เรื่องเด่น เสียงธรรม “ธารณปริตร”สวดอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง จะรอดพ้นจากวิกฤตมหาอุบัติภัยโลกที่จะบังเกิด

ในห้อง 'บทสวดมนต์' ตั้งกระทู้โดย NoOTa, 3 เมษายน 2012.

 1. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  19,921
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +62,172
  ธารณปริตร-พลังจิต.jpg

  สวดโดย สมาชิกบอร์ดพลังจิต ( KeLBeRos)


  ความเป็นมาของพระคาถาธารณปริตร


  เมื่อครั้งออกพรรษาปี 2526
  พระป่ากรรมฐานรูปหนึ่งได้มีโอกาสออกวิเวก
  เจริญรุกขมูล ธุดงค์ทางภาคเหนือ และชายแดนฝั่งพม่า
  เขตติดต่อพรมแดนในแวดวงหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่าง ๆ นานเกือบ 3 เดือน

  ขณะปักกลดพักที่ดอยพระพุทธบาทห้วยต้น อ.ลี้ จ.ลำพูน
  ได้พบและปรึกษาธรรมปฎิบัติและอื่น ๆ
  กับพระอาจารย์รังสรรค์ โชติปาโล
  ซึ่งเพิ่งจะธุดงค์เดินป่ามาจากประเทศพม่า
  และได้จดจำเอา"พระคาถาธารณปริตร"
  จากวัดอรัญตะยา ในมัณฑะเลย์ ประเทศพม่ามาด้วย


  เนื่องจากเห็นว่าเป็นบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ
  ที่ในประเทศไทยเรายังไม่คุ้นเคย หรือมีปรากฎมาก่อน
  จะด้วยสาเหตุใดก็ตามที
  เมื่อพระป่ามาพบกันหลายองค์ที่จังหวัดลำพูน
  ก็ได้นำพะคาถาธารณปริตร บทนี้ ทำวัตรเย็นร่วมกัน ติดต่อกันอยู่ 5 วัน
  ก่อนทำเพียรภาวนาทุกค่ำคืน
  ได้ปรากฎเห็นหมู่เทวาอารักษ์ในนิมิต
  มาชุมนุมและร้องชมเชยสรรเสริญ ชื่นบาน ร่าเริงมาก
  ที่ได้ยินพระป่ากรรมฐานเจริญ พระคาถาธารณปริตร อันทรงคุณเป็นเลิศนี้


  พระภิกษุกรรมฐานทั้ง 5-6 รูป
  ครั้นเจริญพระปริตรที่ห้วยต้น อ.ลี้ จ.ลำพูน
  ต่างได้เห็นนิมิตเทวาอารักษ์ ชื่นชมตรงกันทั้งสิ้น
  แม้จะน้อมนำทำน้ำพระพุทธมนต์โปรดหมู่ญาติโยมในที่ต่างๆ
  ก็ศักดิ์ศสิทธิ์เหลือประมาณ
  จึงได้พิจารณาเห็นว่า พระพุทธานุภาพของพระปริตรบทนี้ ทรงคุณเหลือประมาณ
  สมควรที่พุทธศาสนิกชนทุกท่าน จะได้นำไปสาธยายบูชาต่อไป  อนึ่ง ข้าพเจ้าได้ทราบจากหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ว่า
  ผู้ที่สาธยายมนต์พระปริตรบทนี้ทุกๆวันอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง
  พร้อมกับเร่งบริจาคทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา
  จะสามารถรอดพ้นจากวิกฤตมหาอุบัติภัยโลกที่จะบังเกิด


  พระคาถาธารณปริตร


  น้อมรำลึกถึงพระปัญญาธิคุณ พระเมตตาธิคุณ
  พระมหากรุณาธิคุณ แห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์
  โดยกล่าวคำนอบน้อมนมัสการคือ


  นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ๓ จบ

  ๑.พุทธานัง ชิวิตตัสสะ นะ สักกา เกนะจิ อันตะราโย กาตุง ตถา เม โหตุ
  อตีตัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต อัปปฏิหะตะญาณัง อนาคตัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต อัปปฏิหะตะญาณัง
  ปัจจุปันนัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต อัปปฏิหะตะญาณัง

  ๒.อิเมหิ ตีหิ ธัเมหิ สะมันนาคะตัสสะ พุทธัสสะ ภะคะวะโต
  สัพพัง กายะกัมมัง ญาณะปุพพังคะมัง ญาณานุปริวัตตัง สัพพัง วจีกัมมัง ญาณะปุพพังคะมัง ญาณานุปริวัตตัง
  สัพพัง มะโนกัมมัง ญาณะปุพพังคะมัง ญาณานุปริวัตตัง

  ๓.อิเมหิ ฉะหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ พุทธัสสะ ภะคะวะโต
  นัตถิ ฉันทัสสะ หานิ นัตถิ ธัมมะเทสนายะ หานิ นัตถิ วิริยัสสะ หานิ นัตถิ วิปัสสะนายะ หานิ
  นัตถิ สมาธิธัสสะ หานิ นัตถิ วิมุตติยา หานิ

  ๔.อิเมหิ ทะวาทะสะหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ พุทธัสสะ ภะคะวะโต
  นัตถิ ทะวา นัตถิ ระวา นัตถิ อัปผุฏฏัง นัตถิ เวคายิตัตตัง นัตถิ พะยาวะฏะมะโน นัตถิ อัปปฏิสังขารุเปกขา

  ๕.อิเมหิ อัฏฐาระสะหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ พุทธัสสะ ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง
  สัมมาสัมพุทธัง นัตถิ ตะถาคะตัสสะ กายะทุจริตตัง นัตถิ ตะถาคะตัสสะ วจีทุจริตตัง
  นัตถิ ตะถาคะตัสสะ มโนทุจริตตัง นัตถิ อตีตัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปะฏิหะตะญาณัง นัตถิ อนาคตัง เส
  พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปะฏิหะตะญาณัง นัตถิ ปัจจุปันนัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปะฏิหะตะญาณัง
  นัตถิ สัพพัง กายะกัมมัง ญาณานุปุพพัง คะมัง ญาณัง นานุปริวัตตัง
  นัตถิ สัพพัง วจีกัมมัง ญาณานุปุพพัง คะมัง ญาณัง นานุปริวัตตัง
  นัตถิ สัพพัง มะโนกัมมัง ญาณานุปุพพัง คะมัง ญาณัง นานุปริวัตตัง
  อิมัง ธาระณัง อะมิตัง อะสะมัง สัพพะสัตตานัง ตาณังเลณัง สังสาระ ภะยะภีตานัง อัคคัง มหาเตชัง

  ๖.อิมัง อานันทะ ธาระณะปริตตัง ธาเรหิ วาเรหิ ปริปุจฉาหิ
  ตัสสะ กาเย วิสัง นะ กะเมยยะ อุทะเกนะ ลัคเคยยะ อัคคีนะ ทะเหยยะ นานาภะยะวิโก นะ เอกาหาระโก
  นะ ทะวิหาระโก นะ ติหาระโก นะ จะตุหาระโก นะ อุมมัตตะกัง นะ มุฬะหะกัง มนุสเสหิ อะมนุสเสหิ นะ หิงสะกา

  ๗.ตัง ธาระณัง ปริตตัง ยถา กะตะเม
  ชาโล มหาชาโล ชาลิตเต มหาชาลิตเต ปุคเค มหาปุคเค สัมปัตเต มหาสัมปัตเต ภูตัง คะมะหิ ตะมังคะลัง

  ๘. อิมัง โข ปะนานันทะ ธาระณะปริตตัง สัตตังสะเตหิ สัมมาสัมพุทธโกฏีหิ ภาสิตัง
  วัตเต อะวัตเต คันธะเว อะคันธะเว โนเม อะโนเม เสเว อะเสเว กาเย อะกาเย ธาระเณ อะธาระเณ
  อิลลิ มิลลิ ติลลิ มิลลิ โยรุกเข มหาโยรุกเข ภูตัง คะมะหิ ตะมังคะลัง

  ๙.อิมัง โข ปะนานันทะ ธาระณะปริตตัง นะวะ นะ วุติยา สัมมาสัมพุทธโกฏีหิ ภาสิตัง
  ทิฏฐิลา ทัณทิลา มันติลา โรคิลา ขะระลา ทุพพิลา เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา.

  คำแปลพระคาถาธารณปริตร


  ๑.อันชีวิตแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย อันใครๆ ไม่อาจทำอันตรายได้ฉันใด
  ขอชีวิตความเป็นอยู่แห่งข้าพเจ้า จงเป็นเหมือน เช่นกัน
  อันว่าญาณที่ไม่มีเครื่องกระทบของพระพุทธเจ้าผู้มีบุญมีย่อมมีในอดีต ในอนาคต ในปัจจุบัน

  ๒.อันว่ากายกรรมทั้งปวงของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ประกอบแล้วด้วยคุณธรรมทั้งหลายสามเหล่านี้มีญาณเป็นประธานเป็นไปตามญาณ
  อันว่าวจีกรรมทั้งปวงของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ประกอบแล้วด้วยคุณธรรมทั้งหลายสามเหล่านี้มีญาณเป็นประธานเป็นไปตามญาณ
  อันว่ามโนกรรมทั้งปวงของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ประกอบแล้วด้วยคุณธรรมทั้งหลายสามเหล่านี้มีญาณเป็นประธานเป็นไปตามญาณ

  ๓.อันว่าความเสื่อมถอยน้อยลงของประโยชน์ที่ประสงค์ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีบุญ ผู้ประกอบแล้วด้วยคุณธรรม ๖ ประการเหล่านี้

  อันว่าความเสื่อมถอยน้อยลงแห่งการแสดงธรรม ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  อันว่าความเสื่อมถอยน้อยลงของความเพียร ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  อันว่าความเสื่อมถอยน้อยลงของวิปัสสนาญาณ ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  อันว่าความเสื่อมถอยน้อยลงแห่งกามาวจรและรูปาวจรวิมุตติ ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

  ๔.อันว่าการพูดเล่น ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีบุญ ผู้ประกอบด้วยคุณธรรมทั้งหลาย ๑๒ ประการเหล่านี้
  อันว่าการพูดพลั้งเผลอโดยขาดสติ ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  อันว่าความไม่แพร่หลายในเญยยะธรรม ๕ ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  อันว่าการกระทำใดๆ อย่างผลุนผลัน โดยไม่การพิจารณาเสียก่อน ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  อันว่าความมีใจวุ่นวายด้วยกิเลส ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  อันว่าการกระทำที่ไม่มีอุเบกขาในเตภูมิสังขาร ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

  ๕.อันว่าความเคารพนอบน้อม ขอจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีบุญ ผู้ประกอบแล้วด้วยคุณธรรม ๑๘ ประการเหล่านี้
  อันว่ากายทุจริต ย่อมไม่มีแด่พระตถาคต
  อันว่าวจีทุจริต ย่อมไม่มีแด่พระตถาคต
  อันว่ามโนทุจริต ย่อมไม่มีแด่พระตถาคต
  อันว่าญาณ อันมีเครื่องกระทบขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีบุญ ย่อมไม่มีในอดีต
  อันว่าญาณ อันมีเครื่องกระทบขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีบุญ ย่อมไม่มีในปัจจุบัน
  อันว่าญาณ อันมีเครื่องกระทบขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีบุญ ย่อมไม่มีในอนาคต
  อันว่ากายกรรมทั้งปวง ไม่มีญาณเป็นประธาน ไม่เป็นไปตามญาณ ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  อันว่าวจีกรรมทั้งปวง ไม่มีญาณเป็นประธาน ไม่เป็นไปตามญาณ ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  อันว่ามโนกรรมทั้งปวง ไม่มีญาณเป็นประธาน ไม่เป็นไปตามญาณ ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  อันว่ามโนกรรมทั้งปวง ไม่มีญาณเป็นประธาน ไม่เป็นไปตามญาณ ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  อันว่า ธารณปริตร นี้ ไม่มีเครื่องเทียบ ไม่มีเครื่องเสมอเหมือน เป็นที่ต่อต้าน เป็นที่หลบซ่อนของสัตว์
  ผู้ที่กลัวภัยในสังสารวัฏทั้งหลาย อัคคัง ประเสริฐ มหาเตชัง มีเดชมาก

  ๖.ดูกรอานนท์ ท่านจงท่องจดจำ สอบถาม ซึ่งธารณปริตรนี้
  อันว่ากายของผู้ท่องสวดมนต์ธารณปริตรนี้ ไม่พึงตายด้วยพิษงู พิษนาค
  ไม่พึงตายในน้ำ อันว่าไฟไม่พึงไหม้เป็นผู้พ้นภัยพิบัติต่างๆ
  ใครคิดทำร้ายในวันเดียวก็ไม่สำเร็จ ใครคิดร้ายทำลายในสองวัน สามวัน สี่วัน...ก็ไม่สำเร็จ
  ไม่พึงเป็นโรคหลงลืม ไม่พึงเป็นบ้าใบ้ อันอมนุษย์ทั้งหลาย ไม่สามารถเบียดเบียนได้

  ๗.อันว่าธารณปริตรนี้ มีความศักดิ์สิทธิ์ คือ
  ชาโล มีอานุภาพเหมือนพระอาทิตย์ ประชุมกัน ๗ ดวง ที่ขึ้นมาในเวลาโลกาพินาศ
  มหาชาโล มีอานุภาพเหมือนมุ้งเหล็ก ที่สามารถป้องกันภัยจาก เทวดา อินทร์ นาค ครุฑ ยักษ์ เป็นต้น
  ชาลิตเต มีอานุภาพประหารศัตรูทั้งหลาย
  มหาชาลิตเต มีอานุภาพให้พ้นจากกัปทั้ง ๓ คือ โรคันตรกัป, สัตถันตรกัป และทุพภิกขันตรกัป
  มีอานุภาพให้พ้นจากโลกต่างๆ ในเวลาปฏิสนธิคือ การเป็นใบ้ เป็นพิการ เป็นคนหูหนวก
  อีกทั้งไม่พึงตกต้นไม้ ตกเหว ตกเขาตาย สามารถได้สมบัติที่ยังไม่ได้
  ทรัพย์สมบัติที่ได้มาแล้วก็จะเจริญขึ้นโดยความเป็นจริง สามารถประหารความมืด แล้วได้ความสว่าง

  ๘.ดูกรอานนท์ อันธารณปริตร ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย
  ทรงตรัสไว้พึงสมาคมคนดี ไม่พึงสมาคมคนชั่ว
  พึงนำมาซึ่งกลิ่นและรสอันเป็นธรรม พึงน้อมนำมาซึ่งน้ำใจดี ไม่พึงน้อมนำมาซึ่งน้ำใจร้าย
  พึงทำกายให้เป็นกายดี พึงนำมาแต่สิ่งอันเป็นกุศล ไม่ถึงนำมาซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศล พึงฟังแต่สิ่งที่ดีไม่พึงฟังสิ่งที่ไม่ดี พึงเห็นแต่นิมิตดี ไม่ถึงเห็นนิมิตร้าย
  โยรุกเข ต้นไม้ที่ตายแล้วสามารถฟื้นขึ้นมาได้
  มหาโยรุกเข ต้นไม้ที่ยังเป็นอยู่ ก็ทำให้เจริญงอกงามโดยความเป็นจริง
  สามารถประหารความมืด แล้วได้ความสว่าง

  ๙.ดูกรอานนท์ อันธารณปริตรนี้ สามารถรู้ความคิดร้ายของผู้อื่น
  อาวุธต่างๆ มีเครื่องประหาร เช่น มีด หอก ปืน ไฟ เป็นต้น ไม่สามารถทำอันตรายได้
  มันติลา สามารถทำน้ำมนต์คาถา ให้มีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้น สามารถประหารโรคต่างได้ และโรคร้ายแรงต่างๆ ไม่อาจทำอันตรายได้
  ทุพพิลา สามารถหลุดพ้นจากเครื่องผูกมัด
  ด้วยอำนาจแห่งสัจจะวาจานี้ ขอความสวัสดีมีชัยจงมีแก่ข้าพเจ้าในกาลทุกเมื่อเถิด
  หมายเหตุ : จากหนังสือสวดมนต์ ที่จัดพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
  หน้าปกเป็นรูป สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรํสี และหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด


  ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล จากการเผยแพร่ "พระคาถาธารณปริตร"
  ให้แก่ บิดา-มารดา ปู่ย่า-ตายาย
  ครูบาอาจารย์ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว
  และที่ยังมีชีวิตอยู่ เจ้ากรรมนายเวร
  ดวงวิญญานที่กำลังตกทุกข์ได้ยาก
  ก็ขอให้เป็นสุขๆ เถิด  ----------------  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3-mp3.4071208/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 31 กรกฎาคม 2017
 2. tanaong2011

  tanaong2011 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2011
  โพสต์:
  6,048
  ค่าพลัง:
  +7,024
  น่าสนใจมากครับ
  ขอน้อมรับนำไปสวดเลยนะครับ
  อนุโมทนากับท่านทั้งสองด้วยครับ
  สาธุ สาธุ สาธุ...
   
 3. talkjoss

  talkjoss เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 เมษายน 2010
  โพสต์:
  695
  ค่าพลัง:
  +2,239
  ขอบคุณครับ ^_^
   
 4. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  19,921
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +62,172
  ^_^ อนุโมทนาจ๊ะ
   
 5. goldsilver

  goldsilver Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 เมษายน 2012
  โพสต์:
  46
  ค่าพลัง:
  +68
  อนุโมทนาบุญครับ
   
 6. ศรีวรรณ

  ศรีวรรณ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 เมษายน 2012
  โพสต์:
  6
  ค่าพลัง:
  +21
 7. ศรีวรรณ

  ศรีวรรณ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 เมษายน 2012
  โพสต์:
  6
  ค่าพลัง:
  +21
 8. arathai

  arathai Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 ตุลาคม 2011
  โพสต์:
  36
  ค่าพลัง:
  +35
  สาธุ สาธุ
   
 9. JigSawJit

  JigSawJit Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤศจิกายน 2011
  โพสต์:
  212
  ค่าพลัง:
  +47
  อนุโมทนาสาธุด้วยจิตคารวะ
   
 10. ธัมมนัตา

  ธัมมนัตา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  1,518
  ค่าพลัง:
  +9,762
  สาธุ
  ขออนุโมทนา

  เมื่อสวดด้วยจิตที่มั่นคงและมีศรัทธาแล้วจะเป็นบทสวดที่อานุภาพเพราะได้อาราธนาพระรัตนตรัยมาสู่ตัวเพื่อป้องกันภัย นานา สารพัด
   
 11. พระขุคิโนะ

  พระขุคิโนะ สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 เมษายน 2012
  โพสต์:
  2
  ค่าพลัง:
  +0
 12. Pandhaka

  Pandhaka เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  672
  ค่าพลัง:
  +458
  อนุโมทนาสาธุและขอบคุณครับ
   
 13. aakasa

  aakasa สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 ตุลาคม 2011
  โพสต์:
  64
  ค่าพลัง:
  +0
  สาธุ สาธุ สาธุ
   
 14. อู๋ใช้

  อู๋ใช้ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  387
  ค่าพลัง:
  +498
  ขอบคุณและอนุโมทนาบุญครับ สาธุ สาธุ
   
 15. กากะทิง

  กากะทิง Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มกราคม 2012
  โพสต์:
  54
  ค่าพลัง:
  +75
  อนุโมทนา สาธุครับ ;)
   
 16. no-ne

  no-ne เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2010
  โพสต์:
  1,198
  ค่าพลัง:
  +3,369
  สาธุค่้ะ ขออนุโมทนาบุญ
   
 17. wineice

  wineice Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  37
  ค่าพลัง:
  +69
  อนุโมทนาบุญด้วยคนค่ะ

  อยากให้ทุกคนรักษาศีล 5 และสวดมนต์กันทุก ๆ วัน
  จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้ค่ะ
   
 18. Unlimited Indy

  Unlimited Indy เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,229
  ค่าพลัง:
  +803
  อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ
   
 19. ต๋อง ลำพูน

  ต๋อง ลำพูน Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 เมษายน 2012
  โพสต์:
  31
  ค่าพลัง:
  +90
  อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ ครับ
   
 20. สมพิศเปรม

  สมพิศเปรม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  181
  ค่าพลัง:
  +360
  โมทนา สาธุ ขอบคุณที่แบ่งปัน
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - “ธารณปริตร”สวดอย่างน้อยวันละ ครั้ง จะรอดพ้นจากวิกฤตมหาอุบัติภัยโลกที่จะบังเกิด
 1. โพธิสัตว์ เตือนภัย
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,296
 2. joni_buddhist
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  888
 3. nimanalad
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,437
 4. thitapa
  ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  4,071

แชร์หน้านี้

Loading...