เสียงธรรม โทษของตัณหา หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

ในห้อง 'ธรรมเพื่อความหลุดพ้น' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 28 กันยายน 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,842
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,058
  สะสมบุญด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ; หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

  ภาวนาฝึกใจให้สงบเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ประมาณค่าไม่ได้/ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

  ธรรมะ วัดป่า
  Published on Apr 25, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 มิถุนายน 2018
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,842
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,058
  ความเหนียวแน่นของกิเลส หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

  ธรรมเป็นคู่ปรับกิเลส หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

  จิตนี้ฝึกยากแต่ต้องฝึกจึงดีได้ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

  ธรรมทำให้ใกล้นิพพาน หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

  urai1791

  Published on Apr 3, 2014
   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,842
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,058
  ยึดสิ่งใดย่อมทุกข์กับสิ่งนั้น ปี๒๕๓๗ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

  ไม่ละย่อมไม่สิ้นสุด ปี๒๕๓๖ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

  urai1791
  Published on May 13, 2015

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 มิถุนายน 2018
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,842
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,058
  ความพ้นภัยจากรูปนาม 7 ตค 31 หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

  สังคมมนุษย์ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

  ให้เวลาแก้ชีวิตบ้าง ปี๒๕๓๖ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

  ไปดีไม่มีบาป: หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

  dhamma osoth
  Published on Apr 1, 2018
   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,842
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,058
  อย่าปล่อยชีวิตให้เสียเปล่า หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

  มัวเพลินไปทำไม ความตายอยู่ข้างหน้า (2 มค. 2533) หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

  ยืมเขามาถึงเวลาต้องคืนเขา (17 กย. 2532) หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

  urai1791
  Published on Apr 11, 2014

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 เมษายน 2018
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,842
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,058
  กำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันตัดอดีตอนาคต (5 มค. 2534) หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

  ทวนกระแสเข้าภายใน ; หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

  185 ติดสูบบุหรี่ชั่วคราว: หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

  Kant Nualdee
  Published on May 1, 2013
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 ตุลาคม 2018
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,842
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,058
  266 นั่งภาวนาสอนจิต: หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

  MrTHChannel
  Published on Aug 11, 2013
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 พฤษภาคม 2019
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,842
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,058
  บุคคลที่ได้บรรลุธรรม ย่อมอาศัยบุญเก่าเมื่อชาติก่อน/ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

  รู้จักกับสิ่งรบกวนการภาวนา ไม่ให้จิตสงบเป็นสมาธิ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

  ธรรมะ วัดป่า

  Published on Jun 24, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 มิถุนายน 2018
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,842
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,058
  อุบายวิธีล้างบาปกรรมเก่าให้เบาบางลงจนหมดสิ้นไป ๐ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

  วิธีสร้างอธิฐานบารมี ( บารมี ๑๐ ทัศ ) หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

  ธรรมะ วัดป่า

  Streamed live on Jul 4, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 กรกฎาคม 2018
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,842
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,058
  หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ เทศนาเรื่องข้อปฏิบัติธรรมสายกลาง

  namo 125
  Published on Jul 24, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 พฤษภาคม 2019
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,842
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,058
  สังเกตุนิสัยเดิมของตนเองเมื่อชาติก่อน หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

  วิธีก้าวออกจากความทุกข์ หลวงปู่เหรีย วรลาโภ

  ธรรมะ วัดป่า
  Published on Jul 28, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 พฤษภาคม 2019
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,842
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,058
  " วิธีพักผ่อนใจตนเอง " หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

  #วันนี้วันพระ #ภาวนาฝึกใจให้พ้นทุกข์ ละ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ชีวิตก็จะมีแต่ความสุข

  ผู้ฉลาดต้องรีบแสวงหาบุญ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

  ธรรมะ วัดป่า
  Published on Aug 21, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 พฤษภาคม 2019
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,842
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,058
  ทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเป็นธรรมดา /หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

  namo 125
  Published on Aug 15, 2018
  สร้างบารมีเพื่อความพ้นทุกข์ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

  ธรรมะ วัดป่า
  Published on Jul 25, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 พฤษภาคม 2019
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,842
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,058
  หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ เทศนาเรื่องการตายเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา ปี๒๕๓๔

  นักภาวนาอย่าส่งจิตไปเบียดเบียนผู้อื่น หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

  หยุดความคิด จิตก็สบาย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

  ธรรมะ วัดป่า
  Published on Aug 7, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 พฤษภาคม 2019
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,842
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,058
  หมั่นสร้างบุญ เจริญภาวนา ปิดประตูอบายภูมิ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

  ธรรมะ วัดป่า
  Published on Aug 24, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 พฤษภาคม 2019
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,842
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,058
  หลวงปู่เหรียญ092 โทษของตัณหา 15 ม ค 31

  JchaiJane
  Published on Dec 4, 2013
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 พฤษภาคม 2019
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,842
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,058
  การเจริญวิปัสสนา (5 มค. 2533)

  namo 125
  Published on Oct 23, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 พฤษภาคม 2019
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,842
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,058
  ผู้รู้ธรรมย่อมไม่หวั่นไหว จากความทุกข์ของกิเลส/ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

  ธรรมะ วัดป่า
  Published on Feb 14, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 พฤษภาคม 2019
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,842
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,058
  108 ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับการกระทำ: หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

  220 ที่พึ่งอันเกษมที่พึ่งอันอุดม: หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

  MrTHChannel

  Published on Jul 22, 2013
  มามืดไปสว่าง/ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

  Dhamma Talk
  Published on Jan 5, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 พฤษภาคม 2019
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,842
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,058
  หลวงปู่เหรียญ-ชีวิตจะตกต่ำถ้าเอากิเลสเป็นผู้นำ...3 ก.ย. 31

  dhamma osoth
  Published on Jan 17, 2019
   
 21. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,842
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,058
  เรียนรู้ตนเอง ฝึกใจตนใหม่ให้เห็นธรรม หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

  ธรรมะ วัดป่า
  Published on Jan 19, 2019

  หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ เทศนาเรื่องข่าวจากยมบาล

  urai1791
  Published on Jul 26, 2014
  หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ เทศนาเรื่องข่าวจากยมบาล
  วัดอรัญญบรรพต ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
  คลิกอ่านประวัติหลวงปู่ได้ที่ http://www.suntiworrayan.com/P1.46.htm
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 กุมภาพันธ์ 2019

แชร์หน้านี้

Loading...