสระจากความคิดห่อรัด แม้กระทั่งว่าการห่อรัดนั้นจะเป็นการห่อรัดกับความดีก็ไม่ได้ ทุกอย่างต้องลงไปที่ จิตเดิมแท้ จึงถูกต้อง

  บทที่เจ็ด คำสอนอันเหมาะกับอุปนิสัย
  • การประพฤติจนดูช่ำชองที่เรียกว่าสมาธิตั้งมั่นนั้น ความจริงไม่ใช่สมาธิอะไรเลย
  • การถือว่าการได้บรรลุธรรมหรือผลใดๆจากธรรมก็ตามเป็นเพียงของลมๆแล้ง(เมื่อทุกสิ่ง เป็นสุญญตา ก็ไม่มีอะไรให้บรรลุ) เป็นกุศลอันใหญ่หลวง
  • ถ้าเพียงเชื่อว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสอะไรแม้แต่คำเดียว เมื่อนั้นดอกบัวจะบานในปากของท่าน(การแนะนำโดยไม่อ้างถึงพระพุทธเจ้า แต่ยกเอาประสบการณ์ที่ตนมีมาแนะนำสามารถสื่อให้ผู้ฟังเข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายขึ้น)
  บทที่แปด สำนึกฉับพลันและสำนึกเชื่องช้า
  เนื่องจากในเมืองจีนสมัยนั้นมีสองสำนัก คือสำนักฉับพลันฝ่ายใต้ สำนักเชื่องช้าฝ่ายเหนือ รายละเอียดเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการสอนธรรมะ

  บทที่เก้า พระบรมราชูปถัมภ์
  สิ่งที่อยู่เหนือความมีอยู่และไม่มีอยู่ คือสิ่งที่มีอยู่ไม่ได้มีอยู่อย่างแท้จริง โดยเนื้อแท้แล้วคือไม่มีอยู่ คำตอบทางธรรมนี้ทำให้ได้รับพระราชูปถัมภ์[3]

  บทที่สิบ คำสอนครั้งสุดท้าย
  ธรรมมีสามประเภท คือ ขันธ์ห้า อาตนะสิบสอง ธาตุสิบแปด

   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,221
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,084
  เว่ยหล่าง แนวคิดมุมกลับฉบับปรัชญา

  เว่ยหล่าง แนวคิดมุมกลับฉบับปรัชญาหมวด2

  เว่ยหล่าง แนวคิดมุมกลับฉบับปรัชญา หมวด3 4 5

  เว่ยหล่าง แนวคิดมุมกลับฉบับปรัชญา หมวด8,9,10

  Pongsak AreemA
  Published on Aug 2, 2014
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 เมษายน 2019
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,221
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,084
  ปรัชญาเซนของเว่ยหลาง การใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ

  สาระศาสตร์
  Published on Jun 27, 2017
   
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,221
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,084
  เว่ยหล่าง แนวคิดมุมกลับฉบับปรัชญา หมวด6

  เว่ยหล่าง แนวคิดมุมกลับฉบับปรัชญา หมวด7

  Pongsak AreemA
  Published on Aug 1, 2014

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 เมษายน 2019

แชร์หน้านี้

Loading...